Kommenter på:
Balder Blog

English
Deutsch
Italiano
Translations

 

Grev Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi

Praktischer Idealismus
(Praktisk Idealisme)
EU Ideologien har Rødder
i racistiske ideer om

Jødisk overlegenhed

Til Forsiden

Kort link til denne artikel:

http://balder.org/coudk

NEW! Video by Matthew North uploaded September 2017

Set in Limited State by YouTube Censors ADL

Download here (right click and choose save as, or save target as):

The Kalergi Plan - Full Documentary Creation Of The EU International Communism

YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=QBXdkbZE

Matthew North's YouTube Channel

(Original page continued)

Vi har lige oplevet hvordan demokratiet er blevet tilsidesat af regeringen og oppositionen og Danmarks suverænitet er blevet solgt til stanglakrids til fordel for det nye EU imperium.

 

Coudenhove Kalergi var ikke selv født som Jøde han var på fædrene side af en meget blandet afstamning; flamsk, græsk, tjekkisk, ungarsk, mm.

Moderen var japaner fra en meget fremtrædende slægt. Han giftede sig i 1915 med jødinden Ida Roland [født Ida Klausner] en kendt skuespiller, sammen med hvem han adopterede to børn.

Efter Ida dør i 1951 gifter han sig i 1969 med grevinden Alexandra von Tiele født Bally og i 1969 med jødinden Melanie Benatzky Hoffmann.

Richard Coudenhove Kalergi 1894-1972
Richard Nicolaus
Coudenhove Kalergi
1894-1972
 

Grev Courdenhove-Kalergi regnes af mange som det moderne EUs fader. Han foreslog Beethovens hymne som EUs sang. Han var meget aktiv ved udformningen af EUs logo. 12 stjerner der skal symbolisere Israels 12 stammer. Logoet blev udformet af Jøden Paul M.G. Lévi.2)

Demokratiet: 'Altså er demokratiets endelige mål åndeligt aristokrati. Det vil give materialisterne nydelse, idealisterne makt.'

Føreren skal træde i stedet for herskeren, det ædle sind i stedet for det ædle navn, det rige hjerte i stedet for den rige pung.

Journalisme: 'Som antikkens rhetor står i dag journalisten i statsmaskinens centrum: Han bevæger vælgerne, vælgerne bevæger politikerne, politikerne ministre. Således påligger det journalisterne det højeste ansvar for alt politisk liv.'

Otto von Habsburg var Coudenhove-Kalergis efterfølger som præsident af den Paneuropæiske Union, Han er æresdoktor af der Jerusalems Universitet og modtager af "International Humanitarian Award", af "Anti Defamation-League" (ADL) af den militante jødiske B’nai B’rith frimurer loge.

Coudenhove Kalergis far var en god ven af Zionismens stifter Theodor Herzl.

EU dyret; globalisterne, ideologerne, frimurerne, elitetænkningen har sejret.

Der har været luftet mange ideer om baggrundene for EU ideologien.

Jeg vil hernede præsentere Jer for nogle uddrag af en bog skrevet af den østrigske Greve Richard N. Coudenhove Kalergi.

Det fortælles nogle steder at manden var halvjøde, hvilket beror på en misforståelse. Coudenhove Kalergi var selv af blandet japansk / (og meget blandet) europæisk blod, men giftede sig med den 13 år ældre jødiske skuespiller Ida Roland sammen med hvem han adopterede to børn.

Jeg havde for lang tid siden stiftet bekendtskab med navnet på denne mand forbindelse med nogle sensationelt skræmmende citater fra hans hånd, der var med at dokumentere at der findes nogle mennesker der på vejne af jøderne og i forlængelse af Jødernes egne oldgamle opfattelser om det jødiske folks overlegenhed over andre folkeslag og Gudgivne ret til at herske over disse1), dyrker en ganske særegen form for racisme og jødisk supremacisme.

