Kommenter på: Balder Blog

Artikler og oversættelser publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter.
 

  Til Forsiden

Holocaust-bedrag af 'pædagogiske grunde'

Frit efter Der Spiegel 29 januar 2007 Detektivarbeit gegen die Leugner

Holocaust indpiskerne indrømmer:

Svindelbilleder bruges rutinemæssigt i "pædagogisk øjemed"

 

Peter Buhrmann, forstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa i Kristeligt Dagblad:

 
Peter Buhrmann
anbefaler hjernvask

'Hvis læren fra Auschwitz skal gives videre til børn, er det vigtigt, at fakta ledsages af følelsesladede fortællinger og provokerende kunst, siger historikere

Når de kommende generationer skal lære om holocaust, spiller personlige beretninger, ekskursioner til koncentrationslejre og kunstværker, der vækker kvalmen over Andens Verdenskrigs folkemord, en langt vigtigere rolle end historiske fakta.

– I undervisningen skal Auschwitz behandles som noget, der opleves mere i maven end i hovedet. Det værste, der kan ske, er, hvis holocaust reduceres til en interessant historie, der kan slås efter i et leksikon på linje med det stockholmske blodbad. Det skal vække kvalme.'

Kommentar: Kvalme kan man skam også få af alt dette holocaust-bedrag!

Det tyske blad Der Spiegel fortæller nu hvad revisionister har sagt i årevis; mange af de fotografier og filmoptagelser vi får vist i "historiske dokumentarudsendelser", skolebøger og holocaustindpisker hjemmesider er manipulationer; billeder fra andre sammenhænge bliver brugt pga. af mangel på autentisk materiale der er gruopvækkende nok til at bekræfte det billede af kz-lejrene som holocaustkultens interessenter ønsker fremmet.

Der Spiegel 29 januar 2007:

"Fotos fra nazisternes dødslejre bliver alt for ofte brugt som psykologisk shock-terapi - men de er ofte dårlig dokumenteret."

"Falske kildeoplysninger tiltrækker dog holocaust-benægteres opmærksomhed."

"Mindemonumentet Buchenwald forsvarer sig nu mod historiefuskere."

Er der nogen der kan se ironien?

Officielle statsbetalte holocaust-fuskere bruger falske billeder for at bekræfte de jødiske forestillinger om holocaust (JVH).

Som forsvar mod "historie-fuskere" der har gjort opmærksom på bedraget fortæller man nu langt om længe lidt mere af sandheden!

Man indrømmer nu at grunden til at man nu trækker i land med nogle helt igennem falske vidneudsagn er at man vil imødegå revisionistiske påstande.

Langt om længe lægger "Gedenkstatte Buchenwald" nu 600 billeder fra lejren på nettet. Vi må gå ud fra at man under indtryk af de seriøst arbejdende løgnafslørende revisionisters ugendrivelige argumenter har gennemgået materialet med tættekam.

Der Spiegel: Maksimal effekt og pædagogisk virkning

Det videnskabelige projekt der støttes af det tyske forskningsmiljø er en vigtig tilføjelse til den ritualiserede offentlige mindekultur:

Med "Fotoarkivet Buchenwald" kan Buchenwald-museet hævde at være den første der gør en kildekritisk billedsamling af kz-fotografier tilgængeligt for det store publikum. Ved hjælp af møjsommeligt håndarbejde dokumenterede videnskabsmændene hvor hvert eneste billede stammede fra.

Samlingen markerer en ny måde at omgås nazi-forbrydelsernes foto- og film-dokumentation:
Indtil nu stod for mange mindesmærker og medier den pædagogiske virkning i forgrunden.

For at opnå den maksimale effekt tog man det ikke så nøje med den videnskabelige udforskning af billederne.

 
Germar Rudolf - Offer for forfølgelse i Jødernes navn
Germar Rudolf | Lectures on the Holocaust
Kemiker fængslet i Tyskland for at have analyseret materiale fra de angivelige gaskamre og for at have konkluderet at det var usandsynligt at disse rum var blevet brugt til at gasse mennesker i vha. Zyklon B..
 
