Balder Blog

Disclaimer: Articles by third parties published or translated by Balder.org do not necessarily reflect the opinions of the editors of this website.

 


Til Forsiden

Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in de schaduw

De Israëlische voormalige verdediger van Demjanjuk, Mr. Yoram Sheftel, legt in een interview onbarmhartig de huiveringwekkende gangstermethoden bloot van een internationale Holocaustmaffia tijdens het eerste proces tegen John Demjanjuk in Jeruzalem.

 
  Report Mainz - June 8 2009 (ARD)
 
  John Demjanjuk
 
  Fraudulent ID Card - Click to enlarge
 
  Anton E. Winkler, DA Munich
 
  Acquitted in Israeli Court
  Note that the experts and the program focus entirely on the question if the case can be won. Nobody seems concerned that a possibly completely innocent man who already was dragged through a former extradition and was sentenced to death, and already spent 13 years in an Israeli jail, (4 on death row) now again has to satisfy the never ending Jewish lust for putting their favorite subject; the so called 'holocaust' at the centre of the stage.
 
  Dr. Wolfgang Steinke
Former chief of BKA forensic department
 

 

 
  Christiaan F. Rüter - Expert Judge
 
  Fraudulent ID Card - Click to enlarge
 
  Professor Thomas Feltes
criminologist and judicial expert
  More & video featuring people above: Ivan the Terrible - Legal experts prophesize failure of Demjanjuk trial
   
 
  Solomon (Schlomo) Morel - Jewish war criminal. Commander of Communist concentration camp 'ZGODA' in Swietochlowice, Poland - Israel refuses extradiction. More

In een bloedstollend interview uit 1994 vertelt Sheftel - behalve fervent nationaal-zionist ook een oprecht mens - hoe een internationale politiek-justitiële kongsi de man, van wie zij al jarenlang wisten dat hij niet de gezochte “Iwan de Verschrikkelijke” uit Treblinka was, om politieke en propagandistische redenen aan de galg wilden brengen.

Wie bewijzen zoekt voor een regelrechte samenzwering waarbij maar liefst vijf Westerse landen betrokken waren (de VS, de Sovjet-Unie, Polen, Duitsland en – wie anders – Israël), heeft ze hier in het verhaal van Yoram Sheftel voor het oprapen. En, goh, welke socio-politieke groep werkt er nou als enige al eeuwen over de hele wereld nauw samen?? En zeker als het om ‘de Holocaust’ gaat??

Advocaat Sheftel schreef over het ongelooflijk vuile spel van het eerste Demjanjuk proces een boek: The Demjanjuk Affair: The Rise and Fall of A Show Trial (1993), in Amerika verschenen onder de titel: Defending 'Ivan the Terrible': The Conspiracy to Convict John Demjanjuk (“Verdediger van ‘Iwan de Verschrikkelijke’: De samenzwering om John Demjanjuk te veroordelen”), Regnery Publishing Inc., Washington. 445 p., $27.50.

Uit een interview "Yoram SHEFTEL, Israeli defender of John Demjanjuk" op http://vho.org/aaargh/engl/engl.html hieronder de belangrijkste feiten.

Demjanjuk, een metaalarbeider uit Detroit die kort na de oorlog uit Oekraïne naar de VS emigreerde, werd op aangeven van joodse ‘getuigen’ in 1981 van zijn burgerrechten beroofd en in 1986 aan Israël uitgeleverd op beschuldiging ‘Iwan de Verschrikkelijke ‘uit Treblinka te zijn. Een jaar later stond hij in Jeruzalem voor een gerechtshof, dat hem zoals eerder beraamd ter dood veroordeelde.

Sheftel noemt het proces “Een politiek showproces”. Het was het eerste (en laatste) proces waarbij tv-camera’s in het gerechtsgebouw werden toegelaten; niet alleen Israëlische, maar uit de hele wereld. Duidelijk is dat de rechters daarvoor toestemming gaven en ook dat zij dat nooit gedaan zouden hebben als zij verwachtten dat de beklaagde vrijgesproken zou kunnen worden. Zijn “schuld” stond vanaf het begin vast.

Maar, eveneens stond toen al vast dat Demjanjuk niet de ‘Iwan de Verschrikkelijke’ uit Treblinka was !

