Balder Blog Gepubliceerd 13 Mei 2008
Korte verwijzing naar deze pagina:

http://balder.org/zed/holo-offerEnglish
Deutsch
Deutsch

Dansk
Vorderseite

Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers tijdens 'De Holocaust'

Het correcte aantal Joodse slachtoffers ligt waarschijnlijk rond vier miljoen, zegt de Deense Holocaust archeoloog Anders Otte Stensager, wiens proefschrift gepubliceerd werd door het Deense Instituut voor Internationale Studies (DIIS), Afdeling voor Holocaust en Genocide Studies.

 

Anders Otte Stensager, geboren in 1968

Magister in prehistorische archeologie, gespecialiseerd in Holocaust archeologie.

Aangesteld bij de Koningklijke Deense Bibliotheek (Det Kongelige Bibliotek).

Publiceerde kortgeleden:

May 5 2008 - Biografie van Josef Mengele (JP) | Nazilægen Josef Mengele – Liv og Forbrydelse (avisen.dk)

Zijn uitspraken zijn opzienbarend, niet in het minste daar zij uit de mond van een onderzoeker komen, die verbonden is aan een instituut dat o.a. het bevechten van revisionisme1, racisme en antisemitisme als één van zijn doelstellingen heeft, en daarbij de multiculturele ideologie uitdraagt. (1 meestal aangeduid met het denigrerende woord 'holocaust ontkenning')

Geen bewijzen voor het aantal van 6 miljoen vermoorde Joden

In een vraaggesprek met Christian Boeje Jensen in 2007:

Geconfronteerd met de bewering van de Deense revisionist Ole Kreiberg, dat de crematoria onmogelijk het beweerde aantal van 6 miljoen hadden kunnen verbranden, en dat het officiële aantal van de slachtoffers in Auschwitz van 4 naar 1,1 miljoen verlaagd is, zei Anders Otte Stensager dat het verbranden van 1,2 miljoen Joden in Auschwitz zeker wel mogelijk geweest was, maar stelde gelijktijdig vast dat het getal 6 miljoen niet langer houdbaar was.

"In de periode kort voor de capitulatie van Duitsland, werd het tellen van de gevangenen, hier onder in Auschwitz veronachtzaamt.

Aangezien het getal zes miljoen op onnauwkeurige Sovjetische cijfers berust, bestaan er nu geen redenen meer om aan te nemen dat er zes miljoen Joden gedood werden tijdens de Holocaust. Het getal ligt dichter bij vier miljoen". (Bron: Spørgsmålstegn ved historien, 2007 - [Vragen over de geschiedenis 2007])

Het nieuwe 'officiële getal', vier miljoen?

Anders Otte Stensager herhaalde zijn uitspraak en het nieuwe 'officiële slachtoffer aantal' van vier miljoen gedode Joden in de holocaust in de Deense krant Christelijk Dagblad (Kristeligt Dagblad) 5 September 2007. Er folkemord et spørgsmål om tal? [Is genocide een vraag om aantallen?]

In verband met zijn commentaar op de nu ook sterk gereduceerde aantallen van slachtoffers van de veronderstelde volkenmoord in het voormalige Joegoslavië, zei Anders Otte Stensager:

"Dit soort preciseringen zijn natuurlijk niet probleemloos.

Zoals ook bij gelijkende onderzoeken van de nazistische joden vernietiging is dit getal ook hier door der jaren van zes naar vier miljoen gereduceerd, waarvan bijna één miljoen in de gaskamers van Auschwitz omgekomen is"2). (De lichtelijk verwarrende grammatica is deel van de oorspronkelijke tekst)

Al weer een geval van door de overheid gefinancierde 'holocaust-ontkenning'?

 

Het is nog maar kort geleden dat het Simon Wiesenthal Centrum druk probeerde uit te oefenen op de Deense regering door te eisen dat de regering een stipendium zou terug trekken dat verleend was aan de Deense journalist en schrijver Erik Haaest, die werkte aan een trilogie over de beweeggronden van Deense Nazicollaborateurs tijdens de Duitse bezetting. [verwijzingen beneden]

Volgens dit niet al te goed geïnformeerde instituut zou Erik Haaest een 'holocaust ontkenner' zijn, die ook nog de autenticiteit van de Anne Frank roman betwijfeld had.

