Til Forsiden


Balder Blog

Dansk
Italiano
Translations

Graaf Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi

 
Praktisch Idealisme
(Praktischer Idealismus)
De racistische en suprematistische basis
van de
Ideologie achter de Europese Unie

Korte link naar deze pagina: http://balder.org/counl

NEW! Video by Matthew North uploaded September 2017

Set in Limited State by YouTube Censors ADL

Download here (right click and choose save as, or save target as):

The Kalergi Plan - Full Documentary Creation Of The EU International Communism

YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=QBXdkbZE

Matthew North's YouTube Channel

(Original page continued)

Cijfers tussen vierkante haakjes [12] refereren naar de corresponderende paginanummers uit het boek / het pdf document. Ter vergelijking: de Duitse uitgave bevat de originele tekst van de vertaalde citaten op deze pagina. Enige koppen die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke tekst zijn aangebracht door vertaler. Enige commentaren idem. Dit is slechts een proef; adviezen voor verbeteringen worden gaarne in ontvangst genomen. Ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij de letterlijke vertaling van de wat moeilijke en archaïsche Duitse tekst te blijven. Vertalingen naar andere talen publiceren wij graag. Europeanen hebben het recht dit te weten, doe er wat aan zo lang het nog kan. mail

Tekst onder illustraties en in tekstboxen maken geen deel uit van het oorspronkelijke document.

Deze pagina wordt nog bewerkt.


Nederlandse vertaling van citaten uit Praktischer Idealismus

  Richard N. Coudenhover-Kalergi was de zoon van een Oostenrijks-Hongaars diplomaat in Japan en een Japanse moeder.

Hij trouwde met de 13 jaar oudere Jodin Ida Roland [geboren Klausner], een bekende Oostenrijkse toneeelspeelster. Ida stierf in 1951.

In 1952 trouwde hij de gravin Alexandra von Tiele [geboren Bally] en in 1969 weer een Jodin; Melanie Benatzky Hoffmann.

Richard Coudenhove Kalergi
Richard Nikolaus
Coudenhove Kalergi
1894-1972
 

Graaf R. N. Courdenhove-Kalergi wordt door velen gezien als de ideologische vader van de Europese Unie.

Hij was het die Beethoven's 'Ode an die Freude' voorstelde als 'Europees volkslied' - Ook was hij zeer betrokken bij het ontwerpen van het wapen van de EU. Deze bevat o.a. 12 sterren die de 12 stammen van Israël symboliseren. Dit wapen / deze vlag werd uiteindelijk voltooid door de Jood Paul M.G. Lévi. Een eerder ontwerp van Kalergi had een rood kruis in het midden; tegen dit ontwerp werd door Turkije geprotesteerd. 2)

Otto von Habsburg was Coudenhove-Kalergi's navolger als president van de Paneuropa beweging. Von Habsburg heeft een eredoctoraat van de universiteit van Jeruzalem, en heeft van de militante Joods / Zionistische vrijmetselaars loge Anti Defamation League of B’nai B’rith het 'International Humanitarian Award' gekregen.

De vader van Coudenhove-Kalergi was overgens dicht bevriend met de vader van het Zionisme Theodor Herzl.

Door Graaf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi - Wenen 1925.

Europeanen worden negroide bastaarden1)

De mens van de verre toekomst zal een bastaard zijn. De huidige rassen en standen zullen het offer worden van de toenemende overwinning van ruimte, tijd en vooroordelen.

Het Eurazische-Negroide toekomst ras, uiterlijk de oude Egyptenaren gelijkend, zal de veelvoud van de volkeren door de veelvoud van persoonlijkheden vervangen. [22]

Het Christendom, ethisch door de Joodse Esseere (Johannes), spiritueel door de Joodse Alexandrijnen (Philo) voorbereid, was geregenereerd Jodendom.

