Balder Blog

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Til Forsiden

Lige som mit sidste indlæg om ungdomshusets gaderkrigere, opstod dette indlæg som en reaktion på noget jeg læste på en blog.

Meningen var bare at komme med et korts svar der skulle sætte en misforståelse på plads., men måske som sædvanligt kunne jeg ikke stoppe skrivekløen da den en gang var sat i gang.

Jeg opdager så først nu at indlægget var ca. et år gammelt, men det gøre ikke meget fra eller til; det er nu mere aktuelt end nogensinde.

Det er et indlæg fra 29. december 2005Gorzelak bloggen under overskriften "Frihed for Loke såvel som for Thor".

Jeg citerer fra bloggen (understregningen er min):

Per Nyholm Korrespondent Jyllands Posten
Per Nyholm - JP

Per Nyholm spørger i et indlæg i Jyllands-Posten, hvorfor ingen kræfter op på vegne af historikeren David Irving - når nu alle har så travlt med at erklære deres støtte til Pamuk. Irving, der (vistnok) ganske rigtigt, som Nyholm skriver, "nyder anerkendelse som en udmærket historiker" - eller i hvert fald: gjorde - blev verdenskendt som (netop) den respekterede historiker, der i fuld alvor påstod, at jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig aldrig havde fundet sted.

Min kritik gik ud på at påpege at der her blev fremført en indlysende usandhed. Derefter udvikler det sig til en mere generel kritik mod medierne, der har gjort løgn of fordrejning "i den gode sags tjeneste" til en næsten daglig foreteelse, især når det drejer sig om kildne emner og upopulære personer eller grupper

Jeg gentager igen den linje det drejer sig om:

Den respekterede historiker, der i fuld alvor påstod,
at jødeudryddelserne under Anden Verdenskrig aldrig havde fundet sted.

Replik: Det ville være bedre hvis man vidste hvad man talte om inden man for alvor påstår at David Irving har påstået at jødeudryddelserne aldrig har fundet sted.

Jeg har det meget fint med at man vil skyde manden ned, men så skal det da også være med saglige argumenter og uden fantasifulde hjemmestrikkede postulater om hvad David Irving mener. [Slut - Replik der var tiltænkt bloggen.]

Ugler i mosen?

David Irving med sin danske kone Bente og baby David Irving med sin danske kone Bente og baby. Jessica går vist i folkeskolen nu, så det må være et gammelt billede.

Usagligheden er tilsyneladende det mest benyttede våben, hvilket selvfølgelig får den mistænksomme til at formode at der alligevel er andre ugler i mosen.

Det bedste eksempel på usaglighed og bevidst fordrejning er vel betegnelsen "Holocaustbenægter", og endnu kønnere, den sprogligt tvivlsomme variation "holocaustfornægtere". Desperationen viser sig i det forfatterne bliver sig gentagelsen bevidst og tyer til dette kunstgreb.

I så godt som alle avisartikler jeg har set i danske aviser fortælles der foruden de obligatoriske fordømmelser også usandheder, løgne og fordrejninger, men mere væsentligt glemmer man nogensinde at komme ind på mere specifikke påstande fra revisionistisk side.

Jeg får at billede af nogle af disse skribenter som mennesker, hvor der ikke levnes en sprække af tvivl at selv ikke det mest minimale af holocaustfordærvernes teorier kunne pege mod sandheder af nogen som helst art. En sådan grad af overbevisning har jeg indtil videre kun mødt hos strengt religiøse kristne og muhamedanere.

Med undtagelse af indtil videre Per Nyholm, der i de få artikler jeg indtil videre har læst har formået at udtrykke sig på en langt mere civiliseret og passende måde, i stedet for den omvendte "jødehetz" som revisionisternes rutinemæssigt og med bifald af hele fåreflokken bliver udsat for. Mens der bræges "at det aldrig må ske igen", kyler man folk i fængsel og gør parat til endnu mere bogbrænderi i fineste nazistisk stil. Må jeg lige have mig undskyldt? Sådan noget kan altså få mig til at se rødt, og til at få eventuelle bekymringer om emnets upopularitet til at forsvinde som dug for solen.

