Til Forsiden
Strona Przednia


Kommentarze
patrz:
Balder Blog

English
Dansk Dansk
Italiano  
Translations

Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi

Praktyczny idealism

Rasistowskie i hegemoniczne korzenie
Ideologi Unii Europejskiej

Link do tego artykułu: http://balder.org/coudenpo

w tłumaczeniu Mariola Kunz 11.2009 ł

NEW! Video by Matthew North uploaded September 2017

Set in Limited State by YouTube Censors ADL

Download here (right click and choose save as, or save target as):

The Kalergi Plan - Full Documentary Creation Of The EU International Communism

YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=QBXdkbZE

Matthew North's YouTube Channel

(Original page continued)

Wyciągi z 'Praktycznego idealizmu'

Coudenhove-Kalergi był mieszanego pochodzenia, przodkowie jego ojca pochodzili z rożnych europejskich rodzin szlacheckich, flamandzkich, greckich, polskich i.t.d. jego matka była Japonką. Posiadał obywatelstwo czeskie.

Ożenił się z o 13 lat starszą Żydówką Idą Roland,z domu Klausner, znana aktorką austriacką, która zmarła w 1951.

W 1952 zawarł związek małżeński z hrabina Aleksandrą von Tiele [urodz. Bally] i w 1969 ponownie z żydówką Melanią Benatzky-Hoffmann.
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi - 1894-1972
Hrabia Ryszard Mikołaj Coudenhove Kalergi
1894-1972

Hrabia R.N.Coudenhove-Kalergi jest przez wielu uważany za ojca Unii Europejskiej. On także zaproponował wybór hymnu Beethovena jako europejskiej melodii narodowej, podobnież był on bardzo zaangażowany przy projekcie symbolu EU, posiadającego 12 gwiazd, które mają symbolizować dwanaście plemionom Izraela. Ten symbol został w końcu zrealizowany przezŻyda Pawła M.G. Lévi. 2) Pierwotny projekt Kalergiego miał czerwony krzyż w swoim centrum; przeciwko temu symbolowiprotestowała Turcja.

Otto von Habsburg był następca Coudenhove-Kalergiego jako prezydent Ruchu Paneuropejskiego. Von Habsburg jest posiadaczem doktoratu hc. jerozolimskiego Uniwersytetu, jak również otrzymał on "Międzynarodowe Odznaczenie Humanitarności" (International Humanitarian Award) od żydowskiej organizacji wolnomularskiej, Ligi Antydyfamacji należącej do B'nai B'rith.

Ojciec Coudenhove-Kalergiego był zaprzyjaźniony z Teodorem Herzlem, ojcem syjonizmu.

Hrabiego Ryszarda Coudenhove-Kalergi - Wiedeń 1925.

Europejczycy staną się negroidalnymi mieszańcami 1)

Człowiek w dalszej przyszłości będzie mieszańcem. Dzisiejsze rasy i kasty staną się ofiara wzmagającej się łatwości pokonywania przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Ta euroazjatyco-negroidalna Rasy przyszłości, podobna zewnętrzniedo egipskiej, zastąpi różnorodność lodów różnorodnością osobowości. [22]

Chrześcijaństwo, etycznie przygotowane przez żydowskich Esseńczyków (Jan), duchowo przez żydowskich Aleksandryjnczykow (Filon), było odnowionym Judaizmem.

Gdzie jest Europa chrześcijańska, tam jest (w sensie etyczno-duchowym) żydowska; tam gdzie Europa jest moralna, jest żydowska.

Prawie cala europejska Etyka ma swe korzenie w Judaizmie. Wszyscyprekursorzy religijnej, czy tez niereligijnej moralności, od Augustyna doRousseau, Kanta i Tołstoja, byli Żydami z wyboru w sensie duchowym; Nietzsche jest jedynym nieżydowskim, jedynym pogańskim europejskim etykiem.

Najważniejsi i najbardziej przekonywujący przedstawiciele ideichrześcijańskich, które w ich nowoczesnych reinkarnacjach noszą nazwępacyfizmu i socjalizmu, są Żydami.

Na wschodzie jest lud chiński ludem etyki par excellence[..], na zachodzie lud żydowski.

Bóg był głową państwa u dawnych Żydów, kodeks obyczajowy ich kodeksem cywilnym, grzech był przestępstwem.

Judaizm pozostał w trakcie wielu tysiącleci przemian wierny teokratycznym ideom identyfikacji polityki i etyki: zarówno chrześcijaństwo jak też socjalizm są próbami utworzenia królestwa bożego.