Zowel bij Demjanjuk’s denaturalisatie in de VS, als zijn uitlevering aan Israël, was bekend dat hij niet de gezochte persoon was. Zijn Bijbelse martelgang was in de eerste plaats gebaseerd op een valse identiteitskaart (waarover straks meer). In de tweede plaats speelde de ‘Office of Special Investigations’, een door joden gedomineerde sub-afdeling van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, een judasrol. Deze afdeling, voornamelijk bestaand uit zionisten, was de vrucht van de bestaande hysterie m.b.t. vervolging van Duitse oorlogsmisdadigers. Ze was kort daarvoor opgericht en hield zich bezig met de Demjanjuk-case.

Ze konden zich zo kort na de oprichting geen deconfiture permitteren, dus, hoewel zij wisten dat Demjanjuk niet de gezochte ‘Iwan de Verschrikkelijke’ was en daar bewijzen van hadden, verborgen joodse aanklagers binnen de OSI die bewijzen.

Die bewijzen van zijn onschuld waren van drie jaar eerder, in 1978 en zaten in een dossier, dat de Amerikaanse ambassade in Moskou van de Sovjets ontving. Het maakte ondubbelzinnig duidelijk dat een andere Iwan, Iwan Marchenko, door getuigen als ‘Iwan de Verschrikkelijke’ van Treblinka was aangewezen. Aldus was de VS de eerste natie die de bogus beschuldiging van Demjanjuk bewust en tegen beter weten in doorzette.

Hoewel de Sovjets in hun dossier duidelijk maakten dat ene Marchenko de gezochte man was, gaven zij niet aan dat Demjanjuk de gezochte ‘Iwan de Verschrikkelijke’ niet was. De Sovjets hadden om binnenlands politieke redenen (waarop we hier niet verder in gaan) belang bij een proces tegen een Oekraïnse ‘overloper’. Zij wisten dat de ‘identiteitskaart’ van Demjanjuk was vervalst.

Daarmee was de Sovjet-Unie, na justitieel-criminele joden in de VS, de tweede natie die medewerking verleende aan de voorgenomen moord op een onschuldig man.

De derde medeplichtige in het complot was Polen. Ook daar wisten zij dat Demjanjuk niet de gezochte ‘Iwan de Verschrikkelijke’ was. Als door de KGB bestuurde Sovjet-vazalstaat hadden zij echter geen andere keuze dan de Sovjets te volgen.

De vierde gewillige beul was de zionistische vazalstaat ‘Duitsland’. Die speelde haar rol van Judasknecht door de waarheid over de valse identiteitskaart van Demjanjuk 7 jaar lang, tot NA zijn doodvonnis te verzwijgen.

Wat was namelijk het geval geweest: drie weken voor de ‘rechtszaak’ tegen Demjanjuk in Jeruzalem had de Duitse expert voor echtheid/valsheid van nazi-documenten, Dr. Louis Ferdinand Werner, Hoofd van het Forensisch Instituut van het Bundes Kriminal Amt in Wiesbaden, de identiteitskaart in Israël onderzocht. Hij vertelde daarop de Israëlische chef-expert Amnon Bezaleli niet alleen dat die identiteitskaart een vervalsing was, maar zei erbij dat het zelfs om een amateuristische vervalsing ging. Niet alleen was de kaart fotografisch vervalst, ook de handtekening was vals. Hij vroeg de Israëliër de kaart 10 dagen te mogen houden om in een rapport de bijzonderheden van zijn conclusie vast te leggen.

De Israëliër nam echter de kaart terug en weigerde onderzoek toe te staan. Hij zei letterlijk dat: “in deze zaak de feiten niet van belang zijn en alles ondergeschikt was aan het politieke aspect.”

Dr. Werner schreef over een en ander een memo aan zijn superieuren, dat vervolgens 7 jaar in een kluis in Duitsland werd gelegd, totdat dit, twee jaar na Demjanjuks doodvonnis, door Stern werd bekendgemaakt.

Advocaat Sheftel geeft als verklaring voor het laffe Duitse verraad dat de Duitse overheid ‘de Israëliërs niet in verlegenheid wilden brengen’ en ook dat voor één keer ‘de beschuldigde geen Duitser’ was.

De vijfde en voornaamste schuldige in het smerige complot was natuurlijk de criminele Israëlische staat. De hoofdaanklager, ene Michael Shaked, volgens advocaat Sheftel volledig op de hoogte van alle voorgaande zwendel, eiste de doodstraf tegen Demjanjuk, als ‘Iwan de Verschrikkelijke’ van Treblinka.