Værket der blev citeret fra var 'Praktischer Idealismus' udgivet på Pan Europa Verlag i 1925. Jeg søgte lidt på nettet men fandt ikke videre meget om emnet, og det så mest af alt ud til at være sådan at denne Coudenhove Kalergi var en eller andet obskur forfatter uden videre berømmelse, publikum eller autoritet. Jeg lod sagen ligge, indtil jeg for nylig stødte ind i mange flere oplysninger om denne Coudenhove Kalergi.

Det viste sig at han faktisk betragtes som en af grundlæggerne for det nuværende EU og har en enorm høj stjerne indefor ideologerne fra bevægelsen. Jeg vil ikke gå i detaljer med at beskrive ham, men her er lige to linjer:

I 1922 tog grev Richard Coudenhove-Kalergi initiativ til den Pan Europæiske Union på en stiftende generalforsamling i Wien hvor der deltog flere end 6.000 delegerede. Advarende om 'den bolsjevistiske fare' i Rusland, opfordrede Det Venetianske Hof til nedlæggelse af alle de europæiske nationalstater, og oprettelsen af én enkel europæisk feudalstat efter de Romerske og Napoleontiske kejserriger. US Politics Online [se også billedteksterne]

Som vi ser, var Grev Coudenhove Kalergi tilsyneladende allerede den gang en indflydelsesrig person.

Nu begyndte det at blive mere interessant, hvad mere jeg kunne finde ved at udforske denne mands idéverden, og heldigvis var hele bogen lige til at downloade fra Internettet. Jeg har indtil videre kun læst små udvalgte passager af denne skrift, men det jeg fandt, var chokerende nok til jeg ikke vil vente mere end højst nødvendigt med at bringe dette til kendskabet af en større offentlighed.

Samtidigt med jeg blev chokeret over de ideer der huserede rund i hoved på denne mand, slog det ned i mig, at dette her lige præcis kunne se ud til at være den meget kontante information nødvendig for at kunne binde mange af de historier der går om EU's bagvedliggende ideologiske oprindelse sammen med en del nutidige begivenheder til en meningsfuld enhed. Per Stig Møller har faktisk bevæget sig i lignende baner i sin bog Utopi og Virkelighed

Coudenhoves bog omfatter omkring 190 sider på svulstigt tysk. Jeg har kun læst en brøkdel af det, og kan og vil derfor ikke komme med nogen udtømmende forklaringer og analyser. Hvad jeg har fået øje på indtil videre kunne jeg allerede skrive meget om, og måske gør jeg det ved en senere lejlighed.

  Praktischer Idealismus Omslag
Praktischer Idealismus
Coudenhove - Kalergi Als Freimaurer Bogomslag
 

Forbudt i Tyskland - Skjult af Europabevægelsen
Den er næppe trykt i mange oplag og eksemplarer, da den er vanskelig at fremdrive i dag. I Tyskland - bogen blev skrevet på tysk - er bogen i praksis censureret Selv om den ikke står på den officielle liste over bøger, censureret af Bundesrepublik Deutschland, så er det i dag ikke muligt at købe bogen i tyske butikker, hverken brugt eller ny.

Da forlaget "Unabhängige Nachrichten" omkring 1990 udgav et sammendrag af bogen og vurderede at trykke den i sin helhed, blev det fulgt op af en såkaldt husundersøgelse fra myndighedernes side, hvor forlagets eneste eksemplar af Praktischer Idealismus blev konfiskeret.

Bogen er heller ikke nævnt på Paneuropabevægelsens internetsider. Det er forståeligt, da dens indhold umiddelbart strider med bevægelsens officielle program. Spørgsmålet er, hvordan denne diskrepans opstod: Blev Paneuropabevægelsen kuppet? Var Praktischer Idealismus bare ment for de få at læse, mens talen om kristne værdier, demokrati osv bare var tom retorik? Wikipedia DK

For nu vil jeg nøjes med at sige at vi her har at gøre med en ekstrem etnocentrisk, supremacistisk og racistisk idéverden, der har lighedspunkter med forskellige andre former for elitetænkning som Nazismen.