To pierwsi chrześcijanie przed dwoma tysiącami lat, a nie faryzeusze czy saduceusze byli spadkobiercami i odnowicielami tradycji mozaizmu; dzisiaj nie są to ani syjoniści, ani chrześcijanie, tylko żydowscy przywódcy socjalizmu: bowiem oni też chcą z najwyższym samozakłamaniem zniszczyć grzech pierworodny kapitalizmu, wyzwolić ludzkość od niesprawiedliwości, gwałtu izależności, a świat pozbawiony grzechu przemienić w raj ziemski. [patrz strona 27 oryginału]

Od Mojżesza do Weiningera była etyka głównym problemem żydowskiej filozofii.

Ta koncentracja na etyce w podejściu do świata stanowi źródło niepowtarzalnej wielokosci narodu żydowskiego - zarazem też niebezpieczeństwo, że Żydzi, którzy ich wiarę w etykę utracą, staczają się do cynicznego egoizmu: gdzie ludzie innych mentalności także po utracie ich etycznych podstaw zachowują jeszcze całą masę rycerskich wartości i uprzedzeń (człowiek honoru, gentleman, kawaler i.t.d.), co ochrania ich przed upadkiem w chaos wartości.

Rasa Szlachetna - Edeljuden

Genrikh Yagoda

Lazar Kaganovich

Bela Kun
Leon Trozki
Leon Trotzki

Emma Goldman

Theodor Hertzl

Eugenika

Praktischer Idealismus strona 50:

„Wtedy będzie wolna miłość formą życia erotycznego mniej wartościowych i przeciętnych osobników, dla wybranych: wolny związek. W efekcie powstanie nowa szlachta rozrodcza przyszłości nie w ramach sztucznych norm ludzkiej kastowości, tylko w ramach boskich praw miłosnej eugeniki.

Naturalny porządek ludzkiej doskonałości zastąpi sztuczny porządek feudalizmu i kapitalizmu.

Socjalizm, który rozpoczął od zlikwidowania (białego) szlachectwa, od zrównania ludzkości, osiągnie swój szczyt w rozrodzie szlachetnej rasy i zróżnicowaniu ludzkości. W socjalnej eugenice leży jego główne zadanie, którego on jeszcze nie odkrył: prowadzić od niesprawiedliwej nierówności poprzez zrównanie do sprawiedliwej nierówności, poprzez gruzy wszelkiej pseudoarystokracji do prawdziwego nowego szlachectwa.

Rasa Szlachetna - Anno 2007
Michel Friedman Alias Paolo Pinkel - Kokain Ukrainische Prostituierten
Michel Friedman

Alan Yentob - BBC
Ruth Dreifuss
Ruth Dreifuss
Stephan Kramer
Stephan Kramer

Leonid Nevzlin

Gussinski

Simon Wiesenthal

Boris Beresovski

Mihail Khodorkovsky

Marcus Wolf STASI
Rasa Szlachetna - Anno 2007

Bernard Kouchner

Lord Michael Levy

Brigitte Zypries

Sarko
Kuron Modzelewski
Cohn-Bendit - K. Me
Baruch Kappel Goldstein - Hebron Massacre Baruch Goldstein

Lord Greville Janner

Laurent Fabius

Michael Wolffsohn

David Abrahams
Rasa Szlachetna - Anno 2007

Alan Dershowitz

David Horowitz

Richard Perle

Paul Wolfowitz

Paul Spiegel

Yitzhak Ginsburgh

Ariel Sharon

Abe Foxman

To co Żydów głownie odróżnia od przeciętnych mieszczan, jest, że pochodzą ze związków bez mała kazirodczych 3).

Siła charakteru i ostrość umysłu predestynują tych Żydów w ich najlepszych egzemplarzach do tego, żeby stać się przywódcami zurbanizowanej ludzkości, fałszywymi jak tez prawdziwymi arystokratami ducha, protagonistami zarówno kapitalizmu jak tez rewolucji. [28]

Oto jesteśmy na progu trzeciej opoki czasów nowożytnych: epoki socjalizmu. Także on opiera się na klasie miejskiej robotników przemysłu pod przywódctwem arystokracji rewolucyjnych pisarzy.

Wpływ arystokracji rodowej maleje ale arystokracji duchowej rośnie.

