PET - Politiets Efterretningstjeneste

Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar 2006 – 1. juli 2006. PETs pdf udgave

Nedenstående første fire kolonner begyndende fra venstre er direkte skrevet af fra PETs rapport.

Kommenter på
Balder Blog 115


PETs Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund
for perioden 1. januar 2006 – 1. juli 2006

Mån Dag Politikreds Forbrydelse Formodet forbryder Strafbart Vold Kommentar
01 07 Århus en person af afrikansk oprindelse afvist fra et diskotek af dørmanden under henvisning til ”jeg vil ikke have flere udlændinge ind” Dansker
(dog ikke specificeret)
Tvivlsomt Nej Det fremgår ikke om dørmanden var dansker eller indvandrer.
01 07 Århus en person af dansk oprindelse, i forbindelse med at denne fremsagde nyindlærte gloser på persisk, overfaldet af ukendte gerningsmænd, idet den ene af disse slog hende flere gange på kroppen samt kaldte hende ”perkerluder”. Højreorienteret
Ja Ja  
01 13 Herning en 9-årig pige af srilankansk herkomst overfaldet af en person af dansk oprindelse, idet denne umotiveret tildelte pigen en lussing i ansigtet samt kaldte hende ”perker”. Højreorienteret Ja Ja  
01 19 København anmeldelse om, at hjemmesiden www.hizb-ut-tahrir.dk indeholdt udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Udlænding Tvivlsomt Nej  
02 01 Frederikssund forøvet hærværk på en bil tilhørende Dansk Røde Kors, idet ukendte gerningsmænd med sort farve havde malet et hagekors på bilens bagparti. Højreorienteret Bagatel Nej  
02 03 København anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på en kirkegårds muslimske afdeling, idet ukendte gerningsmænd havde væltet flere gravsten. Højreorienteret Ja Nej Også dette tilfælde af hærværk registreres som racisme, selvom der ikke var skrevet racistiske ting på gravene - og selvom gerningsmændene var ukendte. Angantyr
02 03 Køge forøvet hærværk på et pizzaria ejet af en person af anden etnisk oprindelse end dansk, idet ukendte gerningsmænd havde knust et facadevindue med en mukkert Kioskfejde Ja Nej Kioskfejder mellem indvandrergrupper er rapporteret flere gange.
Gerningsmændene kunne teoretisk set være højreorienterede, men lige så godt almindelige indbrudstyve.
02 04 Lyngby hærværk mod en kiosk ejet af en person af anden etnisk oprindelse end dansk, idet ukendte gerningsmænd havde knust et facadevindue med en flaske indeholdende brandbar væske, hvorved dele af inventaret blev antændt. Kioskfejde Ja Ja Kioskfejder mellem indvandrergrupper er rapporteret flere gange.
Gerningsmændene kunne teoretisk set være højreorienterede.
02 04 Haderslev anmeldelse om, at en person af dansk herkomst i en længere periode havde været udsat for chikane og trusler af flere personer af anden etnisk oprindelse en dansk, ligesom han var blevet slået i ansigtet én gang. Udlænding Ja Ja  
02 04 Silkeborg anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på lokaler anvendt af en tyrkisk klub, idet ukendte gerningsmænd havde knust en vindue, ligesom der med en sort tusch var skrevet ”død over alle danske muslimer” på en mur. Højreorienteret Ja Nej  
02 06 Silkeborg anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på lokaler anvendt til Socialpsykiatri, idet ukendte gerningsmænd med sort spraymaling havde skrevet ”Fuck alle danske muslimer – Allah er død” på hoveddøren Højreorienteret Bagatel Nej Al hærværk er strafbart, men der er ikke tale om strafbare ytringer
02 06 Odense en person af anden etnisk oprindelse end dansk overfaldet af en ukendt gerningsmand, idet denne skubbede til hende og udtalte ”din fucking perker, skrid hjem til dit eget land, du har intet at lave her". Højreorienteret Ja Ja At skubbe til en peson fører så godt som aldrig til domfældelse for vold. Udtalelserne kan opleves som ubehagelige men er sandsynligvis ikke strafbart.
02 06 Ålborg blev en person af anden etnisk oprindelse end dansk udsat for telefoniske trusler, idet en ukendt gerningsmand gav besked om, at han skulle lukke sin forretning, idet den ellers ville blive brændt af Kioskfejde Ja Trusler Kioskfejder mellem indvandrergrupper er rapporteret flere gange.