Wat zal het tamelijk dubieuze Wiesenthal Centrum deze keer doen, nu al weer een centraal gedeelte van de gebruikelijke propagandistische voorstellingen over 'De Holocaust' (JVH) als valselijk afgedaan wordt? Dit maal door een onderzoeker verbonden aan een door de overheid gefinancierd instituut dat juist het vechten tegen 'holocaust ontkenning' tot zijn doelstellingen rekent?

Wij kunnen het Simon Wiesenthal Centrum, de Anne Frank Stichting, CIDI, Magenta en de rest van de holocaust industrie een beetje geruststellen.

Als de nood op zijn hoogst is, is de redding nabij:

Eindelijk! Bewijzen voor het bestaan van de gaskamers gevonden!

De holocaust archeoloog Anders Otte Stensager heeft de tot nu toe ontbrekende fysieke bewijzen voor het bestaan van de gaskamers gevonden.

Hij heeft namelijk op één van de plaatsen des misdrijfs een 'geïmiteerde douchekop', en een pook [vuurhaak] gevonden.

Zowel de douchekop als de vuurhaak bevestigen de getuigenverklaringen. De douchekop maakten volgens de holocaust onderzoeker deel uit van de inrichting van de gaskamers, die de slachtoffers de indruk moest geven dat ze een bad zouden krijgen, en de pook werd verondersteld gebruikt te zijn om lijken van de gaskamers naar de crematoria te slepen.

Geïmiteerde douchekoppen?

 
Nazi Dokter Josef Mengele
Leven en Misdaden

Tot dusver heb ik nog niet vernomen waarom de Duitsers voor dit doel speciale 'geïmiteerde douchekoppen' voor dit doel geproduceerd zouden hebben.

Zou het niet veel makkelijker geweest zijn om normale standaard douchekoppen voor dit doel te gebruiken? Hoe het vinden van een vuurhaak / pook, het bestaan van de gaskamers zou bewijzen is mij ook niet helemaal duidelijk. (Maar waarom is dit allemaal eigenlijk nodig; het bestaan van die gaskamers was toch al lang 'bewezen'?)

Verder ben ik door het lezen van een aantal artikelen van de heer Anders Otte Stenager tot de conclusie gekomen dat hij, zoals tegenwoordig gebruikelijk onder 'Sociale Wetenschappers', een toegeweide voorvechter voor de nieuwe Europese Schuld Cultus is, dat hij voor de multicultuur in de bres springt, de bouw van nog een holocaust museum eist, en zich een beetje onduidelijk over het thema 'vrijheid van meningsuiting' uitlaat.

Het heropdrukken van de mohammed Cartoons viel niet in zijn smaak, en ook de vertoning van de 'Dummer Stein' (van Deense 'kunstenaars') op de Berlijnse tentoonstelling verleide hem tot het oordeel 'Dumme Dänen'.

Anders Otte Stensager; een lichtend voorbeeld voor de maatschappij

Een stralend voorbeeld voor de maatschappij dus, ten minste van uit het gezichtspunt van de nu dominerende politieke elites en hun media.

Maar wat zal de heer Stensager nu te wachten staan wanneer hij bij voorbeeld in verband met deelname aan een archeologisch congres, Duitse bodem betreed? En indien hij toevallig een keer een tussenlanding zou maken op het Negerlandse vliegveld Schiphol; zal de Nederlandse justitie hem dan net zo gewillig uitleveren aan de voormalige bezetter, als men het deed met Siegfried Verbeke?

En zou het de Duitse Bondrepubliek op de rand van ineenstorting brengen, als het weer een aan normale Europese begrippen aangepaste rechtspraak zou invoeren, de gekerkerde dissidenten uit de Duitse Goelag’s zou bevrijden, en zich weer richting civilisatie zou bewegen?

Laat mij de lezer herinderen aan het feit dat men in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk nog steeds mensen vervolgd, met de dreiging van meerderjarige gevangenisstraffen en enorme boetes, die niets anders zeggen dan de 'overheids gesponsoreerde revisionist' Anders Otte Stensager; dat het populaire getal 'zes miljoen' een overdrijving is.

Holocaust ontkenner

Met uitgangspunt in de vaak gebruikte definitie van 'De Holocaust'; de 'systematische uitroeiing van zes miljoen Joden door de Nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog', is de holocaust archeoloog Anders Otte Stensager een 'holocaust ontkenner', die in Duitsland een strenge straf te wachten staat.