Sjovt nok påstår sådanne journalister som en slags selvfølge, at revisionisterne er fyldt med (jøde)had.

Men journalisternes eget had skinner så klart igennem, at det bliver til en farce.

I modsætning til den gang med muhammed-tegningerne er der ikke nogen i denne kategori af journalister der formår at give et velment og troværdigt forsvar for ytringsfriheden.

Nej, lejligheden skal først og fremmest udnyttes til at bekæmpe Irving og company's synspunkter, for så til sidst at deponere den påkrævede trosbekendelse til fordel for ytringsfriheden et eller andet sted i et hjørne. En overfladisk læser ville dog nemt kunne gå glip af dét budskab i forvirringen over det uafladeligt gentagne fyords-mantra.

Man lancerer ideen at "holocaust-benægtere"

a) alle sammen har den samme opfattelse,
b) alle sammen har "jødehad" c.q. nazisympatier som motivation og
c) vigtigst af alt igen det førnævnte trick med at titulere dem Holocaust- benægtere.

Ingen af de ting jeg har læst fra revisionisters hånd, har nogensinde benægtet, at det vi indtil en gang i halvfjerdserne tror jeg nok, kaldte for "anden verdenskrigs jødeudryddelserne" fandt sted.

"Holocaust" ifølge revisionisterne: "den jødiske version af jødeudryddelserne"

"Holocaust" er i revisionisternes øjne den opfattelse af "holocaust" som "jøderne" selv mener er den rigtige. Altså en mytologiseret form for historieskrivning. En mytologisering der jo forekommer ganske naturligt efter de fleste vigtige historiske begivenhederne.

Hvilken Serber husker ikke Slaget på Solsortesletten, og hvilken Dansker husker ikke det tapre forsvar ved Dybbøl Banke, og hvilken tidligere tyskbesat europæer husker ikke Battle of Britain? Det billede, eller den mytologi vi har bygget op omkring sådanne begivenheder er i høj grad påvirket af senere udkomne bøger, fortællinger, TV-programmer film, romantisering, målrettet propaganda for eller imod glorificering og dyrkelse, forglemmelse af egne fejl, fejheder og grusomheder, og dyrkelse af om nødvendigt senere selvskabte egne helte og retfærdiggørelse af egen moral.

Det har vi for Danmarks vedkommende til fulde oplevet efter slutningen af krigen, hvor de mindre sympatiske side af sagen blev fortrængt af de heroiske gerninger. Der er skrevet tykke bøger om disse ting, og mange af disse bøger forsøger fra hver sit synspunkt at gøre op med skønmalerier, og sortmalerier; myter.

Hvorfor skulle Jøder være anderledes?

Også Jøder forsøger at holde fast i det de mener er den for Jøderne mest fordelagtige fremstilling af sagen, og glemme de sorte sider i historien, som f.eks. hvor tæt de zionistiske ledere samarbejdede med nazisterne, hvordan zionisterne i Ungarn var medskyldige i at de ungarske Jøder blev deporteret, den store jødiske repræsentation blandt de Russiske revolutionære bødler, og Judenraternes samarbejde med Nazisterne, og vil hellere tale om den heroiske opstand i Warszawa-ghettoen, jødiske modstandsgrupper, blomstrende ørkner, kibbutzer, nobelpristagere, folkedans og Krystalnatten, Jødernes lidelser osv. osv.

Det er kun naturligt, og lige så naturligt er det at man når begivenhederne er kommet på afstand anlægger mere kritiske synsvinkler, undersøger sagen og således omskriver historien. Historieskrivning står aldrig stille, og de Vestindiske besiddelser der en gang var danskernes storhed og glorie, bliver nu tolket som Danmarkshistoriens sorte plet.