Gerningsmændene kunne teoretisk set være højreorienterede.
02 06 Odense en person af anden etnisk oprindelse end dansk overfaldet af flere gerningsmænd af dansk herkomst, idet de bl.a. skubbede til hende og slog hende i ryggen, så hun faldt, ligesom de bl.a. udtalte ”du skal bare skrubbe hjem til dit eget land” og ”perker” Højreorienteret Ja Ja  
02 06 Ringsted anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på en mur til en skole, idet ukendte gerningsmænd med rød farve havde skrevet ”Danmark for danskere” og ”fuck Muhammed” ligesom der var påmalet et spejlvendt hagekors. Højreorienteret Bagatel Nej Ingen strafbare udtalelser
02 08 Køge anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på et skilt ved et busstoppested, idet ukendte gerningsmænd havde klistret et A4 papir op på skiltet, hvorpå var tegnet en gris i dannebros farver, ligesom følgende tekst var anført: ”Se her en gris. Danmark har en dronning” Højreorienteret Bagatel Nej Al hærværk er strafbart, men der er ikke tale om racistiske eller strafbare ytringer
02 09 Esbjerg anmeldelse om, at en person af anden etnisk oprindelse end dansk havde modtaget trusler, idet ukendte gerningsmænd havde fremsendt et brev, hvori var anført ”Rejs hjem dit perkersvin, snart vi vil brænde dit hus så pas på”. Højreorienteret Ja Trusler  
02 11 Ålborg anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på en personbil, idet ukendt gerningsmand havde ridset bilens sider, motorhjelm m.v., herunder ordet ”muslim”. Højreorienteret Ja Nej Al hærværk er strafbart, men der er ikke tale om strafbare ytringer
02 11 Glostrup modtog en person af anden etnisk oprindelse end dansk et brev fra ukendt afsender, hvori bl.a. var anført ”Skrub ud af Danmark nu, vi vil ikke have beskidte vantro palæstinenser-svin her i landet…. ellers vil I alle få skåret halsen over”. Desuden var vedlagt en tegning, af en mand, der seksuelt udnytter en gris bagfra, ligesom der var anført ”Profeten Muhammed” Højreorienteret Ja Trussel  
02 11 Odense anmeldelse om, at en person af anden etnisk oprindelse end dansk havde fundet en kopi af et læserbrev fra en landsdækkende avis i sin postkasse, indeholdende udtalelser der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266b. Højreorienteret Tvivlsomt Nej  
02 12 Esbjerg anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på en kirkegårds muslimske afdeling, idet ukendte gerningsmænd havde væltet og ødelagt ca. 25 gravsten. Højreorienteret Ja Nej Gerningsmændene var mindre drenge, som ikke vidste det var muslimske grave. Ikke dest omindre blev dette her registreret som "racisme". Angantyr
02 17 Gråsten blev forøvet hærværk på mure, gavle og vinduer på en kristen friskole samt et nærliggende busskur, idet ukendte gerningsmænd med grøn farve havde skrevet ”Fuck Jesus” og ”Fuck Islam”. Højreorienteret ? Bagatel Nej Yderst tvivlsomt mht. gerningsmændens baggrund
02 18 Gråsten blev forøvet hærværk på tre mure på en lokal skole, idet ukendte gerningsmænd med grøn farve bl.a. havde skrevet ”Perkersvin” og ”Fuck Islam”. Højreorienteret Bagatel Nej  
02 21 Haderslev anmeldelse om, at to personer af anden etnisk oprindelse end dansk ved en privat fest havde truet to personer af dansk herkomst med en kniv. Udlænding Ja Ja  
02 24 Køge anmeldelse om, at der var forøvet hærværk på et pizzaria ejet af en person af anden etnisk oprindelse end dansk, idet ukendte gerningsmænd havde skudt mod indgangsdøren med et haglgevær, hvorved en dobbeltrude blev knust. Kioskfejde Ja Ja  
02 28 Haderslev anmeldelse om, at der gennem flere måneder jævnligt var forøvet hærværk i et boligområde, idet ukendte gerningsmænd havde malet diverse graffiti på bl.a. mange ruder og døre samt i kældre og kælderrum. Ukendt baggrund Bagatel Nej Hvor er det racistiske element?