De Duitse staat (en Israël) neemt zich namelijk het recht een iedereen te vervolgen voor meningsdelicten waar ook ter wereld deze begaan zijn, en zonder rekening te houden met het recht op vrije meningsuiting die mensen ergens anders hebben.

Steeds maar weer een stapje terug..

Anders Otte Stensager roert zelf het 'probleem' aan, dat de officiële holocaust-theologie steeds maar weer noodgedwongen stappen terug moet doen, en dat een deel van wat vroeger als 'kei harde bewezen feiten' verklaard werd nu verlaten wordt.

 


Germar Rudolf

Het is een feit, dat slechts door de onophoudelijke pressie van die sceptici die onder de naam revisionisten bekend staan, mensen als Anders Otte Stensager langzamerhand discreet begonnen zijn met het zoeken naar meer houdbare bewijzen voor gebeurtenissen die voor een groot deel slechts gebaseerd zijn op onbetrouwbare en vaak onderling tegenstrijdige getuigenverklaringen

Tot nu toe steunde de opvattingen van 'De Holocaust' op deze getuigenverklaringen, samen met de groteske propagandistische beelden uit commerciële Hollywood films, veelal van Joods/zionistische makelij.

Revisionisten hebben van het begin af aan aangedrongen op het uitvoeren van technische onderzoekingen. Stenagers archeologische onderzoekingen zijn dan ook prijzenswaardig.

Tegelijkertijd is het diep tragisch dat mensen die als eersten aan zulke onderzoeken begonnen, nu in de kerkers van de Duitse justitie gevangen gehouden worden.

De Duitse scheikundige Germar Rudolf, die de muren van de vermeende gaskamers in Auschwitz onderzocht naar sporen van blauwzuur gas (Zyklon B), en daarbij tot voor sommigen ongewenste conclusies kwam, zit op dit ogenblik een straf van anderhalf jaar gevangenis uit in de zogenaamde 'Europese Rechtsstaat' Duitsland. (Werd begin april 2011 losgelaten, leeft nu in afwachting van een amerikaans visum in Mexico)

De schande van Nederland

 

Siegfried Verbeke
Siegfried Verbeke

En ook Nederland hoort thuis in op de lijst der schande, van landen waar recht en vrije meningsuiting moeten wijken voor de behoefte aan zondebokken. Een land waar onder druk van machtige Joodse organisaties en anderen die interesse hebben aan het voortbestaan van een gemythologiseerde door de 'overheid' voorgeschreven versie van de geschiedenis, de leugen die beschermd wordt tegen diegenen die het durven vraagtekens te zetten bij vooroordelen en door propagandistische overwegingen voorgeschreven waarheden.

Ik heb al genoemd de schandelijke uitlevering van de Vlaming Siegfried Verbeke aan de Duitse justitie, maar ook de zaak van Ivo Jansen uit Schijndel, die zich inzette voor de rechten van de door de Joden verdreven Palestijnse bevolking, verdient genoemd te worden.

Heel toepasselijk in de context van dit artikel, werd Ivo Jansen veroordeeld wegens het verspreiden van het boek genaamd 'Stierven er werkelijk zes miljoen?'.

Nu horen we dus van de 'erkende wetenschap', hier van de anti-revisionistische wetenschapper Anders Otte Stensager, dat er dus inderdaad geen 'zes miljoen' waren die stierven.

In Oostenrijk zit de schrijver Gerd Honsik, die onder meer protesteert tegen wat hij het 'Kalergi Plan' noemt ook een straf uit van 18 maanden, na uitlevering uit Spanje. De mogelijkheid tot uitlevering, ondanks dat Honsik zich de Spaanse wet nergens overtreden had, werd geschapen door de Europese Unie. onderwijl zoekt men in Oostenrijk nog verder naar redenen waarvoor men deze vredelievende auteur van meerdere boeken nog langer kan vasthouden. Leve het vrije westen!

Het wordt tijd dat het verbod op vrij onderzoek, opgeheven wordt, en de vrijheid van meningsuiting hersteld wordt in Nederland. Diegenen die van deze walgelijke perversie van rechtsspraak het slachtoffer zijn geworden, moeten gecompenseerd worden voor het onrecht dat hen is aangedaan.

Een uitstekend overzichtelijk alternatief voor de gebruikelijke propagandistische geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, en de jodenvervolgingen in het bijzonder, vindt U hier:

De Complete Feiten over de Holocaust (pdf 3,2 MB)


Aangezien vertaling ook vaak interpretatie inhoudt, heb ik hier onder de citaten van Magister Anders Otte Stensager in de oorspronkelijke taal afgedrukt.

