Kommenter på: Balder Blog

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter.

Tilføjelse 1 november 2007 nederst:
Nyhedsavisen 30 oktober 2007 - Gymnasieelever tvivler på holocaust når de søger på Cyklon B, og DR 31. okt. 2007 - Unge lokkes til Holocaust-benægtelse.


  Til Forsiden

Et prominent falsk vidne: Elie Wiesel

af Robert Faurisson


Robert Faurisson

Professor i fransk litteratur ved universitet i Lyon i Frankrig. Han er specialist i vurdering af tekster og dokumenter.

Elie Wiesel vandt Nobels Fredspris i 1986. Han er almindeligvis anerkendt som et vidne til den jødiske "Holocaust" 0g mere specifikt som vidne til de påståede gaskamre. I det franske dagblad Le Monde (af 17.oktober 1986 på forsiden) blev det understreget, at Wiesel fik tildelt Nobelprisen fordi:

"I de senere år er der fremsat teser især i Frankrig under navnet "historisk revisionisme", der sætter spørgsmålstegn ved eksistensen af nazisternes gaskamre og måske derudover selve folkemordet på jøderne."

I hvilken henseende formodes det, at Elie Wiesel har været vidne til gaskamre?

Med hvilken ret beder han os om blot et øjeblik at tro på denne fremgangsmåde til udryddelse?

I en selvbiografisk bog, som skulle indeholde hans oplevelser i Auschwitz og Buchenwald, nævner han intetsteds noget om gaskamre *1.

Han siger faktisk, at tyskerne slog jøderne ihjel, men ... med ild ved at smide dem levende ned i flammende grave for øjnene af medfangerne! Intet mindre end dette!

Her har Elie Wiesel, det falske vidne ikke heldet med sig. Tvunget til at vælge mellem flere allierede propagandaløgne, vælger han at forsvare ildløgnen istedet løgnene om det kogende vand, gasning eller elektriske stød.

I 1956, da han offentlig- gjorde sit vidneudsagn på jiddisch, var ildløgnen stadig i live i visse kredse. Fra denne løgn stammer udtrykket HOLOCAUST.

I dag findes der ikke en eneste historiker, som tror på, at jøderne blev brændt levende. Myterne om kogende vand og om elektriske stød er også forsvundet. Kun gassen er tilbage.

Gasningsløgnen blev spredt af amerikanerne (se War Refugee Board Report fra november 1944).

Løgnen om, at jøderne blev slået ihjel af kogende vand eller damp (nærmere betegnet i Treblinka), blev spredt af polakkerne (se Nuernberg dokument PS- 3311).

Løgnene om henrettelser ved hjælp af elektriske stød blev spredt af sovjetrusserne (se artiklen i Pravda fra den 2. februar 1945 side 4, "mordfabrikken" i Auschwitz" og Washington Daily News fra samme dag side 2).

Ildløgnen er af ubestemmelig oprindelse. Den er på en måde ligeså gammel som krigspropaganda eller hadpropaganda. I 1958 udgav Wiesel den franske version af sit tidlige vidnesbyrd med titlen La Nuit og med forord af Francois Mauriac. Han sagde, at der i Auschwitz var en flammende grav for voksne og en anden for spædbørn. Han skrev:

"Ikke langt fra os stod flammerne op fra graven - gigantiske flammer. De var ved at brænde noget. En lastbil kørte hen til graven og afleverede sin last - små børn. Spædbørn! Ja, jeg så det - så det med mine egne øjne ... De børn i flammerne. ( Er det ikke så mærkeligt, at jeg har ikke kunne sove efter dette? Evnen til at sove er forsvundet). (side 42) "


Elie Wiesel
Nobelpris for virkelighedsfjern holocaust-porno. Her ingen Cyklon B, men den ægte vare; abne flammegrave! I sin bog Legend of Our Time, New York, 1982, forklarer Wiesel: “Nogle begivenheder finder sted men er ikke sande; andre er, - selv om de aldrig er foregået.” The Holohaox for Dummies | Kilde

Lidt længere henne var der en anden grav med gigantiske flammer, hvor ofrene led en "langsom død i flammerne" (side 43). Wiesels række blev af tyskerne ført til en afstand af "tre skridt" fra graven, dernæst til "to skridt". "To skridt fra graven blev vi beordret til at dreje til venstre og tvunget til at gå ind i barakkerne". (side 44).

