Balder Blog Artikler og oversættelser publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter.

Til Forsiden

Denne side er del af en argumentation som kræver at man først læser den indledende artikel:

I Kristeligt Dagblad kunne man den 8. maj læse en 'sensationel historie' om angivelige østrigske Nazister, som via Internettet angiveligt truer en stakkels jødisk kvinde ved navn Dinah Simone Hartmann på livet, og indgår 'alliancer' med det Iranske præstestyre. De fleste vil sikkert tage sådanne historier for pålydende, men jeg satte mig for at bore lidt dybere i sagen. I den anledning har jeg oversat tre artikler som Allan Sørensens artikel tager udgangspunkt i, publiceret af den angivelige nazistiske hjemmeside 'Alpen-Donau.info', så det bliver lidt nemmere at finde ud af hvad der er op og ned i den sag. Læs resten inden du fortsætter:

Balder.org - Forsvarer Allan Sørensen, Kristeligt Dagblad, zionistisk krigshetz?


Oversat fra Hjemmesiden Alpen Donau - Jeg har indsat de samme billeder som Alpen-Donau har brugt i sine artikler, blot skaleret ned, så teksten kunne holdes lidt mere overskuelig.

 
  Irans præsident i kamp med verdensfjenden

Hvordan Jøder hetzer mod stater

21. februar 2010

Den 'sindssyge fra Iran', 'den farligste stat i verden', 'Iran provokerer militært angreb', igen overgår de vestlige medier sig selv med skrækhistorier om Iran'.

Iran skulle være en fare for verdensfreden, dets præsident en vanvittig antisemit som undertrykker sit folk.

At denne præsident blev valgt af det samme folk ved et valg som ikke var mindre legitimt end et amerikansk valg, og blev genvalgt til sin post af et stort flertal, tier man om for bekvemmelighedens skyld.

 
Utilsløret krigshetz mod den sidste frie stat

 

At Irans forbrydelse kun består i en stats legitime stræben efter erhvervsmæssig uafhængighed gennem kernekraft nævnes heller ikke.

At USA som faktisk er det eneste land som nogensinde har brugt atomvåben mod civile er hovedanklageren mod Iran, dette absurde hovmod, bliver skænkes heller ikke nogen opmærksomhed i den kollektive bevidsthed; medierne.

Selv om Iran har strenge muslimske love indenrigs, er det udenrigspolitisk set frit. Dets fremtid bliver ikke som hos os bestemt i Bryssel.

Dertil kommer imidlertid at ytringsfriheden i Iran alligevel så stor, at man der frit kan bedrive historisk forskning, og ikke lander 13 (!) år bag tremmer (som i Horst Mahlers tilfælde) | Dansk.

Alt i alt ser vi her igen en typisk propagandafelttog mod en nation som nægtes sin ret til uafhængighed og frihed. Os tyskere forekommer dette pinligt velkendt.

Man konstruerer et fjendebillede som man så længe hamrer ind i folks hjerner, til militær handling ser ud til at være blevet salonfæhig.

Derefter dukker en passende grund til at gå i krig op, (så som som 'masseødelæggelsesvåben', og det amerikanske militærindustrielle kompleks har en ny kandidat som de kan bombe sønder og sammen og 'befri'.

Angrebet mod Iran kommer. 'Israel' vil det!

Og siden 1945 er 'Israels' vilje, de vestlige politikeres Befehl.

Vi oplever nu gennem de sidste to år 'vores' mediers ondeste og mest uforsonlige hetze, med 'Kronen-Zeitung' i spidsen, mod staten Iran, dens præsident, og dets folk. Ivrig spreder de jødiske lobbyer deres gift.

 
  Et 'sjovt' billede fra Hartmanns utålelige [intolerante?] hetzside: 'Frit Iran', der, som man kan se øverst, tager sin kamp for demokrati og retsstat meget alvorlig. Man kommer uvilkårligt til at tænke på Purimfesten *).
 