En nærliggende konklusion kunne også være at Coudenhove Kalergi gør sig mange tanker og højtravende spekulationer, men at det praktiske resultat ikke er meget andet en endnu en variation af traditionel talmudisk tankegang, en variation på ideen om jødisk verdensherredømme, der ikke blot er noget ikke-Jøder beskylder Jøderne for at ville opnå, men noget en del Jøder gennem historien helt åbenlyst og i fuld alvor har følt sig berettiget til.

Jødisk Åndsadel - elitetankegangen - Superracen

Tankegangen passer imidlertid fint til den elitetænkning der udgår fra kulturradikale, globaliser, frimurere, illuminister og illuminati kredse. Også den enorme jødiske indflydelse der er forbundet med alle disse projekter kan forklares med den af Coudenhove Kalergi introducerede ideverden, hvor Jøden indtager en særstilling som en ny åndsadel der skal styre verden.

Stort set alle konspirationsteorier vil føle sig bekræftet når de ser den direkte forbindelse mellem Coudenhove Kalergi afskyelige ideer og de tydelige tegn der er på at det virkeligt er et meget lignende scenario der udspiller sig.

Her taler vi om EU, FN, Nafta, Verdensbanken, Klimatopmøde, Bilderberg osv. De af mig for nylig omtalte opstillinger af kæmpe menoraher (jødiske symboler) og kampen mod den Kristne Jul er et andet tegn på at vi må se med alvor på muligheden at dette faktisk er meget tæt på at kunne være blåtrykkene til den nye verdensordens ideologiske univers.

Indholdet af det der her er gengivet af Coudenhove Kalergis tekst er rendyrket racistisk og totalitær tankegang. Vi må protestere over at denne afskyelig elitarisme koblet med en dyb racistisk tankegang ser ud til at udgøre den Europæiske Unions underliggende ideologiske fundament.

Bær over med oversættelsens kvalitet, eller læs den tyske tekst hvis i tvivl.

Hele bogen: Praktischer Idealismus (pdf)

Her en tysk udgave af nedenstående uddrag.

Numrene mellem klammerne: [12] henviser til sider i pdf-dokumentet, hvorved man kan søge efter de korresponderende passager i den tyske tekst. Jeg har sat nogle overskrifter ind der ikke hører til teksten. Oversættelsen er lavet uafhængigt af teksterne på Wikipedia (dem havde jeg endu ikke opdaget den gang!).


Dansk oversættelse af udvalgte uddrag af Praktischer Idealismus

Af Greve Richard N. Coudenhove Kalergi - udgivet i Wien i 1925.

Adelsracen - Ædeljøden
Genrikh Yagoda
Genrikh Yagoda
Lazar Kaganovich
Lazar Kaganovich
Bela Kun
Bela Kun
Leon Trozki
Leon Trotzki
Emma Goldman
Emma Goldman
Theodor Hertzl
Theodor Hertzl
 


Eugenik

Coudenhove Kalergi Seite 50:

„Dann wird die erotische Lebensform der Minderwertigen und Mittelmäßigen Freie Liebe sein, der Auserwählten: Freie Ehe. So wird der neue Zuchtadel der Zukunft nicht hervorgehen aus den künstlichen Normen menschlicher Kastenbildung, sondern aus den göttlichen Gesetzen erotischer Eugenik.

Die natürliche Rangordnung menschlicher Vollkommenheit wird an die Stelle der künstlichen Rangordnung: des Feudalismus und Kapitalismus treten.

Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des (weißen] Adels, mit der Nivellierung der Menschheit begann, wird in der Züchtung des Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Hier, in der sozialen Eugenik, liegt seine höchste historische Mission, die er heute noch nicht erkennt: aus ungerechter Ungleichheit über Gleichheit zu gerechter Ungleichheit zu führen, über die Trümmer aller Pseudo-Aristokratie zu echtem neuem Adel.“

 
Adelsracen Anno 2007
Michel Friedman
Michel Friedman
Alan Yentob - BBC - Iraqi Jew
Alan Yentob - BBC
Lord Hollick - ITV
Herbert Pundik
Arne Notkin - DR
Arne Notkin - DR
Leonid Nevzlin
Leonid Nevzlin