Ten rozwój i w rezultacie chaos współczesnej polityki dopiero wtedy dobiegnie swego końca, aż duchowa arystokracja społeczna opanuje: proch, złoto, farbę drukarska i użyje je dla dobrodziejstwa społeczeństwa. [32]

Dyktatura komunistyczna: decydujący etap na drodze do celu

Decydujący etap na drodze do tego celu tworzy rosyjski bolszewizm, gdzie niewielki zastęp arystokratów ducha rządzi tym krajem i zrywa celowo z plutokratycznym Demokratyzmem, który panuje nadreszta świata. Walka pomiędzy kapitalizmem i komunizmem o dziedzictwo pokonanejarystokracji krwi jest bratobójcza wojną zwycięskiej arystokracji mózgów, walka pomiędzy duchem indywidualistycznym i socjalistycznym, egoistycznym i altruistycznym, pogańskim i chrześcijańskim. Sztab generalny obu partii rekrutuje się z europejskiej duchowej rasy przywódczej: żydostwa.

Kapitalizm i komunizm są obydwa racjonalistyczne, oba mechanistyczne, oba abstrakt, obydwa miejskie (urbanistyczne). Szlachta mieczowa została definitywniepokonana. Oddziaływanie ducha, władza ducha, wiara w ducha, nadzieja w ducharośnie: i razem z nimi nowa arystokracja. [33]

[44] Ażeby się wznieść, żeby postępować naprzód, są niezbędne cele; żeby te cele osiągnąć, są niezbędni ludzie, którzy te cele postanowią, do tych celów poprowadzą: arystokraci.

Arystokrata jako przywódca jest pojęciem politycznym, arystokrata jako wzór jest ideałem estetycznym.

Najwyższe kryterium żąda, że arystokracja idzie w parze ze szlachetnością, wódz ze wzorem: że przywództwo przypadnie człowiekowi doskonałemu.

Europejscy ludzie ilości i żydowscy ludzie jakości

Ponad tą europejska ludzkością masową, która tylko wierzyw ilość, w masę, wznoszą się tylko dwie rasy jakościowe: arystokraci krwii Żydowstwo. Każda z osobna, obstają obie przy wierze w swoja wyższą misje,w swoja lepszą krew, w różnicę rang pomiędzy ludźmi.

W tych dwóch zróżnicowanych rasach uprzywilejowanych znajduje się rdzeń przyszłej arystokracji europejskiej: w feudalnej arystokracji krwi, jeśli ta się przez dwór, i w żydowskiej arystokracji mózgów, jeśli ta z kolei kapitałowi nie da się skorumpować.

Gwarantem lepszej przyszłości pozostaje mała reszta moralnie wysoko stojącej krzepkiej starej arystokracji krwi i niewielka grupa bojowa rewolucyjnej inteligencji.

W ten sposób wyrasta do wielkości symbolu wspólnota pomiędzy Leninem, pochodzącym z malej szlachty wiejskiej, i Trockim, żydowskim literatem: w tej wspólnocie dochodzi do pojednania charakteru z duchem, dziedzica z literatem, wiejskości z miejskością, pogańskiego człowieka z chrześcijańskim,w celu syntezy rewolucyjnej arystokracji.

Mały postęp duchowy wystarczyłby, aby najlepsze elementy szlachty krwi (dziedzicznej), która zachowała w życiu wiejskim swoje moralne i fizyczne zdrowie przed deprawującymi wpływami powietrza dworskiego, zostały powołane do służby nowego wyzwolenia ludzkości.

Bowiem predestynuje ją do tego zadania jej tradycyjna odwaga, jej antymieszczańska i antykapitalistyczna mentalność, jej antymieszczańskie poczucie odpowiedzialności, jej pogarda dla korzyści materialnych, jej stoickie ćwiczenie woli, jej integralność,jej idealizm.

[45]

10. ZYDOWSTWO, ARYSTOKRACJIA PRZYSZLOSCI I CHAZAROWIE

Głównymi nosicielami zarówno skorumpowanej jak też nieskorumpowanej arystokracji mózgów: kapitalizmu, dziennikarstwa, pisarstwa, są Żydzi.

Ich przewaga duchowa predestynuje Żydów do tego, żeby stać się podstawowym elementem przyszłej arystokracji.

Rzut oka na historię ludu żydowskiego wyjaśnia jego przewagę w walce o przewodnictwo ludzkości.

Przed dwoma tysiącami lat było Żydostwo wspólnotą religijną, złożoną z etyczno-religijnie usposobionych jednostek wszystkich narodów antycznego cywilizowanego świata, z jednym narodowym hebrajskim centrum w Palestynie.