03 04 Ålborg blev der forøvet hærværk på et vindue til en slagter, der sælger halal-slagtet kød, idet ukendte gerningsmænd havde påsat et klistermærke hvorpå var tegnet et ansigt og anført ”muslim: Rejs hjem før ilden fortærer dig”. Højreorienteret Bagatel Nej  
03 24 Odense blev der i et debatforum på www.fritdanmark.dk fremsat udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Den 11. maj 2006 traf Politimesteren i Odense afgørelse om, at der ikke var rimelig formodning for, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Udlænding
Nej Nej Formentlig drejer det sig om en sag hvor hjemmesideindehaveren har anmeldt en muslim for ting denne har skrevet på en muslimsk hjemmeside. Muslimen er dansk, men af praktiske årsager kategoriseret under udlænding.
04 15 Odense anmeldelse om, at en person af anden etnisk oprindelse end dansk havde havde modtaget et brev fra en ukendt afsender indeholdende bl.a. et billede af en hund, der parrer sig med en mand, der ligger i bedestilling, samt et brev hvori var indeholdt mulige fornærmelige formuleringer. Højreorienteret Tvivlsomt Nej  
05 03 Ålborg anmeldelse om, at der i 38 tilfælde var fremsendt breve til navngivne personer af anden etnisk oprindelse end dansk, indeholdende udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Efterfølgende er modtaget op til i alt 130 anmeldelser af nævnte karakter. Højreorienteret Tvivlsomt Nej Denne sag har fået meget presse, uanset at der ikke har været tale om noget som helst strafbart!
05 14 Helsingør en person af anden etnisk oprindelse end dansk overfaldet af flere gerningsmænd af dansk herkomst, idet de bl.a. tildelte ham et slag i hovedet med en flaske. Herefter samlede personen af anden etnisk oprindelse flere personer, som opsøgte de danske gerningsmænd, hvorefter der opstod slåskamp med brug af bl.a. kniv og baseballbat. Højreorienteret
Udlænding
Ja Ja  
05 15 Vordingborg blev der forøvet hærværk på en væg ind til en lejlighed beboet af personer af anden etnisk oprindelse end dansk, idet ukendte gerningsmænd med sort spraymaling havde skrevet ”Fuck Muhammed”. Højreorienteret Bagatel Nej  
05 18 Esbjerg anmeldelse om, at der var blevet forøvet hærværk på et indgangsparti til et supermarked, idet ukendte gerningsmænd med gul tusch havde skrevet ”dø dø dø muslimer” Højreorienteret Ja? Nej  
05 29 Roskilde anmeldelse om, at en person af anden etnisk oprindelse end dansk havde modtaget et brev fra unavngiven afsender, hvori bl.a. var anført ”Svin Mohamad” og ”Du skal ud af vores land ellers vi brander dig…”, ligesom der flere gange var blevet forøvet hærværk mod personens bil, idet ukendte gerningsmænd havde ridset bilen med nøgler eller lignende. Højreorienteret Tvivlsomt Nej  
05 30 København anmeldelse om, at der på en hjemmeside tilhørende et folketingsmedlem var fremsat udtalelser, der kunne udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 b. Højreorienteret Tvivlsomt Nej  
06 04 Helsingør blev der flere steder i et større indkøbscenter påsat merkater på forretninger tilhørende personer af anden etnisk oprindelse end dansk, hvorpå var trykt et hagekors samt skrevet teksten ”vær med i kampen for et nyt Danmark”. Højreorienteret Tvivlsomt Nej Påsætning af klistermærker kunne betragtes som en mild grad af hærværk. Ingen strafbare ytringer.
06 07 Helsingør blev der forøvet hærværk på ydervæggene til et større indkøbscenter, idet ukendte gerningsmænd med spraymaling bl.a. havde skrevet ”Nazifri by”, ”Ingen racister i vores gader” og ”Asyl til alle”. Venstreorienteret Bagatel Nej  
06 13 Gentofte anmeldelse om, at en dreng af anden etnisk oprindelse end dansk over en længere periode var blevet udsat for fornærmende tiltale samt trusler, idet en person af anden etnisk herkomst bl.a. henviste til førstnævntes religiøse tilhørsforhold som kristen. Udlænding Ja Ja  
06 28 Odense blev en person af dansk herkomst, som var konverteret til islam, udsat for trusler på gaden, idet to ukendte personer, der var hætteklædte, truede ham med en hammer og bl.a. råbte ”forræder” og ”dit perkersvin” Højreorienteret Ja Ja  
 