Som selv et usædvanligt vidne forsikrer Wiesel os om at have mødt andre usædvanlige vidner. Med hensyn til Babi Yar, et sted i Ukraine, hvor tyskerne henrettede sovjetborgere deriblandt jøder, skrev Wiesel:

"Senere erfarede jeg fra et vidne, at i månedsvis holdt jorden ikke op med at skælve; og at der fra tid til anden sprøjtede gejsere af blod op fra den. (Paroles d'etranger, Editions du Seuil, side 86)."

Disse ord kom ikke fra forfatteren i et øjeblik af vanvid. Først skrev han dem, derefter et ikke nærmere antal gange har han måttet korrekturlæse dem; til slut blev hans ord oversat til forskellige sprog som alt andet, denne forfatter skriver.

At Wiesel personligt overlevede var selvfølgeligt på grund af et mirakel. Han siger at:

"I Buchenwald sendte de 10000 personer i døden hver dag. Jeg var altid blandt de sidste hundrede nær udgangen. De stoppede. Hvorfor? ("Forfatter, Lærer, Vidne," Time af 18. marts 1985, side 79). "

I 1954 analyserede Germaine Tillion de "uberettigede løgne" i forbindelse med de tyske koncentrationslejre. På det tidspunkt skrev hun:

"De personer [som uberettiget lyver] er for at sige det ligeud langt mere talrige end folk i almindelighed regner med, og et emne som koncentrationslejre - perfekt tilpassede til at stimulere sadomasochistiske fantasier - gav dem et enestående handlingsområde.

Vi kender til adskillige mentalt skadede personer, halvt svindlere og halvt tåber, som har udnyttet en indbildt deportation; vi kender til andre af slagsen - autentiske deporterede - hvis syge sind drev dem videre end til de rædsler, som de havde set, eller folk havde fortalt dem om.

Der har været forlæggere til at trykke nogle af deres fantasier og mere eller mindre officielle sammendrag, men forlæggerne er absolut utilgivelige, da selv den mest elementære undersøgelse ville have været nok til at afsløre bedraget (Le Systeme concentrationnaire allemand [1940-1944], Revue d'histoire de la Duexieme Guerre mondiale, juli 1954 side 18 nr. 2)."

Tillion manglede mod til at give eksempler og navne. Dette er sædvanligvis tilfældet. Folk er enige i, at der findes falske gaskamre som turister og pilgrimme opmuntres til at besøge, men de fortæller os ikke hvor. De er enige i, at der findes falske "øjenvidner".

Som regel nævner de kun den velkendte svindler, Martin Gray på hvis opfordring Max Gallo med fuld kendskab til, hvad han foretog sig, fremstillede bestselleren, For Those I loved.

Jean-Francois Steiner bliver ligeledes nævnt af og til. Hans bestseller, Treblinka fra 1966 blev præsenteret som et værk, af hvilke hver detalje var garanteret af mundtlige og skriftlige vidneudsagn; i virkeligheden var det en fremstilling, der i det mindste delvist kunne henføres til forfatteren Gilles Perrault (Le Journal du Dimanche af 30. marts 1985 side 5). Marek Halter for sit vedkommende udgav La Memoire d'Abraham i 1983; og som han så ofte gør i radioen, fortalte han om sine oplevelser i Warzawas ghetto.

