Balder Blog Artikler og oversættelser publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter.

Til Forsiden

Forsvarer Allan Sørensen, Kristeligt Dagblad, zionistisk krigshetz?

Er Kristeligt Dagblad blevet et værktøj for den Zionistiske Internationale?

 
  Screen-dump af Kristeligt Dagblad side

I Kristeligt Dagblad kunne man den 8. maj læse en 'sensationel historie' om angivelige østrigske Nazister, som via Internettet angiveligt truer en stakkels jødisk kvinde ved navn Dinah Simone Hartmann på livet, og indgår 'alliancer' med det Iranske præstestyre.

De fleste vil sikkert tage sådanne historier for pålydende, men jeg satte mig for at bore lidt dybere i sagen.

I den anledning har jeg oversat tre artikler som Allan Sørensens artikel tager udgangspunkt i, publiceret af den angivelige nazistiske hjemmeside 'Alpen-Donau.info', så det bliver lidt nemmere at finde ud af hvad der er op og ned i den sag.

Jeg har indsat de samme billeder som Alpen-Donau har brugt i sine artikler, blot skaleret ned, så teksten kunne holdes lidt mere overskueligt.

'Østrigs nynazister flirter med Irans præstestyre'

'Østrigs nynazister flirter med Irans præstestyre' lyder overskriften. Derunder: 'Østrigs nynazister forsvarer Irans atomprojekt. Det fælles ståsted for iranerne og nynazisterne er, at fjenden er jøde'.

Under overskriften så et billede af Adolf Hitler og den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad, taget under en zionistisk demonstration, side om side, og 'heilende'.

Dødstrusler:

Hun mener ikke, at nynazisterne ligefrem forsøger at få hende dræbt, selvom andre vil mene, at hvis Østrigs nynazister vælger at offentliggøre dit billede på en af deres hjemmesider, så er det, også selvom det ikke står sort på hvidt, ment som en dødstrussel.

Alligevel har Simone Dinah Hartmann anmeldt hjemmesiden til det østrigske politi, da nynazistisk og anti-semitisk aktivitet er forbudt i Østrig. Til sin forbløffelse har hun kun fået en lunken forklaring fra politiet om, at personerne bag hjemmesiden ikke kan opspores, da hjemmesiden bestyres fra en server i USA. Enhver med kendskab til internettet vil vide, at den slags sagtens kan efterforskes og opklares med nutidens teknik, hvis viljen er til stede.

 
  Allan Sørensen - Kristeligt Dagblad

Her viderefører Allan Sørensen en påstand om 'dødstrusler', som kun folk med en overophedet og paranoid fantasi kan læse ud af artiklerne.

Det er således udelukkende forfatternes formente ideologiske baggrund og den skrubhysteriske Zionist Dinah Hartmanns angivelige 'frygt' som ligger til grund for Allan Sørensens fantasifulde tolkning at det her drejer sig om 'dødstrusler'.

Hvornår har vi hørt om det seneste drab begået af 'østrigske nynazister'?

Til gengæld er det ingen hemmelighed, at jødiske Mossadagenter rejser verden tyndt for at udrydde politiske modstandere, hvis der ikke lige er mulighed for at udrydde fjenden ved hjælp af andre metoder så som brug af fjernbetjente førerløse fly.

Selvom der ikke er ytringsfrihed i Østrig, har jeg endda mere end svært ved at se hvad der skulle være ulovligt med hensyn til de artikler jeg har set på, selv ifølge østrigsk lov, hvilket jo direkte afspejles af det østrigske politis manglende interesse for sagen.

Derefter skal det østrigske Frihedsparti sværtes til:

Alpen-donau.info er ikke kun relateret til Østrigs Frihedsparti. Adskillige antydninger om en nynazistisk infiltrering af Frihedspartiet kunne læses på hjemmesiden indtil slutningen af juni 2009. Alpen-donau.info-hjemmesiden offentliggjorde også regelmæssigt interne dokumenter fra Frihedspartiets såkaldte klub og erklærede, at man "havde modtaget dem på e-mail", siger Heribert Schiedel, fra Documentation Centre of Austrian Resistance.

Der er selvfølgelig ikke mere bevis for at det Østrigske Frihedsparti har forbindelse til Alpen-Donaus angivelige nynazister, end hvis man påstod at Danske Folkeparti og DNSB har tætte kontakter, hvis danske nazister publicerede indholdet fra Dansk Folkepartis Ungdoms elektroniske ugebrev på deres hjemmeside. Men i det zionistiske korstog, som Allan Sørensen tilsyneladende bakker op om, er sandhed og redelighed jo altid tabere.

'Det umiddelbart mærkværdige er, at østrigske nynazister, der er svorne fjender af indvandring og det, de kalder for islamiseringen af Europa, frivilligt har valgt at gøre sig til det iranske styres europæiske spydspids. De står side om side med præstestyret og omtaler på hjemmesidens artikel om Simone Dinah Hartmann Iran som "det sidste frie land i verden".'

