Tłumaczenie ulotki wydanej przez związek Dansk Kultur (KulturaDuńska) Mariola Kunz.
Szata graficzna, format i dodatkowe ilustracjeBalder.org.
Original Version

English Version Deutsch Dansk Nederlands Til Forsiden

Nie ma przeszkód dla muzułmańskiego zasiedlania Europy 2 Polska - Polish

Zatajona Umowa Unii z 10-cioma azjatyckimi i afrykańskimi państwami

Zaktualizowany wyciąg z barcelońskiej/eurośródziemnomorskiej deklaracji z 1995:

 
Czolowa strona ulotki

Umowa o partnerstwie europejsko-śródziemnomorskim między UE i Marokiem, Algierią, Tunezją, Egiptem, Jordanią, Samorządem Palestyńskim, Syrią, Turcją i Izraelem:

Szerokie partnerstwo polityczne w zakresie m.in.:

  1. Utworzenia wspólnej strefy handlu, początek stapiania się gospodarek od 2010

  2. oważnego zwiększenia dotacji UE dla partnerów i
  3. artnerstwa kulturalnegp. Respektownie Islamu jest zagwarantowany. (Deklaracja Barcelońska)

Odpowiednie umowy asocjacyjne zostały zawarte ze wszystkimi tymi krajami za wyłączeniem Syrii, która otrzyma odpowiednią ofertę w roku 2009.
(Wyciąg z protokołu VI Konferencji Europejsko-śródziemnomorskiej Ministrów Spraw Zagranicznych w dnia 28.11.2008)

Potwierdzone przez duńskiego premiera (obecnie Sekretarza Generalnego NATO) Andersa Fogha Rasmussena w liście z dnia 29.08.2006, 12.09.2006 odmówił on wyjaśnienia, dlaczego od 11 lat ten projekt euro-śródziemonomorski jest utrzymywany w tajemnicy, też 7.1.2009 odmówił on ustosunkowania się do tego pytania.

Rokowania UE o wstąpienie Turcji do UE zostały otwarte

Od 14 lipca 2008 jest projekt eurośródziemnomorskii prowadzony dalej jako Unia Śródziemnomorska.

'Jak dotychczas jednie Rzymianom udało się to osiągnąć: Oto powstała unia śródziemnomorska.' Nicolas Sarkozy: 'My tworzymy strefę morza Śródziemnego strefą pokoju, tak jak to dokonaliśmy z Unią Europejską.' (ANSAMED 14. Juli 2008).

43 osobistości kierownicze z UE i krajów śródziemnomorskich spotkały się (w Paryżu) z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban-Ki-Mun i Przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. W spotkaniu uczestniczyli poza tym: przedstawiciel Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Ligi Arabskiej, Organizacji Konferencji-Islamskiej iUnii Maghrebskiej - a więc było to spotkanie na szczycie. (Spiegel Online 14. Juli 2008) 

Louis Michel, ówczesny belgijski minister spraw zagranicznych i obecny członek Komisji Europejskiej oświadczył w roku 2002:  ' UE obejmie w przyszłości cały region Morza Śródziemnego, włącznie z północną Afryką i Bliskim Wschodem. ' (Brussels Journal 27 Märts 2007).

Maroko na drodze do UE

'Na siódmym posiedzeniu Rady Asocjacyjnej UE i Maroka zatwierdzono szereg posunięć zmierzających do pogłębienia integracji Maroka z UE, jak wzmocnienie partnerstwa z Marokiem w zakresie spraw politycznych i bezpieczeństwa, szeroko zakrojona i pogłębiona umowa w zakresie wolnego handlu, integracja Maroka w szeregu dziedzin politycznych, jak również w zakresie wymiany kulturalnej.' (EU-Pressemitteilung 13. Okt. 2008).

UE i Rada Europejska zamierzają zniszczyć naszą 1000-letnią tożsamość
'Polityka kulturalna powinna unikać tak ulubione różnicowanie pomiędzy 'nimi' i 'nami', ponieważ to grozi tym, że jednostka zostanie przyporządkowana/wchłonięta przez pojęcie ogólnej osobowości.'
(Traugott Schoefthaler, kierownik Fundacji Anny Lindh, jednegoz ośrodków propagandy partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego). Patrz Dialogue to Hospitality (pdf).

Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już dzisiaj stara się nam wytrzebić nasze 'skostniałe uprzedzenia' w stosunku do kultury islamu

'My wytrzebimy te skostniałe uprzedzenia i niewiedzę o krajach islamu i codzienne wiadomości' skoncentrujemy na codzienny bieg życia zwyczajnych ludzi, co może  prowokować ciekawość i poznanie a także prowadzić do międzynarodowego zrozumienia. Za pomocą obrazowych eksperymentów w miejscach publicznych, radiu, telewizji, czasopismach, dziennikach i reklamie będziemy się starać usunąć te skostniałe wyobrażenia o obcokrajowcach.

UNCCP

W tym celu chcemy podjąć wspólne projekty. Będziemy rozwijali zdolności zrozumienia między narodami wśród dziennikarzy, uczniami i artystami i wspierali wymianę między tymi grupami społecznymi z krajów muzułmańskich.

Zamierzamy kierować powstawaniem produktów kulturalnych i artystycznych. Przez zmianę podręczników i planów szkolnych jak też przez oddziaływanie na szkolenie nauczycieli chcemy doprowadzić do różnorodności kulturalnej.

Chcemy nadal wspierać organizację wielkich festiwali muzułmańskich  takie jak  Images of the Middle East 2006 (pol. Obrazy Bliskiego Wschodu) albo Rok Dialogu Międzykulturowego 2008).'

(Olaf G. Hansens przemówienie w Rabacie 13.05.2005. Hansen był kierownikiem Centrum Kultury i Rozwoju duńskiego ministerstwa spraw zagranicznych).

W korespondencji z 12.09.2006 odmówił premier duński wyjaśnienia, z jakiej przyczyny rząd duński ulega naciskowi UE, UNESCO, Rady Europejskiej i Ligi Arabskiej w zakresie polityki szkolnej.

Zarówno UE jak też Duńskie Centrum Kultury i Rozwoju zawarły umowy kooperacyjne z islamskimi organizacjami szkolenia, nauki i kultury, których statutowym celem według ich Karty-ISESCO 5a jest rozpowszechnianiemuzułmańskiego sposobu myślenia i muzułmańskiego stylu życia na całym świecie, I | II.

Utworzenie strefy europejsko-śródziemnomorskiej jestnastępnym krokiem w kierunku rządu światowego.

Financial Times 8 grudnia 2008: World Government is coming (Rząd Światowy się zbliża)
Jeśli wielopaństwowe demokracje i współpracujące zgromadzenia są możliwe, to światowa demokracja staje się czymś oczywistym. (Nowa Europa: Całkiem nowy koncept dla euopejskiej Centrumlewicy 2004-2009, S. 12-13 [duński | automatyczne polskie tłumaczenie Google )

Globalna demokracja oznacza Światowy Parlament ONZ-etu.

Konspiratorzy, UE naukowcy, związki zawodowe, międzynarodowa finansjera, nierządowe organizacje, obrońcy praw człowieka
Pilni muzułmańscy zasiedleńcy napływają strumieniami do Danii isą serdecznie przyjmowani przez rząd

Europejskie Postanowienie Ramowe dotyczące rasizmu i ksenofobii - zatwierdzone przez tzw. Parlament UE *) w listopadzie 2008: następujące czyny podlegają karze  we wszystkich krajach UE :

- publiczne nawoływanie do gwałtu i nienawiści, także w postaci upowszechniania albo rozdzielania pism, obrazów i innych materiałów, wymierzonych przeciwko jakiejś grupie ludzi czy też członkom takiej grupy  według kryterium rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia, narodowości albo etnicznego pochodzenia.