Voor zover Europa Christelijk is, is het (ethisch-spiritueel gezien) Joods; voor zover Europa moreel is, is het Joods.

Zo goed als de alle Europese ethiek heeft wortels in het Jodendom.

Alle voorvechters van een religieuze of niet-religieuze Christelijke moraal, van Augustijn tot Rousseau, Kant en Tolstoj, waren in geestelijke zin filosemieten [Wahljuden]; Nietzsche er den enige niet-joodse, de enige heidense Europese moraal filosofen.

De meest vooraanstaande en meest overtuigde vertegenwoordigers van Christelijke ideeën, die in hun moderne wedergeboorte pacifisme en socialisme heten, zijn Joden.

I het Oosten is het Chinese volk het meest ethische [..] - in het Westen het Joodse.

God was het staatshoofd van de oude Joden, hun moraal leer het burgerlijk wetboek, zonde was misdaad.

Het theocratische idee van de vereenzelviging van politiek en ethiek is het Jodendom in de loop der eeuwen trouw gebleven: Christendom en socialisme zijn beiden pogingen een godsrijk te scheppen.

Twee duizend jaar geleden waren het de oude Christenen, niet de Farizeeërs en Sadduceeërs, die de erfgenamen waren van een vernieuwde mozaïsche traditie; tegenwoordig zijn het noch de Zionisten noch de Christenen, maar de Joodse socialistische leiders: aangezien ook dezen met grootste zelfverloochening wensen de erfzonde van het kapitalisme te niet te doen, de mensen van onrecht, geweld en knechtschap te verlossen, en de gelouterde wereld in een aards paradijs te veranderen. [27]

Van Mozes tot Weininger was ethiek het hoofd probleem van de Joodse filosofie.

In deze ethische basis houding tegenover de wereld ligt één der wortelen van de uitzonderlijke grootheid van het Joodse volk - maar tegelijkertijd het gevaar, dat Joden die hun geloof in ethiek verliezen, vervallen tot een cynisch egoïsme: terwijl mensen met een andere mentaliteit ook na het verlies van hun ethische instelling nog wat ridderlijke waarden en vooroordelen (man van eer, gentleman, cavalier) overhouden die hen voor de val in de chaos van waarden behoeden.

Adelsras - Edeljoden

Genrikh Yagoda

Theodor Hertzl

Bela Kun
Leon Trozki
Leon Trotzki

Emma Goldman

Job Cohen
   

Eugenik

Koudenhove Kalergi Seite 50:

„Dann wird die erotische Lebensform der Minderwertigen und Mittelmäßigen Freie Liebe sein, der Auserwählten: Freie Ehe. So wird der neue Zuchtadel der Zukunft nicht hervorgehen aus den künstlichen Normen menschlicher Kastenbildung, sondern aus den göttlichen Gesetzen erotischer Eugenik.

Die natürliche Rangordnung menschlicher Vollkommenheit wird an die Stelle der künstlichen Rangordnung: des Feudalismus und Kapitalismus treten.

Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des (weißen] Adels, mit der Nivellierung der Menschheit begann, wird in der Züchtung des Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Hier, in der sozialen Eugenik, liegt seine höchste historische Mission, die er heute noch nicht erkennt: aus ungerechter Ungleichheit über Gleichheit zu gerechter Ungleichheit zu führen, über die Trümmer aller Pseudo-Aristokratie zu echtem neuem Adel.“

   
Adelsras - Anno 2007

Michel Friedman

Alan Yentob - BBC
Clairy Polak - Nova
Clairy Polak - Nova
Leon de Winter
Leon de Winter

Leonid Nevzlin

Gussinski

Simon Wiesenthal

Boris Beresovski

Ronnie Naftaniël cidi

Marcus Wolf STASI
Adelsras - Anno 2007

Bernard Kouchner

Lord Michael Levy

Brigitte Zypries

Sarko

Cohn-Bendit - K. Me

Ronald Eissens MDI

Lord Greville Janner

Laurent Fabius

Ernst Hirsch Ballin

David Abrahams
Adelsrasse - Anno 2007

Alan Dershowitz

David Horowitz

Richard Perle

Paul Wolfowitz

Paul Spiegel

Yitzhak Ginsburgh

Ariel Sharon

Abe Foxman

Wat de Joden voornamelijk van de doorsnee stadsmensen onderscheidt, is het feit dat ze inteelt mensen zijn.

