Patriot frikendt for overtrædelse af § 3, stk. 1.
Der er med Lov at Land skal bygges..

Fra anklageskriftet:
Beskrivelse af forseelsen
politivedtægten for Fredericia Politikreds stk. 1, ved den 1. december 2002 kl. 14.52 i Fredericia i Ved Landsoldaten at have udvist voldelig optræden, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre, idet han indlod sig i slagsmål med Jakob Friborg.

Selv om en af Frit  Folk deltagerne blev overfaldet indenfor det af politiet afspærrede område måtte også offeret se sig sigtet for  "gadeuorden"!

Bødeforlæg
Selv om en af Frit Folk demonstranterne
blev overfaldet af en autonom der var trængt ind i det afspærrede område valgte politiet også at sigte ofret! Mere om de mulige grunde til denne noget bizarre beslutning  >>

Klik for en ubesk&ating;ret og meget større udgave. (Foto Jesper Brock)
Fredericia 1. dec 2002
Ballademager anholdt og nedlagt!
Til Forsiden
Patriot Frikendt i retten

Som allerede omtalt andetsteds på balder.org, blev der afholdt et folkemøde i Fredericia den 1 december 2002.

En beskeden flok hovedsagelig midaldrende mennesker prøvede her at få luft for deres meninger angående den stadig mere indskrænkede ytringsfrihed, især hvor det angår de samfunds-ødelæggende konsekvenser af et stadig stigende antal indvandrere.

Fokus her på forskellige venstreorienterende gruppers voldelige optræden overalt hvor nationalsindede personer vover på at forsamle sig. F.eks. hvor det drejer sig om lovligt anmeldte demonstrationer, som den i Fredericia, Moses Hansens vandring gennem Nørrebros gader eller danske politikere der vover sig ud i muhamedansk dominerede eller 'røde' bydele.

Selv diskussions-arrangementer mellem indvandrings forkæmpere og indvandrings modstandere, som mødet for nylig mellem Morten Messerschmidt og Bashy Quraishy, arrangeret af andre og mere fredelige røde foreninger går ikke ram forbi.

Også lukkede interne forsamlinger af f.eks. Den Danske Forening eller Dansk Folkeparti kan efterhånden ikke klare sig uden forbyggende politibeskyttelse, senest gik det ud over statsministeren i gangene på Christiansborg.

Vold fra venstreorienteret side er blevet dagligdag, og politiets beskyttelse mod denne vold er mildest talt minimalt.

Hvor nationalt sindede afholder manifestationer eller demonstrationer, er det sikkert som amen i kirken at de røde terrorister møder op, og som oftest har held med at forpurre mødet.

Politiet er til stede, men evner ikke at garantere deltagernes sikkerhed, eller demonstrationens planlagte afvikling. Således også ved Frit Folk mødet i Fredericia forleden.

Her måtte politiet anholde 5 'autonome'. Ydermere blev der smidt med sten og flasker, hvorved en til lejligheden hyret lydmand fik en sten gennem frontruden på sin varevogn. Det er i virkeligheden en uhørt underminering af ytringsfriheden at disse grundlovssikrede rettigheder ikke kan overholdes.

Der var også andre konfrontationer undervejs, der sikkert ikke er blevet bemærket af alle, men som medførte et retslig efterspil.

En af de mest frembrusende aktivister, en person som overfor politiet identificerede sig som Jakob Friborg trængte ind i det af politiet afspærrede område hvor mødedeltagerne var forsamlet, og gik der til angreb på en af mødedeltagerne.

Kort fortalt forsøgte den angrebne person, der den dag allerede flere gange var blevet antastet af denne Jakob Friborg efter højlydt men forgæves at have kaldt på politiets hjælp at forsvare sig selv, et forsvar der dog nærmest var af symbolsk karakter.

Denne gang var der straks nogle politifolk på stedet, og hændelsen endte med at såvel den angrebne patriot, som den person der kaldte sig 'Jakob Friborg' blev sigtet for 'gadeuorden'.

Den gode nyhed er at denne patriot, som vi herefter vil betegne med initialerne HP den 3. september 2003 blev frikendt i Odense byret. Vi vil herefter give ordet til HP, der her vil give en beskrivelse af sit syn på begivenhederne i Fredericia, og berette om retsmødernes forløb.

Videre til 'Beskrivelse af forløbet i Fredericia', fremlagt i retten den 13. maj 2003 til brug ved mit forsvar mod sigtelsen for 'gadeuorden'.>>

 

Til Forsiden frem Frem til:  Forsvar
Links

Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
Frit-Folk
No-kay
I natten klam og kold

 

TV Syd indslag
TV Syd Indslag 2
Ekstra Bladet Artikel
Artikel i 'Dagbladet Arbejderen'
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Artiklen Den Ekstreme Venstefløj - Oversigt indholder info og friske links til afslørende dokumentation om disse organisationer

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside

Domstol.dk

Clicky Web Analytics