Aanklager Shaked bleek een van de meest schaamteloze schoften uit de hele bende, door te verklaren dat “alle tegenbewijzen slechts een stapel papier zijn” en conform de 'Holocaust rechtspraak’ te zeggen: “we moeten alleen afgaan op de overlevenden.”

Mr. Yoram Sheftel daarover: “Ik vind dit een van de meest schandelijke verklaringen van een Westers aanklager ooit.”

Nog enkele andere uitspraken van deze verdediger:

“Nooit in m’n leven heb ik een zaak gezien waarin zo lang en zoveel feiten moedwillig door de media werden verdraaid.”

“Ook Westerse democratische regeringen functioneren steeds weer op de meest slechte en onacceptabele manier, in het bijzonder hun politie en justitie.”

“Demjanjuk zette nooit een voet in Treblinka; hij hoorde die naam voor het eerst bij zijn aanhouding in 1976.”

En over het huidige ‘proces’ in München: “De hoofdaanklager stelde bij zijn [gedwongen] vrijlating in 1993 door de Israëlische Hoge Raad ondubbelzinnig vast dat tegen Demjanjuk geen enkel bewijs was voor verdere aanklachten.”

Natuurlijk ging na 17 jaar vervolging, justitiële intimidatie, arrestaties, ontneming van burgerrechten, gevangenschap, beestachtige beschuldigingen, uitlevering aan een Schurkenstaat, een doodvonnis en daarna drie jaar dodencel, de voornamelijk joodse smeercampagne gesteund door de waardeloze collaborerende Westerse media, onverminderd door.

Immers, dit openlijke debacle, de aan de kaak stelling van de Holocaust Inquisitie, moest worden gewroken: Oudtestamentische Haat en Wraak vergeven nooit, ook geen onschuldigen.

Binnen een paar jaar werd Demjanjuk opnieuw in de VS gearresteerd, opnieuw van zijn burgerrechten beroofd en deze keer uitgeleverd aan de kwalijke Zionistische vazalstaat die zich 'Duitsland' noemt. Opnieuw staat Demjanjuk voor een Bloedraad, nu in München, negentig jaar oud, kwijlend, dementerend en zwaar lijdend als “Iwan de Verschrikkelijke”, deze keer echter met een verschil: nu als die van Sobibor.

Dat er niemand kon worden gevonden die hem daar ooit heeft gezien, niemand die hem herinnert, hem geen enkel strafbaar feit kan worden voorgeworpen en ook geen 12 beëdigde ‘getuigen’ zoals in Jeruzalem die hysterisch krijsten: “Ja, Hij was het!! Ik herken hem!! Hij heeft in Treblinka mijn hele familie vergast, ik zag hem, ik zweer het!! Ik zweer het!!, neemt allemaal niet weg dat hij door een immorele Duitse Bloedraad is aangeklaagd wegens 'aanwezigheid' in Sobibor en 'medeplichtigheid' aan moord op 29.000(?!) joden.

[I]Omdat er niemand kan worden gevonden die hem ooit in Sobibor zag, zijn er ‘nebenklagers’ opgeroepen, mensen die, zoals de Amsterdammer Jules Schelvis, tegen Demjanjuk ‘getuigen’ alleen omdat zij een uur of zo, op doorreis in Sobibor waren en anderen die zeggen dat een familielid of kennis van hen in Sobibor is ‘vergast’. En natuurlijk, ook de gebruikelijke publiciteitszoekende fantasten en de onderkruipers van de collaborerende Westerse media bevinden zich, slechts nonsens wauwelend, rond de brandstapel. Niks geen feiten, niks van bewijs, niks geen getuigen. Alleen bloedstank van een zeventig jaar oude, door haat verblinde Westerse Holocaust Inquisitie.

Een onmenselijk, ja satanisch schandaal, die hele Demjanjuk fraude.

De zgn. Dreyfus-affaire van een eeuw geleden en Emile Zola's boek ‘J’accuse’ (Ik beschuldig’) kunnen na Demjanjuk op de vuilnisbelt der geschiedenis.

Niet alleen stond toen de Franse regering de gedoodverfde joodse ‘spion’ Dreyfus niet naar het leven (hij werd verbannen), de huidige bende internationale Holocaustsamenzweerders tegen Demjanjuk nam, terwijl zij van zijn onschuld op de hoogte waren, met niet minder genoegen dan de galg.