(39 indberetninger opgjort pr. 1. juli 2006)

Der har været flere tilfælde af hærværk mod kristne gravsten i år, og ikke et er blevet kategoriseret som racistisk hos PET. Fyens Stiftstidende 27-07-2006: Hærværk mod kirkegård


Opgørelse over formodede gerningsmænd (med forbehold for fejl)
Strafbart ?
   
 
Antal registrerede
anmeldelser
Ja Nej Tvivlsomt Bagatel Vold Trussel
Højreorienteret 27 13 0 6 8 3 3
Dansker (upolitisk) 1 0 0 1 0 0 0
Udlænding 6 3 1 1 0 4 1
Kioskfejde 4 4 0 0 0 3 1
Ukendt baggrund 1 0 0 0 1 0 0
Venstreorienteret 1 0 0 0 1 0 0
Total 40 (én post indholdt to forbrydere) 20 1 8 10 10 5

Læg mærke til at selv om det antal anmeldelser som jeg har kategoriseret som "muligvis højreorienterede" er størst med 27 af en total på 39 er antallet af anmeldte voldelige episoder stadigvæk størst for de episoder hvor det er udlændinge der står bag, selv fraregnet kioskfejderne.

Hvis der er fejl i ovenstående så giv mig venligst besked.


Nordjyske Stiftstidende den 12 august 2006

Heidi Robdrup

»Racistisk kriminalitet i stigning«

Igen kunne vi læse de velkendte sensationsoverskrifter om den stigende "højreorienterede vold", og igen ser vi hvordan pressen ukritisk formidler PETs forkastelige politiske propaganda til fordel for muslimerne og den kulturradikale lobby.

Heidi Robdrup skriver i Nordjyske Stiftstidende 12-08-2006 (Indsigt forside):
»Racistisk kriminalitet i stigning

Antallet af racistisk motiverede forbrydelser steg med 125 procent sidste år. Og 2006 ser ud til at nå mindst samme højde som 2005.
For med 39 forbrydelser indtil videre er der ikke langt til de 81 fra sidste år. Tallene stammer fra Politiets Efterretningstjenestes registrering, og vicepolitimester Vibeke Christensen bekræfter et øget aktivitetsniveau på den ekstreme højrefløj. For med 39 forbrydelser indtil videre er der ikke langt til de 81 fra sidste år.«

Nordjyske Stiftstidendes Heidi Robdrup begår her nogle grove manipulerende fejl:

PETs opgørelse er ikke en opgørelse af "racistisk motiveret kriminalitet", men en opgørelse over anmeldelser, hvilket er noget helt andet. PETs tal er ikke en opgørelse over over kriminalitet, men en opgørelse over anmeldelser om formodet kriminalitet, og i mange tilfælde om formodede gerningsmænd.

Uden at komme nærmere ind på PETs yderst tvivlsomme, tynde og amatøristisk organiserede, ja nærmest lattervækkende talmateriale får "det ekstreme højre" skylden for en stigning af "racistisk højrefløjskriminalitet" på 125 % i forhold til året før. Men PETs opgørelse indeholder jo andre gerningsmænd end "det ekstreme højre", som vi kan se i tabellen.