Leiders van Kapitaal en Revolutie

Karaktersterkte verbonden met scherpheid van de geest voorbestemt de Jood in zijn meest uitmuntende exemplaren tot leider der urbane mensheid, tot de valse zowel als de echte geestes-aristocraten, tot de voorvechters van het kapitaal zowel als van de revolutie. [28]

Nu staan wij op de drempel van de derde epoque van de nieuwe tijd: het socialisme. Ook zij steunt zich op de urbane klasse van de industriearbeiders, geleid door de aristocratie van revolutionaire schrijvers.

De invloed van de bloed-adel daalt, de invloed van de geestes-adel groeit.

Deze ontwikkeling, en daarmee de chaos van de moderne politiek zal pas dan een einde nemen, als een geestes-aristocratie de machtmiddelen van de samenleving: kruit, goud, druk inkt, naar zich toe haalt en tot zegen van de gemeenschap aanwendt. [32]

Communistische dictatuur: Een stap op weg...

Een beslissende stap op weg naar dit doel is het Russische Bolsjewisme, waar een kleine schare communistische geestes-aristokraten het land regeert en bewust breekt met het plutocratische [geld macht] democratisme breekt, die de rest van de wereld beheerst.

De strijd tegen het kapitalisme en het communisme om het erfgoed van de verslagen bloed-adel is een broeder oorlog onder de zegenrijke verstands-adel, een strijd tussen het individualistische en het socialistische, het egoïstische en het onbaatzuchtige, de heidense en de Christelijke geest.

De leiders van beiden partijen worden gerekruteerd uit het spirituele adelsras [geistigen Führerrasse] van Europa: het Jodendom.

Kapitalisme en Communisme zijn beiden rationeel, beiden mechanisch, beiden abstract, beiden urbaan. De zwaard-adel heeft zijn rol voor altijd uitgespeeld. Het werken van de geest, de macht van de geest, het geloof aan de geest, de hoop op de geest groeit: en met haar een nieuwe adel. [33]

[44] Om op te stijgen en verder te gaan zijn doelen nodig; om doelen te bereiken zijn mensen nodig, die doelen stellen, naar doelen voeren: aristocraten.

De aristocraat als leider is een politik begrip; de adelijke als voorbeeld is een esthetisch ideal.

De grootste uitdaging eist dat aristocratie met adel, leider met voorbeeld samenvalt: dat perfekte mensen het leiderschap toevalt.

Europese kwantiteits-mensen en Joodse kwaliteits-mensen

Boven de Europese kwantiteitsmensheid, die slechts aan het aantal, de massa geloofd, verheffen zich twee kwaliteitsrassen: bloed-adel en Jodendom.

Onafhankelijk van elkaar houden beiden vast aan hun hogere missie, aan hun betere bloed, aan menselijke rangonderscheiden.

In beide heterogene [ongelijksoortige] ligt de kern van de van de Europese toekomst-adel: in de feudale bloedadel, voor zover deze zich niet door de boerderij, in de Joodse verstands-adel voor zover deze zich niet van het kapitaal corrumperen liet.

Als garant voor een betere toekomst blijft een kleine rest van zedelijk hoogstaande landadel en een kleine gevechtsgroep van revolutionaire intelligentsia.

