Balder Blog   Til Forsiden

International diskussion om race og racens betydning

  Lone Frank - Neurobiolog - Videnskabsjournalist
  Lone Frank - Neurobiolog

Citater fra »Racende« artikel i Weekend Avisen 24 juni 2005 af Lone Frank

Upassende........
Der bruges tusindvis af mandeår på at forske i genetisk variation hos snegle og rundorme
kun få forsker i det samme hos mennesker

Men race har betydning, viser sygdomsforskning.

Armand Leroi, en udviklingsbiolog og forsker ved Imperial College:

».....race ikke er en social konstruktion, men derimod et reelt fænomen med en biologisk basis.«

Han taler for, at begrebet race igen får en plads i genetikken, og han opfordrer til, at forskere i langt højere grad interesserer sig for racemæssige forskelle.

Neil Risch populationsgenetiker fra University of California i San Francisco:

»Det er udslag af politisk korrekthed at benægte eksistensen af race som biologisk fænomen.«

  Mit Smukke Genom - Lone Frank
  Mit Smukke Genom - Lone Frank

For ham og hans ligesindede er det afgørende at tage race og etnicitet med i betragtning for at kunne forstå de forskellige gruppers sygdomsmønstre og deres genetiske baggrund.

Ifølge Neil Risch og mange andre populationsgenetikere, handler det om, at små genetiske forskelle gennem tiden har udviklet og bredt sig i de grupper, som havde isoleret sig fra hinanden efter den oprindelige udvandring fra Afrika for hundredetusinde år siden.

Populationsgenetiske studier af nutidsmennesker viser, at det er relevant at tale om, at Homo sapiens rummer fem overordnede racegrupper, der stort set passer med kontinentale områder.

Det er afrikanere fra området neden for Sahara, kaukasiere inklusive europæere, folk fra det indiske subkontinent og Mellemøsten, asiater samt endelig en gruppe bestående af folk fra Stillehavsøerne og amerikanske indianere.

Der er naturligvis blandinger, indrømmer Risch. Etiopiere og somaliere befinder sig således på grænsen mellem afrikanere og kaukasiere, hvilket sorte amerikanere også gør.

De politisk korrekte modstandere:

Roger Lancaster kulturantropolog fra George Mason University:

»Race er en fiktion, racisme er virkelighed«

Ruth Hubbard, biologiprofessor emeritus ved Harvard, er forarget over Armand Leroi:

»Det er ubegribeligt, at nogen i en tid, som har oplevet både holocaust og diverse andre etniske udrensninger, overhovedet kan mene, at det skulle være interessant endsige værdifuldt at udrede de ’racemæssige’ eller ’etniske’ komponenter af vores grundigt blandede art.«

Nancy Krieger, socialepidemiolog og adjunkt ved Harvard University:

»der kan ikke være tvivl om, at sorte amerikanere er kronisk stressede som følge af samfundets diskriminationen.«

Så voilà, her kan man formentlig finde årsagen til deres dårlige sygdomsstatistik. For Krieger er racer et spørgsmål om social konstruktion. Teorien om social konstruktivisme har hersket på området gennem de seneste godt tredive år, og selvom dens rødder går længere tilbage, tilskrives den ofte genetikeren Richard Lewontin.

Richard Lewontin er emeritus og professor i zoologi ved Harvard University og forfatter af nogle af de seneste årtiers mest læste genetiske lærebøger:

»...racer eksistererikke i genetisk forstand. Det kan godt være, at der er farveforskel og forskel på hårets struktur og øjenlågenes kurve, men disse ydre karakteristika dækker ikke over en gennemgående indre forskel.«

Uden om de varme kastanjer med semantiske manøvrer:

David Goldstein fra University College i London:

»...vi bør indføre en ny »race-neutral« model. I stedet for som i dag at bede forsøgspersoner identificere sig med racetilhørsforshold, skal de med indledende DNA analyser inddeles i grupper efter forekomsten af et antal genetiske markører.«

Problemet med denne politisk korrekte løsning er at man stort et ender med de samme resultater.

Budskabet om én udelt menneskehed havde bred appel i 1970ernes USA, hvor man forsøgte at kæmpe sig ud af raceopdelingens og den sanktionerede diskriminations skygge. Mangelen på genetiske forskelle passede også godt til de herskende ideer om, at det var miljøet og ikke arven, som formede mennesket.

Som Armand Leroi formulerer det:

»Alle ordentlige liberalt indstillede mennesker ville så gerne have, at det skulle være sådan. Også genetikerne.«

 

Læs hele artiklen i Weekend Avisen (kræver login)

Lone Frank - Det usigelige (Om intelligensforskelle - Oprindeligt bragt i Weekendavisen)

Lone Frank - Forfatter & videnskabsjournalist - (Lone Franks Hjemmeside)

My Beautiful Genome - Lone Frank on genes and destiny
 
Videnskabsjournalisten Lone Frank om forskning i intelligens og arvelighed
Deadline 30 juli 2011 - Vært Jesper Larsen

Videnskabsjournalisten Lone Frank fortæller om forskning i intelligens og arvelighed

Al forskning viser at intelligens (I.Q.) ikke er ligeligt fordelt mellem etniske grupper. Derfor har dette været et ømtåleligt emne siden Anden Verdenskrig.

Lone Frank fortæller hvordan ideologer forsøgte at tilpasse videnskabelige teorier til internationale organisationers lighedsidealer, som dog ikke er baseret på videnskab, men på ønsketænkning.

Relateret:

Balder Blog 16 september 2010 - Denmark - Professor Helmuth Nyborg: I.Q. down because of mass immigration (With videos in Danish and English)

I artiklen diskuteres begreber som art, race, racisme, og om vores genetisk betingede udseende (race) overhovedet har betydning for vores overlevelse som folk.
Balder.org 13 december 2005 - Racisme og kampen mod indvandringen

Professor Helmuth Nyborgs hjemmeside / homepage

Professor Helmuth Nyborgs YouTube-kanal

Sorte rygere har større risiko for lungekræft end hvide

Peter Frost: Canadisk antropolog - Hulemanden foretrak blondiner

Helmuth Nyborg: Sessionsprøven er farveblind

Richard Lynn: Intelligence and the Wealth and Poverty of Nations


Intelligensfordeling i verden - klik for stort billede

 

Front Page Balder.org Tilbage til: Racisme og kampen mod indvandringen
Clicky Web Analytics