De duivelse leugenachtigheid van de immorele folteraars van deze man, een internationaal kabal met al dan niet naieve helpers, kent in de geschiedenis haar weerga niet.

Demjanjuk zou naar horen zeggen als krijgsgevangene door de Duitsers gedwongen zijn enige maanden in Sobibor te werken. Okee, net zoals die joden dus van de ‘Sonderkommando’s’ en de ‘selecties’, de ‘assistenten van Dr. Mengele’, de Joodse Gettopolitie, de Joodsche Raden, de joodse Kapo's en noem al die tienduizenden andere gedwongen joodse helpers van de nazi’s maar op die, net zoals Demjanjuk, hun leven probeerden te redden door voor de Moffen te werken. Zij worden niet tot op hun 90ste door Holocaustbloedhonden opgejaagd, ben je gek!

Welnee, zij zijn ‘Overlevenden’, die als enige slachtoffers van die walgelijke Oorlog Duitse pensioenen krijgen. Nooit is 1 van deze joden vervolgd omdat zij om hun leven te redden moesten werken voor de Duitsers, of zoals de velen onder hen die meineed pleegden voor Holocaustrechtbanken, of wat voor misdaad (Morel) dan ook. Natuurlijk niet . . . zij zijn joden! 'Zij hebben al zoveel geleden', maar vooral, zij zijn geen Oekraieners, tegen wie joden een eeuwenlange pathologische haat koesteren.

Het is racisme van de zuiverste graad: nog NOOIT is een jood vervolgd c.q. veroordeeld voor al dan niet gepleegde misdaden in Wo II !!

Gerelateerd:

Daily Telegraph 18 marts 2012 - Orbituary - John Demjanjuk is dead

Munich state court spokeswoman Margarete Noetzel said this week that under German law, Demjanjuk is "still technically presumed innocent," because he died before his final appeal could be heard, and "a person is presumed innocent until proven guilty."
Haaretz 23 marts 2012 - Convicted Nazi criminal Demjanjuk deemed innocent in Germany over technicality

Balder Blog 18 april 2011 - FBI-rapport sår endnu mere tvivl om beviserne mod angivelig Nazi-fangevogter John Demjanjuk

With transcript in English of German spoken video - How good is the evidence against John Demjanjuk (Wie sicher ist die Beweislage gegen Demjanjuk? Broadcast Monday, June 8, 2009 Das Erste)

Balder Blog 14 juni 2009 - Ivan the Terrible - Legal experts prophesize failure of Demjanjuk trial

Balder Blog 3 december 2009 - Ivan den Skrækkelige - En farce mener John Demjanjuks israelske advokat Yoran Sheftel

Yahoo News 12 april 2011 - AP Exclusive: FBI thought Demjanjuk evidence faked

Balder Blog 13 april 2011 - FBI-rapport sår endnu mere tvivl om beviserne mod angivelig Nazi-fangevogter John Demjanjuk 

Update 25 marts 2012

Naar aanleiding van de dood van John Demjanjuk de 17. Maart 2012
In memoriam: John Demjanjuk gestorben am 17.03.2012 - J'accuse (Deutsch)

 

Am 17. März 2012 starb in einem Pflegeheim in Bad Feilnbach bei Rosenheim, Oberbayern, John Demjanjuk. Er wurde 91 Jahre alt.

Dullophob.com schreibt dazu:

"J'accuse - I accuse - Ich klage an

Bad Feilnbach/Rosenheim - Das Opfer einer beispiellosen Justiz-Farce, John Demjanjuk, ist tot. Der 91-Jährige starb am Sonnabend einsam und isoliert fern von seiner Familie in einem Pflegeheim in Bad Feilnbach bei Rosenheim.

