Balder Blog

  Til Forsiden

Jødiske Leveregler - Uddrag af Talmud

  2013 - Udtalelser fra nulevende højt profilerede israelske rabbinere bekræfter fuld ud forfatterens tolkning af Talmud.
 
  Ovadia Yosef - Sefardisk Overrabbiner
 

Ikke-jøders eneste formål er at tjene Jøder, ifølge den israelske rabbiner Ovadia Yosef, lederen af partiet Shas' 'Council of Torah Sages' [De Tora Vises Råd], og en vigtig sefardisk dommer. 'Goyim blev født til at tjene os. Uden det har de ingen plads i verden, kun at tjene Israels folk,' sagde han i sin ugentlige lørdagaftens prædiken. Mere: Israelsk rabbiner Ovadia Yosef - Ikke-jøder eksisterer kun for at tjene Jøder

   
 
  Jerusalem Post - Ovadia Yosef |

Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker?

»Gang paa Gang«, skriver Rabbiner Marcus Melchior paa side 54 og 55 i sin Bog, »citeres i de antisemitiske Skrifter og Tale en talmudisk Sætning, af hvilken det skal fremgaa, at Ikke-Jøderne ikke kan betragtes som Mennesker, men som Dyr, ...

. . .. Faktisk staar der i Talmud en Passus, der ordret oversat lyder saaledes: »I kaldes Adam (Menneske), men Hedningene kaldes ikke Adam.« ...

..Idet vi bemærker, at den citerede Sætning kun lyder som ovenfor anført (I er kaldet Adam, men Hedningene er ikke kaldet Adam«), og at Tilføjelsen»de er Dyr« er frit opfundet for Tilfældet, skal vi....

Saavidt den filosofiske Doktor Melchior, og hans Overordnede, Jehovas Ypperstepræst Moses Friediger skriver i sit Responsum til Københavns Byret om samme Sag:

»Slutningsbemærkningen om, at »Ikke-Jøder ikke kan betragtes som Mennesker, men kun som Dyr«. er saa uhyrlig, saa vanvittig, at man ligefrem vægrer sig ved at nedskrive et Forsvar derimod. Ordene »men kun som Dyr« er tildigtet«.

Saavidt de to skriftkloge Farisæere, og saa tillader jeg mig at oversætte til Dansk af den af Overrabbiner Moses Friediger ved Synagogen i Krystalgade bekræftede tyske Oversættelse af Talmud Babli, Baba Mezia, Fol. 114 b (se dokumenteret Fotokopi Side 35):

»Profeten Elias sagde: Jøderne kaldes Mennesker, men Ikke-Jøderne kaldes ikke Mennesker, men Dyr.« 

 

 

 

 

 

Talmud Baba Mezia-Detalje: 'die weltlichen Völker aber heissen nicht Menschen, sondern Tiere'
   
06 - Jødedommen i Defensiven 08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
   
Indholdsfortegnelse  

01 - Forord og Indledning
02 - Oversatte Citater fra Talmud Babli
03 - Dokumentation
04 - Efterskrift
05 - Kristendom og Jødedom
06 - Jødedommen i Defensiven
07 - Er Ikke-Jøderne i H. t. Talmud Dyr eller Mennesker

08 - Skænding af Ikke-Jødiske Spædbørn
09 - Hvem citerer galt? Hvem citerer mod bedre Vidende?
10 - Læres Talmud virkelig endnu idag?
11 - Enkelte Udpluk fra den idag ved Synagogen i Krystalgade benyttede Bønnebog

 

Til Forsiden

Denne samling tekster er kompileret af det nu hedengangne
Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning
Balder Blog

 

 

Clicky Web Analytics