Balder Blog

Publiceret 7 mai 2008
Flyttet fra Balder Blog Post 408

Kort link: http://balder.org/zed/holo-ofre


English
Deutsch
Deutsch
Nederlands
Nederl
Vorderseite

Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust

Det rigtige tal ligger formentlig omkring 4 millioner, siger holocaust-arkæolog Anders Otte Stensager, der har publiceret sit speciale ved det statsfinansierede Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) afdelingen for Holocaust og Folkedrabsstudier.

 

Anders Otte Stensager, født i 1968

Magister i forhistorisk arkæologi med speciale i holocaustarkæologi.

Ansat ved Det Kongelige Bibliotek.

Bogaktuelt den 5 maj 2008 med: Biografi af Josef Mengele (JP) | Nazilægen Josef Mengele – Liv og Forbrydelse (avisen.dk)

Hans udtalelser er forbavsende, ikke mindst fordi de kommer fra en forsker med forbindelser til et institut der ser det som sin opgave at bekæmpe revisionisme1 og racisme og som aktivt arbejder for at promovere den multikulturelle ideologi. (1 ofte betegnet med det nedladende udtryk 'holocaustbenægtelse')

Ingen beviser for at seks millioner Jøder blev dræbt

I et interview med Christian Bøje Jensen fra 2007, svarede Anders Otte Stensager på den danske revisionist Ole Kreibergs påstand om at krematorieovnene umuligt kunne have brændt det påståede antal ofre, og at det officielle dødstal for Auschwitzlejren var blevet nedsat fra 4 millioner til 1,1 millioner at; kremeringsovnene var i stand til brænde de 1,1 million jøder i Auschwitz, men anfører samtidig, at tallet 6 millioner ikke længere kan underbygges:

I tiden lige op til Tysklands overgivelse, blev der slækket på optællingerne af fanger i blandt andet Auschwitz.

Da tallet 6 millioner samtidig bygger på upræcise sovjetiske tal, er der i dag ikke belæg for at antage, at 6 millioner jøder blev dræbt under Holocaust. Tallet er nok nærmere 4 millioner. (fremhævelsen er min)

'Det nye officielle dødstal', fire millioner?

Anders Otte Stensager gentager sin udtalelse og det nye 'officielle tal' på 4 millioner dræbte jøder under 'holocaust' i Kristeligt Dagblad September 5 2007.

I forbindelse med sin kommentar på de nu også stærkt reducerede officielle tal hvad angår antallet af ofre under det påståede folkedrab i det tidligere Jugoslavien, sagde Anders Otte Stensager:

Præciseringer af denne slags er følgelig ikke uproblematiske.

I lighed med de tilsvarende undersøgelser af de nazistiske jødeudryddelser er antallet også her gennem årene reduceret fra seks til fire millioner, hvoraf knap en million omkom i Auschwitz' gaskamre. (Spørgsmålstegn ved historien, 2007 - min fremhævelse)

Igen et tilfælde af 'statsstøttet holocaustbenægtelse' i Danmark?

For ikke særlig længe siden forsøgte Simon Wiesenthalcenteret at lægge pres på den danske regering, ved at kræve at man trak et stipendiat til den danske journalist Erik Haaest, der skrev på en trilogi om Nazistiske kollaboratører (Hippofolk) under Anden verdenskrig. Ifølge det ikke alt for velinformerede Jewman Rights Institut, var Erik Haaest en 'holocaustbenægter' der tvivlede på autenticiteten af romanen Anne Franks Dagbog.

Hvad vil dette efterhånden temmelig tvivlsomme foretagende gøre denne gang, nu atter en central del af den jødiske version af holocausthistorien bliver forkastet, denne gang af en veletableret forsker der har forbindelser til et statsligt institut, der er helliget bekæmpelse af hvad instituttet oftest refererer til som 'revisionistiske løgne', og 'nazistisk propaganda'?

Vi kan berolige Simon Wiesenthalcenteret og resten af holocaustindustrien en smule

Langt om længe! Beviser for eksistensen af gaskamrene fundet!

Holocaust arkæolog Anders Otte Stensager fandt de manglende beviser for gaskamrenes eksistens.

Han siger han har fundet et 'imiteret brusehoved' og en ildrager på ét af gerningsstederne.

Såvel det imiterede brusehoved og ildrageren bekræfter ifølge holocaustforskeren vidneforklaringer. Disse genstande var angiveligt del af gaskamrenes indretning, med det formål at give ofrene det indtryk at de skulle i bad, og ildrageren blev angiveligt brugt til at slæbe lig fra de påståede gaskamre til krematorieovnene.

Imiterede brusehoveder?

 

Antallet af ofre i Majdanek
Justeret nedad med 80%

Gazeta Wyborcza Pawel P. Reszka, 23 december 2005

Ændring af historiebøgerne? Tomasz Kranz, researcher fra den polske by Lublin, har fastslået at nazisterne dræbte 78.000 mennesker i Majdanek-koncentrationslejren; flere gange mindre end tidligere antaget.

Offertallet i Majdanek der har været almindeligt brugt ligger mellem 235.000 og 360,000. Kranz, direktør af forskningsafdelingen under statens museum i Majdanek, fremfører at omkring 59.000 Jøder og 19.000 mennesker med anden etnisk baggrund, hovedsagelig Polakker og Belarussere, døde der. Kranz publicerede sine estimater i det seneste nummer af avisen Zeszyty Majdanka. Læs resten af artiklen på Auschwitzmuseets hjemmeside: Majdanek Victims Enumerated

Indtil videre har jeg ikke hørt forskeren forklare hvorfor tyskerne skulle gøre sig ekstra anstrengelser for at producere 'imiterede brusehoveder ', i stedet for blot at bruge standard brusehoveder til det påståede formål. Hvordan fundet af et stykke rustent jern der beskrives som 'en ildrager' skulle bevise eksistensen af gaskamrene har jeg også til gode. (Hvad skal disse beviser i det hele taget til for? Jeg mente det hele allerede var tilstrækkeligt bevist i forvejen for længe længe siden?)