Gussinski

Simon Wiesenthal

Boris Beresovski

Mihail Khodorkovsky
Marcus Wolf STASI
Marcus Wolf STASI
Adelsracen Anno 2007

Bernard Kouchner

Lord Michael Levy

Brigitte Zypries

Sarko

Cohn-Bendit - K. Me

David Miliband

Lord Greville Janner

Laurent Fabius

Michael Melchior

David Abrahams
   

Alan Dershowitz

David Horowitz

Richard Perle

Paul Wolfowitz

Paul Spiegel

Yitzhak Ginsburgh

Ariel Sharon

Abe Foxman
 
 
 
  Zionisten Barbara Lerner Spectre om Jødernes selvvalgte rolle ved 'Europas forvandling' (Holdt musen over videoen for at se knapperne og starte den)

Europæerne bliver negroide bastarder

Mennesket i en fjern fremtid vil være en bastard. De nuværende racer og kaster vil blive offer for den tiltagende overvindelse af rum, tid, og fordomme. De eurasiske-negroide fremtidsrace der i det ydre vil ligne de gamle egyptere, vil erstatte folkenes mangfoldighed med en mangfoldighed af personligheder. [22]

Kristendommen som var gjort etisk klar af de jødiske Esseere (Johannes), åndeligt af de jødiske Aleksandrinere (Philo), var regenereret Jødedom. For så vidt er Europa kristent, er det (i etisk - åndeligt henseende) jødisk; for så vidt Europa er moralsk, er det jødisk.

Næsten hele den europæiske etik har sine rødder i Jødedommen. Alle forkæmpere for en religiøs eller ureligiøs kristelig moral, fra Augustinus til Rousseau, Kant og Tolstoj var Valgjøder [Wahljuden] i åndelig forstand. Nietzsche er den eneste ikke-jødiske, den eneste europæiske hedenske etiker.

De mest prominente og overbeviste repræsentanter af kristne ideer, der i deres genfødsel hedder pacifisme og socialisme, er Jøder.

I Østen er det kinesiske folk det etiske par excellence [...] - i Vesten det jødiske.

Gud var de gamle Jøders statsoverhovedet, deres moralreligion de borgerlige retsbøger, synd var forbrydelse.

Jødedommen er gennem årtusinderne blevet tro mod den teokratiske ide af identifikationen af politik og etik: Kristendom og socialisme er begge forsøg på at skabe et Gudsrige.

For to tusinde år siden var det de første kristne, ikke Farisæernes og Saddukæernes arvinger og fornyere af den mosaiske tradition; i dag er det hverken Zionisterne eller de Kristne, men de jødiske førere af socialismen: for også de vil med største selvfornægtelse udviske kapitalismens arvesynd, forløse menneskerne fra uret, vold, slaveri og forvandle den syndige verden til et jordisk paradis. [27]

Hos disse nutidige jødiske profeter der forbereder en ny verdensæra er ved alting det etiske primær; i politik, religion, filosofi og kunst. Fra Moses til Weiniger var etik hovedproblemet for den jødiske filosofi.

I disse etiske grundholdninger til verden ligger oprindelsen til det jødiske folks enestående storhed - sammen med den fare at Jøder der taber deres tro på etik synker tilbage til kynisk egoisme, mens mennesker med en anden mentalitet også efter at have tabt deres etiske indstilling stadigvæk beholder en smule høviske værdier og fordomme (ægtemand, gentleman, kavalier osv.) der bevarer dem for at nedstyrte i værdikaosset.

Det der hovedsageligt adskiller jøderne fra gennemsnits bymennesket, er at de er indavlsmennesker.

Karakterstyrke forbundet med åndelig skarphed predestinerer Jøden i sin mest fremragende eksemplarer som fører af den urbane menneskehed, fra falske til ægte åndsaristokrater som forkæmpere af kapitalismen og revolutionen. [28]

Nu står vi så på tærsklen af den tredje epoke i den nye tid: socialismens. Også den støtter sig til den urbane industriarbejderklasse, der føres af revolutionære forfatteres aristokrati.

