Links på denne side: De korte links (redirects) er fra de trykte publikationer. Her henviser de ved klik allesammen til den oprindelige placering. Mus over for titlen.

Deutsche Übersetzung English Version Til Forsiden

Anders Bruun Laursen - Denmark

EUs og Vore Mediers Tavshed om Euromediterranien-Eurabien

Dansk

EUs krysteragtige diktatur begyndte, da sandheden blev fortiet

Af Anders Bruun Laursen

Billeder, billedtekster og formatering balder.org

Der er en løgn, som er værre end en udtalt løgn: Fortielse af sandheden.

For mens man kan gennemskue en udtalt løgn, ved man ikke engang om eksistensen af en fortiet, katastrofal sandhed. Følgende er uddrag af en tale af vicepræsidenten for Europakommissionen og dens højeste ansvarlige for institutionelle forbindelser og kommunikationsstrategi (Bemærk dette ord: strategi!) Margot Wallström, d. 3. oktober, 2007 Speech Wallström

Hun fastslog om sin 'Communicating Europe in partnership':

'...den befæster den fremgangsmåde, vi har brugt de sidste 2 år. Den betyder ikke en ny indfaldsvinkel til kommunikationen:'

margot Wahlstroem Swedish EU Commisar
Die Himmelskönigin, Carlo Dolci ca. 1670
Venstre Wallström. Højre Himmeldronningen, Carlo Dolci ca 1670. Hendes 12 stjerner ( Johs. Åb. 12:1) blev foreslået ca 1955 af Paul M.G. Lévi til Europarådets flag der er overtaget af EU, idet Kristi kors var for kristent. Nu er der iflg. Angela Merkel ikke engang plads til Kristi navn i 'Reformtraktaten'.

Hvilket betyder, at EU vil holde sig til sin hidtidige kommunikationspolitik:

At offentliggøre på internetsider, som ingen kender – og holde sig langt væk fra massemedier som TV, radio og pressen. Og så mener hun, at EU-informationen fortjener at blive kaldt 'demokratisk'.

Hvorpå Margot Wallström fortsatte sin flæbende og letsindige omgang med sandheden om EUs magtbeføjelser:

'Min første pointe er, at Kommissionen ønsker at sætte en stopper for, at sorteper gives videre: Som I alle meget vel ved er nationalregeringerne glade for at kræve æren for EU afgørelser, som viser sig populære og at give 'Bryssel' skylden for de upopulære.

Alt for ofte forklarer de ikke deres borgere, hvorfor disse beslutninger blev truffet. Resultatet er, at for mange er dårligt oplyste om europæiske spørgsmål og mange har et negativt billede af EU. Det kan lede til store politiske problemer.'

Nådada!

Hvem har mon egentlig fundet på Forfatningstraktaten, der nu genfremsættes som 'Reform Traktaten' med 95% af det indhold, som blev forkastet af hollændere og franskmænd – hvorved alle demokratiske regler gøres til spot?

Hvem lægger pres på vore politikere for at få dem til at modsætte sig folkelige krav om folkeafstemninger om denne upopulære traktat?

Hvem undfangede det Euromediterranske/Eurabiske uhyre?

  Benita Ferrero Waldner, Jack Straw, Abdullah Gül
Benita Ferrero Waldner, Jack Straw, Abdullah Gül
  Jack Straw, udenrigsminister under Tony Bliar er nu indenrigsminister med ansvaret for den nye lov der giver op til 7 års fængsel for at komme med nedsættende bemærkninger om bøsser. Den gennemsnitlige straf for voldtægt i England er ca. 5 år.. Daily Mail 8 oktober 2007: New law means anti-gay comments could lead to seven years in jail

Og se, hvordan Margot Wahlström skubber sit og EU-Kommissionens ansvar fra sig:

'Tag eksemplet EU-udvidelsen i 2004. Det var vigtigt at forklare europæerne, hvorfor EU skulle udvides, hvilke fordele og ulemper der ville være og hvordan ulemperne skulle klares.. Men hvis job var det at forklare? Kommissionen havde et alt for lille budget til at klare opgaven alene. Medlemstaterne havde meget større ressourcer – men gjorde ikke nok.

