Kommenter på: Balder Blog

'Når A, der anklages for at have løjet, og derfor skal straffes, beviser, at han har talt sandt, så bliver han dømt én gang til for at have løjet, og med ham hans forsvarer!' Til Forsiden

Oversættelse af Horst Mahlers sidste brev:

Denne artikel er desværre delvis for de meget indforståede

Weekenden før Sylvias fængsling modtog vi post fra Domhuset. Sylvia udbrød: 'Det er sandelig en bombe!' og hun havde ret. Det er en gedigen bombe, og udløseren ligger i min hånd.


Horst Mahler
 

Den 17.12.2007, da udfaldet af sagen i Mannheim mod Sylvia allerede var kendt, havde Potsdams Landsdomstol bestemt, at jeg alligevel ikke skulle retsforfølges for seks alvorlige anklager og 21 selvstændige enkelthandlinger (de fleste påståede Holocaustfornægtelser).

'Gerningerne' var angivelig forældede.

Denne begrundelse er fejlagtig, i det mindste for nogle af anklagepunkterne, og synes at være skåret til for at omgå de ændringslove, som Tysklands jødiske Centraråd fik føjet til den nationale presselovgivning.

Den siger, at den korte forældelse på seks måneder IKKE gælder i tilfælde af formodet Holocaustfornægtelse, således at offentliggørelser tidligt forældes efter tre år. Det gælder bare et fåtal af anklagepunkterne.

Bortset fra disse juridiske 'finesser', synes det klart, at man med vilje hoppede buk over den lange forældelsesfrist.

Allerede i oktober 2006 havde en anden Landsdomstol skrinlagt en anklage om misagtelse af staten Rigolf Hennig skulle egentlig have afsonet 9 måneder.

Efter mannheimer-målestok ville de 21 anklager mod mig - i min alder! - med en strafferamme på hver 5 år have sikret mig fængsel på livstid. (Jeg kunne dog bare være blevet idømt 15 år i alt.)

Men det er bare toppen af isbjerget. BRD-juristternes stille oprør mod Holo-retsvæsenet er i fuld gang!

For flere dommere - i Stuttgart, Mühlhausen, Berlin, Bernau, Brandenburg, Potsdam og Lüneburg har lagt Holocaust-anklager mod mindst fem andre korstogdeltagere (også med strafferamme på fem år) på is - kommer til at blive viklet ind i begivenhedernes videre forløb.

Mannheim kaldes nu bare 'Holonkenheim'.

Et par dusin dommere og statsadvokater kommer nok til at blive konfronteret med anklager om at have forhindret at de anklagede fik sine straffe. Det jødiske Centralråd og dets blodhunde skal nok lægge behørig pres på dem.

Det kommer til at skape ballede og splittelse i domstolene. Deres forsvar skulle lyde: Vi har ikke forhindret strafudmåling, fordi det ikke er mulig at dømme ud fra §§ 130 III, 90 a, 86 a StGB-BRD, således at alle måtte frifindes. Ergo: Vi har ikke forhindret strafudmåling.

Jeg havde virkelig aldrig tænkt, at netop jeg skulle kunne nyde den tvivlsomme gunst fra retsvæsenet. Retten dømmer normalt ikke i de tyskbevidstes favør og sikrer dem ikke deres rettigheder.

For at det skal blive forståeligt, må man forstå et par ting.

 
Sylvia Stolz

Sylvia Stolz har, med sin heroiske indsats, fuldstændig afsløret Holo-retsvæsenet.

Med domstolenes egne beslutninger og domme, som vi nu har sort på hvidt, kan det beskrives i en sætning:

'Når A, der anklages for at have løjet, og derfor skal straffes, beviser, at han har talt sandt, så bliver han dømt én gang til for at have løjet, og med ham hans forsvarer!'

Holocaust-retsvæsenet tilintetgør sig selv i det, det udtaler sig så tydeligt om sig selv.

Denne hemmelighed skulle de jo aldrig selv have udtalt! Sylvia Stolz har rystet besættelsesmagterne i deres inderste!

Nu, da det er tydeligt for enhver, vil stadig færre dommere understøtte den forbryderiske fremfærd.

Noget tyder på, at den ene efter den anden vil vægre sig mod at sætte sit navn under Holo-anklager, når de ved, at de vil blive stillet overfor anklagede, som har lært af Sylvia Stolz, hvordan man afklæder sådanne skinprocesser, og som er fast besluttede på, at vende sværdet mod dommeren og at fremstå som anklager mod besættelsesmagten.

Det må imidlertid ses i en større sammenhæng:

Juristerne, som har eksponeret sig som overfor beskrevet, har i embeds medfør læst mine skrifter.

Jeg tør antage, at mine argumenter har overbevist dem, eller i det mindste har givet dem stof til eftertanke.

Dønningerne efter samtalen mellem Michel Friedman og mig har bragt bragt ting frem i lyset, som medierne ellers omhyggeligt havde dækket over.