Nutidig zionistisk propaganda

Wiesenthal Centeret - En zionistisk propagandamaskine
Løgne fra Wiesenthal Centeret forår 1991

Irak bruger tysk fremstillede gaskamre for Jøder. Klik for at se et større billede Dansk - Falsk Nazi-jæger' fuld af løgn

Simon Wiesenthal tegning af henrettede fanger som han selv bevidnede det i en koncentrations lejr; plagiat fra Life Magazine! Wiesenthals svindelnummer

 
Wiesenthal Centeret - En zionistisk propagandamaskine
Løgne fra Wiesenthal Centeret forår 1991
 
Wiesenthal Centeret - En zionistisk propagandamaskine
'Nayirah', datter af Kuweits ambassadør leverer falsk vidneudsagn i Senatet om påstået kuvøsebørn-massakre begået af Saddam, tilskyndet af holocaust-profitøren og -->
 
Wiesenthal Centeret - En zionistisk propagandamaskine
--> Zionisten Tom Lantos, for at legitimere krig mod Irak. Mord i holocaustofrenes navn.

Lidt længere henne i artiklen i Der Spiegel:

"I stedet for at oplyse, ifølge Knigge, har indtil nu "pædagogisk snak og moralistisk spin præget omgangen med historien. "

Der Spiegel kommer ind på revisionisternes kemiske prøvetagninger af gaskammer-væggene:

"Løgnernes opfindsomhed skal ikke undervurderes"

Løgnernes opfindsomhed..?

Løgnernes undersøgelser kunne jo lige så godt have modsagt en del af revisionisternes påstande, men det afholdt dem dog ikke fra at foretage de undersøgelser, der selvfølgelig for længst burde have været udført af myndighederne.

Man kunne lige så godt sige:

Holocaust-lobbiens opfindsomhed for at fastholde gaskammer forklaringen skal ikke undervurderes:

Bl.a. har en 'ekspertgruppe' med deltagelse af vores hjemlige holocaust-forsker Mikkel Andersson fremstillet en ret kreativ "virtual Auschwitz model", hvor det man faktisk ikke ved om bygningerne erstattes med forskernes forestillinger. [Det viser sig at linket til denne pdf fil hos vho.org ikke virker. Mærkværdigvis findes artiklen ellers kun på to sider (I II) hvor der skal betales til Holocaust and Genocide Studies Online for at kunne se den banebrydende virtuelle efterrationalisering, som forskerne åbenbart ikke er interesseret i at udbrede til et større publikum, lige som EUMC der gemmer deres konspiratoriske protokoller i beskyttede pdf filer der ikke indekseres af søgemaskiner! Der skal åbenbart ikke vækkes alt for mang sovende hunde ...]

Til gengæld bekræfter den virtuelle model en del ting der ud fra de faktiske beviser var svære at forklare..

De holocaust-troendes mangel af interesse for at foretage de kemiske og geofysiske undersøgelser der én gang for alle ville kunne lukke munden på den irriterende Professor Faurisson med sit evige "no holes no holocaust", må så til gengæld være motiveret med at man selv tvivler på om undersøgelserne ville bekræfte de påstande der udgør livsgrundlaget for holocaustkultens prædikanter og menigheder, eller er det bare en mangel på opfindsomhed?

Bekvemt undlader Der Spiegel at fortælle at udtagningen af disse prøver møjsommeligt blev dokumenteret ved hjælp af foto og video, og hvad de forseglede prøver der blev sendt til et anerkendt amerikansk analyseinstitut viste. Resultaterne viste ifølge revisionisterne at disse rum ikke kunne have været brugt som gaskamre.

Det nævnes heller ikke, at Auschwitzmuseet efter offentliggørelsen af revisionisternes resultater selv gentog prøvetagningen og analysen, og fandt endnu lavere værdier for det Zyklon B der angiveligt skulle være brugt der end der blev fundet ved revisionisternes undersøgelse

Bedraget fortsætter altså, selv om man nu har taget sig sammen til at opgive nogle af de mest iøjnefaldende historiske løgne, åbenbart mere af nød end af lyst.

Imens sidder kemikeren Germar Rudolf fængslet i Tyskland, netop for at have konkluderet at det var usandsynligt at de påståede gaskamre var blevet brugt til at gasse mennesker i.