Skal vi imidlertid tro på en artikel af Nicolas Beau, som er til Halters fordel (Liberation af 24. januar 1986 side 19), forlod den lille Marek, dengang cirka tre år gammel og hans mor ikke Warzawa i 1941 men i oktober 1939, hvilket vil sige, før ghettoen blev oprettet af tyskerne.

Halters bog formodes at være skrevet af forfatteren, Jean-Noel Gurgan.

Elie Wiesel, overlevende; foratter af bogen: "Night", honorar $25.000 pr. foredrag + chauffeur og bil.

Elie Wiesel går for at være en af de mest anerkendte øjenvidner til det påståede holocaust. Dog i hans påståede selvbiografi, La Nuit nævner han overhovedet ikke gaskamre; snarere påstår han at have været vidne til, at Jøder blev brændt levende, en påstand som de fleste historikere nu har droppet.

Filip Mueller er forfatter til Trois ans dans une chambre a gaz d'Auschwitz (Tre år i et gaskammer i Auschwitz) med forord af Claude Lanzmann, som i 1980 vandt LICRA prisen (Den Internationale Liga mod Racisme og Antisemitisme). Hans kvalmende bestseller blev skrevet af den tyske forfatter, Helmut Freitag, som ikke tøvede med at plagiere (se Carlo Mattogno, Auschwitz: un caso di plagio, Edizione La Sfinge, Parma, Italien, 1986). Det han plagierede var Doctor at Auschwitz, som var en anden bestseller af samme stof af en eller anden ved navn Miklos Nyiszli. Således viste det sig, at en hel række arbejder præsenteret som autentiske dokumenter blot var udrag, som kunne føres tilbage til forskellige forfattere som: Max Gallo, Gilles Perrault, Jean-Noel Gurgan (?) og Helmut Freitag blandt andre.

Det ville være interessant at vide, hvad Germaine Tillion mener om Wiesel idag. Med ham er løgnen så sandelig ikke uberettiget. Wiesel hævder at være fuld af kærlighed til menneskeheden. Imidlertid afstår han ikke fra at appellere til had. Hans opfattelse er:

"Enhver jøde burde et eller andet sted i sit væsen reservere et område af had - et sundt og virilt had - til alt hvad tyskerne står for, og for alt hvad der vedbliver at være i tyskeren. Alt andet ville være et forræderi mod de døde. ("Appointment with Hate", Legends of Our Time, New York, Avon Books, 1968 side 177-178)."

I begyndelsen af 1986 tog 83 deputerede medlemmer af den tyske forbundsdag initiativet til at foreslå Wiesel til Nobels Fredspris; det skulle være, sagde de, "en, som stadig er aktiv i udsoningen" (Den vesttyske regering, The Week in Germany den 31. januar 1986 side 2). Det er vist, hvad man kan kalde at gå fra national socialisme til national masochisme.

Jimmy Carter havde brug for en historiker til lede præsidentens holocaustkommision. Som Arthur Butz så rigtig sagde, han valgte ikke en historiker men en histrion (d.v.s. en skuespiller), nemlig Elie Wiesel. Selv den franske avis Le Monde følte sig forpligtet til at i den ovennævnte artikel påpege de skuespilleragtige træk, som visse personer beklager ved Wiesel. Det gjorde den i følgende vendinger:

"Selv for dem, der billiger denne amerikansk-jødisk forfatters kamp, er der naturligvis nogle, som bebrejder ham for at have en tendens til at ændre den jødiske melankoli til en "sygelighed" eller for at være blevet en ypperstepræst for "bevidst ledelse af Holocaust".

There is no business like SHOAH-business. (Der er ingen forretning som SHOAH-forretning). Som Leon A. Jick skrev for adskillige år siden:

" Den knusende giftighed: "There is no business like SHOAH-business", er desværre en genkendelig sandhed ("Holocaust, dens brug og misbrug i den amerikanske offentlighed", Yad Vashem Studies, Jerusalem, 1981 side 316)."