Alpen-Donau svarer:

Selv om Iran har strenge muslimske love indenrigs, er det udenrigspolitisk set frit. Dets fremtid bliver ikke som hos os bestemt i Bryssel. Dertil kommer imidlertid at ytringsfriheden i Iran alligevel så stor, at man der frit kan bedrive historisk forskning, og ikke lander 13 (!) år bag tremmer (som i Horst Mahlers tilfælde).

Her har Alpen-Donau jo en rigtig god pointe!

Men i Zionismens navn kan alt jo vendes og drejes så det kommer til at passe med den virkelighed deres propaganda-afdelinger anser for passende. Derfor kommer Sørensen med følgende:

'Koblingen mellem nazister og Iran er ikke så ny endda. Under Anden Verdenskrig udgav Hitlers propaganda-maskine et nazistisk tidsskrift i Iran, fordi de "racerene" tyskere så en mulig alliance med de iranske ariere. Hitlers propaganda fokuserede på profeten Muhammeds kamp mod Mekkas jødiske befolkning for at smøre det nutidige jødehad til med lidt religionshistorie. Der blev draget direkte sammenligninger mellem profeten Muhammed og Tysklands Hitler. Begge var historiens store jødebekæmpere, lød logikken.

Ja, vi mangler kun at man nævner Jerusalems Mufti, og at påstå, som det er på mode hos mange zionistisk forblindede patrioter, at Araberne har lært deres 'antisemitisme' fra Nazisterne. Nu mangler vi blot at Allan Sørensen erklærer sig som tilhænger af den danske antiislamiske bevægelse, eller at han melder sig ind hos Dansk Folkeparti.

Sørensens forklaring holder jo ikke vand alene af den grund at Alpen-Donau-folkene også erklærer sig solidariske med Palæstinenserne, som ikke kan prale af deres 'ariske rødder'. Desuden er der tydeligvis ikke tale om had rettet mod Jøder i almindelighed, men en afsky fra den zionistiske politik, og en protest mod den store jødiske indflydelse i Østrig og andre lande.

Krigshetzer slipper for kritik - krigsmodstandere lægges for had

I hele artiklen fremstilles den fanatiske Zionist Dinah Simone Hartmann, som rejser verden rund for at promovere en krig mod Iran, der risikerer at sætte hele verden i brand, som den forfulgte uskyldighed.

Er Kristeligt Dagblads Allan Sørensen i virkeligheden at sammenligne med medllemer af den Kristne højrefløj i USA, som også har glemt både Kristendommens budskab og Kristi morallære, til fordel for den nye falske erstatningsreligion religion 'Judeo-Kristendom', og som i den anledning er blevet stemmekvæg og pengeindsamler til fordel for den zionistiske lobby i USA og staten Israel? Med fundamentalistisk kristne principper og den tilhørende religiøse mytologi (i øvrigt forfalsket og forløjet) som 'det udvalgte folks ret til landet Israel' som argument.

Hvor er indignationen over de mange Zionister rund omkring i verden der som Alpen-Donau så rigtigt anfører hetzer til fordel for en krig, der kun vil tjene israelsk/zionistiske interesser, og som alle andre i verden vil komme til at tabe ved?

Alpen-Donau:

Også personager som Jøden Henryk M. Broder, og Jøden Ralph Giordano hetzen mod Iran, og forsøger at mobilisere Europa for Israel. De forhenværende multikulti-apostler skriger nu op om Islam, og gør en såkaldt 'anti-islamisme' salonfæhig, og fremstiller Israel som galionsfigur for en hellig 'europæisk' krig mod 'mullaherne'. Trist men sand, mange lader sig narre af denne tredjerangs komedie. Med billig muslimfjendtlighed kølner man sin vrede.

Vi har ikke et religionsproblem, men et udlændingeproblem!

Også denne pointe rammer perfekt.

 

Question: What was it that hurt you so much as to state publicly that you fight the Israeli in you? Don’t you feel that this is a harsh statement to make? A statement that shows anger?

Gilad Atzmon: Yes I am indeed angry. Watching 1.5 million Palestinians being starved in Gaza makes me angry. Watching the IDF throw bombs and white phosphorous on elders, women and children who seek shelter in an UNRA compound makes me angry. Watching the Israeli air force flatten Lebanon in 2006 made me angry. Watching the holy land get sliced by a gigantic separation wall makes me angry. Transforming Palestine into a Jewish bunker makes me angry. Meeting dispossessed Palestinian refugees who cannot even visit their land makes me very angry. Realising that 1.5 million Iraqis lost their life because of a Zionist global war designed by Ziocon Wolfowitz makes me furious. Zionists advocating the Killing of Muslims in the name of moral interventionism freaks me out. Watching AIPAC promote more wars and violence makes my blood boil.

Q: Don’t Israelis or Jews have the right for a national homeland, a safe homeland that is?

