Patriot Frikendt for overtrædelse af § 3, stk. 1.
Er Justitia blind?

Kommentar

1) Utroligt som det kan lyde, var der ingen af de andre deltagere i folkemødet der havde set hele forløbet af konfrontationen med Jakob Friborg. Vel var der en del der havde set de tidligere overfald på min person, og delvis den aktuelle konfrontation med JF. Jeg mente dog ikke jeg ville kunne bruge deres forklaringer til mit forsvar i retten.

Den opfattelse måtte jeg dog revidere senere i forløbet.

Jeg mødte i retten i sekunderet af to patrioter der også havde været tilstede ved Frit Folk mødet i Fredericia.

Inden retsmødets formelle begyndelse spurgte dommeren hvem disse personer var, og i hvilket forhold de stod til mig. Jeg svarede at de havde været tilstede ved mødet i Fredericia, hvorefter dommeren belærte os om, at i tilfældet af at de skulle vidne, måtte de forlade lokalet nu.

Da ingen af dem direkte havde overværet episoden, blev de. Det føltes rart at have nogle personer med, der senere ville kunne bevidne hvad der var foregået i retten. Jeg vil bestemt råde andre at sørge for der er nogle tilhørere med på tilhørerbænken ved et sådant retsmøde.

Når man som en retssag-uvant person møder i retten kan man nemt blive overrasket. Regler, rettigheder og fremgangsmåder er ukendte, og systemet gør ingenting for at oplyse. Ja det kan endda være svært atfå noget som helst at vide, og det man får at vide kan man ikke altid regne med....

Da stævningen som det hedder 'blev forkyndt for mig' (den bliver afleveret personligt til en på bopælen), var jeg således ikke klar over om man f.eks. ville få en beskikket advokat, om man fik lov til at oplæse en erklæring, om der ville være vidner, osv.

Inden dagen for retsmødet oprandt ringede jeg derfor til dommerkontoret, for at vide hvordan det hang sammen.
Man fortalte mig at man ved bødesager ikke fik beskikket en advokat, men at man var velkommen til at tage en med, som man så selv skulle betale. På mit spørgsmål angående oplæsning af en erklæring, svarede man, at det måtte man gerne.


2) Jeg havde fra den allerførste dag efter episoden holdt nøjeregnskab med personer, samtaler, datoer og begivenheder, og skrevet ned hvad jeg kunne huske.
Det viste sig at være en rigtig god ide, da der gik 4 måneder indtil det første retsmøde fandt sted, og yderlige 5 til det sidste.

Jeg kunne godt se at dommeren og anklageren studsede lidt over min muligvis utraditionelle stil, da jeg satte mig på anklagebænken og åbnede en mappe med papirer, og gjorde klar til at tage notater.

Det var jo 'bare en bødesag', som jeg ved flere lejligheder under forløbet fik at vide.
Jeg følte mig næsten skyldig over at belaste det i forvejen overbebyrdede retssystem og ikke bare havde betalt bøden, som man jo havde prøvet at overbevise mig om ville være det bedste for alle parter....

Det viste sig at jeg var blevet informeret forkert angående det med at oplæse erklæringen. Man måtte stort set kun svare på hvad anklager og dommeren spurgte om.

Jeg var lidt i vildrede, og fortalte at jeg havde jo ringet til kontoret og fået noget andet at vide, men dommeren som så ud til at være lidt træt af hvad hun nok har opfattet som mit kværulanteri, afbrød mig og belærte mig i vendinger der ikke var til at misforstå, om at her var hendes ord lov..

Til Forsiden
Retsmødet den 13 maj 2003

Udskrift af retsbogen
(Den tiltaltes navn er erstattet af initialer, vidnerne kaldes betjent-1 og betjent-2)

Retten i Odense

Udskrift af retsbogen


Den 13. maj 2003 kl. 13.45 blev Retten i Odense, 10. afdeling, sat på domhuset af dommer Ingrid Therkelsen.

Retsmødet var offentligt.

