Kommenter på:
Balder Blog


Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Til Forsiden

Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger.

Er vi på vej til en israelsk inspireret krig mod Iran?


Dem der hverken er højreorienteret eller venstreorienteret, men velorienteret vil vide at hvis man ser lidt ud over sin egen næsetip så er der flere og flere mennesker ikke mindst i USA der ser på Irak-krigen og relaterede spørgsmål som en politik der er dikteret af en neokonservativ dagsorden der har vist sig ikke at tage det så nøje med sandheden, borgerrettigheder, åbenhed og andre bagateller.

Ahmadinejad - Den nye Haman
Ahmadinejad - Den nye Haman
Under Purimfesten fejres et massemord på 70.000 Persere. Gentagelsen lurer om hjørnet er der nogle der mener...

Og ikke kun det. Blandt dette kor er der også flere og flere der mener at jødiske eller zionistiske interesser har fået farlig meget indflydelse på den amerikanske udenrigspolitik. En indflydelse der ifølge nogle af disse mange stemmer ikke altid tager lige meget hensyn til amerikanske interesser.

Nogle af disse stemmer, og det er forbavsende nok ikke kun den såkaldte ekstreme højrefløj eller venstrefløj, men skam også gode konservative amerikanere, der direkte siger at Israels interesser prioriteres på bekostning af amerikanske, igen andre siger uden omsvøb: 'No blood for Israel'.

Næsten alle disse stemmer fra de mest spage til de mere uforsonlige har en ubehagelig fornemmelse af at den endnu ikke overståede Irak katastrofe vil blive fulgt af en ny katastrofe; et angreb på Iran.

Man sammenligner propagandaen forud for Irakkrigen med den propaganda og de politiske offensiver mod Iran der pågår for tiden, og der fremvises mange ligheder.

Igen bombarderes én mand til centerpunkt og samlingssted for alverdens ondskab eller bogstaveligt sagt; den nye Hitler.

Efter at Slobodan Milosevic og Saddam Hussein har haft æren er det nu tid til at Ahmadinejad kan udfylde rollen som den nye Hitler.

Og Ahmadinejad er et taknemmeligt offer og virker så overbevisende i rollen, at man ikke længere tager det så nøje med hvad manden siger; man ved jo hvad han mener.

Andre folk bemærker andre paralleller, og minder os om Jødernes traditionelle tilbage-griben til mere eller mindre mytologiske begivenheder i deres historie.

Ud i krogene hviskes der at vi nærmer os Purim....


Purim (herned frit efter et uddrag fra David Dukes artikel)

I forbindelse med det forventede angreb mod Iran, nævnes den jødiske Purim fest som i år begynder den 4 marts.

Purim er en af de vigtigste jødiske fester.

Når vi Gojim [Jeg vil egentlig hellere benytte dette ord, i stedet for det benægtende 'ikke-jøde' eller det nazi-lignende 'ariske'] tænker på helligdage, tænker vi på Jul, Påske, Pinse, Advent. Det er fester hvor glade, næstekærlighed, og det opofring er budskabet.

Et uskyldigt lille barns fødsel fejres, Jesus genopstår og bliver en legende der tages til udtryk for fredsommelighed, fordragelighed, medfølelse.. I see trees of green, red roses too... and I say to myself; ...........

Den jødiske anledning til festivitas der nu nærmer sig er fejringen af en historisk militær sejr for jødefolket, sejren over Perserne.

Denne sejr blev ledsaget af et folkemord med 70.000 ofre.

 
  Kreplach - Hamans gennempryglede kød
Haman Taschen - Hamans ører

I den korte version af historien, nærer Jøderne en frygt for at Perserne har planer om at udrydde alle Jøder.

Derfor beslutter de selv at slå til først.

Til festlighederne hører fortæring af kødretter der er udformet som ører der skal symbolisere en af fjendens ledere; 'Hamans ører' også kaldet 'Haman Taschen'.

En anden delikatesse hedder Kreplach og består af dejlommer fyldt med hakket kød, der skal illudere Hamans ituslagne kød.

I den hebraiske verden blev Saddam Hussein beskrevet som 'en ny Haman' som vi i Vesten hører Hitler analogien.

Den krig som så mange israelske zionister havde håbet på og som så mange jødiske lobbyister i USA havde arbejdet for, blev tilfældigvis startet under Purim 2003.

Nu er det Ahmadinejad der er Haman, og havde førstnævnte ikke som erklæret mål at udrydde alle Jøder og feje Israel af landkortet, lige som Jøderne troede den gang de mistænkte Perserne for at ville udrydde 'hele Jødefolket'.