Ordet holocaust-benægter er et skældsord beregnet på at dehumanisere revisionisterne, på nøjagtigt den samme måde som den kulturradikale fløj fortsat forsøger at dehumanisere Dansk Folkepartis vælgere, som nazisterne forsøgte at dehumanisere Jøder, og som nogle indvandringsmodstanderne forsøger at dehumanisere muhamedanere.

Holocaust-benægter er et simpelt skældsord, der svare til at dem der ikke bekender sig til ens egen tro omtales som hedninge, kafir, eller vantro.

Holocaust-benægternes afvigelser fra de "officielt vedtagne forklaringer" kan nemlig umuligt oversættes til "benægtelse af at jødedryddelserne fandt sted.

De Revisionisternes ideers virkelighed ligger langt fra det indtryk som udtrykket "holocaustbenægter" er beregnet til at efterlade hos publikummet efter røgsløret er lettet.

Et andet tegn på usagligheden i de fleste af disse avisartikler er, at man sjældent eller aldrig nævner de rettelser der med tiden er blevet lavet i den "officielle version", nogle af dem efter revisionister har påpeget et ømt sted.

Det nuværende "officielle" dødstal for Auschwitz er således nedskrevet med 2,5 millioner fra 4 til 1,5 millioner i 90' erne, og lige efter krigens afslutning blev der fabuleret om 9 millioner døde Jøder.. Desuden var dette tal (1,5 mio) og den etniske fordeling af ofrene ("hvoraf flest Jøder påskriften") resultatet af en forhandling mellem flere parter, bl.a. den katolske kirke.. Det er et politisk kompromis mellem interessegrupper, uden megen værdi fra et videnskabeligt synspunkt.

Historikeren Yehuda Bauer: det er på tide at anerkende, at det sædvanlige antal er en overlagt myte.

Historiker Raul Hilberg: 1.000.000

Historiker Gerald Reitlinger: 700.000.

Den jødiske historiker Yehuda Bauers udtalelse stammer fra hans artikel med den meget sigende titel "Fighting the Distortions".

De foregår altså åbenbart en masse "godkendt revisionisme", da ovenstående alle sammen er anerkendte forskere med Hilberg i spidsen som Mr. Holocaust-historie, men enighed kan man heller ikke tale om.. Dog har jeg ikke hørt at nogen af dem er sat i spældet eller bliver forfulgt.

Skiftende forklaringer fra begge hold

Både "holocaust-benægterne, og anti-revisionisterne har i løbet af de meningsudvekslinger der jo alligevel er foregået, mest gennem uofficielle kanaler, weblogs, fora osv. tilpasset deres teorier og forklaringer, når modparten mente at have fundet huller i modpartens argumentationen.

Men den slags detaljer, eller en opfordring til en rigtig offentlig debat med Irving eller andre lignende figurer, er selvfølgelig helt fraværende i skriverierne fra de overbeviste anti-revisionistiske journalister.

Det kunne jo nemt spolere det entydige og overforsimplede billede af revisionisme, revisionister og deres ideer som disse enten traumatiserede, uvidende eller bange og forvirrede mennesker prøver at efterlade hos deres læsere.

Interesser på spil

Derudover er der selvfølgelig kollosale interesser på spil, i faldt man ville finde ud af at revisionisterne havde lad os sige blot for 25 % ret, for lige at udtrykke lidt kreativt. (Påstanden om at revisionisternes ideer alle som en er tilbagevist vil aldrig kunne sælges, så længe der reelt ikke er fri diskussion og forskning på området.)

Kæmpemæssige wiedergutmachungs-beløb, hvis størrelse vist nok står i relation til antallet af de myrdede Jøder udbetales stadig, et enormt faldt i prestige hos utrolig mange parter, Israels moralske status / popularitet i verden (og derfor i sidste ende muligvis dets eksistens), nyt had på grund af det der vil fremstå som "bedraget" og den årelange undertrykkelse.

Om der bliver mere antisemitisme ud af det hvis man frigiver holocaustforskningen, med de ovennævnte mulige konsekvenser, end hvis man fortsætter med at smide folk i fængsel for det er så et godt spørgsmål.