Hier groeit de gemeenschap tussen Lenin, de man uit de landelijke klein-adel, en Trotzki, de Joodsche literaat, als symbool: hier verzoenen zich de tegenstellingen van karakter en geest, van jonkheer en literaat, van het landelijke en het stedelijke, van de heidense en de Christelijke mens uit tot een scheppende synthese van revolutionaire aristocratie.

Eén stap voorwaarts in het geestelijke zou genoeg zijn om de beste elementen van de bloedadel, die op het platte land zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid voor de depriverende invloed van de boerderijlucht bewaard heeft, in dienst van de nieuwe mensenbevrijding te stellen.

Want tot deze stellingname zijn zij vooruit-bestemd door hun traditionele moed, hun antiburgerlijke en antikapitalistische mentaliteit, hun verantwoordelijkheids gevoel, hun verachting voor materieel voordeel, hun stoïcijnse training van de wil, hun integriteit, hun idealisme. [45]

10. JODENDOM TOEKOMST-ADEL EN KHAZAREN

De belangrijkste vertegenwoordigers van de corrupte zowel als van de integere verstands-adel [hersenadel]: het kapitalisme, de journalistiek en het literatendom, zijn Joden.

De superioriteit van hun geest voorbestemt hen tot een hoofd factor van de toekomstige adel.

Eén blik in de geschiedenis van het Joodse volk verklaart zijn voorsprong in de strijd om het leiderschap der mensheid.

Twee duizend jaren geleden was het Jodendom een geloofsgemeenschap, bestaand uit ethisch religieus aangelegde individuen uit alle naties van de antieke cultuur, met een nationaal Hebreeuws middelpunt in Palestina.

Toen al was het gemeenzame en verbindende en belangrijkste niet de natie, maar de godsdienst.

In de loop van het eerste duizend jaar van onze tijdrekening traden in deze geloofsgemeenschap bekeerlingen uit alle volkeren toe, in het bijzonder de koning, adel en volk van de Mongoolse Khazaren, de heersers van Zuid-Rusland.

Pas van toen af verenigde de Joodse religieuze gemeenschap zich tot een kunstmatige volksgemeenschap en sloot zich tegenover alle andere volkeren af.

Door onuitspreekbare vervolgingen probeert het Christelijke Europa reeds duizend jaren lang het Joodse volk uit te roeien.

Het resultaat was, dat alle Joden die zwak van wil, scrupelloos, opportunistisch of sceptisch waren zich lieten dopen, om daardoor de smarten van eindeloze vervolging te ontgaan.

Anderzijds gingen onder deze veelvoudig verzwaarde leefomstandigheden alle Joden ten gronde die niet geschoold, slim en creatief genoeg waren, om het gevecht om het bestaan in deze moeilijkste vorm te overleven.

Zo sprong uiteindelijk door al deze vervolgingen een kleine gemeenschap hervoor, gestaald door een heldenmoedig verdragen martyrium voor het idee, en gelouterd van alle zwakwillige en geestesarme elementen.

In plaats van het Jodendom te vernietigen, heeft Europa het tegen zijn eigen bedoeling in door een kunstmatig sorteringsproces veredeld en tot een leider-natie van de toekomst grootgebracht.

Geen wonder dus, dat dit aan de gettokerker ontsprongen volk zich ontwikkelt tot een geestelijke adel van Europa.

Een nieuw adelsras door de genade van de geest

Zo heeft een goede voorzienigheid op het ogenblik dat de feudale adel verviel, door de jodenemancipatie Europa door de genade van de geest een nieuw adels-ras geschonken.

De eerste typische representant van deze toekomstadel in wording was de revolutionaire edeljood Lassalle, die in hoge mate de schoonheid van het lichaam met de edelmoedigheid van het karakter en de scherpte van de geest verenigde: aristocraat in de waarste zin van het woord, was hij een geboren leider en wegwijzer van zijn tijd.