It was a miracle. According to The New York Times of Sunday, January 4, 1987, celebrated survivor Elie Wiesel recalled "the day the Soviets arrived at Auschwitz." Then, in a speech to the National Press Club in Washington D.C., reported by the Jewish Telegraph Agency on April 11, 1983, he had a different recollection. He noted that he was "one of the survivors liberated at Dachau by the U.S. Army" on April 15, 1945 — and thus became the only prisoner of war to hold the distinction of being liberated from two different camps in World War II!   In his book Legend of Our Time, New York, 1982, The Weasel explained: "Things are not that simple, Rebbe. Some events do take place but are not true; others are — although they never occurred." The Holohaox for Dummies | Kilde

Det vrimler med jødiske 'overlevende' der blev reddet ved et mirakel. Her Guido Felix Brinkman:

"He was on the line to be killed, and they pulled him off the extermination line four times," said Dietl, who hailed Brinkmann as the godfather of his son." (NY Daily News)

Alligevel har ingen af disse mennekser der angiveligt var få meter fra de angivelige gaskamre, nogensinde bidraget med noget som helst brugeligt vidneudsagn der på nogen måde kan bruges for påstanden at der i det hele taget blev gasset mennesker i stor stil.

 

Wiesel & Muslims

That Muslims might wish to maintain close ties with this city unlike any other is understandable. Although its name does not appear in the Koran, Jerusalem is the third holiest city in Islam. But for Jews, it remains the first. Not just the first; the only.

 

Pierre Vidal Naquet (Jøde) hvis far døde i Auschwitz om Wiesel:

Man skal kun læse dele af Wiesels bog 'Night' for at vide at hans beskrivelser ikke er eksakte, og at han i virkeligheden er en Shoahsælger... der har tilføjet den historiske sandhed en enorm skade'.

 

Robert Faurisson

På sygehuset efter livstruende overfald i Paris. En jødisk organisation ved navn The Sons of the Memory of the Jews [Association des fils et filles des déportés juifs de France] påtog sig skylden. Udsat for otte overfald samt konstant retsforfølgelse og chikane.

Veteran Nazi-hunters Serge and Beate Klarsfeld said they were not surprised by the attack. 'Someone who has provoked the Jewish community for years should expect this sort of thing,' Serge Klarsfeld said.

Elie Wiesel udsender foruroligede og opildnende appeller mod revisionistiske forfattere. Han kan mærke, at han er ved at miste kontrol over situationen. Det bliver stadig sværere og sværere at bevare den vanvittige tro på, at jøder blev udryddet eller blev udsat for en udryddelsespolitik især ved hjælp af de særlige gaskamre. Serge Klarfeld har netop for nyligt indrømmet, at de virkelige beviser på eksistensen af gaskamre endnu ikke er blevet offentliggjort. Han citerer sit bedste eksemplar; det er grotesk (se VSD, interview af 29 maj 1986 side 37).

"På det akademiske plan er gaskammermyten færdig. For at sige det lige ud, denne myte tog sit sidste åndedrag for et par år siden på et kollokvium på Sorbonne universitetet fra 29. juni til den 2. juli 1982 under ledelse af Raymond Aron og Francois Furet.

Nu mangler det bare, at disse nyheder bliver kendt i offentligheden. For Elie Wiesel er det imidlertid af yderste vigtighed, at disse nyheder bliver holdt skjult. Skønt alt postyret i massemedierne, som vil tage til i styrke, så er situation den, at jo mere journalisterne taler, desto mere tier historikerne."

Men der er historikere, der tør åbne munden mod løgne og had. Dette er tilfældet med Michel de Boullard, der er forhenværende medlem af modstandsbevægelsen, været deporteret til Mauthausen KZ-lejren, fra 1945 til 1981 medlem af Komiteen for Anden Verdenskrigs Historie og medlem Det Franske Institut. I et gribende interview i Ouest-France (2-3. August 1986 side 6) indrømmede han modigt, at han i 1954 havde stået inde for eksistensen af et gaskammer i Mauthausen, hvor det til slut viste sig, at der aldrig havde været noget.