Derfor kan man jo ikke ved at samligne to årsrapporter beregne en stigning i højrefløjskriminalitet. Jeg antager at dette for de fleste ikke kræver nærmere forklaring... Desuden vil procentvise udsving der er baseret på så lille et talmateriale (81 registrerede anmeldelser i 2005) jo i sagens natur altid kunne udvise store udsving, uden at dette siger noget som helst konkret. Bare se på hvor forskelligt antallet af anmeldelserne er fordelt over månederne.

På ingen måde bliver tallene sæt i relief, og det viser sig da også at en stor del af denne såkaldte kriminalitet (højrefløjen + andre) ikke handler om strafbare handlinger, eller består af de rene bagateller, såsom grafitti.

Tallene har ingen sandhedsværdi, da der i mange tilfælde kun er tale om formodninger og antagelser om "højreorienterede gerningsmænd", uden at der er skyggen af bevis for det. Ildspåsættelser og trusler mod pizzeriaer fx. har tidligere ofte vist sig at være interne indvandreropgør. Hvor er beviset eller indicierne for højreekstreme aktiviteter her?

En af de mest profilerede sager, som PET selv beskriver som en af de mest væsentlige, omhandler breve med opfordringer til udlændinge om at forlade landet, og forsynet med billeder af Hitler og Rudolf Hess. For det første er der jo intet som helst bevis for at brevet stammer fra højrefløjen, dat det lige så godt kunne væres skrevet af venstreekstremister eller islamister for at give højrefløjen et dårligt ry, for det andet er der ikke noget ulovligt i at opfordre folk til at forlade Danmark, ej heller at medsende billeder af Hitler og Hess.

Fortsat i næste spalte >>

I Nordjyskes artikel citeres vicepolitimester Vibeke Christensen fra PET for følgende:

»Vi kan se det på tilstrømningen og på diverse former for aktiviteter, som har til hensigt at etablere og udbygge modsætningsforhold mellem den brede befolkning og etniske minoriteter. Det er selvsagt noget, vi tager alvorligt.«

Man må igen gnide sig i øjnene. Modsætningsforholdene mellem "den brede befolkning" og "etniske minoriteter" er jo til stede, derfor har vi noget der hedder Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Hizbut Tahrir og andre organisationer; det er jo ikke noget der først skal etableres. Det udbygges på fornemmeste vis af Hizbut Tahrir, imamerne og andre fundamentalister.

Derudover er det jo ikke i sig selv forbudt at ville udbygge dette modsætningsforhold, og derfor burde Vibeke Christensen fra PET simpelthen afholde sig fra at komme med sådanne politiserende kommentarer, især når hun helt énøjet giver "højrefløjen" skylden for "at ville udbygge dette modsætningsforhold". Det er helt lovligt politisk virksomhed at ville udbygge modsætningsforholdene mellem "arbejderklassen" og "kapitalisterne", lige så vel som det er fuld lovligt at forsøge at "udbygge modsætningsforholdet" mellem "etniske minoriteter" og den brede befolkning. Vibeke Christensen har lov til at have sine meninger, men hun burde holde dem for sig selv, når hun i embedets medfør interviewes af en journalist. Det er ikke PET der bestemmer hvad for en politik der skal føres i dette land, så længe politistaten endnu ikke lovformeligt er sat i kraft.

Så hopper Heidi Robtrup videre til det næste, hvor hun fortæller at der "sidste lørdag blev overfaldet en tilfældig mand i Holte", uden i øvrigt at fortælle hvad dette handlede om, om hvem eller hvad gerningsmænden var og hvem ofret var. I samme sætning nævnes de famøse "trusselsbreve" sendt til indvandrere i Nordjylland, der som nævnt tidligere intet ulovligt indhold havde.

Herefter kommer et citat hvor en vis Ali Nicolaisen rådgiver i Dokumentations- og rådgivningscentret om Racediskrimination, multikulturlobbiens interesseorganisation, får lov til at komme med de velkendte floskler om politikeres ansvar og diskriminerende udtalelser; altså debattonen.