EUCCP

- publiczna obrona, kwestionowanie albo grube banalizowanie przestępstw ludobójstwa, przestępstw przeciwko ludzkości i przestępstw wojennych w sensie Statutu Międzynarodowego Sądu Najwyższego (Artykuł 6, 7 i 8). Takie postępowanie będzie karane zgodnie z Kodeksem Karnym co najmniej karą więzienia 1-3 lat. Postanowienie Ramowe do zwalczania rasizmu i ksenofobii | II

Europejski nakaz aresztowania umożliwia ekstradycję każdego obywatela duńskiego do dowolnego kraju UE -  jeśli ten kraj tej ekstradycji zażąda, naturalnie także za wykroczenia, które w Danii traktowane są zaledwie jako lekkie wykroczenia - w porównaniu np. z Niemcami, n.p. może się rozchodzić o karę 60 dni więzienia z zawieszenie w Dani za czyn, który w Niemczech jest karany 5 latami więzienia np. za sprzedaż muzyki nazistowskiej (Berlingske Tidende 22 December 2008) Niemiecki: I | II .


Dzienniki, radio i telewizja są sterowane przez nomenklaturę i zatajają projekt europejsko-śródziemnomorski przed społeczeństwem.

'Swoboda wypowiedzi jest centralną wartością Europy i jej tradycji. Wszelako zachowanie tej wartości zależy od odpowiedzialności poszczególnych jednostek. W związku z tym nie sądzimy, że organy władzy muszą media kontrolować, sądzimy raczej, że znajdą one drogę  do samocenzury.

Jeśli zaś chodzi o samocenzurę, to chciałabym was prosić o rozważenie potrzeby nadzoru w waszych środowisku zawodowym.'

(Benita Ferrero Waldner, Komisarz-UE do spraw relacji zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedzkiej do wybranych przedstawicieli medii  22.05.2006)

A oto fajerwerk propozycji UE do ograniczenia swobody słowa (S. 20-25): Racism, Xenophobia and the Media (pdf) 

Dziennikarze europejscy są przerażeni tym faktem, że polityka i kręgi gospodarcze wywierają nacisk na linie redakcyjne a nawet, że grożą im więzieniem: Dziennikarze europejscy biją na alarm (Deutsche Welle - w języku niemieckim) oto nagłówek artykułu:

'Ograniczenie swobody prasy wiążemy z reguły z innymi krajami jak Chiny, dyktatury arabskie czy kraje afrykańskie. Także w Europie są problemy z wolnością prasy.
...
Cały rok prowadzili członkowie organizacji badania w 15 krajach europejskich.... Wynik: politycy i kręgi gospodarcze mieszają się do spraw redakcyjnych, dziennikarze są zastraszani i grozi się im karami więzienia.'

Wyjaśnienia:

*) jak wykazało postępowanie przed Najwyższym Sądem Konstytucji w Niemczech, (Bundesverfassungsgericht) tzw. Parlament UE nie spełnia warunków demokratycznego parlamentu i określenie tego zgromadzenia jako parlament jest być może celowym wprowadzaniem obywateli UE w błąd.

Publikacja Związku Kultury Duńskiej
dla ochrony Duńskiej Konstytucji z 1953
.

www.danskkultur.dk - www.islam.info.dk

Wspieraj tę ulotkę - konto 1-688-7250

Polskie tłumaczenie na podstawie niemieckiej wersji Andersa Bruuna Laursena (wykonanej na podstawie ulotki Związku Kultury Duńskiej) dokonała Mariola Kunz.
Szata graficzna, format i dodatkowe ilustracje wykonał Balder.org, wydanie 2009 - starsza wersja patrz .

 

English Version Angielskie tłumaczenie artykułu

 

EXTRA BACKGROUND: This folder made nation wide headlines in the media after an immigrant postal employee in the city of Alleroed felt offended and did not wantto deliver the folder. A short strike resulted. By contrast extremely liberal attitudes toward left wing extremists. A little background for the media attention

 

Strona główna

Artykuły opublikowane na stronach Balder.org podlegają wyłącznej odpowiedzialności autora. Te publikacje nie oznaczają automatycznie, że my się z ich zawartością, poglądami czyideami zgadzamy. Cytowanie i kopiowanie jest dozwolone ze wskazanie URLtej strony

Balder Blog