Den respekt, som man skylder alle lidelserne af den anden verdenskrigs ofre og i særdeleshed af de deporteredes, kræver for historikernes vedkommende en tilbagevenden til de gennemprøvede og hævdvundne metoder af den historiske kildekritik.

NOTER

1. Der er en enkelt yderst vag og flygtig hentydning på siderne 78-79: Wiesel, der vældig godt kan lide at have samtaler med Gud, siger til ham: Men de mænd her, som du har svigtet, og som du har tilladt at blive torteret, slagtet, gasset og brændt, hvad gør De? De beder til dig!" (Night, New York, Discus/Avon Books, 1969). I forordet til den samme bog nævnte Francois Mauriac "gaskammeret" og krematoriet (s.8). De fire afgørende sider af Elie Wiesels "vidneudsagn" er gengivet i faksimile i Droit et Histoire af Pierre Guillaume.

I Januar 1945 under indtryk af den russiske fremrykning evakuerede tyskerne Auschwitz. Elie Wiesel, der var teenager dengang, blev indlagt på hospitalet i Birkenau ("udryddelseslejren") efter en operation i foden. Hans læge anbefalede ham to ugers hvile og god mad.

Før hans fod blev rask, var den russiske fremrykning umiddelbart forestående. Patienterne på hospitalet blev regnet for uegnede til rejsen til lejrene i Tyskland, og Elie kunne således blive tilbage i lejren og vente på russerne.

Skønt hans far havde tilladelse til at blive hos ham som pårørende, talte far og søn tingene igennem og blev enige om at tage afsted sammen med tyskerne (se Dorothy Calder, The Sunday Sun, Toronto Canada den 31 May 1987 s. C4 og La Nuit s. 123- 130)

Robert Faurisson er professor i fransk litteratur ved universitet i Lyon i Frankrig. Han er specialist i vurdering af tekster og dokumenter. Professor Faurisson, der er regelmæssig bidragyder til The Journal of Historical Review, har udgivet adskillige artikler og bøger, som inkluderer Is The Diary of Anne Frank Genuine? og Reponse … Pierre Vidal-Naquet.

RESUME

1. Elie Wiesel går for at være en af de mest anerkendte øjenvidner til det påståede holocaust.

2. Dog i hans påståede selvbiografi, La Nuit nævner han overhovedet ikke gaskamre; snarere påstår han at have været vidne til, at Jøder blev brændt levende, en påstand som de fleste historikere nu har droppet. Wiesel giver tiltro til de mest absurde historier fra andre "øjenvidner"; han spreder fantastiske beretninger om titusinde personer, der dagligt skulle have været blevet sendt i døden i Buchenwald.

3. Vidneudsagn fra andre berømte "øjenvidner" inklusive Jean-Francois Steiner, Filip Mueller og Miklos Nyiszli er blevet afsløret som litterære frembringelser af spøgelsesforfattere eller ligefrem plagiater.

4. Det er på tide i sandhedens navn og af respekt for Anden Verdenskrigs ofres virkelige lidelser, at historikerne vender tilbage de velkendte metoder i historisk kildekritik, og at vidneudsagn fra Holocaust "øjenvidner" bliver underkastet omhyggelig gransken snarere end blind accept.

 

INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
P.O. Box 2739
Newport Beach
Ca 92659
USA

Tekst dansk udgave fra Danmarks Første Patriotiske Hjemmeside

Svensk FAS - Det falska vittnet Elie Wiesel

An article by Robert Faurisson shows how little freedom there is in much of the world regarding the Holocaust: “Writings such as this essay cannot be sold openly in my country. They must be published and distributed privately.

In France, it is forbidden to question the Shoah — also called the ‘Holocaust.’