Blodadelens indflydelse falder, indflydelsen af den åndelige adel vokser.

Denne udvikling, og dermed det moderne politiks kaos, vil først da finde sin afslutning indtil en åndelig aristokrati bemægtiger sig samfundets magtmidler: krudt, guld, tryksværte, og bruger det til almenvellet. [32]

Kommunistisk diktatur et skridt på vej...

En udslagsgivende etape på vej til dette mål udgøres af den russiske bolsjevisme, hvor en lille skare kommunistiske åndsaristokrater regerer landet, og bevidst bryder med det plutokratiske [plutokrati = rigmændsvælde] demokratur der nu behersker den øvrige verden.

Kampen mellem kapitalisme og kommunisme om arven fra den besejrede blodadel er en krig mellem brødre af den sejrrige hjerneadel, en kamp mellem den individualistiske, socialistiske, egoistiske, altruistiske, hedenske og kristne ånd. Generalstaben fra begge parter rekrutteres fra Europas åndelige førerrace: Jøderne.

Kommunisme og kapitalisme er begge rationelle, begge mekanisk, begge abstrakt, begge urban. Militæradelen er sat helt ude af spil. Åndens virkning, åndens magt, troen på ånden, håbet på ånden vokser: og med den en ny adel. [33]

[44] For at klatre op, for at komme fremad er det nødvendigt med mål, for at nå mål bruger man mennesker der sætter sig mål, til målet fører: aristokrater.

Aristokraten som leder er et politiske begreb, den adelige som eksempel er et æstetisk ideal.

Det højeste krav forudsætter at aristokrati falder sammen med adel, fører falder sammen med forbillede: sådan at førerskabet tilfalder det fuldendte menneske.

Eurpæiske kvantitetsmennesker og jødiske kvalitetsmennesker

Fra det europæiske kvantitetsmenneske, der kun tror på antallet, på massen, hævder sig to kvalitetsracer: blodadel og jødedom. Hver for sig holder de begge fast i troen på deres højere mission, på deres bedre blod, på forskelle i menneskelig rangorden.

I begge disse heterogene [forskellige] foretrukne racer ligger kernen af den europæiske fremtidsadel: i den feudale blodadel, for så vidt den ikke lod sig korrumpere af gården [de landlige omgivelser], i den jødiske forstandsadel for så vidt den ikke lod sig korrumpere af kapitalen.

Som garanti for en bedre fremtid forbliver en lille rest højtstående landadel og en lille kampgruppe med revolutionær intelligens.

Her vokser bliver fællesskabet mellem Lenin, manden fra den landlige lavadel, og Trotzki, den jødiske litterat til et symbol: her forsoner sig modsætninger af karakter og ånd, fra Junker og litterat, fra det landlige og det urbane, det hedenske og det kristne til den skabende syntese af det revolutionære aristokrati.

Et skridt fremad i det åndelige ville være nok for at kunne sætte de bedste elementer af blodadelen, der på landet har forskånet deres fysiske og moralske sundhed for de depraverende indvirkninger af bondegårdsluften, i tjeneste af den nye menneskebefrielse.

For de er forudbestemt af deres traditionelle mod, deres antiborgerlige og antikapitalistiske mentalitet, deres ansvarsfølelse, deres foragt for materielle fordele, deres stoiske viljetræning, deres integritet, deres idealisme. [45]

10. JØDEDOM, FREMTIDSADEL og KHASARER

De mest betydningsfulde af såvel den korrumperede som den retskafne forstandsadel er Jøder. Deres ånds overlegenhed forudbestemmer dem til at blive en hovedbestanddel af den kommende adel.

Et blik i det jødiske folks historie forklarer dets forspring i kampen om menneskehedens førerskab.

For to årtusinder siden var Jødedommen et religionsfællesskab der bestod af etisk religiøst anlagte individer fra alle nationer af den antikke kulturkreds, med et nationalt hebræisk centrum i Palæstina.

Allerede den gang gjald det fælles forbindende og primære ikke nationen, men religionen. I løbet af det første årtusind af vores tidsregning indtrådte i dette trosfællesskab proselytter fra alle folkeslag, til sidst konge, adel og folket af de mongolske Khasarer, Sydruslands herrer.

