Kommenter på:
Balder Blog

 Per Stig Møller

Fra Utopi Til Virkelighed

Stig Vendelkærs Forlag 1973

Til Forsiden

s. 45: ”Frankfurterskolens eminente og sammenfattende afsløringer af de skjulte magthavere har lært os at få øje på meget, som før var skjult i skyggen”.

  Per Stig Møller - Udenrigsminister

s. 50-51 (om TV): ”Hvis vi bliver enige om, at ni år med tilskuerliv er ødelæggende, så må vi korte sendetiden og sætte spærringer på de andre kanaler, som kommer ind udefra.

Men så tager vi friheden fra folk? Ja, friheden til at vælge mellem rusgifte, som vi i forvejen er frataget. At være TV-narkoman burde sidestilles med al anden form for narkomani, for begge ødelægger livet”.

s. 70: ”Retten til at eje produktionsmidler giver ekstra illegitim magt, som ingen har udstyret ejeren med. Det er et udtryk for det vestlige samfunds pengedyrkelse, som i det attende århundrede afløste adelsdyrkelsen.

Vi ved idag, hvorledes storkapitalen i realiteten regerer på tværs af og hen over hovedet på de nationale parlamenter”.

s. 70: ”Virksomhedernes overskud og merværdi har de, som frembringer dem, ingen indflydelse på”.

s. 71: ”Ejendomsretten var den sidste ret, som kom ind i den franske republikanske forfatning, og den kom kun med, fordi man ville sikre sig den liberale adels stemmer for forfatningen. Den hører således ikke til 'de hellige rettigheder', og den er ustandselig blevet angrebet. Skønt den efterhånden er betydeligt indskrænket, er det ikke sket på de væsentlige områder. ”

s. 72: ”Når det er vigtigt at erstatte ejendomsret til produktionen, medierne, tingene med brugsfællesskaber er det for at sikre den frie udnyttelse af dem, hvilket øger vekselvirkningen mellem fællesskaberne og individerne og fremmer udnyttelsen af de forhåndenværende ting”.

s. 73: ”Ejendomsrettens omformning til brugsret er samtidig svaret på den økologiske udfordring”.

s. 76: ”Hvorfor skal vi slæbe penge sammen til luksusindustrierne, når kun en promille af befolkningen har glæde af dem, og når de samtidig bruger arbejdskraft og energi, som kunne være anvendt nyttigere”

s. 78: ”I stedet må man stille alle borgere lige og udbetale borgerløn til alle, uanset om de arbejder eller ej. ”

s. 78: ”I samme øjeblik den kollektive livsform og den almene brugsret er slået igennem, vil den enkeltes indtjeningsbehov falde, fordi kollektiverne ikke køber swimming-pools, TV-apparater, biler, vaskemaskiner og videokassetter til hver enkelt eller hvert enkelt par, hvilket er tilfældet i vores familiestruktur”.

s. 96: ”Der var historisk set kun een udvej: et spring. Den hvide race måtte lære at leve som negeren i rytme med naturen, som asiaten i pagt med det evige”.

s. 96: ”Det blev raceblandingen tid. Blandede ægteskaber blev således påbudt ved lov omkring 2050. Ud af dem opstod en ny race, nye værdier, en ny verden, en ny civilisation”

s. 96: ”Skabelsen af den nye fælles-race var den gamle verdens sidste, tragisk-heroiske indsats for at overleve. Det lykkedes. Den er mere hårdfør end nogen af de tidligere kendte racer, mere bred i sin forståelse. Det er, som om de tidligere racer blot har været forstudier til denne”.

s. 107: ”Parrene rykker ofte hen, hvor de synes at kunne lære mere, og hvert syvende år skal de simpelthen rykke”

Om Søren Krarups angreb på hans utopi:

”... den eneste løsning er, at disse raceblandinger får fremskaffet de evner, der kan få os til at overleve. DER kommer tvangen ind, men det er som følge af, at vi lader stå til i den demokratiske sløsagtighed. Men i den endelige utopi, hvor vi har fået opløst tvangen og bureaukratiet, i det jeg kalder totaldemokratiet, eksisterer tvangen jo slet ikke. ”


Dansk Liberator - Statslefleren Per Stig Møllers glade vanvid

Lighed med Coudenhoven Kalergis Paneuropæiske ideer der resulterede i EU monstret.

Per Stig Møllers drømmerier ser ud til at have mistænkelig meget til fælles med de ideer som Grev Richard Coudenhove Kalergi udtrykte i 1925 i sin bog Praktischer Idealismus. Coudenhove Kalergi anses i dag for at være 'Faderen af den Europæiske Union'.

Dansk Balder.org - Citater fra Praktischer Idealismus - (Dansk oversættelse - EU Ideologi har rod i racebiologiske ideer - Den almindelige Europæer er en foragtelig størrelse)

dansk Balder Blog 18 april 2008 - EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader


Relateret:

Opdatering 2 december 2010

Har Per stig Møller skiftet kurs?
Dansk JP-blogs- Frontalt - Michael Jalving 2 december 2010 - Pligtlæsning for Lars og Lene

Dansk Balder Blog 15 februar 2009 - Interessant debat mellem DNSBs formand Jonni Hansen, Per Stig Møller og Anja Westphal

Dansk Balder Blog 27 april 2008 - Nye afsløringer: Udenrigsminister Per Stig Møller forrådte Danmark under muhammedkrisen

Dansk English Balder.org - Artikler om - Holocaust, Zionisme, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, Forfølgelse, Revisionisme, benægtelse, Holocaustbenægtelse

Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog  

 

Clicky Web Analytics