Ifølge den jødiske religion betyder Purim 'Skæbnefest' [min uautoriserede oversættelse fra engelsk] der stammer fra den jødiske overbevisning om at Haman der var den persiske konge Xerxes' præmier minister, havde planlagt at dræbe alle Jøderne i hans rige. Den jødiske Ester var Xerxes' kone, og sammen med den jødiske leder Mordechai gik hun i forbøn hos kongen for at få Haman henrettet, og for at give Jøderne lov til at hævne sig på dem de så som deres fjender.

Der er ingen arkæologisk eller historiske beviser for disse begivenheder andet end de blodtørstige tekster i Esters Bog og den jødiske version af begivenhederne.

Esters bog noterer at Haman blev hængt sammen med hans ti sønner, og at 70.000 Persere (Persien = Iran) blev slagtet af de hærgende Jøder.

  Talmud: 'Jøden skal sige på Purim-dagen: ... forbandet er alle ikke-Jøder, velsignet være alle Jøder. (Orach Chaim, 660, 16)
   
 
  DR-Udland 30 september 2010
 

Hackerangreb på Iran, stuxnet og jødisk symbolik - Esters Bog

Ida Ebbensgaard: 'I den historie gennemfører Jøderne et forebyggende angreb mod Perserne, og det bliver nu tolket som at Israelvenlige hackere står bag, og at Iran netop var målet.'

Dette er ikke kun gamle traditioner, som man kan overbevise sig om ved at konstatere at emnet er midtpunkt for seriøs diskussion af nulevende rabbinere: Balder Blog 4 oktober 2010 - Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden

   
  'Shvat cites in his study the biblical cases of Queen Esther, who slept with Persian King Ahasuerus to save her community, and Yael wife of Heber the Kenite, who seduces and killed the Canaanite general Sisera. He notes that the subject of "sleeping with the enemy" evokes heated arguments in the Talmud, as well.' Ynet

Gennem århundrederne er jødernes fejring af den blodige hævn over Haman og de angiveligt anti-semitter i Purim dagene blevet til en slags karnavalsfejring, men én der indeholder et chokerende orgie af had og hadefulde symboler, der endda indbefatter mad der symboliserer hævn og blodtørst.

I synagogerne slår børnene med grene; dette skal symbolisere afstraffelsen af Haman. De opfører revynumre hvor man symbolsk hænger børn der er klædt ud som Haman. De råber og skriger hans navn i synagogerne under læsningen af Megillaen, hvilket er den jødiske historie om massakren på Haman og Perserne.

Her et citat fra den ansete avis The Jerusalem Posts artikel 'Hvordan holder man Purim' [How to Purim] af Robin Treistman:

Oplæsningen af Megillah-en kan vare fra 20 minutter til en halv time. Hvilken faktor bestemmer variationen? Det er simpelthen reaktionen til navnet 'Haman'. Hvis forsamlingen bliver ophidset hver gang navnet Haman bliver nævnt kan oplæsningen trække ud. Meningen med denne ceremoni er at 'slå' eller tage hævn på Haman. Vi buher, skælder og forbander Haman.

Det er interessant at Jøderne brugte jødisk indflydelse (Esters) på en ikke-jødisk konge til at udføre det beskidte arbejde. Et sted fortæller Esters bog endda åbent hvordan kongen blev narret til at tro Haman havde fældet kongens elskede frugthave, og at Haman ikke gjorde disse ting, men at engle gjorde det, og viste sig for treernes vogtere i skikkelse af Haman.

Måske lignede englene Richard Perle, Paul Wolfowitz og chefen for CIAs efterretningsafdeling for Irak, Stuart Cohen, der fyldte præsident Bush med løgn om Saddams masseødelæggelsesvåben, og hvor stor en trussel han var mod USA.

Hvordan skal Purim forstås?

Rabbiner Herzfeld fortæller at de fleste jødiske kommentatorer forstår dette som en belæring om at begå folkedrab mod dem der anses for at være Jødernes fjender, og ikke kun på de aktuelle skyldige, men også på deres efterkommere. [Hertzfeld er en hvilken som helst rabbiner, men en meget indflydelsesrig mand tilknyttet flere USA dækkende jødiske organisationer..]