Historikere skal ikke tage hensyn til "de efterladtes følelser" eller "the memory of the dead" men forske uanset hvis' følelser døde eller levende der måtte ende med at blive krænket.


Fascistisk præsident
Iranske studenter protesterer mod Ahmadinejad under konferencen.

Det bedste man kan gøre er at man frigiver holocaustforskningen, holder op med at chikanere dem der beskæftiger sig med det, og håbe på at de længe hævdede godkendte, og overlegne argumenter holder mod revisionisternes latterlige og for længst tilbageviste nazifantasier.

Indtil videre synes jeg vi skulle tage imod de Radikales forslag til en særlov for forfulgte forfattere med kyshånd, og invitere de tyskere, østrigere, franskmænd, belgiere, schweitzere, australiere og andre der lever under de nazistiske anti-revisionistiske love i deres hjemlande til at tage opholdt i Danmark, give dem et stipendium, opholdstilladelse og statsborgerskab.

Længe leve mangfoldigheden og de mange fri meninger, er det ikke sådan?

Eller skal der mon også hæftes en "Holocaustbenægter klausul" på de Radikales plan, lige som hos "Amnesty International"?

Ligesom den "Holocaust-benægterklausul" i vores "sekulære demokrati" der sætter iranske fanatikere i stand til med rette at gøre grin med vores højt besungne "ytringsfrihed".

At den iranske spøgefugls eget regimes forbrydelser mod landets egne borgere trods alt er en hel del værre end det tyskerne of franskmændene pt. kan præstere er en ringe trøst.

Klogskaben i revisionisternes beslutning om at deltage i en konference i en islamisk diktaturstat der selv undertrykker enhver der ytrer sig i modsætning til regimet kan man selvfølgelig sætte mange spørgsmålstegn ved.

På den anden side kunne det måske være årsag til at vi langt om længe begynder at gribe lidt i egen barm og ser på vore egne demokratiske problemer først, inden vi igen render rund og forsøger at demokratisere resten af verden ved hjælp af våbenmagt, med slagord som ytringsfrihed højt i banneret.

Og måske gavner det også den iranske studenter på billedet en smule at konferencen gav ham mulighed for komme med sin protest uden at blive ekspederet umiddelbart efter.

Eller måske gavner det holocaust-industrien, og de kræfter der mener at mere meningsundertrykkelse og hjernevask er vejen at gå?

En ting er sikkert: med dommen over David Irving mm., har mørkemændene overskredet en grænse der sikrede at man i flere årtier har kunne slippe afsted med meningstyranniet uden alt for meget opmærksomhed. Det var en stor fejl. Havde man givet manden den forventede symbolske dom, så kunne man have fortsat endnu en rum tid med at nyde frugterne af tyranniet i det skjulte. Nu bliver det svært og dyrt at gøre skaden god igen.

 


 

Hør David Duke komme med sine argumenter for at deltage i konferencen i Teheran.

Interview med den jødiske journalist Wolf Blitzer på CNN. (David Duke er en amerikansk "White Nationalist", ofte forkortet som WN politiker, og er altså ikke historiker eller revisionist)

Det ender med meget lidt politisk korrekte meningsudvekslinger mellem Blitzer og Duke. Klar tale må man sige!

Snyd ikke dig selv for oplevelsen...

Eller gå direkte til Youtube: David Duke interview

Transkription af hele interviewet der nu er blevet set mere end 100.000 gange på Youtube.
Og det er kun den ene flere versioner af det samme interview..

The Israel Lobby: Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 i 6 dele i kølvandet på Stephen Walt og John Mearsheimers omdiskuterede rapport om den Israelske Lobby i USA. The Israel Lobby


Ifølge David Duke lyver medierne med store bogstaver både om hans egen og den iranske præsidents udtalelser:
Proof of Zionist Media Lies about the Holocaust Conference and David Duke


Wolf Blitzer CNN
AIPAC fundraiser - Agent for Israel

The Zionist-influenced media has maintained that the purpose of the conference was to deny the Holocaust - when the actual, stated purpose was to provide free speech on this important historical issue and to protest against the suppression of free speech in some European countries. The record of the conference is clear. There were many speeches at the conference that maintained the mainstream Holocaust view.