'Det officielle dødstal fra Auschwitz er også blevet ændret fra 4 til 1,1 million døde', siger Ole Kreiberg. Anders Otte Stensager mener omvendt, at kremeringsovnene var i stand til brænde de 1,1 million jøder i Auschwitz, men anfører samtidig, at tallet 6 millioner ikke længere kan underbygges.

”I tiden lige op til Tysklands overgivelse, blev der slækket på optællingerne af fanger i blandt andet Auschwitz. Da tallet 6 millioner samtidig bygger på upræcise sovjetiske tal, er der i dag ikke belæg for at antage, at 6 millioner jøder blev dræbt under Holocaust. Tallet er nok nærmere 4 millioner,” slutter han.

Præciseringer af denne slags er følgelig ikke uproblematiske. I lighed med de tilsvarende undersøgelser af de nazistiske jødeudryddelser er antallet også her gennem årene reduceret fra seks til fire millioner, hvoraf knap en million omkom i Auschwitz' gaskamre.


Gerelateerd:

Anders Otte Stensager - The Archaeology of Holocaust. An archaeological analysis of the functionality of the extermination camps in Poland 1941-1945. (Don't know why the English title)

Anders Otte Stensager - Holocaustarchäologie – eine archäologische Funktionsanalyse der Konzentrationslager in Polen 1941-1945 (PDF)

Balder.org 11 maj 2008 - Dänischer Holocaust Forscher entkräftet Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden im Holocaust

Balder Blog 7 maj 2008 - Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust

The holocaust as religion: Gilad Atzmon - The Holocaust religion is probably as old as the Jews | Danish translation

Balder.org Aug 4 2007 - Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie

Balder.org Aug 1 2007 - Government Money For Danish 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Centre

Balder.org 14 april 2008 - Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet

Leerzame holocaust-historische video's met Nederlandse ondertitels

Balder.org September 8 2012 - The Myth of Nazi Extermination of Homosexuals (Jack Wikoff)

NRC 23 December 2009 - Nazis left Dutch gays untouched, says historian Anna Tijseling

Balder Blog 12 januar 2010 - Historiker Anna Tijsseling: Nazi-forfølgelse af bøsser i Holland under besættelsen en myte

NRC 23 December 2009 - Onderzoek: Nederlandse homoseksuelen nauwelijks vervolgd in WOII

Zaplog 12 januar 2010 - Nederlandse homo’s tijdens bezetting nauwelijks vervolg


Nederlandstalige artikelen op Balder.org:

Juni 24 2012   Wie Bepalen het Nieuws in Nederland? - Onderzoek naar eigenaars van media corporaties
Juni 30 2010 - Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in schaduw (Gawain)
Mei 06 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon
Apr 01 2009 - Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
Jun 05 2009 - Mark Rutte transcriptie interview Knevel & Van den Brink - Holocaust ontkenning
Mei 13 2008 - Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers in 'De Holocaust'
Jan 06 2008 - Euromediterranië - Geheimgehouden EU-afspraken over Moslim immigratie
Jan 06 2008 - De Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi
- - - - King Arthur - De complete feiten over de holocaust (pdf)
- - - - Gawain - Gawains Weerlegging van Nizkors Holocaustvisie Stop Sjoa Ontkenning - 66 Vragen Ontzenuwd (pdf)

Om Nederland - Joodse betrokkenheid bij immigratie en hate speech wetgeving:

Jun 26 2010 - Belgium: Vlaams Blok politician Roeland Raes sentenced 4 month for alleged ‘holocaust denial’
Jun 05 2009 - Holland: VVD’s Mark Rutte’s plea for more freedom of expression in the Netherlands - transcript
Jun 03 2009 - Denial of the Holocaust in Holland - The Judicial Aspects
Jun 03 2009 - Holland - Holocaust controversy - former party leader Bolkestein supports Rutte’s free speech advocacy
Jun 10 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland

Til Forsiden

U kunt dit artikel vrij kopieren voor niet commerciële doeleinden.
Een link naar deze pagina zal op prijs gesteld worden.
Korte verwijzing voor blogs e.d. -
http://balder.org/zed/holo-offer
Balder Blog

http://balder.org/judea/Deense-Holocaust-Expert-Zegt-Geen-Zes-Miljoen-Joden-In-Holocaust-Omgekomen.php

 Clicky Web Analytics

Clicky