Wehrmachts-udstilling afslørede løgne og forfalskninger

Den såkaldte Wehrmachts-udstilling der blev afholdt i Berlin for 6 år siden endte i skandale og måtte lukkes og revideres fra grunden, efter at kritikere havde påpeget alvorlige fejl i det anvendte billedmateriale. Formålet med udstillingen var at fratage tyskerne den sidste illusion om at den almindelige hær; Wehrmacht i modsætning til Waffen SS enhederne havde opført sig nogenlunde hæderligt under krigen.

Til dette ædle formål havde man anvendt billeder af grusomme handlinger begået af den Sovjetrussiske NKVD der blev tillagt tyske soldater. (95% af billederne var af ubestemmelig herkomst. Kun på halvdelen af billeder var soldaterne tyskere, de værste grusomheder på billederne blev begået af russerne)

Ak ja, bare endnu et led i det fortsatte psykologiske folkemord på tyskerne der fandt sin foreløbig kulmination ved udgivelsen af bogen "Hitler's Willing Executioners" hvor i forfatteren Jøden Daniel Goldenhagen påstod at Tyskerne har en genetisk defekt der gør dem til et "Tätervolk", et "folk af gerningsmænd".

Der Spiegel fortsætter: Gruen mere virkningsfuld med større ligbunker

Det videnskabelige udvalg der under den midlertidigt skrinlagte Wehrmacht-udstilling undersøgte hvorfra forskellige billeder egentligt stammede fandt det samme foto i 5 forskellige billedarkiver med 5 forskellige billedtekster og forklaringer. Billedernes ægthed var overhovedet ikke blevet efterprøvet af udstillerne.

Ved deres undersøgelser stødte forskerne fra mindesmærket også på nogle forfalskninger: Således tog DDR historikerne sandheden endnu mindre højtideligt end mange Vesttyske historiepædagoger.

De antifascistiske lagerforvaltere mente at de bunker af lig der blev fotograferet af amerikanerne ved lejrenes befrielse ikke var store nok til at illustrere forbrydelserne, især da man havde billeder af endnu større bjerge af lig. Således klippede de ganske simpelt billederne fra to ligbunker sammen for at gøre gruen endnu mere virkningsfuld.

Der Spiegel der i denne artikel bekræfter hvad revisionister har sagt hele tiden, slutter artiklen med et spark til de sandhedssøgere der nu igen tvinger holocaust-indpiskere og dokumenterede historieforfalskere til at ændre nogle af deres bedrageriske påstande og materiale:

Det begrundede håb hos forskerne : Den der åbenbarer et sådanne fuskerier og uoverensstemmelser styrker beviskraften af de mange autentiske dokumenter endnu en gang - og besværliggør professionelle holocaust-benægteres perfide håndværk.

 

 


En rejse på titusind mil begynder med et enkelt skridt

Lidt efter lidt kommer små brudstykker af nye sandheder og afsløringen af gamle propagandaløgne frem til overfladen. Hvis man læser udenlandske aviser altså. Den jævne befolkning vil nok foreløbig skulle døjes med de sædvanlige løgne og fordrejninger i en snes år i nu. For man forestiller sig vel ikke at man sletter de gamle propagandafilm..

 
GESCHICHTE MARKE WIESENTHAL
AuschwNoSmoke

Det oprindelige foto der viser nye ankomster i Auschwitz i maj 1944.
Fra Auschwitz Album 1978 (1st edition, Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1978), photo No. 165.

AuschwSmoke
Kosmetisk forbedret version på Wiesenthal hjemmesiden:
Pludselig er der røg i baggrunden bag hegnsstolperne, pæle og nyeankomne.

Oprindelse af Wiesenthal foto direkte herovre: 2/3 ned på siden, klik på thumbnail foto: "Hungarian arrivals after the "Selektion" at "Auschwitz" | forstørret foto (Billederne er nu fjernet, linkene er kun dokumentation.