De joodse helden en martelaren van de oost- en Midden-Europese revolutie doen in geen enkel opzicht onder in moed, uithoudingsvermogen en idealisme van de niet-joodse helden van de wereldoorlog onder - terwijl zij diezelfden aan geest ver overtreffen. [50]

Met deze beiden bevrijdingspogingen van geestelijk-morele oorsprong heeft het Jodendom de onterfde massa's van Europa rijker bedacht dan geen ander volk dan ook.

Hoe het moderne Jodendom ook door zijn percentage aan belangrijke mannen alle overige volkeren overtreft: nauwelijks een eeuw na zijn bevrijding staat dit volk vandaag met Einstein aan de top van de moderne wetenschap: met Mahler aan de top van de moderne muziek; met Bergson aan de top van de moderne filosofie; met Trotzki aan de top van de moderne politiek. [51]

Afgunstige hatende Europeanen..

De prominente plaats die het Jodendom vandaag de dag in neemt, dankt het alleen aan zijn geestelijke superioriteit, die hen in staat stelt in de geestelijke wedkamp te zegenvieren over een ongelofelijke overmacht van bevoorrechte, hatende, afgunstige rivalen.

Het moderne antisemitisme is één van de velen reacties van het middelmatige tegenover het eminente; het is een nieuwerwetse vorm van het ostracisme [buitensluiting], gebruikt tegenover een heel volk.

Minderwaardige meerderheden, hoogwaardige minderheden

Als volk beleeft het Jodendom de eeuwige strijd van de kwantiteit tegen de kwaliteit, minderwaardige groepen tegenover superieure individuen, minderwaardige meerderheden tegen hoogwaardigere minderheden.

De hoofdwortels van het antisemitisme zijn beperktheid aan afgunst:
Beperktheid in het religieuze of het wetenschappelijke; afgunst in het geestelijke of economische.

Doordat zij uit een internationale religieuze gemeenschap, niet uit een lokaal ras voortkwamen, zijn de Joden het volk met de grootste bloedvermenging; doordat zij zich gedurende duizend jaar tegenover de overige volkeren afsloten, zijn zij het volk met de grootste inteelt.

Niet slechts de revolutionaire geestes-aristocratie van morgen - ook de plutocratische onderwereld heerschappij [Schieber-Kakistokratie] van tegenwoordig wordt hoofdzakelijk uit Joden gerekruteerd: en slijpt zo het wapen van het antisemitisme.

Duizendjarige slavernij heeft de Joden, met weinig uitzonderingen van de gebaren van de heersende klasse beroofd.

Langdurige onderdrukking remt de persoonlijkheidsontwikkeling: en neemt daarmee een hoofdbestanddeel van het esthetische adelsideaal weg.

Aan deze gebreken lijdt een groot deel van het Jodendom zowel lichamelijk als psychologisch; dit gebrek is de hoofdoorzaak van het Europese instinkt dat zich er tegen weert om de Joden als adelsras te erkennen.

Het ressentiment waarmee de onderdrukking het Jodendom belast heeft, geeft het veel vitale spanning; maar neemt daarvoor de voorname harmonie.

Overdreven inteelt verbonden met de hyperurbaniteit van het gettoverleden, hadden vele trekken van psychisch en fysiek verval tot gevolg.

Wat het hoofd van de Jood won, heeft vaak zijn lichaam verloren; wat zijn hersens wonnen, had vaak zijn zenuwstelsel verloren.

Zo leidt het Jodendom aan een hypertrofie van de hersenen, en staat daarmee in tegenstelling tot de vordering van de adel de harmonische ontvouwing van de persoonlijkheid.

De lichamelijke en nerveuze zwakte van vele eminent Joden veroorzaakt een gebrek aan lichamelijke moed (vaak in verband met de allerhoogste morele moed) en een onzeker optreden: eigenschappen, die tegenwoordig nog met het ridderlijke ideaal van de adelsmens onverenigbaar lijken. [53] 

Het 'Herrenvolk' door de 'slavenmensen' beschadigd

Zo had het geestelijke Herenvolk der Joden onder de heerschappij van de slavenmensen te lijden, dat het in zijn historische ontwikkeling sporen achter gelaten heeft: nog heden vertonen velen Joodsche leidende persoonlijkheden [Führerpersönlichkeiten] de houding en bewegingen an de onvrije, onderdrukte mens.