Mahler Friedman
Vanity Fair Interview

Vanity Fair Nr. 45/2007 S. 82:

'Med sine antisemitiske teorier inspirerer han (Mahler) det extreme højre, mere end nogen anden i Tyskland .

Neonazis lytter til Mahler, fordi han forædler deres philosofiske vås.'

Men det er måske ikke bare 'Neonazis', som lytter efter, hvad jeg siger.

'I Tyskland tager man ikke et opgør med det højreradikale; man løber hellere fra det.

Bag dette skjuler der sig en forældet medieteori, om at bare det, der står i aviserne, findes, ... at man kan tie det uønskede ihjel - det ukontrollerbare internet har svækket denne teori.

Bag dette skjuler der sig også en irrational frykt for den tilsyneladende almagt i de højreradikale argumenter. Angivelig skal man kunne tryllebinde masserne bare ved hjælp af naziparoler.

Mange af os har ikke en gang tillid til os selv, for den der virkelig vil sætte sig ind i tankegodset, må nu engang åbne sig for det.'

(Harald Martenstein til Friedman/Mahlers diskusion i TAGESSPIEGEL, 6. November 2007)

Vanity Fair-Chefredaktør Ulf Poschardt til Süddeutschen Zeitung:

'Horst Mahler er de højreekstremes Chefideolog. Hans meninger - selv om de er absurde og frygtelige -nikker mange tyskere stiltiende bekræftende til.'

(Süddeutsche Zeitung, 02.11.07 på net)

 
Michel Friedman alias
Paolo Pinkel
   
   
 
  Henryk M. Broder
  En makaber situation: Michel Friedman interviewede Horst Mahler for Vanity Fair; en prominent Jøde og en bekendende neo-Nazi. En skandale med patologiske komponenter, finder Spiegel Online jødiske skribent Henryk M. Broder. mere
  Henryk Broder der har opnået en vis sympati hos nationale og anti-islamister er en rigtig ven:

'Jeg tror virkelig at Europa er et kontinent der er klar til overtagelse.. Jeg finder det i grunden godt at det såkaldte hvide, heteroseksuelle, blonde, ariske Europa går sin undergang i møde..'

Her på originalsproget:

'Ich glaube tatsächlich, dass Europa ein übernahmereifer Kontinent ist… Ich finde es grundsätzlich gut, dass das so genannte «weisse, heterosexuelle, blonde, arische» Europa seinem Ende entgegengeht…'

Henryk Broder 8 Februar 2007 Interview i Berner Zeitung

Friedman:

'Mahler siger, hvad en stor del af befolkningen tænker. Undersøgelser viser, at ... uafhængig af alder og samfundslag, så nærer 10-15% racistiske fordomme. .. Højreekstremismen er ikke lagt død. Den er lige så aktuel nu som før - også blandt en stor del af de unge...'

og videre:

'Horst Mahlers verbale pseudovidenskabelige hetz påvirker en del af vores ungdom og får dem til at udøve vold mod minoriteter.'

(Süddeutsche Zeitung online, 02.11.07)

Frankfurter Allgemeine Zeitung udtaler den 11. Januar 2008 i forbindelse med Ulf Poschardts afgang, chefredaktør for Vanity Fair, at han udviste stort mod 'for eksempel ved at bringe Michael Friedmans interview med den højreradikale Horst Mahler, hvor han forsøgte at afsløre ham, som dog mislykkedes noget så eftertrykkeligt.'

Henryk M. Broder, en ædel pen af det 'lille folk' skrev i SPIEGEL-online den 4. November 2007:

'Men Michel Friedman gjorde det (talte med Mahler). Han overlevede ganske vist, men fik så ørene flagrede af en demagog, der er ham langt overlegen, fordi han er enda mere autistisk en intervieweren. ... Mahler gik ham sådan på nerverne, at han måtte afslutte. Horst Mahler vandt på alle punkter.'

Michel Friedman udtaler:

'Horst Mahler er sekundær. Handlede det bare om ham, så behøvede vi ikke at vie ham nogen opmærksomhed. Men Horst Mahler er højre-scenens bruneste ukultur.

Det er vigtigt at få ham i tale, fordi der står mange millioner lysebrune tyskere bag ham - ikke bare skinheads, men mennesker fra alle samfundslag...'

Da Horst Mahler kom ham - Friedmann - i møde med 'Heil Hitler Herr Friedman!', kunne han ikke lade være med at tænke på, 'at der i Tyskland findes millioner af mennesker, der mener, at Hitler også havde gode sider, at 20% af alle tyskere ikke ønsker sig jødiske naboer, af 80 millioner indbyggere bliver det 16 millioner tyskere!

'Horst Mahler repræsenterer desværre denne store gruppe tyskere, og først derved bliver personen Horst Mahler interessant. 'Jeg må tage Horst Mahler alvorligt, fordi der står millioner af tyskere bag ham.' Og 'I det øjeblik, en person repræsenterer en politisk retning, bag hvilken der står millioner af tilhængere, er det et samfundspolitisk fenomen...'