  Dinah Hartmann. Øjnene er sjælens spejl
 
  Israelske soldater som verden kender dem!

Den fremmeste af alle die forstyrrede, jødiske anti-tyske Simone Dinah Hartmann, med sin forening 'Stop the Bomb'.

Fru Hartmann hører blandt den slags Jøder, som kalder alt som ikke er betingelsesløst filosemitisme, som 'antisemitisme'.

Hun følger derved Talmud-udsagnene:

Hver eneste (Jøde) skal sige til sig selv; for min skyld blev verden skabt.' (Sanhedrin 37 a)

Og

'Jeg (Jahve) gør dig (Jøderne) til stamfader af folkeslag, jeg gør dig til de udvalgte under folkeslagene, jeg gør dig til konge over folkeslagene, jeg gør dig til de bedste under folkeslagene, jeg gør dig til de fortrolige under folkeslagene.' (Schabbat 105 a)

Også personager som Jøden Henryk M. Broder, og Jøden Ralph Giordano hetzen mod Iran, og forsøger at mobilisere Europa for Israel.

De forhenværende multikulti-apostler skriger nu op om Islam, og gør en såkaldt 'anti-islamisme' salonfæhig, og fremstiller Israel som galionsfigur for en hellig 'europæisk' krig mod 'mullaherne'.

Trist men sand, mange lader sig narre af denne tredjerangs komedie. Med billig muslimfjendtlighed kølner man sin vrede.

Vi har ikke et religionsproblem, men et udlændingeproblem!

Udlændingeproblem

Vi vil ikke nogen islamisering af Europa, men vi er ligeglade med Israel.

Jøderne kan for vores skyld blive kvalt i verdens had, de har som selvudnævnt 'eneste udvalgte folk' selv lagt op til det.

Når Palæstinenserne kæmper for deres hjemland, erklærer vi os solidarisk med dem. Vi kæmper også for vores land.

Men hvis uretsstaten 'Israel' finder sit velfortjente endeligt, interesserer os det så meget som den berømte væltede sæk ris i Kina. S

å kan 'vores' 'Zentralratjuden' jamre og tigge om vores 'støtte' som højt som de vil.

Islamiseringen af Europa har intet at gøre med Palæstinensernes nødværge mod 'Israels' ødelæggelseskrig.

Vores kamp mod islamiseringen af Europa, har intet at gøre med vores venskab med den sidste fri stat, Iran, at gøre.

 

Alpen-Donau februar 2010 - Wie Juden gegen Staaten Stimmung machen

*) Purimfesten

Balder Blog 4 maj 2002 - Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger, Haman, Iran og Purim

Alpen-Donau - Alpen-Donau.net


Sammenhørende:

Balder.org 15 maj 2010 - Forsvarer Allan Sørensen, Kristeligt Dagblad, zionistisk krigshetz?

Balder.org 15 maj 2010 - Hysteri har et navn: Hartmann, Dinah Simone (Alpen-Donau marts 2010)

Balder.org 15 maj 2010 - Hvordan Jøder hetzer mod stater (Alpen-Donau 21 februar 2010)

Balder.org 15 maj 2010 - Jøder hetzer igen mod Iran - Alpen-Donau (Alpen-Donau 24 april 2010)

Kristeligt Dagblad 8 maj 2010 - Østrigs nynazister flirter med Irans præstestyre (Allan Sørensen)

Dazu gehören:

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Juden hetzen wieder gegen den Iran

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Hysterie hat einen Namen Hartmann, Dinah Simone

Balder.org 13 april 2011 - Alpen Donau: Wie Juden gegen Staaten Stimmung machen

Aktuelt Alpen Donau

Balder Blog 12 januar 2013 - Østrig og Ytringsfriheden: Ni, syv og fire års fængsel til dissidenter bag Alpen-Donau hjemmeside

Balder.org 14 april 2011 - Tyskland: Tre års fængsel for at drive Internet radio - Østrig: Alpen-Donau sagen

 

 

Til Forsiden

Balder Blog

 

 Clicky Web Analytics