Først den gang sluttede det jødiske religionsfællesskab sig sammen i et kunstigt folke fælleskab, og lukkede sig af overfor alle øvrige folkeslag.

Gennem usigelige forfølgelser forsøger det kristne Europa gennem et årtusinde at udrydde det jødiske folk, Resultatet var at alle Jøder der var viljesvag, skruppelløs, opportunistisk eller skeptisk lod sig døbe, for derved at undslippe kvalerne af den endeløse forfølgelse.

Også gik gennem disse utrolig svære livsbetingelser alle de Jøder til grunde, der ikke var dygtige, kloge eller opfindsomme nok til at klare overlevelseskampen i denne allersværeste form.

Så kom der endelig ud af alle disse forfølgelser et lille fællesskab, hærdet gennem et heltemodigt båret martyrium for ideen og lutret af alle viljesvage og åndsfattige elementer.

I stedet for at tilintetgøre Jødedommen, har Europa mod dets vilje forædlet det gennem denne kunstige udvælgelsesproces og opfostret det til en fremtidens førernation.

Intet under altså, at dette folk der udsprunget af ghettofængslet har udviklet sig til Europas åndelige adel.

En ny Adelsrace af Gud's nåde

Således havde et godt forsyn i det øjeblik da feudal-adelen forfald, gennem jødernes frigørelse skænket Europa en ny adelsrace af Guds nåde.

Den første typiske repræsentant for denne opkommende fremtidsadel var den revolutionære edel-jøde Lassalle, der i en høj grad forenede korporlige skønhed med karakterens ædelmodighed og skarphed af ånden: aristokrat i højeste og sandeste betydning af ordet var han en født leder og vejviser for sin tid.

De jødiske helte fra den øst og mellemeuropæiske revolution står ikke det mindste tilbage for de ikke-jødiske verdenskrigs-helte hvad angår mod, udholdenhed og idealisme, mens de overgår disse adskillige gange på det åndelige plan. [50]

Einstein, Mahler, Bergson og Trotzki

Med begge disse forsøg på frelse af åndelig -etisk oprindelse har Jødedommen givet de arveløse europæiske masser en rigere gave end noget andet folk.

Hvordan den moderne Jødedom også gennem sin procentsats af betydningsfulde mænd overgår alle øvrige folkeslag: knap et århundrede efter sin befrielse stiller dette lille folk med Einstein i spidsen for den moderne videnskab; med Mahler i spidsen for den moderne musik; med Bergson i spidsen for den moderne filosofi; med Trotzki i spidsen for den moderne politik. [51]

Hadefulde skinsyge Europæere

Den prominente position som Jødedommen indtager disse dage, takker den alene sin åndelige overlegenhed, som sætter den i stand til at sejre i den åndelige kappestrid over en af en stor overmagt begunstiget hadske, skinsyge rivaler.

Den moderne antisemitisme er en af de mange automatreaktioner af det middelmådige mod det fortræffelige; det er en nutidig form af Ostrakisme [udelukkelse] anvendt mod et helt folk.

Som folk oplever Jødedommen den evige kamp af kvantiteten mod kvaliteten, mindreværdige grupper mod højerestående individer, mindreværdige majoriteter mod overlegne minoriteter.

Antisemitismens hoved-rødder er inskrænkethed og skinsyge: inskrænkethed i det religiøse eller det videnskabelige, skinsyge i det åndelige eller det forretningsmæssige.

Fordi de er kommet fra en international religionsfællesskab, og ikke stammer fra en lokal race, er Jøder det folk med den største blodblanding, og fordi de lukkede sig af fra de andre folkeslag gennem tusind år, er de det folk med den stærkeste indavl.

Ikke kun morgendagens revolutionære åndsaristokrati - også dagens plutokratiske gangster-pøbelvælde rekrutteres hovedsageligt af Jøder: og skaffer således antisemitismens agitatoriske våben.