Der foretoges

SS 10.005/03
Anklagemyndigheden
mod

H.P

cpr. nr. xxxxxx-xxxx

Der blev fremlagt anklageskrift med bilag.
For anklagemyndigheden mødte politiassistent Ole Andersen.
Tiltalte var mødt, vedstod de personlige oplysninger og erklærede sig villig til at udtale sig.
Tiltalte fremlagde skriftlig redegørelse angående tiltale for overtrædelse af politivedtægten.
Anklageskriftet blev læst op.
Tiltalte nægtede sig skyldig.
Tiltalte forklarede, at han var i Fredericia, hvor han deltog i et folkemøde, hvor man demonstrerede for ytringsfrihed. Han havde sit fotografiapparat med. På et tidspunkt kom mange autonome tilstede. Tiltalte prøvede at fotografere de demonstrerendesopstilling. Han blev herunder flere gange overfaldet af de autonome, heriblandt Jacob Friborg. Tiltalte foretog sig ikke noget i den anledning bortset fra, at han prøvede at tilkalde politiet. Der kom herefter nogen tilstede, og Friborg trak sig tilbage. Politiet dannede kæde omkring de demonstrerende, for at disse kunne få fred og ro til at holde deres taler, idet det var en lovligt anmeldt demonstration. De prøvede tillige at holde de autonome væk. Tiltalte stod i området mellem statuen Landsoldaten og politikæden. Pludselig kom Jacob Friborg ind i samme område. Tiltalte prøvede at tage et billede af ham, men han løb ind i tiltalte og gav ham en mavepuster. Han prøvede at rive kameraet fra tiltalte. Herved fik tiltalte kameraet i ansigtet, og det ramte også jorden. Jacob Friborg stod herefter ca. 1,5 meter fra tiltalte. Han strakte benet frem for at undgå, at han kom tættere på. Derved ramte han Friborgs frakke.
Anklageren begærede sagen udsat på at indkalde vidnerne, politiassistenterne betjent-2 og betjent-1, begge Fredericia Politi.
Sagen udsat.

Retten hævet.

Ingrid Therkelsen                        /vp


Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Odense, den 10. september 2003


3) Nu måtte jeg lige pludselig lave om på min strategi. Men dommer og anklager var faktisk ret fleksible, og jeg overrakte dem begge min 'forsvarstale' da det blev aktuelt med situationstegningen og billedet der viste politikæden i Lokal Avisen Budstikkens artikel, som jeg havde printet ud og ligeledes delte ud i nogle eksemplarer. De så ud til at studere tegningen indgående og stillede nogle supplerende spørgsmål. Det korte af det lange var, at jeg nogenlunde fik lov til at fortælle min version af begivenhederne, støttet af mine notater. Ind imellem måtte jeg dog inkassere nogle (synes jeg) overdrevet skrapt formulerede irettesættelser fra dommerens side når jeg åbenbart havde overtrådt nogle regler om hvornår man måtte sige hvad osv. Men hvordan skulle jeg også have haft kendskab til alle disse regler?

Til sidst spurgte dommeren om jeg bortset fra det omtalte spark mod Jakob Friborg havde gjort noget som helst. Herpå kunne jeg sandfærdigt svare, at jeg havde gjort alt for at undgå konfrontationer, havde trukket mig tilbage, råbt om hjælp, og at jeg bortset fra det indrømmede spark overhovedet intet havde foretaget mig.

Dommeren vendte sig mod anklageren, og sagde at hun mente det ville være en god ide at indkalde nogle politifolk som vidner.

Jeg synes at kunne fornemme fra hendes tonefald, at hvis det virkelig var alt jeg havde gjort, ville jeg helt sikkert blive frikendt.

4) Derpå spurgte jeg om jeg også måtte indkalde vidner, og noget overrasket svarede hun ja, hvis der var nogen der havde set noget... I det samme begyndte hun at snakke om hvor mange, og 'bare jeg ikke tog hele demonstrationen med....'.

Jeg var ærlig talt lidt forbavset over denne reaktion... Men jeg kunne berolige hende med, at det havde jeg sandelig ikke i sinde.

Nu tog dommeren en lille diktafon frem, og begyndte at indtale et kort resume af det der var blevet sagt under retsmødet. Bagefter spurgte hun om jeg var nogenlunde enig i det hun havde dikteret.

Det var selvfølgelig kun en yderst kort gengivelse af hvad der var blevet sagt, men jeg tror nok jeg mente det lød acceptabelt i mine ører.

Lidt forvirret stod jeg der, dommer og anklager begyndte at rode i deres tasker..

Uhh, uhh, kan jeg gå nu..? Får jeg noget papir på det her..., stammede jeg..

Lettere irriteret sagde dommeren at jeg vist vil kunne få en udskrift eller lignende, men hendes tone var sådan at jeg afslog tilbuddet. Ja det er sikkert ikke nemt at være dommer!

H.P


Til Forsiden Tilbage til: Forsvar  og beskrivelse af hændelsesforløbet. tilbage frem Frem til: Retsmøde 2 - Den 27. august 2003
Links

Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
Frit-Folk
No-kay
I natten klam og kold

 

TV Syd indslag
TV Syd Indslag 2
Ekstra Bladet Artikel
Artikel i 'Dagbladet Arbejderen'
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Artiklen Den Ekstreme Venstefløj - Oversigt indholder info og friske links til afslørende dokumentation om disse organisationer

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside

Domstol.dk


 

Clicky Web Analytics