Wówczas tym co było wspólne, jednoczące i pierwotne nie był naród tylko religia.

W ciągu pierwszego tysiąclecia naszej ery wstąpili do tej wspólnotyreligijnej konwertyci z rożnych ludów, jako ostatni król, szlachtai lud mongolskich Chazarów, panujących na południu Rosji.

Od tej chwili zamknęła się żydowska wspólnota religijna w sobie, do tej sztucznej wspólnoty ludowej i odgraniczyła się od wszystkichpozostałych ludów.

Nieopisanymi prześladowaniami usiłuje Europa chrześcijańska od tysiąclecia ten lud żydowski wytępić.

Ich rezultatem było, że wszyscy Żydzi, którzy byli małoduszni,bez skrupułów, oportunistyczni i wątpiący, dali się ochrzcić, żebyw ten sposób uniknąć cierpień niekończących się prześladowań.

Z drugiej strony wszyscy Żydzi, którzy nie byli dostatecznie zręczni, mądrzy i pomysłowi, żeby tę walkę o przeżycie stoczyć, przepadli w tych ciężkich warunkach życiowych.

I tak powstała po tych prześladowaniach mała wspólnota, zahartowana w bohatersko znoszonym dla idei martyrium i oczyszczona ze wszystkich bezdusznych i ubogich duchowo elementów. Zamiast Żydostwo zniszczyć, osiągnęła Europa tego przeciwieństwo, w tym sztucznych procesie selekcji uszlachetniłago i ukształciła na przewodni narodu przyszłości.

Nic dziwnego, ze ten lud, który porzucił wiezienie getta,rozwinął się do duchowej arystokracji Europy.

Nowa rasa szlachetna z łaskiducha

W chwili, gdy szlachta feudalna się rozpadła, ofiarowała dobrotliwa opatrzność z łaski samego ducha przez emancypacje Żydów nowa rasę szlachetną.

Pierwszym reprezentantem tej powstającej przyszłej arystokracji był szlachetny Żyd Lassalle, który w wysokim stopniu łączył piękność ciała ze szlachetnością charakteru i ostrością umysłu: to był arystokrata w dosłownym tego słowa znaczeniu, przyczym był urodzonym przywodcą iprzewodnikiem w owym czasie.

Żydowscy bohaterowie i męczennicy wschodniej i środkowoeuropejskiej rewolucji nie ustępują ani odwagą, ani wytrwałością i idealizmem nieżydowskim bohaterom wojny światowej - przy czym ich duchowo wielokrotnie przewyższają. [50]

Tymi dwoma próbami wybawienia duchowo-obyczajowego źródłapodarowało Żydostwo wydziedziczonym masom Europy więcej niż jakikolwiek innylud.

Jakże też to nowoczesne Żydostwo swym procentowym udziałem znaczących osobowości nad wszystkimi innymi Ludami przeważa: niespełna jeden wiek po swym wyzwoleniu stoi ten mały naród z Einsteinem na czele nowoczesnejnauki; z Mahlerem na czele nowoczesnej muzyki; z Bergsonem na czele nowoczesnejfilozofii; z Trockim na czele nowoczesnej polityki. [51]

Zazdrośni i nienawidzący Europejczycy

Tę wspaniałą pozycję, jaką Żydostwo dzisiaj osiągnęło, zawdzięcza jedynie swej duchowej przewadze, która jej pozwala zwyciężać nad niesamowita przewagą uprzywilejowanych, złośliwych, zazdrosnych rywali w tym duchowym współzawodnictwie.

Nowoczesny Antysemityzm jest jednam z wielu zjawisk reakcji mierności przeciwko znakomitości; jest nowoczesną formą ostracyzmu wymierzoną przeciwko całemu ludowi.

Poślednie większości, wysokowartościowe mniejszości

Żydzi jako naród przeżyli ciągłą walkę ilości przeciwko jakości, poślednie grupy przeciwko wysokowartościowym jednostkom, poślednie większości przeciwko wysokowartościowym mniejszościom.

Główne przyczyny antysemityzmu są ograniczoność i zazdrość: ograniczoność w dziedzinie religii i nauki; zazdrość w dziedzinie duchowej i gospodarczej.

W efekcie tego, że wywodzą się od międzynarodowej wspólnoty religijnej a nie z jakiejś miejscowej rasy, mają Żydzi największą domieszkę krwi [bogactwo genetyczne, wtrącenie tłumaczki]; w następstwie tego, że się Żydzi od tysiąclecia od pozostałych lodów odseparowali, są ludem o największym stopniu "kazirodztwa" 3).