Tusindårigt slaveri har med få undtagelser berøvet Jøderne herremenneskets gebærder. Varig undertrykkelse hæmmer personlighedsudfoldelsen: og tager derved et hovedelement af den æstetiske ånds-adels-ideal. En stor del af Jødedommen lider fysisk såvel som psykiske under dette savn; denne mangel er hovedårsagen at det europæiske instinkt værger sig imod at anerkende Jødedommen som adelsrace.

Den bitterhed hvor med undertrykkelsen har belastet Jødedommen, giver det meget vital spænding; men fratager den meget af den fornemme harmoni. Overdreven indavl, forbundet med hyper-urbaniteten fra ghetto-fortiden, havde mange dekadente fysiske og psykiske træk som følge. Det som Jødens hoved vandt, gik ofte på bekostning af kroppen; hvad hans hjerne vandt, gik på bekostning af hans nervesystem.

Således lider Jødedommen af en hypertrofi af hjernen hvilket bringer den i modstrid med de adelige krav til en harmonisk personlighedsudfoldelse. Den kropslige og nervemæssige svækkelse der plager mange fremragende Jøder en mangel på fysisk mod (ofte i forbindelse med det højeste moralske mod) og en usikkerhed i deres optræden: Egenskaber som endnu i dag ser ud til at være uforenelige med adelsmenneskets ridderlige ideal. [53]

Det åndelige Herrefolk skadet af det europæiske slavemenneske

Så lider det åndelige Herrefolk Jøderne under slavemenneskets træk der er blevet ham indprentet af hans historiske udvikling; stadigvæk bærer mange jødiske personligheder holdningen og gebærderne af et ufrit undertrykt menneske. I deres gebærder er faldne aristokrater ofte mere adelige end fremragende Jøder.

Jødedommens gennem udviklingen opståede mangler, vil gennem udviklingen igen forsvinde. Rustikalisering [tilpasse til bondelandet] (en vigtig del af Zionismen), sammen med sportstræning vil befri Jøderne for den ghetto-rest som den endnu bærer i dag.

At dette er muligt, beviser udviklingen af den amerikanske Jødedom. Den faktiske frihed og magt som Jødedommen har vundet, vil gradvis resultere i at disses holdning og gebærder vil komme til at følge den som kendetegner fri, mægtige mennesker.

Ikke kun Jødedommen vil bevæge sig i retning af det vestlige adelsideal - også det vestlige adelsideal vil opleve en forvandling der kommer Jødedommen i møde på halvvejen.

I et mere fredeligt fremtids-Europa vil adelen aflægge sin krigeriske natur, og bytte den med en åndelig - præsteagtig.

Et pacificeret og socialiseret Vesten vil ikke længere have brug for herrer og herskere - kun førere [Führer], opdragere, forbilleder. [54]

Europa er religiøst erobret af Jøderne, - militært af Germanerne: i Asien sejrer Indiens og Arabiens religioner: - mens Japan er deres politiske overlegne.

Slut uddrag Praktischer Idealismus

1) Dette fremgår af utallige passager i Torah og Talmud, men også af citater fra nutidige Jøder fra israelske politikere til medlemmer af Chabad Lubavitch findes der store mængder citater der godtgør at denne opfattelse er en uløselig del af den jødiske identitet, selv i sin mere ekstreme og bizarre forestillinger.

2) Die Welt 26 August 1998, S. 12. 'Die Zwölfzahl der Sterne ist ein Hinweis auf die zwölf Stammen Israels und somit auf das auserwählte Volk Gottes.' Kun via denne uanseelige artikel i dagspressen erfarede nogle enkelte opmærksomme læsere sandheden.


Kommenterede genfortællinger på dansk af kapitler af bogen på Wikipedia

Praktischer Idealismus: I. Om land og by mennekser
Praktischer Idealismus: Teknikkens Forsvarstale
Praktischer Idealismus: Pacifisme

Wikipedia - Paneuropabevægelsen

Wikipedia - Richard Nikolaus Eijiro Graf Coudenhove-Kalergi

 

Praktischer Idealismus: Ganzes Buch auf Deutsch (pdf)

  Paul Warburg
Paul Warburg
Bernard Baruch
Bernard Baruch
 

Familien (Samuel Moses) Del Branco flyttede i 1559 fra Italien til Tyskland og ændrede familienavnet til Warburg. I 1798 stiftede familien banken M. M. Warburg & Co.