GA: Strictly speaking the answer is NO. If the Jews ever had a right for a national home, they lost this right a long time ago. As we know Zionism celebrated the Jewish national revival at the expense of the Palestinian people.

Would you allow a bunch of Italian lunatics to invade your home in Athens just because they are convinced that your dwelling was once part of the Roman Empire? They could claim that your home was a property of their Roman forefathers. Clearly, Italians wouldn’t get away with it, but Zionists did, at least for a while.

There is no right for a racist state that celebrates its tribal symptoms at the expense of others. There is no room for Israel amongst the nations. Hele interviewet

Overalt i verden oplever vi zionisternes oppiskning af had mod Muslimer ofte ved at misbruge den legitime lokale indvandringsmodstand, for at forfølge zionisternes mål; at sprede had mod alle muslimske lande som Israel mener udgør en trussel mod dets overherredømme i Mellemøsten, med som endemål legitimering af Israels forbrydelser mod Palæstinenserne, og for at få opbakning til den af Israel så inderligt ønskede krig mod Iran.

De Alpen-Donau-hjemmeside-artikler som jeg har kigget på, er forholdsvis - men ikke ekstremt skarpe, og lægger ikke fingrene imellem. Den bruger et sprog som med fordel ville kunne være blevet holdt i en lidt mere sober tone. Men bliver der, set bort fra disse skønhedsfejl ikke fremført argumenter som har en vis sandhedsværdi?

Den kritik af Zionismen og Zionister, som bringes på Alpen-Donau-hjemmesiden, er ikke noget nynazister har opfundet, eller har eneret på, men findes i alle kredse; ikke mindst hos jødiske dissidenter, som Norman Finkelstein, den israelskfødte Jøde Gilad Atzmon, og tusindvis af andre andre, både Jøder og ikke-Jøder.

Spørgsmålet står så tilbage, i hvorvidt også Kristeligt Dagblad og skribenten Allan Sørensen ser sig selv som en del af den samme krigslystne lobby som Dinah Simone Hartmann tilhører.

Allan Sørensen:

'Ahmadinejad har gentagne gange lovet at udslette den zionistiske stat. Og da Iran holdt en alternativ holocaust-konference for et par ar år siden, var østrigske nynazister med sorte pletter i strafferegistret blandt deltagerne.

I dag er det så Europas nynazister og Ahmadinejad, der udgør den historiske alliance mod jøderne.

Jeg går ud fra Allan Sørensen mener 'sorte pletter på straffeattesten', og røber viseligt ikke at der formentlig er tale om folk som er blevet dømt for 'tankeforbrydelser', såsom det at præsentere andre historiske teorier end dem som ved lov er blevet pålagt østrigere og tyskere at acceptere som den endelige sandhed om andens verdenskrig.

Men hverken den manglende ytringsfrihed i Østrig eller Zionisternes krigeriske hensigter har tilsyneladende Allan Sørensens bevågenhed.

En gang uskøn rendyrket pro-Zionistisk propaganda nu i kristelig dansk regi.

Allan Sørensen mener at det er modstridende at Alpen-Donau er mod (muslimsk) indvandring til Østrig, mens man forsvarer den islamiske stat Iran. Det har jeg allerede ladet Alpen-Donau svare på.

Men hvad mener Allan Sørensen mon om de zionistiske organisationers støtte til muslimsk indvandring, og til censurparagraffer og hate speech love, mens de selv støtter en stat hvor reelt set kun Jøder må indvandre, og dette endda på 'racemæssig' basis; de skal være født af en jødisk mor? En stat der er indrettet som en apartheidsstat, og hvor det er lovligt at skoler diskriminerer jødiske negre; kun på grund af hudfarven?

Kristeligt Dagblad 8 maj 2010 - Østrigs nynazister flirter med Irans præstestyre (Allan Sørensen)

Alpen-Donau indlæg

Balder.org 15 maj 2010 - Hvordan Jøder hetzer mod stater (Alpen-Donau 21 februar 2010)

Balder.org 15 maj 2010 - Hysteri har et navn: Hartmann, Dinah Simone (Alpen-Donau marts 2010)

Balder.org 15 maj 2010 - Jøder hetzer igen mod Iran - Alpen-Donau (Alpen-Donau 24 april 2010)

Dazu gehören:

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Wie Juden gegen Staaten Stimmung machen

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Hysterie hat einen Namen Hartmann, Dinah Simone

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Juden hetzen wieder gegen den Iran

Aktuelt Alpen Donau

Balder Blog 12 januar 2013 - Østrig og Ytringsfriheden: Ni, syv og fire års fængsel til dissidenter bag Alpen-Donau hjemmeside

Balder.org 14 april 2011 - Tyskland: Tre års fængsel for at drive Internet radio - Østrig: Alpen-Donau sagen

Alpen-Donau - Alpen-Donau.net

 

 

Til Forsiden

  Balder Blog

 Clicky Web Analytics