Balder Blog

En Lærke letted'

Til Forsiden


(Teksten til sangen nederst på siden)

En ny og tankevækkende bogudgivelse der bl.a. beskæftiger sig med
modsætninger mellem Dansk og Islamisk kultur.

 

(mus over for bagside)

Fra Bagsiden:

En reaktionær og tilbagestående kultur har slået en kile ind i Danmark og har spaltet en urgammel og arketypisk kultur, og processen hjælpes på vej af en dansk middelaldermode med en totalitær magtideologisk tankegang. I lyset af denne nye trend gøres kvinder til mindre værdige væsener og bliver genstand for legal vold og overgreb i et omfang, som aldrig har været kendt på vore himmelstrøg, - end ikke i den mørkeste middelalder.

Om forfatteren:

Åse Clausen Bjerg er født i Vamdrup i 1944, student fra Haderslev Kathedralskole, cand.mag. Københavns Universitet (latin og eligionshistorie).
Senere musikuddannet, privat, konservatoriekurser, kurser i Ungarn og Irland, kor-og orkesterleder, har skrevet manuskript til flere moderne danske operetter, har samarbejdet med klassisk-uddannede komponister og opført egne værker med den danske tone og den danske folkeånd som grundlag.

ÅseClausen Bjerg har ikke alene et omfattende kendskab til skriftlige kilder, men trækker også på mange personlige erfaringer og kontakter med Muslimer.

Bogen kan bestilles hos No-Kay
tlf.nr. 27 40 80 72
eller Husum Posthus, 2700 Brønshøj
Pris 125 kr.
(ISBN 87-90183-22-3)

 

Sandheden om løgnen i det "korrekte Danmark

Hvordan går det til, at sandhed bliver til løgn?

Og med hvilket formål gøres løgnen til sandhed?

Og hvorfor begynder et folk at forråde sig selv og sine egne?

S a n d h e d e n e r t i l s l ø r e t o g l ø g n e n er m a g e l ø s.

Mads Nielsen: Danmark frit - en lærke letted´ (1945)

En lærke letted´, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!


Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!


Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!


Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjertens tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!

 

Andre sange:
I natten klam og kold
The Good Old Rebel / Confederate Anthem
Brand New Leather Jacket
Diversified

Balder Blog En Lærke letted' Til Forsiden

 

Clicky Web Analytics

Links Frit-Folk mødet Fredericia 1-12-02:

Balder Forside
Åse C. Bjergs tale
Vibeke Edbjergs Tale
Bente Jørgensens tale
Frit Folk: Editorial
Forløb (efterskrift)
Reportage lokal avisen Budstikken
I natten klam og kold

Eksterne links

Ekstra Bladet Artikel
Artikel i "Dagbladet Arbejderen"
Antifa: det var en vellykket aktion >>
Modkraft Forum Startside
Debat: Vær et godt eksempel
Debat: Frit-Folk møde
Modkraft: Gamle kendinge i Fredericia

Domstol.dk

Links i artikelserien Patriot frikendt:

Frikendt (indledning)
Forsvar og fremstilling af handlingsforløb
Retsmøde 1 den 13 maj 2003
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 1
Retsmøde 2 den 27. august 2003 del 2
Venter på dommen
Udskrift af dombogen
Politik i sagen
Balder.org forside