Nie tylko rewolucyjna duchowa arystokracja przyszłości - też plutokratyczna arystokracja spekulantów i przestępczej polityki wywodzi się przeważnie ze społeczności Żydów: i ostrzy w ten sposób agitacyjną broń antysemitów.

Tysiącletnia niewola odebrała Żydom styl ludzi panujących.

Ciągły ucisk hamuje rozwój osobowości i odbiera przy tym jeden z głównych elementów estetycznego ideału szlachectwa.

Na ten niedobór cierpi fizycznie i psychicznie większość Żydostwa; ta słabość jest główną przyczyną, że instynkt europejski się sprzeciwia, uznać Żydostwo za rasę szlachetną.

Resentymenty, którymi ten ucisk Żydostwo obciążył, dająmu wiele żywotnego napięcia; ale zabierają mu z kolei wiele z wytwornej harmonii.

Przesadne, prawie kazirodcze związki3), związane z hiperurbanisacją przeszłości w getcie; spowodowały w konsekwencji pewne rysy dekadencji. Co wzmocniło głowę Żydów, to osłabiło ich ciało; co wzmocniło ich mózg, to osłabiło system nerwowy.

Tak wiec cierpi Żydostwo na przerost mózgu i staje wsprzeciwie do szlacheckiego żądania harmonicznego rozwoju osobowości.

Te słabości ciała i nerwów wielu duchowo znakomitych Żydów jest przyczyną braku fizycznej odwagi (częstokroć powiązanej z największą odwaga moralna) i jakąś niepewność prezencji: własności, które jeszcze dzisiaj zdają się stać w sprzeczności z rycerskim ideałem. [53]

Z piętnemi ludzi niewolnych

I tak to ma cierpieć ten duchowy żydowski naród panów przez rysy niewolnicze, które mu jego historyczny rozwój wycisnął: jeszcze dzisiaj odznaczają się liczni żydowscy przywódcy postawą i ruchami typowymi dla niewolnych, uciskanych ludzi.

W swym zachowaniu wyglądają upadli arystokraci często szlachetniej niż wspaniali Żydzi. Te braki Żydów, które powstały w tarakcieich rozwoju, będą musiały w dalszym rozwoju zniknąć.

Nadanie krzepkości Żydostwu (jeden z głównych celów syjonizmu), w powiązaniu z wychowaniem sportowym, uwolni Żydostwo od tych pozostałości getta, które ono jeszcze dzisiaj w sobie nosi.

Tę możliwość potwierdza rozwój Żydostwa amerykańskiego. Zdobyciu przez Żydów faktycznej wolności i władzy, będzie postępowała świadomość a z nią także postawa i ruchy wolnych i posiadających władzę ludzi.

Nie tylko Żydostwo będzie się przekształcać w kierunku zachodniego szlachectwa - także zachodnie szlachectwo/arystokracja będzie się przeobrażać, aby spotkać Żydostwo w połowie drogi ich przemian.

W przyszłej pokojowej Europie odłoży szlachectwo swój wojenny charakter i zastąpi go duchowo-kapłańskim.

Pokojowy i zsocjalizowany zachód nie będzie żadnych władców i panów potrzebował - jedynie wodzów, wychowawców, wzory.

[54] Europa została podbita religijnie przez Żydów, - militarnie przez Germanów: w Azji zwyciężyły religie Indii i Arabii: - przy czym Japonia osiągnęła polityczna potęgę.


Ładować wersję niemiecką całej książki: Praktischer Idealismus (pdf)


1)W internecie cytuje się Coudenhove częstokroć tak:

Człowiek przyszłości będzie mieszańcem.
Dla Paneuropy życzę sobie eurazjatycko-negroidalnę rasę przyszłości.)

Cytat ten pochodzi rzekomo z Wiener Freimaurerzeitung Nr. 9/10 (Wiedeńskiego Dziennika Wolnomularzy).

Co do tego można mieć niejakie wątpliwości. Ja myślę jednak, że inne wypowiedzi pana Kalergi pozwalają wyobrazić sobie jego życzenia, także bez powyższego cytatu.