Wat betreft hun gebaren zijn aan lager wal geraakte aristocraten vaak adelijker dan voortreffelijke Joden. Dit gebrek van het Jodendom, door de ontwikkeling ontstaan, zal door de ontwikkeling weer verdwijnen.

Het aanpassen aan het landleven [Rustikalisierung] van het Jodendom (een hoofddoel van het Zionisme), verbonden met sport training zal het Jodendom van de gettorest, die het nu nog in zich draagt, bevrijden.

De ontwikkeling van het Amerikaanse Jodendom bewijst dat dit mogelijk is. De eigenlijke vrijheid en macht die het Jodendom bereikt heeft, zal hun bewustzijn geleidelijk aan het bewustzijn van de vrije machtigste mensen volgen.

Niet alleen zal het Jodendom zich bewegen in de richting van het westelijke adelsideaal - ook het westelijke adelsideaal zal en ommekeer ondergaan, die het Jodendom halverwege tegemoetkomt.

In een vrediger Europa van de toekomst zal de adel zijn krijgslustige natuur achterlaten en die met een geestelijk priesterlijk verruilen.

Een gepacificeerd en gesocialiseerd avondland zal geen gebieders en heersers meer gebruiken - slechts leiders [Führer], opvoeders, voorbeelden.

Europa is religieus door Joden, militair door Germanen veroverd: in Azië zegenden de godsdiensten van India en Arabië: - terwijl Japan hun politieke grootmacht is.

Het hele boek neerladen : Praktischer Idealismus (pdf)

Voorstellen voor verbetering van de vertaling, spelling, etc. nemen wij graag in ontvangst.

1)Op andere Internet pagina's word Coudenhove vaak geciteert voor het volgende:

Der kommende Mensch der Zukunft wird ein Mischling sein.
Für Paneuropa wünsche ich mir eine eurasisch-negroide Zukunftsrasse.

Dit citaat zou uit de Wiener Freimaurerzeitung Nr. 9/10 stammen. Daar schijn echter twijfel over te bestaan.

Mij schijnt het echter dat de uitlatingen van de heer Kalergi duidelijk zijn voorstellingen en wensbeelden laten vermoeden, ook zonder het expliciete gebruik van het woordje 'wünsche'.

2) Die Welt 26 August 1998, S. 12. 'Die Zwölfzahl der Sterne ist ein Hinweis auf die zwölf Stammen Israels und somit auf das auserwählte Volk Gottes.' Kun via denne uanseelige artikel i dagspressen erfarede nogle enkelte opmærksomme læsere sandheden.

Coudenhove-Kalergi werd gefinancierd door de gebruikelijke geldschieters van revoluties en oorlogen:

Paul Warburg
Paul Warburg
Bernard Baruch
Bernard Baruch

Begin 1924 werden wij opgebeld door Baron Louis Rothschild; één van zijn vrienden, Max Warburg uit Hamburg, had min boek gelezen en wilde ons leren kennen.

Tot mijn grote verbazing bood Warburg mij spontaan 60.000 Goldmark aan om de beweging de eerste drie jaren aan te zwengelen.

Max Warburg die één van de meest eminente en intelligentste mannen die ik ooit ontmoet heb had het tot zijn principe gemaakt om zulke bewegingen te financieren.

Hij bleef zijn gehele leven geïnteresseerd in Pan Europa.

Max Warburg arrangeerde mijn reis naar de Verenigde Staten om mij aan Paul Warburg en de financier Bernard Baruch voor te stellen.