Selv om Hr. Stensager tilsyneladende bruger meget tid på at bekæmpe 'holocaustbenægtere', lader det ikke til han er bebyrdet med en al for stor viden om benægterne og deres påstande, siden han tilskriver Robert Faurissons kendte slogan 'No Holes no Holocaust' til historikeren David Irving.

En dedikeret fortaler for den multikulturelle ideologi

Fra de skriverier fra Hr. Stensager jeg indtil videre har studeret, fremgår det at han er en dedikeret fortaler for den multikulturelle ideologi, naturligvis under henvisning til den kollektive skyld 'Europæerne' har for tyskernes holocaust. Han var også stærkt kritisk overfor genoptrykningen af muhammedtegningerne, og ønsker flere holocaustmuseer i Danmark. (Kristeligt Dagblad 11.09.2006)

Lad mig huske læserne på det faktum at man i Tyskland, Østrig og Frankrig stadigvæk forfølger mennesker med trussel om lange fængselsstraffe og kæmpe store bøder, for ikke at sige andet end hvad den 'statssponsorerede revisionist' Anders Otte Stenager siger; at det populære tal seks millioner er en overdrivelse.

Holocaustbenægter

Med udgangspunkt i en ofte brugt definition på 'Holocaust', 'Den planlagte udryddelse af seks millioner Jøder begået af nazisterne under Anden Verdenskrig', er holocaust-arkæolog Anders Otte Stensager faktisk 'holocaustbenægter', og ville kunne idømmes en streng straf såfremt han blev anholdt i Tyskland.

 
Saxo - Kr. 254,15

I Tyskland hævder man retten til at forfølge og dømme enhver 'holocaustbenægter' for tankeforbrydelser begået lige meget hvor i verden, uden hensyntagen til hvilke frihedsrettigheder folk måtte have andre steder.

Anders Otte Stensager selv vedkender sig 'problemet' at den officielle holocaustteologi igen og igen er tvunget til at indrømme at tidligere erklærede 'fakta der er hævet over enhver tvivl' ikke er korrekte alligevel.

Det er også et faktum at det kun har været på grund af et uophørligt pres fra de skeptikere der er kendt under navnet revisionister at folk som Anders Otte Stensager er begyndt med at forsøge at underbygge de mange ubeviste påstande og de mange upålidelige og modstridende vidneudsagn, med håndfaste, tekniske beviser.

Hidtil har opfattelsen af 'holocaust' hvilet på disse vidneudsagn, spekulationer og Hollywood propagandafilm. Lige fra starten, har revisionisterne foreslået sådanne tekniske undersøgelser!

Stensagers arkæologiske forskning er da også et prisværdigt tiltag.

Samtidigt er det dybt tragisk, at en mand som den tyske kemiker Germar Rudolf, der undersøgte murene i de påståede gaskamre i Auschwitz for deres indhold af cyanidgas nu afsoner en straf på halvandet års fængsel for at have foretaget sådanne undersøgelser, og især for at være kommet med uvelkomne konklusioner.

Det er også tragisk at folk den dag i dag bliver efterstræbt, bortført og forfulgt over det meste af verden for 'tankeforbrydelser', eller måske hellere sagt, for at tvivle på 'den jødiske version af historien', med lignende metoder der blev brugt af hvad Jøderne plejer at opfatte som deres ultimative modpol; nazisterne.


Relateret:

Balder Blog 7 maj 2008 - Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust

Avisen.dk 7 maj 2008 - Nazilægen Josef Mengele – Liv og Forbrydelse

Jyllands Posten 5 maj 2008 - Ny bog om nazilægen fra Auschwitz

Anders Otte Stensager - The Archaeology of Holocaust. An archaeological analysis of the functionality of the extermination camps in Poland 1941-1945. (Don't know why the English title)

Anders Otte Stensager - Holocaustarchäologie – eine archäologische Funktionsanalyse der Konzentrationslager in Polen 1941-1945 (PDF)

Weekendavisen 20 marts 2008 - Må man grave i holocaust?

The holocaust as religion: Gilad Atzmon - The Holocaust religion is probably as old as the Jews | Danish translation

Balder.org Aug 4 2007 - Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie

Balder.org Aug 1 2007 - Government Money For Danish 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Centre

Balder.org 14 april 2008 - Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet

Balder.org September 8 2012 - The Myth of Nazi Extermination of Homosexuals (Jack Wikoff)

NRC 23 December 2009 - Nazis left Dutch gays untouched, says historian Anna Tijseling

Balder Blog 12 januar 2010 - Historiker Anna Tijsseling: Nazi-forfølgelse af bøsser i Holland under besættelsen en myte

NRC 23 December 2009 - Onderzoek: Nederlandse homoseksuelen nauwelijks vervolgd in WOII

Zaplog 12 januar 2010 - Nederlandse homo’s tijdens bezetting nauwelijks vervolgd


Balder.org - Articles about Holocaust, Zionism, Judaism, Jewish Censorship, Israel Lobby, persecution, Revisionism, Holocaust denial

Til Forsiden

  Balder Blog

 Clicky Web Analytics

Clicky