2) (Catat z niemieckiego dziennika "Die Welt" 26.08.1998, S.12 'Te dwanaście gwiazd wskazują na dwunaście plemion Izraela, tzn. na naród wybrany przez Boga') Jedynie nieliczni uważniczytelnicy poznają prawdę z małego artykułu w prasie codziennej. Im Übrigen ist "Die Welt" auch der Titel der zionistischen Zeitung von Herzl. (Nawiasem mówiąc też syonisticzny miesięcznik Herzla nosił tytuł "Die Welt" (świat).

3) tu w znaczeniu ze związków bardzo blisko spokrewnionych ze sobą osób.


Coudenhove-Kalergi:

"W początku 1924 otrzymaliśmy telefon od barona Ludwika Rothschilda: jeden z jego przyjaciół, Max Warburg z Hamburga, przeczytał moja książkę i chciał nas poznać.

Ku memu wielkiemu zdziwieniu zaoferował mi Warburg spontanicznie 60,000 Marek złotych, aby nakręcić nasz ruch przez trzy pierwsze lata.

Max Warburg, jeden z najwspanialszych i najmądrzejszych mężczyznjakich spotkałem, miał jedną zasadę, jeśli takie ruchy finansował.

On interesował się Pan Europą przez całe swoje życie.

Max Warburg finansował również moją podroż do Stanów Zjednoczonych aby mnie przedstawić Pawłowi Warburgowi i finansowcowi Bernardowi Baruchowi."

Zabroniona w Niemczech - zatajona prze UnieEuropejska


Flaga Pan Europy

Ta książka ukazała się tylko w niewielu wydaniach albo w niewielkiej ilości egzemplarzy, jako że dzisiaj ciężko jest ją zdobyć. W Niemczech jest ta książka praktycznie na indeksie, aczkolwiek nie znajduje się na oficjalnej liście książek indeksowanych w RFN, jest niemożliwościąkupić tę książkę w niemieckich sklepach, ani nowe wydanie, ani antykwaryczne.

Kiedy Wydawnictwo "Unabhängige Nachrichten"po wydaniu w 1990 pewnego streszczenia tej książki zamierzało wydać cały tekst,budynek wydawnictwa został przeszukany przez pracowników urzędu państwowego i jedyny egzemplarz 'Praktycznego Idealizmu' został skonfiskowany.

Również na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskie nie została ta książka wymieniona. To jest zrozumiałe, bo jej zawartość niezupełnie zgadza się z oficjalnym programem ruchu paneuropejskiego.

Powstaje pytanie jak doszło do tej rozbieżności ? Dokonano puczu w ruchu Paneuropy ?

Był "Praktyczny Idealizm" przewidziany tylkodla nielicznych, bowiem ta opowieść o wartościach chrześcijańskich i demokracjibyła jedynie pusta retoryka ?

To jest tłumaczenie artykułu duńskiej Wikipedii

Wszystkie Informacje są bez Gwarancji. O ryzykach i działaniach ubocznych należny pytać lekarza, aptekarza albo rabina!

Relatiert

R.N. Coudenhove-Kalergi Wikipedia Deutsch

Gerd Honsik - Rassismus legal? – Halt dem Kalergiplan

Verschwörungen - Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi

Update: April 18 2008 - European Union honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect of the EU dictatorship (Translated from (official EU website): Europäische Visionen - Der Vordenker Coudenhove-Kalergi)

Balder.org 30 november 2013 - November 12, 2012 - The award of the Coudenhove-Kalergi Prize to EU President Van Rompuy

Walter Lippmann, Friedrich von Hayek, Otto von Habsburg, Coudenhover-Kalergi, Hjalmar Schacht, Rothschild, Ludwig Von Mises, Arthur Burns, Milton Friedman, Mont Pelerin Society, Murray Rothbard. Detailliert: The Synarchy - A 'Judeo-Christian' Theocracy - Front for the International Jewish Banking Cartel

Inne artykuły w języku polskim w Balder.org

Deutsch Balder.org - Barcelońska Deklaracja Partnerstwa Europejsko Sródziemnomorskiego - Nie ma przeszkód dla muzułmańskiego zasiedlania Europy 1


Balder.org - Artikel über Zionismus Holocaust, Judaismus, Jüdische Zensur, Israel Lobby, Verfolgungen, Revisionismus, Leugnung, Holocaust Leugnung

Balder.org - Artikel über Eurabien, Euromed , Euromediterranean, Barcelona Deklaration, Unbehinderte Einwanderung nach Europa. - English Deutsch Dansk

Til Forsiden

Kommentar auf: Balder Blog

Link do tego artykułu: http://balder.org/coudenpo

English
Dansk Dansk
   
Translations


Clicky Web Analytics