Så hvad skete der? Frygt for den polske blikkenslager og fremtidig udsigt til tyrkisk EU-optagelse fik mange franskmænd til at stemme 'Nej' til EU-Forfatningen i 2005.'

Hvor skrækkeligt !!

Men når det går godt, ønsker hun sin del af æren:

'Løsningen er for Kommissionen at se, at institutioner og medlemslande deler ansvaret for at oplyse Europa ved at bruge deres samlede ressourcer bedst muligt.

Vi så, at det virkede godt i 2001, da man forberedte euroens indførelse. Medlemstaterne vidste, hvor vigtigt det at informere alle rigtigt.

De brugte store ressourcer på kampagnen. Følgelig gik alting glat den 1. januar 2002.'

OK. Bedre information er nødvendig – men naturligvis i EU-regi

Og pludselig er der penge nok.

Dansk Kultur Flyer

'Kommissionen foreslår også at oprette 'styrings-partnerskaber' med de enkelte medlemstater. For at sige det enkelt: Det betyder, at enkelt-regeringer – hvis de ønsker det - kan gennemføre særlige kommunikationsplaner, som man er blevet enig med Kommissionen om, og som financieres af EU-Kommissionen.

'De hermed forbundne tiltag bør være så lokale som muligt. Og de skal ikke skræddersys til at sælge politik eller til at overtale folk til at elske regeringen eller EU: det skal være tiltag for at skabe dialog og debat. Vi må skabe bruger-venlige mødesteder til den debat. Mødesteder, som er lettilgængelige for borgeren. Derfor er Kommission og Parlament ved at udvikle et netværk af mødesteder, hvor folk kan få information, se udstillinger og film, deltage i diskussioner, overvære koncerter, foredrag og seminarer.

Disse såkaldte Europæiske Offentlige Rum vil være at finde i lokaler, hvor de 2 institutioner har deres kontorer i medlemslandene.'

Euromed Logo

NGOer, dvs. Udemokratiske selvbestaltede og trosivrige organisationer i den globalistiske stald, skal sætte dagsordenen i debatten efter EU-ordrer – så at EU opnår 'meningsfulde afstemningsresultater'

'Informeret debat og dialog sætter folk i stand til at forstå de politiske afgørelser. Forståelse får folk til at stemme meningsfuldt. Demokratiet bliver levende!

Naturligvis kan 'civilsamfundet' gøre meget for at få dette til at ske. NGOer er allerede på plads for at organisere afstemninger, udsende ansøgninger og sætte borgerne i stand til at få deres stemmer hørt. Nogle NGOer har allerede skabt udmærkede tværnationale debatmødesteder på internettet. Vi vil gerne se flere af disse.

De NGOer, som som svarede på vor hvidbog var meget ivrige efter at blive delagtige i at skabe europæisk politik.

De er indbudte til at slutte sig sig til os i en større anstrengelse for at 'kommunikere med Europa i partnerskab'.

Jeg [Anders Bruun Laursen] har forsøgt at efterlade en kommentar og spørgsmål på et sådant NGO-forum om EU's 'Plan D' (nedenfor) og Euromediterranien/Eurabien: Slet ingen reaktion!

Men i hvert fald har EU dermed fået papirkurve til at fredeliggøre utilfredse borgere i demokratiets navn!

'Fuld frihed for medierne' og ansvarlig optræden

Med hensyn til massemedierne: Wallström foreslår en fælleseuropæisk (EU-styret) strategi 'med fuld frihed for medierne'. Og det kan hun roligt gøre.