Simon Wiesenthal tegning af henrettede fanger som han 'selv bevidnede det' i en koncentrations lejr; plagiat fra Life Magazine! Wiesenthals svindelnummer

Uanset Der Spiegels giftige spark til de revisionister der nu i årevis har bidraget til en mere sober og sandfærdig historieskrivning, om ikke andet ved presset fra den blotte tilstedeværelse af skeptikere, der bl.a. har resulteret i en reduktion af det officielle dødstal i Auschwitz fra 4 mio til 1,5 mio (nu endnu lavere) afsløring af utallige falske vidneforklaringer, dokumenter og billeder efterlader man kun med endnu mere tvivl.

Alle disse påstande man læser i aviserne om holocaust som "en af de bedst dokumenterede begivenheder i historien", skal man nu virkelig tro på det?

Er det derfor at en ganske traditionel kildekritisk undersøgelse af billeder først nu finder sted, mere end 60 år efter krigen?

Er det derfor at man endnu aldrig alvorligt har forsøgt at bevise gaskamrenes eksistens ved hjælp af kemiske undersøgelser, og at man aldrig har forsøgt at finde påståede massegrave der skulle huse millioner af lig ved hjælp af moderne teknikker, jordbundsundersøgelser og diverse scanninger?

Er det derfor at notoriske løgnagtige holocaust "vidner" som Elie Wiesel (Nobelpristager!) og Simon Wiesenthal aldrig er blevet draget til ansvar for deres løgne, og at vi stadigvæk forventes at tage deres mange (bevisligt) fantasifulde historier alvorligt?

Denne historie om de facto indrømmelse af revisionistisk kritik er nr. 2 efter vi i sidste uge kunne fortælle om kvindelejren ved Mauthausen der ifølge holocaust mytologien havde en dødelighed på 95 % mens dødeligheden i virkeligheden lå på 1,6 %. Se også Auschwitz Museum mindsker dødstallet i Majdanek: Majdanek Victims Enumerated

Bordellet i Auschwitz

Siden så jeg igen ganske tilfældig en holocaust propagandaudsendelse; det har nok været DR, men jeg husker det ikke. Her hørte jeg for første gang fra "indpiskerside" om bordellet i Auschwitz. En lang og omstændelig historie selvfølgelig der blev vredet på alle mulige led for at den dog skulle indeholde nogle beviser for tyskernes umenneskelighed; de stakkels piger der havde været tvunget til at arbejde der osv.

Jeg husker også for kun lidt længere siden at en kvindelig TV vært med foragt og indignation i stemmen og had i øjnene fortalte om den onde danske holocaustbenægter hjemmeside holocaust.nu, der "påstod at der både var swimmingpool bordel og bibliotek i Auschwitz.."

Det var helt klart at damen troede helt alvorlig på at den revisionistiske hjemmesides nazi-bagmænd bare havde opfundet påstandene; endnu en beskidt jødefornærmende nazistisk løgn.

Også her ser det ud til at indpiskerne har skyndt sig at komme med deres version af bordel, bibliotek og svimmingpool historien.

Det var så tre historier med essentielt det samme indhold, alle tre udvalgt ud af aktuelle nyhedsartikler; holocaustindpiskere der tilpasser deres historier en smule mere til virkeligheden, for ikke at være helt til grin overfor de uvidenskabelige charlataner til holocaust-benægtere...

Det bliver spændende at se hvor mange nye lignende historier der vil dukke op i den nærmeste fremtid, eller om det vil lykkes holocaustlobbien at stramme grebet om ytringsfriheden så meget at det endnu for en stund vil kunne friholde den officielle holocaust versions profeter for alt for store og pludselige ydmygelser.

Opdatering 7 maj 2008: Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust

Balder Blog 14 januar 2012 - Hollywood og Holocaust-undervisning - Steven Spielbergs ‘Holocaust-dokumentarer’ fulde af løgn

 

Treblinka
 
Stop Misbrug af Holocaust | Se på Daily Motion

English Germar Rudolf - Lectures on the Holocaust
Deutsch Germar Rudolf - Vorlesungen über den Holocaust
English Jügen Graf - The Giant With Feet of Clay Raul Hilberg and his Standard Work on the Holocaust
Deutsch Die Verbotene Wahrheit

Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x  Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojekt

Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog
ID 2007-02-06 ?p=195


Clicky Web Analytics