»Han mener, at en af årsagerne til de mange forbrydelser kan være diskriminerende udtalelser i medierne, og at politikerne har et stort ansvar i den forbindelse.«

Artiklen slutter med at fastslå at Aalborg politikreds var den der har meldt flest sager til PET i år, og at "trusselsbrevene", (hvis ulovlighed endnu hverken er hævdet eller er blevet dokumenteret) var den mest alvorlige af slagsen.

Denne konklusion er i sig selv hårrejsende: nogle uforskammede men ikke ulovlige breve er åbenbart værre end de fysiske overfald der trods alt har fundet sted.

Læs hele artiklen i Nordjyske Stiftstidende 12 august 2006: Racistisk kriminalitet i stigning

Konklusion: Vi må bede den ansvarlige; justitsminister Lene Espersen om omgående at rense PET toppen for politiserende agitatorer med en bestemt politisk agenda. En fyrreseddel til Lars Findsen og Vibeke Christensen, der begge to sikkert er velkomne kandidater til lederstillinger i racediskriminationscenteret, Det Radikale Venstre, eller lignende bevægelser.

Kommentar: Hvad skal vi bruge REDOX, DEMOS og FREDE FARMAN til når vi har Nordjyske Stiftstidende og PET

Kommenter artiklen på Balder Blog 115Lars Findsen
Hvis multikulturen
ikke fungerer, så
giver jeg højrefløjen
skyld....

Se også:

13 august 2006 Angantyrs version af historien, sammen med eksempler på de racistiske overfald begået af indvandrene der ikke er med i PET rapporten.

13 august 2006 Uriasposten med samme historie og kommentarer: BT kalder PET-registreringerne for “kriminalitet” & “forbrydelser”

25 juli Hodjas Blog: Højreradikale er ifølge PET-chefen problemet

PET - Politiets Efterretningstjeneste (opdateret oversigt over PETs udtalelser osv.)

PET - Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar – 31. december 2004

Uriaposten: PET-chef Lars Findsen: Hvis multikulturen ikke fungerer, så giver jeg højrefløjen skyld


Kioskfejder og Pizzabrande:

Jyllands Posten Århus 28 september 2006: Fire mænd dømt for pizzeriabrand
En pizzeriaejer fra Solbjerg og tre af hans bekendte blev i går under særligt skærpende omstændigheder dømt for at have planlagt og udført ildspåsættelse af et konkurrerende pizzeria. Retten frifandt dem for anklagerens udvisningspåstand.

De fire mænd, der det seneste halve år har siddet varetægtsfængslet for brandstiftelsen 24. marts 2006 mod bl.a. Solbjerg Spisehus & Pizzabar, blev i går under særligt skærpende omstændigheder fundet skyldige ved Byretten i Århus.

Den 21-årige lettiske indvandrer Rainers Mellers blev idømt to års fængsel for selve brandstiftelsen, mens den 21-årige dansk-tyrker Hussam Sakim Atrach og den 37-årige tyrkiske indvandrer Cüneyt Durak fik henholdsvis to år og to år og seks måneders fængsel for medvirken til brandstiftelsen.

Strafudmålingen for den fjerde tiltalte, den 33-årige pizzeriaejer Ilhan Yildirim, der ligeledes blev fundet skyldig i medvirken, er udskudt. Det skete, fordi han efter flere indlæggelser på psykiatrisk hospital er ved at gennemgå en mentalundersøgelse. Sammen med Cüneyt Durak blev han desuden dømt for et mislykket forsøg på brandstiftelse 7. marts. Læs resten I Jyllands Posten: Fire mænd dømt for pizzeriabrand | Pizzakrig bag brand

Nu var politiet så heldig at man kort efter kunne anholde fire mænd. Men hvis ikke? Så var branden vel kommet med under "højrefløjskriminalitet"?

 

 


Kommenter på
Balder Blog 115

PET - Politiets Efterretningstjeneste

Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar 2006 – 1. juli 2006. PETs pdf udgave


 

Clicky Web Analytics