Patriot Frikendt for overtrædelse af § 3, stk. 1.
Eller er retten dog politisk?

Kommentar

1) Jeg mødte i retten, denne gang i selskab af en bekendt der havde lovet at tage notater under retsmødet.

Efter de sædvænlige formaliteter blev vidnet betjent-1 politiassistent fra Fredericia politi afhørt ret grundigt af dommeren og anklageren.

Da han blev udspurgt om begivenhedernes gang lagde han meget vægt på at det var svært at huske noget som helst helt præcist, pga. de mange måneder der var gået siden hændelserne, samt den forvirring der havde hersket.

Det fremgik da også af både betjent-1s og det næste vidne i rækken, politiassistent betjent-2s forklaring.

Begge to kunne de ikke placere den episode der gav anledning til sigtelsen tidsmæssigt, og blander forskellige hændelser der skete med mindst en times mellemrum sammen.

Således forklarede betjent-2:

'Tiltalte fotograferede folk lige op i hovedet'.

Sand nok havde jeg fotograferet nogle folk på tæt hold den gang folkemødet endnu ikke var kommet i gang, men dette lå meget lang tid forud for episoden med Jakob Friborg.

Ved epioden med Friborg havde jeg godt nok rettet kameraet mod ham da han var kommet ind på det afspærrede område, men en afstand på ca. fem / seks meter kan vel ikke karakteriseres med 'lige op i hovedet'.

I øvrigt udtalte denne betjent bemeldte sætning i en sammenhæng hvor betjenten nærmest prøvede på at undskylde overgrebet på min person som en naturlig reaktion på en provokation fra min side!

Det kostede ham en irettesættelse fra dommerens side, der gjorde ham opmærksom på at det ikke er forbudt at fotografere folk på et offentligt område.

Bare politiet også var bekendt med denne regel. Allerede tidligere havde en betjent afholdt mig fra at fotografere. Og det i en situation, hvor modparten (de autonome) selv havde gang i et større antal både videooptagere og kameraer.

Denne betjent var i øvrigt tydeligvis meget negativ overfor Frit Folks deltagere. Det fik mig til at tænke på om det ikke også havde været denne betjent der på et tidligere tidspunkt havde grebet ind over for mig på en temmelig uforståelig måde.

Emsig betjent
I starten af forløbet havde en lille gruppe på en 4 - 5 unge og temmelig uskyldig udseende piger, sandsynligvis lokale brugere af Ungdomshuset, taget opstilling med et banner lige bagved Frit Folk deltagerne. Fordi de så fornuftige og smilende ud spurgte jeg dem om det ikke hørte til demokratiets spilleregler, at enhver kunne få lov til at udtrykke sin mening. Vi fik snakket lidt frem og tilbage, sådan i alt fredsommelighed, indtil en politimand begyndte at blande sig, og beordrede mig til at holde op med at tale med pigerne. Jeg kunne (og kan) selvfølgelig ikke se hvad ret han havde til det, og spurgte ham hvad det skulle til for. Men han sendte mig et mørkt blik og var ikke til at misforstå. Jeg så mig omkring, for at se om ikke der var andre betjente, eller deltagere i nærheden der kunne se hvad der foregik, for så ville jeg ikke sådan uden videre afbrudt min samtale med pigerne. Men det var der desværre ikke, så tvunget af politimandens barske insisteren måtte jeg trække mig tilbage.

Jeg spørger mig selv, om det er politiets opgave at sørge for at to parter i en demonstration ikke kommer på talefod? Der var intet truende eller voldeligt, og de to parter deltog frivilligt i en ganske fredelig meningsudveksling..

Det er også ok at en betjent evt. sympatiserer med den yderste venstrefløj, men man kan vel kræve at dette ikke påvirker den måde han forholder sig på under udførsel af politiarbejdet.

Eller lå der andet bag? Det kommer jeg ind på lidt senere.

Men selv med denne negative indstilling til undertegnede kunne hans forklaring ikke belaste mig yderlige i forhold til hvad jeg havde indrømmet og ift. betjent-1s forklaring. >>

Til Forsiden

Retsmødet Den 27. august 2003

Udskrift af retsbogen
(Den tiltaltes navn er erstattet af initialer, vidnerne bliver kaldt betjent-1 og betjent-2)

Retten i Odense

Udskrift af retsbogen


Den 27. august 2003 kl. 15.00 blev Retten i Odense, 10. afdeling, sat på domhuset af dommer Ingrid Therkelsen.

Retsmødet var offentligt.

Der foretoges

SS 10.00795/03 – fortsat
Anklagemyndigheden
mod

H.P

cpr. nr. xxxxxx-xxxx

Det tidligere fremlagte var tilstede.