I et interview i decemberudgaven 2007 af 'Jüdischen Zeitung' Wien side 3:

'At give Horst Mahler denne mulighed til at vise sig frem, er skammeligt og kan ikke retfærdiggøres', siger generalsekretæren for det jødiske Centralråd, Stephan J. Kramer.

'Det er aldeles unødvendigt at trykke Mahlers neonazistiske udgydelser', siger visepræsidenten i Bundestag, Wolfgang Thierse ærgerligt og stiller det foruroligende spørgsmål til Friedman 'hvorfor han gør sig til talsmand for højreekstreme teorier'...

'Det er uforståeligt hvordan herr Friedman kan skade sine egne anliggener således', siger repræsentanten for Unionen, Wolfgang Bosbach, ... Petra Pau, visepræsident i Bundestag (Venstre) taler om en 'smædelig PR-Aktion' ..

Også andre bekendende nazimodstandere, som Sebastian Edathy (SPD) og Omid Nouripour (Grüne) kommer med kraftig kritik.'

(TAGESSPIEGEL, 6. November 2007 S. 4)

I 'Münchner Merkur' kritiserede Bayerns Indenrigsminister Joachim Herrmann (CSU) også Friedmans rolle.

Han skulle have afbrudt interviewet, da han blev mødt med 'Heil Hitler'

(DIE WELT-online, 7. November 2007)

 
  Zitate: Jürgen W. Möllemann
Om Friedman
download
  Kort efter at han havde lagt sig ud med verdens Zionister døde den erfarne faldskærmsspringer Jürgen Mölleman da hans faldskærm på uforklarlig vis ikke foldede sig ud.

Søger man på net efter kombinationen 'Michel Friedman Horst Mahler' får man 78.200 træf med Yahoo (27.01.08). Bare med 'Horst Mahler' 343.000 træf, for Sylvia Stolz 161.000 og for 'Sylvia Stolz Horst Mahler' 20.300.

Den strategiske fortielse (tavshedsspiralen) kan ikke længere forhindre det, der nu er sat i gang. Også fordrejningen af vore tanker forbliver virkningsløs. Angsten for de 'højreradikale argumenter' breder sig.

'Åbenbart kan man forføre masserne bare ved at udtale naziparolerne.' - for en udtalelse!

Og den der siger: 'Mange af os har ikke en gang tillid til os selv, for den der virkelig vil sætte sig ind i tankegodset, må nu engang åbne sig for det.' - taler han ikke om sin egen erfaring med sin egen angst for at blive overbevist af højreradikalt tankegods?

Tænk hvor langt vi er kommet!

Måske er der også et par tusinde dommere og statsadvokater blandt de 16 millioner, som Friedman tæller som mine tilhængere. Hvilken skæbne venter da besættelsesmagten?

 
 

Horst Mahler Gespräch mit Michel Friedman 1.Teil Part 1 - Resten af de i alt 9 dele finder man her

Jeg har to gange haft anledning til at tale med Sylvia i fængslet; den ene gang 20, den anden gang 30 minutter.

Til Friedmans tal sagde hun: 'Det er hans ønskedrøm, at der bare er 16 millioner!'

Sylvia har det godt efter forholdene og er mere end nogen sinde bestemt på at føre det tyske folks befrielseskamp.

Det var om hende, at digteren sagde: 'Udkåret til kamp, beredt til døden!'

Sejr eller død! - det er vort løsen.

Herzliche Grüße

Horst Mahler

 

Oversat af Ole Blente fra - Sylvia Stolz und durchbruch auf dem Holocaust Front


Relateret:

Kristeligt Dagblad 14 maj 2008 - Nynazister bodygards for prominent jøde (Michel Friedman!)

Balder Blog 26 februar 2009 - Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler

Balder Blog 22 maj 2008 - Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile

Mosaisk Upps - Horst Mahler: Zum Auschwitztag

Horst Mahler im Gespräch mit Michel Friedman 1.Teil - Part 1 (YouTube)
Resten af de i alt 9 dele finder man her

Interview i Vanity Fair

Michel Friedman under pressure after interviewing leading neo-Nazi Horst Mahler

Alter Media 13 oktober 2007 - Heil Hitler – Herr Friedman!“ - HORST MAHLER TRIFFT MICHEL FRIEDMAN (http://de.altermedia.info/general/heil-hitler-herr-friedman-horst-mahler-trifft-michel-friedman-131007_11615.html) (Nicht mehr abrufbar)

Shoabloger 2013 - Michel Friedman interviews Horst Mahler - Part I

Shoabloger 2013 - Michel Friedman interviews Horst Mahler – Part II

Shoabloger 2013 - Michel Friedman interviews Horst Mahler – Part III

Shoabloger 2013 - Michel Friedman interviews Horst Mahler – Part IV

Shoabloger 2013 - Michel Friedman interviews Horst Mahler – Part V

Balder.org - Artikler om - Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, Forfølgelse, Revisionisme, Benægtelse, Holocaust benægtelse listen opdateres ikke længere

Balder Blog & Balder.org - Alle Artikler Oversigt - All Articles Index - By date and flags indicating language (no flag = Danish)

 

Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog  
Clicky Web Analytics