Åbent brev til Biskop Kjeld Holm

Da jeg har hørt, at Der er tilknyttet Overvågningscentret imod racisme i Wien, er det noget, jeg gerne vil henlede opmærksomheden på:
I Europa er europæerne "de indfødte". Dette er ikke tilfældet i f.eks. USA og Australien, dér har europæiske indvandrere rigtignok i nyere tid taget landet fra andre folkeslag, der var der først. I Danmark er det store flertal af danskere direkte efterkommere af landets urgamle bondebefolkning. Det er derfor ganske absurd at tale om racisme fra danskernes side, fordi de ikke synes om, at der kommer så mange fremmede til deres land. Her er der tværtimod tale om overgreb imod et oprindeligt, indfødt folk, idet det jo nu er Danmark, der er ved at blive koloniseret fra Mellemøsten, Afrika og Asien.
Endvidere har Islam så vidt mig bekendt for længst erklæret Vesten krig - Islamabad-erklæringen af 1980 - og jeg vil derfor gerne spørge, hvordan det dog kan være, at muhamedanere overhovedet stadig opholder sig i Danmark?
Efter Pearl Harbor 1941 internerede den amerikanske regering alle af japansk herkomst - også dem med statsborgerskab - af hensyn til landets indre sikkerhed. Hvorfor er lignende sikkerhedsforanstaltninger ikke for længst blevet truffet i Europa? Har man aldrig hørt om "Den trojanske hest"?

Med venlig hilsen

Vibeke Edsberg

 

Clicky Web Analytics