* * *

Så vidt David Duke, hvor der foruden forargelse, lettelse og polemik kan hentes flere detaljer angående jødernes Purim fejring og relaterede sager.. David Dukes Komplette Speech (9 MB Mp3)

David Duke - The Purim 1 'Celebration of Hate' | YouTube
 
David Duke - The Purim 2 'Promoting Genocide' | YouTube
 

Purim:

Balder Blog 8 marts 2012 - Jøder fejrer Purim-massakren: Fordømt være alle ikke-jøder - velsignet være alle Jøder

When Binyamin Netanyahu, Israel’s prime minister, visited Washington last week on the eve of the Purim holiday, he gave Barack Obama, the US president, what he considered a symbolic gift - a copy of the old testament book of Esther. Netanyahu called it 'background reading on Iran', since its story concerns relations with Jews in the Persian empire some 2,500 years ago. It is considered by scholars to be mostly fiction, but for Netanyahu Esther represented justification for his stance against modern Iran.
Balder Blog 8 marts 2012 - Rabbi Yisrael Dovid Weiss: Zionismen har skabt oceaner af blod

Balder.org - Purim - Jødernes fejring af ét af deres folkemord

Balder.org - Purim - Jødenes feiring av et av sine folkemord

Balder.org 4 juni 2007 - Gilad Atzmon: Holocaustreligionen er lige så så gammel som Jøderne selv (En insider om den jødiske psyke, Purim, Holocaust, Esters Bog, Esterfiguren, Zionisme)

Balder Blog 4 oktober 2010 - Israelsk rabbiner: I orden at jødiske kvinder går i seng med fjenden

En kristen fundamentalist følger trop, 6 millioner kristne børn skal bede for at frelse Israel fra den atomære ødelæggelse: Six million Christian children to pray for Israel on Purim


Nu må vi så se.. Kommer angrebet ikke i dag må vi så så vente til Purim næste år?

Rester mig at gentage at man i nogle af de nævnte kredse mener at have bemærket at krigen mod Irak begyndte under Purim 2003, og at man frygter en gentagelse med en ny krig mod iranerne, der som bekendt jo svarer til de gamle Persere.

Måske kommer vi i den vestlige presse til at omdøbe Ahmadinejad til Hamadinejad? Eller måske vil den næste jødiske specialitet blive serveret under navnet Haman á lá Jihad, en jødisk spise med fransk accent så at sige, der passende kunne serveres flamberet for at symbolisere radioaktiviteten.


Rabbi-Batzri
kalder til bøn
Den mystiske rabbiner Batzri, eller den rabbinske mystiker Batzri, (alt efter hvordan man vælger at oversætte det) rejser landet rund for ved hjælp af bønner at fjerne denne generations Haman; den iranske præsident Ahmadinejad

I hvert fald afprøver nogle Jøder og selv jødiske skolebørn for tiden deres evner indenfor sort magi, ved at bede for at gud må slå den onde Amanjinehad ihjel, og i øvrigt gøre det af med alle Israels fjender..

Om man vil være enig med David Duke og de mange andre og mere lavmælte og traditionelle stemmer der kritiserer den jødiske lobbys store indflydelse på den amerikanske udenrigspolitik, og om hvor stor en rolle populær jødisk mytologi og religiøs ortodoxi spiller i israelsk politik og for internationale jødiske organisationers propaganda, må læseren selvfølgelig selv om.

Men forhåbentlig ved læseren nu en lille smule mere om vores jødiske medborgeres kulturelle baggrund, så sig ikke jeg ikke har gjort noget for integrationen.

Efter disse mange hundrede år er det på tide vi lærer hinanden lidt bedre at kende, og ikke mindst på tide at danskerne får lidt mere viden om jødiske anliggenheder, for den viden er som jeg efterhånden har erfaret mange gange utroligt mangelfuld.

Jeg vil meget gerne arbejde på at mindske denne mangel en smule.


Er der alligevel mere håb for Iranerne end for de andre muhamedanske lande (hvis de ellers undgår et angreb)?:

Wafa Sultan:

»Islam har sat sig så tungt på muslimernes kultur, monopoliseret den. I den arabiske verden kan man ikke skelne mellem de to. Det er lidt anderledes i for eksempel Iran, hvor man er meget stolt af den før-islamiske, persiske kultur, men sådan er det ikke i arabiske lande.«

Static Page 2007-02-17
ID 2007-03-04 ?p=209

 

Weekendavisens Martin Krasnik interviewer Wafa Sultan

 

Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x  Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojekt

 


Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog
Static Page 2007-02-17
ID 2007-03-04 ?p=209
Clicky Web Analytics