A law on the ‘freedom of the press’ enacted on July 13, 1990, makes it a crime to question the Shoah, in its three hypostases: the alleged genocide of the Jews, the alleged Nazi gas chambers, and the alleged figure of six million Jewish victims of the Second World War.

Violators are subject to a prison term ranging from one month to one year, a fine of 2,000 to 300,000 francs ($333 to $50,000), an order to pay considerable damages, and other sanctions.

More precisely, this law makes it a crime to question (‘contester’) the reality of any of the ‘crimes against humanity’ as defined in 1945 and punished in 1946 by the judges of the International Military Tribunal at Nuremberg, a court established exclusively by the victors exclusively to judge the vanquished.

Debates and controversies about the Shoah are, of course, still permitted, but only within the limits set by the official dogma.

Controversies or debates that might lead to a challenging of the Shoah story as a whole, or of a part of it, or simply to raise doubt, are forbidden.

To repeat: on this issue, even doubt is proscribed, and punished.”Relateret:

Balder.org - Elie Wiesel Holocaust overlevende, vidneberetning fra Auschwitz (Hvem er Elie Wiesel?)

Elie Wiesel Tattoo - Eli Wiesel Cons the World

 
  Elie Wiesel 1954 ID Card age 26 |

Wiesels bog Night er et plagiat - Elie Wiesels identitet betvivles

Nikolaus Gruner, 81, says Elie Wiesel's book "Night" is " 87% a word-for-word plagiarism" of a Yiddish book by Gruner's friend Lazar Wiesel published in Paris in 1956 entitled "... Un di velt hot geshvign," ("The Silence of the World.")

In 1944, Lazar Wiesel, 31, befriended the 15-year- old Gruner in Auschwitz and saved his life more than once. Gruner is in the bottom left-hand corner of the famous Buchenwald photo.

Balder Blog 14 januar 2012 - Hollywood og Holocaust-undervisning - Steven Spielbergs ‘Holocaust-dokumentarer’ fulde af løgn

Balder Blog 18 november 2011 - Ungarn: Holocaustoverlevende anklager Nobelprisvinder Elie Wiesel via retssag mod rabbiner

Balder Blog 22 maj 2011 - Teaterfiktion om Elie Wiesel og Bernie Madoff taget af plakaten efter trusler om sagsanlæg

Now Gruner is outing Elie Wiesel who he claims stole his friend's identity and work.
Save the Males 13 marts 2009 - Elie Wiesel Stole Book & Identity Says Survivor

A Few Items Debunking the Holocult: My favorite Wiesel Stories

Daniel A. McGowan: Is Elie Wiesel a fraud or a great humanitarian? (Wiesel the Zionist)

Elie Wiesel Letter 03 20-Apr-1998 - A Cancer for Jews

Christopher Hitchens: Wiesel Words

Anne Cavendish about Wiesel: When I lie, I am telling the truth

David O'Connell - Elie Wiesel and the Catholics

David Irvings Weasel Arkiv

Respektløs Eli Wiesel Cartoon

Die Verbotene Wahrheit

The Civic Platform february 2007 - Interrogating A Weasel

Robert E. Reis - Night and the Holocaust


Kommentar: Det fremgår med alt tydelighed at Wiesels troværdighed og hæderlighed bliver betvivlet langt ud over revisionistiske kredse. Det ville da også være svært at lade Wiesels vidneudsagn stå mens man fastholder gasnings versionen.

Alligevel bliver den skamløse Wiesel hver gang fremstillet i medierne som en slags Nelson Mandela. Og medierne er som sædvanligt ikke meget for selvstændig tænkning eller for at bruge lidt tid med Google, især ikke når de "pædagogiske hensyn" også skal vejes.

Fyens Stifstidende 01 oktober 2008 - Nobelprismodtager fylder 80


Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x  Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojektTil Forsiden

Balder Blog

 

Clicky Web Analytics