Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

03 - Dokumentation

I det herefter følgende Afsnit fremlægger jeg Beviser for mine Oversættelser, idet hver følgende Side udviser en Fotokopi af den paagældende Side i den babylonske Talmud (Talmud Babli). Fotokopien er taget af Det kgl. Biblioteks Fotograf og Af trykkets Ægthed er bekræftet ved Bibliotekets Stempel.

De af mig oversatte Steder er understregede paa Fotokopien.

Talmud01

 

Talmud02

 

Talmud03

 

Talmud04

 

Talmud05

 

Talmud06

 

Talmud07

 

Talmud08 (2)

 

Talmud09 (2)

 

Talmud10 (2)

 

Talmud11 (2)

 

Talmud12

 

Talmud13

 

Talmud14 (2)
Aboda Zara, Folio 36b og 37a

 

Talmud15 (2)

 

Talmud16 (2)

 

Talmud17

 

02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli 04 - Efterskrift
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

Clicky Web Analytics