In München war am 30. November 2009 ein neuer großer internationaler Schauprozess in der Folge 'THÉÂTRE MACABRE' eröffnet worden. Verantwortlich hierfür war die BDR-Justiz und darüber hinaus die politische Klasse der BDR mit ihrer einschlägigen Sondergesetzgebung. Angeklagt war der damals 89-jährige Rentner John Demjanjuk aus Seven Hills in Ohio/USA, früher bei Ford/USA als Arbeiter beschäftigt, und zwar wegen Beihilfe zum Mord durch Vergasung an 27 900 Juden im Jahr 1943 im Konzentrationslager Sobibór in Polen. Demjanjuk wies die Vorwürfe immer zurück. Am 12. Mai 2011 hatte der Vorsitzende Richter Ralph Alt den Angeklagten wegen Beihilfe zum Massenmord zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Nach durchgängiger höchster BDR-Rechtssprechung war dies Sobibór-Verbrechen offenkundig und somit einer gerichtlichen Untersuchung nicht mehr zugänglich. Beweisanträge, die dies infrage stellten, waren unzulässig und strafbar. Andererseits durfte nach höchster BDR- Rechtssprechung niemand verurteilt werden, dem keine konkreten Mordtaten oder die Teilnahme an Exzessen nachgewiesen werden können. Dieser Nachweis war im Fall Demjanjuk unmöglich. Und weil dies so war, hätte Demjanjuk nie vor ein BRD-Gericht gezerrt werden dürfen. Es handelte sich also bei der Münchner Veranstaltung um ein von den Behörden kaltblütig geplantes und konsequent durchgeführtes Justizverbrechen an einem sterbenskranken alten Mann.

Alle großen internationalen Schauprozesse hatten und haben etwas gemein: Eine unabhängige Verteidigung ist nicht vorgesehen. Bei der Veranstaltung gegen Demjanjuk unterlagen die Hintergründe der Geschehnisse, in die dieser von den gewissenlosen Mächtigen seiner Zeit zwangsweise eingebunden wurde, der staatlichen Deutungshoheit. Sie durften vor Gericht von der Verteidigung nicht hinterfragt werden. Wie im Mittelalter, wo die Obrigkeit auch schon ein Sonderrecht für als besonders verwerflich angesehene Delikte wie 'Unzucht mit dem Teufel', 'Hexerei' oder 'Zweifel an amtlichen Glaubenslehren' geschaffen hatte. Wer eines solchen 'Crimen maximum' bezichtigt wurde, durfte nur von einem Beistand verteidigt werden, der dem Richter als eifriger Verfechter der herrschenden Ansichten persönlich bekannt war. Vor Beginn eines solchen Sonderrecht-Prozesses hatte der Richter die Verteidigung feierlich davor zu warnen, durch Begünstigung des Bösen sich selbst schuldig zu machen. Nicht anders als heute."

Die Verantwortlichen dieses Justizverbrechen:
Thomas Lenz, Beisitzer
Ralph Alt, Vorsitzende Richter
Helga Pflüger, Beisitzerin
Hans-Joachim Lutz, Staatsanwalt
Thomas Steinkrauch-Koch, Staatsanwalt
Christian Wulff, Bundespräsident
Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, BDR-Justizministerin
Kurt Schrimm, selbsternannter Nazi-Jäger

John Demjanjuk: Möge er in Frieden ruhen

Nederlandstalige artikelen op Balder.org:

Juni 24 2012   Wie Bepalen het Nieuws in Nederland? - Onderzoek naar eigenaars van media corporaties
Juni 30 2010 - Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in schaduw (Gawain)
Mei 06 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon
Apr 01 2009 - Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
Jun 05 2009 - Mark Rutte transcriptie interview Knevel & Van den Brink - Holocaust ontkenning
Mei 13 2008 - Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers in 'De Holocaust'
Jan 06 2008 - Euromediterranië - Geheimgehouden EU-afspraken over Moslim immigratie
Jan 06 2008 - De Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi
- - - - King Arthur - De complete feiten over de holocaust (pdf)
- - - - Gawain - Gawains Weerlegging van Nizkors Holocaustvisie Stop Sjoa Ontkenning - 66 Vragen Ontzenuwd (pdf)

Om Nederland - Joodse betrokkenheid bij immigratie en hate speech wetgeving:

Jun 26 2010 - Belgium: Vlaams Blok politician Roeland Raes sentenced 4 month for alleged ‘holocaust denial’
Jun 05 2009 - Holland: VVD’s Mark Rutte’s plea for more freedom of expression in the Netherlands - transcript
Jun 03 2009 - Denial of the Holocaust in Holland - The Judicial Aspects
Jun 03 2009 - Holland - Holocaust controversy - former party leader Bolkestein supports Rutte’s free speech advocacy
Jun 10 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland
Til Forsiden

Disclaimer: Articles by third parties published or translated by Balder.org do not necessarily reflect the opinions of the editors of this website.
 

 

Clicky Web Analytics