Til Forsiden

Proklamation nr. 1 fra

Danmarks Frihedsråd

Tiden er nu moden til af al kraft at modsætte sig besættelsen

og islamiseringen af landet.

* * *

Antallet af indvandrere med muslimsk baggrund stiger fortsat

trods regeringens stramninger.

Det er på tide at den danske befolkning træder i karakter

og yder aktivt modstand mod ødelæggelsen af Danmark.

Danmarks Frihedsråd ser det som sit formål at

organisere modstanden mod islamiseringen på alle områder,

og med alle midler.

Modstanden skal bl.a. også rettes mod danske overløbere og kapitulanter.

Danmarks Frihedsråd vil med mellemrum fremkomme med opfordringer til hele den danske befolkning,

således at indsatsen bliver mere målrettet og effektfuld.

* * *

Danmarks Frihedsråd har følgende opfordring til det danske folk.

Styrk sammenholdet i Danmark

– undgå splid imellem grupper i befolkningen som har fælles mål.

– støt de positive kræfter

Protester mod islamiseringen overalt, hvor den dukker op.

- Danmark må under ingen omstændigheder acceptere at islamiske religiøse regler skal efterleves i dansk dagligdag

- Danmark må ikke foretrække udlændinge frem for danskere

Alle dansksindede opfordres derfor til at

- protestere mod den åbne eller skjulte islamisering, hvor den findes ved f.eks. at boykotte forretninger,

skoler og institutioner, der accepterer tørklædeklædte ansatte.

- protestere mod halalslagtninger og boycotte forretninger som markedsfører halalslagtede produkter

95 % af alle kyllinger er halalslagtede

og

ved køb heraf støttes muslimsk kulturcenter i Nordvestkvarteret i København

- boycot de forretninger og virksomheder (nydanskerforeningen),

som arbejder for at udskifte deres danske medarbejderstab med indvandrere

- protestere mod og klage over, at referater i boligforeninger og virksomheder udarbejdes på fremmed sprog

(bl.a. på arabisk)

- protestere imod positiv særbehandling af indvandrere

- påvirke politikere og meningsdannere, f.eks. ved at skrive læserbreve,

indmelde sig i (alle) politiske partier (men stemme på de partier,

der modarbejder islamiseringen af samfundet), deltage i offentlige møder og protestere,

hvor islamiseringen bagatelliseres eller fremhæves som positiv.

- vis islamiseringen og dens danske medløbere ryggen

- boycotte den del af den danske præstestand,

som medvirker til at styrke islamiseringen støtte de danske præster,

der tør tale åbent om islamiseringens trussel.

Mere om det oprindelige Frihedsråd her

--------

Danmarks Frihedsråd opfordrer modtagerne af denne Proklamation nr. 1

til at mangfoldiggøre den og bringe den til kendskab i en større kreds.

Organisationer og grupper med hjemmesider på internettet opfordres til at viderebringe budskabet via disse.

DANMARKS FRIHEDSRÅD – november 2003

Udsendes til Landsdækkende aviser:

Politiken, Ekstra Bladet, BT, Berlingske Tidende, Information,

Kristeligt Dagblad, JyllandsPosten, Jydske Vestkysten, Ritzau,

Radio, P1 , P2, P3, P4, Tv, DR1, DR2, TV2,

Folketingspartierne, A, C, B, C, V, S, F, Ø, K, F, O, Z,

Den Danske Forening, Dansk Kultur, Dansk Front, andre.

 

Tilbage til Balder.org forside

Clicky Web Analytics