For anklagemyndigheden mødte politiassistent Torben Conradsen.

Tilltalte var mødt.

Som vidne mødte politiassistent betjent-1, der bekendt med vidneansvaret forklarede, at han og flere kolleger var tilstede ved en demonstration den pågældende dag. De var i almindelig politiuniform og patruljerede til fods. Der var tale om en lovlig anmeldt demonstration omkring Landsoldaten i Fredericia. Det drejede sig om en mindre gruppe, måske 20-30 personer. Der var en anden større gruppe, der demonstrerede mod den anmeldte demonstration. Det var en blandet flok. Nogle af de unge var lidt aggressive. De 2 demonstrerende grupper var rimelig tæt på hinanden. Moddemonstranterne nærmede sig den lovligt anmeldte demonstration, og det blev noget kaotisk. Vidnet og nogle af kollegerne måtte gå ind og søge at skille dem ad. På et tidspunkt kom en indsatsgruppe tilstede og stillede sig i en cirkel udenom den lovligt anmeldte demonstration. Vidnet bemærkede på et tidspunkt tiltalte tage billeder på stedet. Han ved ikke, hvem det var, han fotograferede. Dette var inden, indsatsstyrken kom tilstede. Den der blev fotograferet rakte ud eller slog ud mod tiltalte for at tage kameraet eller slå til det. Herved røg tiltalte lidt baglæns. Samtidig sparkede han ud mod vedkommende, der blev ramt. Vidnet mener ikke, at det var et hårdt spark. Vedkommende, der blev sparket imod, stillede sig nu passivt op og sagde til en af kollegerne, at han ville anmelde sparket. Det var vidnets opfattelse, at det var på bagatelgrænsen. For at for ro, og idet de vurderede, at der var tale om en overtrædelse af politivedtægten, blev der skrevet rapport på begge parter.

Vidnet bemærkede yderligere, at de, der deltog i moddemonstrationen, var de fleste og de mest aggressive.

Som vidne mødte politiassistent betjent-2, der bekendt med vidneansvaret forklarede, at han og nogle kolleger var til en demonstration ved Landsoldaten i Fredericia. Det var en lovlig anmeldt demonstration. Demonstranterne stod omkring Landsoldaten. Der var formentlig 30 mennesker. Der var også en moddemonstration. Gruppen af moddemonstranter var væsentlig større og bestod og bestod af yngre personer. De 2 grupper stod meget tæt på hinanden, og der var noget tumult, idet moddemonstranterne gik over mod den lovlige demonstration. Vidnet observerede, at tiltalte fotograferede mange af moddemonstranterne tæt på. En af dem greb fat i kameraet og skubbede med hånden mod kameraet tiltalte væk. Derved trådte tiltalte et skridt tilbage, og han sparkede ud efter vedkommende, som han ramte i maven. Det var ikke noget hårdt spark. Vidnet og kollegaen gik hen til dem for at standse et eventuelt slagsmål. Den person, der var blevet sparket, insisterede på, at der skulle optages rapport på grund af vold. De vurderede, at det ikke kunne holde til en voldssag, men optog rapport, idet de vurderede, at der var tale om en overtrædelse af politivedtægten. Der blev optaget rapport på begge personer.
Tiltalte fastholdt den tidligere afgivne forklaring om, at episoden fandt sted indenfor politikæden, hvor Jacob Friborg kom ind i området og løb hen mod ham, som tidligere forklaret. Der havde også tidligere været noget tumult, men det var inden dette skete.
Anklageren påstod domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet og nedlagde påstand om en bøde på 600 kr.

Tiltalte påstod frifindelse.

Retten optog sagen til dom, der afsiges onsdag den 3. september 2003 kl. 10.00, hvilket blev meddelt tiltalte.
Tiltalte blev gjort bekendt med muligheden for eventuelt at søge Procesbevillingsnævnet om anketilladelse og fristen herfor.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Ingrid Therkelsen                        /vp


Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Odense, den 10. september 2003Til Forsiden Tilbage til: Retsmøde 1 - den 13 maj 2003 tilbage frem Frem til: Retsmøde 2  - Den 27. august 2003. Fortsat
Links

Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
Frit-Folk
No-kay
I natten klam og kold

 

TV Syd indslag
TV Syd Indslag 2
Ekstra Bladet Artikel
Artikel i 'Dagbladet Arbejderen'
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Artiklen Den Ekstreme Venstefløj - Oversigt indholder info og friske links til afslørende dokumentation om disse organisationer

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside

Domstol.dk

 

Clicky Web Analytics