(Bovenstaand citaat van C-K stamt niet uit Praktischer Idealismus)

De financiële theoreticus Ludwig Von Mises (gesteund door Rockefeller Foundation) maakte ook deel uit van Coudenhove-Kalergi's Pan-Europese beweging. Later verspreidden Von Mises volgelingen Arthur Burns en Milton Friedman de theorieën van Von Mises via een netwerk van geheime 'conservatieve' think tanks, aangevoerd door de Mont Pelerin Society. (Meer hier)

Achter gesloten deuren 27 september 2005 - Het (ongeziene) Rothschild Imperium (uitgebreid uiterst goed gedocumenteerd artikel over de macht van Joodse bankiers door de eeuwen.)

 

Verboden in Duitsland - verzwegen door de Europese Unie


Pan Europa Vlag

Het boek is waarschijnlijk niet in zeer vele exemplaren of in grotere getale verschenen, aangezien het heden ten dage moeilijk te krijgen is.

In Duitsland is het boek praktisch gesproken gecensureerd, hoewel het niet op de officiële lijst van in de Bondsrepubliek gecensureerde boeken staat, kan men het nergens kopen, noch nieuw noch antiquarisch.

Toen de uitgeverij "Unabhängige Nachrichten"rond 1990 een samenvatting van het boek uitgaf en plannen had om het hele boek te drukken, werden de lokalen van de uitgeverij door de politie doorzocht en het enige exemplaar van 'Praktischer Idealismus' in beslaggenomen.

Het boek wordt ook op de officiële Internet pagina's van de Europese Unie niet genoemd. Dat is begrijpelijk, daar de inhoudt niet direct in overeenstemming is met het officiële programma van de beweging.

Het is de vraag hoe deze tegenstrijdigheid is ontstaan.
Werd de Europa Beweging gekaapt?

Was 'Praktischer Idealismus' slechts bedoeld voor de weinigen, en was het gepraat om Christelijke waarden en democratie slechts lege retoriek?

Vertaald naar een Artikel van de Deense Wikipedia

Die Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt, Apotheker oder Rabbiner!

Gerelateerd

R.N. Coudenhove-Kalergi Wikipedia Nederlands

Freemasons, Jabulon, Königlicher Bogen vom Unsinn 6 januar 2012 - Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi

R.N. Coudenhove-Kalergi Wikipedia Deutsch

Gerd Honsik - Rassismus legal? – Halt dem Kalergiplan

Verschwörungen - Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi

Der Freiheitsdichter Gerd Honsik wird seit dem
4. Oktober 2007 in der
Justizanstalt Wien-Josefstadt
Wickenburggasse 18-22
A-1082 Wien
gefangen gehalten. http://www.honsik.com/

Gerd Honsik - Rassismus legal? – Halt dem Kalergiplan Gerd Honsik zit nu een gevangenisstraf van 18 maanden uit in Oostenrijk voor het uiten van zijn gedachten, nadat hij via het beruchte Europese Arrestatie Bevel uit zijn Spaanse verblijfplaats werd uitgeleverd aan Oostenrijk.

Voor een 'misdrijf' dat in Spanje niet als zodanig erkend werd / wordt. Een uiterst interessant boek, waarin vele geschiedkundige en filosofische zaken besproken worden die de meesten niet zeer goed bekend zullen zijn. Gerd Honsik is een slachtoffer van en hetze van de pers geweest, die een aantal waanzinnige beschuldigingen tegen Honsik heeft geuit, maar hij heeft in een antal gevallen zijn aanvallers via de rechtbank zijn gelijk gekregen.

Update: De Europese Unie heeft nog steeds deze merkwaardige DR. Frankenstein hoog in zijn vaandel.
De 18e april 2008 werd hij geëerd tijdens een door de EU georganiseerde event, waaraan de zoon van de laatste Oostenrijkse Keizer, Otto Von Habsburg, een trouwe discipel van Coudenhove-Kalergi aanwezig was.