Paul Warburg var en tysk immigrant der kom til Amerika sammen med sin bror Felix. Begge brødrene var Illuminati medlemmer af B'nai B'rith, og blev partnere i banken Kuhn, Loeb & Co.

Den kendte frimurer James Paul Warburg sagde den 17 February 1950 i det amerikanske Senat:

"Vi skal have en verdensregering, om vi kan lide det eller ej. Det eneste spørgsmål er om det vil blive opnået gennem samtykke eller erobring"

Paul Warburg var gift med Nina Loeb, datter af bankmanden Salomon Loeb. Kuhn, Loeb & Co., fra den mest indflydelsesrige bankforretning i USA i den første del af 1900 tallet. Paul's bror Felix Warburg var gift med Frieda Schiff, datter af den kendte Jacob Schiff. Schiff, en ledende Zionist, var den største andelshaver i Kuhn, Loeb & Co. Han havde været med til at finansiere Leon Trotsky (Lev Bronstein) da Bolshevikkerne tog magten. Inden da havde han hjulpet Alexander Kerensky (Aron Kiirbis) til magten. Jacob Schiff havde også beordret Lenin til at myrde tzar familien, hvilket fremgik af et telegram han sendte til Lenin.

Coudenhove Kalergi blev finansieret af revolutionens finansmænd:

I starten af 1924 fik vi et opkald fra Baron Louis de Rothschild; en af hans venner, Max Warburg fra Hamborg havde læst min bog og ville lære os at kende.

Til min overraskelse tilbød Warburg mig spontant 60.000 Guldmark, for at sikre Bevægelsen en god start de første tre år.

Max Warburg der var en af de mest fremragende og viseste mænd jeg nogensinde har mødt, støttede sådanne bevægelser principielt.

Han forblev oprigtigt interesseret i Pan Europa i resten af hans liv. Max Warburg arrangerede i 1925 en rejse til USA for at introducere mig til Paul Warburg og finansmanden Bernard Baruch.

Finans-teoretikeren Ludwig von Mises (støttet af et legat fra Rockefeller Foundation) deltog også i Coudenhove-Kalergis Paneuropæiske bevægelse.

Senere spredte Von Mises elever Arthur Burns og Milton Friedman von Mises' teorier gennem et netværk af hemmelige 'konservative' tænketanke, ledet af Mont Pelerin Selskabet. (Mere her)

 

 

 

 

 

 

 

dansk Balder Blog 18 april 2008 - EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader

Balder.org 30 november 2013 - November 12, 2012 - The award of the Coudenhove-Kalergi Prize to EU President Van Rompuy

Freemasons, Jabulon, Königlicher Bogen vom Unsinn 6 januar 2012 - Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi

R.N. Coudenhove-Kalergi Wikipedia Deutsch

Gerd Honsik - Rassismus legal? – Halt dem Kalergiplan

Verschwörungen - Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi

Walter Lippmann, Friedrich von Hayek, Otto von Habsburg, Coudenhover-Kalergi, Hjalmar Schacht, Rothschild, Ludwig Von Mises, Arthur Burns, Milton Friedman, Mont Pelerin Society, Murray Rothbard. Meget dybdeborende artikel: dansk The Synarchy - A 'Judeo-Christian' Theocracy - Front for the International Jewish Banking Cartel


Balder.org - Artikler om - Articles about Holocaust, Zionism, Judaisme, Jødisk Censur, Israel Lobby, Forfølgelse, Revisionisme, benægtelse, Holocaust benægtelse

Balder.org - Articles about Eurabia, Euromediterranean, Barcelona Declaration, Unlimited Immigration to Europe. English Deutsch Dansk

Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog

Kort link til denne artikel: for visse fora / blogs: http://balder.org/coudk

English
Deutsch
 
Translations

 

Clicky Web Analytics