  Bernita Ferrero Waldner - Selbstzenzur
Benita Ferrero Waldner
Sløjfning af ytringsfriheden m.a. midler
 

'Ytringsfrihed er central for Europas værdier ... men dens bevarelse... ansvarlig optræden .. tror ikke at medierne skal censureres udefra, .. finder måder at censurere jer selv… Nu vi taler om at censurere jer selv, ...behovet for at overvåge inden for jeres egne rækker.

Wallström kontrollerer nemlig medierne med hensyn til EU-planer:

1. Medierne kender Benita Ferrero Waldners advarsel fra det skandaløse Euromediterranske Symposium i Wien, d. 22.-23. maj, 2006:

'Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden
(i dialogen med muslimerne Muhammedtegningerne)

I forlængelse heraf tror vi ikke, at medierne skal censureres udefra, men snarere at I finder måder at censurere jer selv… Nu vi taler om at censurere jer selv, vil jeg også bede jer om at overveje behovet for at overvåge inden for jeres egne professionelle rækker.' http://surl.se/cwyv.

2. Og Margot Wallström ved, at EU skabte et solidt system af styringsmekanismer på dette samme symposium http://surl.se/ezwv (pdf), ss. 20-25.

3. Desuden virker bestikkelse altid:

'Foruden en ny internetstrategi planlægger vi en ny strategi for radio og fjernsyn, som vi vil offentliggøre næste år'.

Vi vil opmuntre TV og radiostationer i Europa til at danne netværk, og vi vil tilbyde sådanne netværk flerårige kontrakter for at fremstille og udsende programmer om EU-anliggender.

Indholdet skal afgøres af stationerne. De vil få garanteret fuldstændig redaktionel frihed. Lad mig også understrege, at vor strategi for radio og fjernsyn er et direkte resultat af sidste års rådslagning om hvidbogen.

  New EU Treaty - No Change
Den nye EU traktat / forfatning

4. Naturligvis ved Wallström udmærket, at vore massemedier også er veldresserede af Europarådet, som i 2005 arrangerede et symposium for vore medier i Moskva for at lære selvcensur af russerne, som jo har stor erfaring dermed. Og som fastslået dér gør medierne bedst i at følge denne selvcensur mht. 'Nord-Syd-dialogen', hvis de vil undgå lovindgreb mod 'ytringsfriheden'. http://surl.se/ezwp (pdf)

5. Wallström:

'Naturligvis ønsker radio- og TV-stationerne, at Kommissionen hjælper dem med at fremskaffe oplysende, opdragende og underholdende programmer om europæiske anliggender som led i deres betjening af offentligheden. På alle disse måder ønsker Kommissionen at 'tilskynde til (EU-styret) offentlig debat' om den Europæiske Union og at komme i en virkelig dialog med EUs borgere'.

Hvilket er det samme som at sige til medierne: I vil ikke få EU-nyheder, hvis I er ulydige..

'Information' vedrørende EU:

Intet steds i Wallströms tale omtales Euromediterranien/Eurabien og dets løfte om fællesmarked med og fri indvandring til EU fra 9 muslimske lande, http://surl.se/fanj.

Og det med fuldt overlæg. Dette er den mest afskyelige form for løgn.

Margot Wallström siger uærligt, at det er på tide at gå over til 'Plan D: Demokrati, debat og dialog' – som hun hævdede allerede d. 19. maj 2006 på et møde på Københavns Universitet.

  Margot Wahlström Eurabia
Margot Wahlström
  ...blev blot helt rød i ansigtet, stod og mumlede, stirrede hjælpeløst og forfærdet omkring sig – og tav

Spørgsmål til Margot Wallström

Følgelig spurgte jeg hende dengang, hvorfor hun, vore regeringer og medier havde holdt Euromediterranienprojektet hemmeligt for os i 12 år, og hvorfor hun som den højeste ansvarlige for EUs kommunikation ikke havde oplyst os om, at udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling http://surl.se/ezwk, Anna Lindh Foundation http://surl.se/ezwj (pdf) og UNESCOs Kultur Konvention af 20.10.2005 gør krav på at fjerne vor 1000-årige kultur og religion, hvorved de skaber et Euromediterransk område uden 'dem' og 'os' - men i virkeligheden åbner vejen for islam, som bliver stadig mere selvbevidst.