Het zou makkelijk zijn deze geflipte aristocraat af te doen als niet de moeite waard om zich mee bezig te houden, ware het niet, dat het er zeer sterk op lijkt dat zijn plannen deel uit maken van de strategie van de huidige EU.

De sterke promovering van de multiecultuur, immigratie, en uiteindelijk een bewust gestimuleerde rassenvermening, die door de EU in de praktijk nagestreeft wordt, als wel het bestuur door een 'verlichte elite' van 'geestesaristocraten', lijkt erg op het door Coudenhove beschreven model voor wat uiteindelijk de één wereld staat moet worden: De Nieuwe Wereldorde.

Of men Rockefeller, Rothschild, politici medie magnaten en milliardairs, niet gekozen EU burocraten Bilderbergers koningszonen, leden van adelshuizen, en een veelvoud van rabbijnen en andere lobbyisten als 'geestes aristocraten' wenst te beschouwen is natuurlijk een andere vraag.

Zie de verwijzing hier onder:

April 18 2008 - European Union honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect of the EU dictatorship

Walter Lippmann, Friedrich von Hayek, Otto von Habsburg, Coudenhover-Kalergi, Hjalmar Schacht, Rothschild, Ludwig Von Mises, Arthur Burns, Milton Friedman, Mont Pelerin Society, Murray Rothbard. Diepgaand: The Synarchy - A 'Judeo-Christian' Theocracy - Front for the International Jewish Banking Cartel

Balder.org 30 november 2013 - November 12, 2012 - The award of the Coudenhove-Kalergi Prize to EU President Van Rompuy

Korte link naar deze pagina: http://balder.org/counl


Balder Blog - Alle artikelen (Chronologisch overzicht met vlaggen voor taal - Meer informatie; muis over links aldaar)

Balder.org - Artikelen over Zionisme Holocaust, Judaïsme, Joodse Censuur, Israël Lobby, Vervolgingen, Revisionisme, Holocaust Ontkenning, Negationisme (tot 27 April 2009 en daarna Blog categorie 'holocaust' [verzamelnaam voor alles Joods] )

Balder.org - Artikelen over Eurabien, Euromed, Eurabië, Barcelona Verklaring, Euromediterranië, Ongehinderde Immigratie naar Europa - Engels, Deens, Duits


Nederlandstalige artikelen op Balder.org:

Juni 24 2012   Wie Bepalen het Nieuws in Nederland? - Onderzoek naar eigenaars van media corporaties
Juni 30 2010 - Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in schaduw (Gawain)
Mei 06 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon
Apr 01 2009 - Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
Jun 05 2009 - Mark Rutte transcriptie interview Knevel & Van den Brink - Holocaust ontkenning
Mei 13 2008 - Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers in 'De Holocaust'
Jan 06 2008 - Euromediterranië - Geheimgehouden EU-afspraken over Moslim immigratie
Jan 06 2008 - De Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi
- - - - King Arthur - De complete feiten over de holocaust (pdf)
- - - - Gawain - Gawains Weerlegging van Nizkors Holocaustvisie Stop Sjoa Ontkenning - 66 Vragen Ontzenuwd (pdf)

Om Nederland - Joodse betrokkenheid bij immigratie en hate speech wetgeving:

Jun 26 2010 - Belgium: Vlaams Blok politician Roeland Raes sentenced 4 month for alleged ‘holocaust denial’
Jun 05 2009 - Holland: VVD’s Mark Rutte’s plea for more freedom of expression in the Netherlands - transcript
Jun 03 2009 - Denial of the Holocaust in Holland - The Judicial Aspects
Jun 03 2009 - Holland - Holocaust controversy - former party leader Bolkestein supports Rutte’s free speech advocacy
Jun 10 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland
Til Forsiden

Kommenter op: Balder Blog

Dansk
 
Translations

 

Clicky Web Analytics