Til  Balder.org Forside

I Natten Klam og Kold
Tekst: Adolph Recke, 1849
Musik: E. Horneman

I 1849 blev Fredericia belejret af slesvigholstenske tropper. General Bülow at drev fjenden på flugt ved at anvende en listig strategi og vand dermed en afgørende sejr. Tusindvis af danske soldater måtte lade livet kampenene, heriblandt general Rye, hvis mod blev legendarisk

Efter at hans heste to gange blev skudt stormede han frem til fods og blev til sidst ramt af en fjendtlig kugle og døde.

Den gang var patriotisme noget man blev hædret for, i modsætning til i dag, hvor nationalt-sindelag og fædrelandskærlighed bliver forsøgt latterliggjort.

Som i Fredericia i dag, hvor man hver år mindes det store slag med fest og parader, mens den Socialdemokratiske borgmester, Uffe Steiner Jensen og den Socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Medom Nielsen i uskøn forening forsøgte at ophidse befolkningen mod Frit Folks demonstration foran landsoldaten.

Altså patriotisme var ok i fortiden, men i dag skal vi bare forære vores land og kulturarv væk til de fremmede. Oven i købet til muhamedanerne, som har været Europas arvefjende i århundreder.

Hvad er forskellen mellem dengang og nu?

Den gang foregik krigen åbent, og blev udkæmpet af to hære eller nationer med åbent visir.

I dag foregår invasionen snigende og skjult, og antallet af nyttige idioter, der holder porten åben for fjenden er langt større.

Men konsekvensen af den nye besættelse vil blive langt værre end en tysk besættelse nogensinde ville have været. Vi er oppe mod en kultur der som erklæret mål har verdensherredømmet, og som ligger så langt fra dansk tradition og frisind som man kan komme.

De næsten daglige meldinger om overfald, røverier, voldtægter og mord er kun et lille forvarsel om hvad der venter os.

 

 

I Natten klam og kold      Afspil >>  

download midifil
Højreklik og vælg 'Gem destination som'

I natten klam og kold,
Bag Fredericias vold,
Forventningsfuld og tavs står danehæren bold.

På gaden er strøet halm,
Man hører fjendens malm,
Der tordner gennem byen og gør luften kvalm.

     Soldater hjerte banker,
     han ved jo hans skal frem,
     han beder til Vorherre,
     han tænker på sit hjem.

Da lyder Bülows bud,
Soldater vi skal ud,
At kæmpe for vor konge og vort land med gud.

Hvad hjælper bajonet,
Den tages ej så let,
Den skanse hist, som palisader kranse tæt.

Læg dine skuldre til,
Så har vi vundet spil,
Den vej jeg må, men ak den dog ej lykkes vil.

     Hvi standser I soldater,
     er Eders mod da brudt,
     Hr Løjtenant , ak, nej,
     men siger Rye er skudt.

Så stormer vi på ny,
Trods sabelhug og bly
Ja nu er skansen vor og vi har hævnet Rye.

Se Fjenden er på flugt,
Han løber lige lukt,
I Randsfjord ud og drukner i den dybe bugt.

En skare fløj mod Nord,
Men størsteparten for,
Ad Erritsø og efterlod et dækket bord.

     Vi gav ham netop tid,
     at få bankekødet med,
     men laurbærblade mangled'
     han kom så fort af sted.

Hans hele skyts og tros
Vi førte hjem med os,
Og viste ham at sådan kan de danske slås.

Anti Nationalister, Halal hippier, og EU proselytter prøver at fortælle os at vi "Takke være EU har fred i Europa".

Intet kunne være længere fra sandheden. For første gang i flere hundrede år har Danmark været med til angrebskrige, først mod Serbien, hvor man knuste Serbernes forsøg på at modsætte sig yderlig muhamedansk tilstrømning og magtsovertagelse.
Siden i Irak, hvor danske soldater skal vove pelsen for en tvilvsom sag mod et land vi stort set intet har med at gøre. Bortset fra at vi har titusinder af dette lands borgere på offentlig forsørgelse.

Krigen foregår disse dage i de større Europæiske byers gader og stræder, hvor store bydele bliver mere og mere usikker for almindelige danskere at færdes i. Det er defakto muhammedanske områder.

Samtidig prøver de antinationale politikere nu at nedlægge hjemmeværnet, netop nu hvor det ser ud til at vi kunne få brug for dette værn for at holde styr på de muhammedanere der har svært ved at glemme deres oprindelseslandes blodige traditioner, og benytter vore gader til at udkæmpe deres familiefejder og klankrige, for ikke at tale om de muhamedanske fundamentalister, der er ude på at bekæmpe danskheden i det hele taget.

Så lad os huske tidliger tiders patriotiske ånd og kampgejst, og bekæmpe indvandringens spøgelse hvor end den stikker sit hæslige hovede oppe.

Lad være med at holde kæft til fødselsdage og familie-sammenkomster, lad være med at gå stille med dine meninger på arbejdspladsen, lad dig ikke intimidere af de overalt tilstedeværende kulturradikale undertrykkere, og sig din mening højt:

Danmark for Danskerne!

 

   

Andre sange:
En lærke letted'
The Good Old Rebel / Confederate Anthem
Brand New Leather Jacket
Diversified


Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
Frit-Folk
Frit-Folk Forum
No-kay
I natten klam og kold

 

TV Syd indslag
TV Syd Indslag 2
Ekstra Bladet Artikel
Artikel i "Dagbladet Arbejderen"
Fredericia Online Forside
Indlægsoversigt
Emne: Dagens leder
Integration af muhamedanere er folkedrab
Kristne også fjendligt >>
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside

Domstol.dk

Clicky Web Analytics