Hvorved Wallström nægter os en demokratisk debat om vor fremtidige identitet.

Hun blev blot helt rød i ansigtet, stod og mumlede, stirrede hjælpeløst og forfærdet omkring sig – og tav.

Wallström sluttede sin tale den 3. oktober 2007:

'Det har et altoverskyggende formål: at give magt til borgerne. Gennem informeret dialog og debat. For Europas skyld.'

EU Muslim Nazi Stalinist

 

Kunne Hitler eller Goebbels have fordrejet sandheden bedre?

 

Eller smartere?

Ekstra:

From Moscow Workshop (pdf) | Kopi på Balder.org (EU dokumenter ændrer Interne-adresse eller forsvinder)

Why Self-Regulation Works in the Local Media in Russia?” was the subject of the report by Sofia Khavkina of the Council on Informational Disputes in Nizhny Novgorod, Russia.
She said that the creation of the Council on Informational Disputes ("Council") in the Nizhniy Novgorod area in February of 2004 marked a qualitatively new stage in the development and strengthening of journalists' professional etiquette and responsibility. The Council became the first body for mass media self-regulation in the region and has reviewed a number of moral-ethical conflicts arising from mass media activity.

Anders Bruun Laursen's Blog: Euro-med.dk (Deutsch - English - Dansk)


 

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at December 30 2009 Always check Balder Blog

Euro Mediterranean - EU agreement on unlimited Muslim immigration Updated Version 2009
Euro Mediterranean - Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens
The Silence of the EU and our Media about Eurabia English
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 English
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 English
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology English
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Video Content
Council of the European Union - Framework Decision on Racism and Xenophobia English
Society of Professional Journalists - Diversity Guidelines for Countering Racial, Ethnic and Religious Profiling English

Euro-mediterrane Partnerschaft - Verheimlichte Abkommen der EU - Version 2009
Die Euro-mediterrane Partnerschaft - Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft - Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Deutsch
Der Europäische Rat - Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Version 2009
Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne - Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Spørgsmål om Euro-Mediterranien-projektet ubesvaret på EU konference i KBH 19/5 (Lykke Friis) Dansk
Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! For vi bliver rige derved!
Professor i offentlig ret K.A. Schachtschneider - EU - En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008)
Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni - Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre 
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië - Barcelona verdrag - Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Nederlands
Society of Professional Journalists - Praktische journalistieke instructies Nederlands

Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego 2009 Polski
Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego Polski
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi: Praktyczny Idealism Polski

Conde Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi: Práctica del Idealismo

English version only:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, 'racist folder'

External
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog

Der Honigmann 3 oktober 2010 - EU für Redefreiheit – nur nicht in der EU! (Übersicht über Zensur Maßnahmen)
Daily Express 11 October 2008 - Secret plot to let 50 million African workers into EU
Brussels Journal 13 October 2008 - Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates
Morten Messerschmidt 14 august 2008 - EF-domstolens statskup (meget oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 - Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 - EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship English
Fjordman 30 april 2007 - Naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling - Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set - Hold religions-pause og læs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008 - EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 - Dybdeborende analyse Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat - Morocco English
September 29, 2007: Anders Bruun Laursen - Eurabia Our liking for submission English
Barosso caught off guard; told the truth about EU's imperial ambitions English
EU Referendum English
Gates of Vienna - Highway into the Heart of Europe English
Gates of Vienna - You Are Being Cheated English
Tyranny of the Law - The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri English
Free World Academy - Well documented article:
The Euro-Arab Partnership English
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven - Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook Group - The Barcelona Deal - the deal that the EU does not want us to know English


Important and useful collection - Official European Union Documents at balder.org English Dansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.)

  

Til Forsiden

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Reager på Balder Blog
Clicky Web Analytics