In an act of blatant deception, the Zionist-influenced media has headlined that in the closing session Iran's President called for "wiping Israel off the map," suggesting that he advocated a genocide or destruction of the people of Israel. One more big lie.

Any tape or transcript of his speech will show that he said support around the world for Zionism is dwindling and that the Zionist Regime will be replaced by a democratic state in the same fashion that the Soviet Regime was dissolved in Russia.

He specifically advocated complete civil and political rights for all residents of the region, and specifically mentioned protection for the complete civil rights for Jews and Palestinians alike, and he repeatedly stressed that all peoples should love and respect one another and must disavow violence and war.

How the Zionist media lies! Thank God we have an Internet where people can immediately learn the truth. Ten years ago these lies could be stated with no fear of contradiction, now you can hear with your own ears the truth rather than the lies of a pro-Israel media.

Proof of Zionist Media Lies about the Holocaust Conference and David Duke

Balder: Om medierne er zionistiske som Duke påstår eller ej, deres løgnagtighed kender vi allesammen. Så spørg mig ikke om jeg går ind for Dukes synspunkter og lignende. Det drejer sig om at alt løgnagtig rapportering skal rapporteres så hurtigt og kontant det er muligt, uanset hvem eller hvad det angår.


Er Irans præsident virkelig en jødehadende, holocaust-benægtende islamo-fascist der har truet at slette Israel fra landkortet?

Counterpunch og main stream media journalister: Ahmadinejad citater er fejloversat

Her er noget der borer lidt dybere i mediefordrejningen m.h. den iranske præsident Ahmadinehads påståede udtalelser der som det hævdes, bliver fejloversat af de vestlige medier.

For months, scholars like Cole and journalists like the London Guardian's Jonathan Steele have been pointing out these mistranslations while more and more appear: for example, Mr. Ahmadinejad's comments at the Organization of Islamic Countries meeting on August 3, 2006.

Radio Free Europe reported that he said "that the 'main cure' for crisis in the Middle East is the elimination of Israel."

Elimination of Israel" implies physical destruction: bombs, strafing, terror, throwing Jews into the sea.

Tony Blair denounced the translated statement as ""quite shocking". But Mr. Ahmadinejad never said this.

According to al-Jazeera, what he actually said was "The real cure for the conflict is the elimination of the Zionist regime, but there should be an immediate ceasefire first."

Læs hele artiklen hos Counterpunch

Balder.org CNN David Duke versus Wolf Blitzer

Information Clearing House: Does Iran's President Want Israel Wiped Off The Map?
Die Verbotene Wahrheit

Det tegner ikke godt for troværdigheden af den vestlige presse at man føler sig nødt til at benytte disse tricks!


2 Responses to “Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle, holocaust-konference i Teheran”
 1. Kimporator Says:
  december 15th, 2006 at 00:09

  Måske nok, men man må ikke være så naiv at man tager en rabiat muslims mest milde ord for pålydende og glemmer at han har som erklæret mål at udslette Israel.

 2. Balder Says:
  december 15th, 2006 at 16:18

  Jeg er helt enig. Man kan forvente hvad som helst fra en som Ahmadinejad.

  Om det virkelig er Islam der driver ham selv, er jeg dog ikke så sikker på, han virker ikke særlig religiøs, mere revolutionær. Så igen, jeg har nu ikke studeret ham så nøje.

  Men det er vigtigt at holde snot for sig og skæg for sig.

  Der er ingen som helst undskyldning for bevidste fejloversættelser, fejlcitater, og forhåndsbearbejdning af publikum inden et interview for at piske en stemning op der skal sikre at budskabet bliver “forstået rigtigt”.

  Der er ikke noget at sige til at den vestlige presses troværdighed er ved at være på et absolut lavpunkt.


Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojekt

Til Forsiden

Balder Blog
Static Page
ID 2006-12-14 ?p=164
Clicky Web Analytics