Balder Blog  

Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon

De vertaling begint een stukje voorbij de introductie bij 'For the nationalist and political Jew, history is a pragmatic tale', in de Engelse versie.

Gilad Atzmon jazz-musiker Israel
Gilad Atzmon jazz-musiker Israel

[. . .] Voor nationalistische en politieke joden is de geschiedenis een pragmatisch en elastisch verhaal, los van academische en wetenschappelijke mores. Joodse geschiedenis verandert onafhankelijk van feiten, waarheidsgehalte of overeenkomst met de gegeven realiteit.

Het weert integriteit en ethiek en vertoont voorkeur voor onderwerping in plaats van creatief denken. Joodse geschiedenis is een fantasmagorisch verhaal bedoeld om de belangen van een bepaalde stam te dienen en die stam alleen.

In joods perspectief: of het goed is voor joden en voor Israël.

Geschiedwetenschap behoort niet tot de joodse traditie. In feite is er geen enkele joodse historische publicatie geweest vanaf Josephus Flavius in de Eerste Eeuw tot Isaak Markus Jost in de 19e Eeuw.

Bijna tweeduizend jaar lang waren joden niet geïnteresseerd in hun eigen of andermans geschiedenis, althans niet zodanig dat zij er iets van onderzochten of publiceerden. Nauwgezet historisch onderzoek was dan ook nooit een serieus onderdeel van de joodse traditie. Er was geen behoefte aan dergelijk methodisch onderzoek.

Video Shlomo Sand helemaal onderaan

Het volstond de Bijbel en de Talmoed te lezen om antwoorden te krijgen op de dagelijkse vragen, de betekenis van het jood-zijn en het daaraan verbonden lot. Zoals de Israëlische historicus Shlomo Sand stelt "de seculaire chronologische tijd was ondergeschikt aan de 'Diaspora tijd', gemodelleerd naar de verwachte komst van de Messias."

Dat veranderde midden 19e Eeuw met de secularisatie, verstedelijking, emancipatie en de tanende autoriteit van de Rabbijnse leiding. Toen pas, bij het ontwaken van het Europese jodendom, ontstond behoefte aan alternatieven voor het Rabbinale gezag. Ineens moesten geëmancipeerde joden beslissen waar zij vandaan kwamen, waar zij stonden en afwegen wat hun rol was in de zich plotseling openstellende Westerse maatschappij.

Toen werd de joodse historie in haar moderne vorm geschapen: het Judaïsme omgevormd van een religie naar een stelsel met verwoestend raciaal georiënteerde expansionistische implicaties. Zoals bekend, is de door Shlomo Sand's omschreven ‘Joodse Natie’ als fictief maaksel, thans onderwerp van academische kritiek.

Echter, afzien van gebondenheid aan waarheid is symptomatisch voor elke vorm van modern-joodse collectieve ideologie en identiteitspolitiek. De zionistische negatie van de Palestijnse historie en erfenis is daarvan slechts een voorbeeld. In feite is elke joods-collectieve visie op het verleden judeocentrisch en wars van academische en wetenschappelijke methodiek.

Toen ik nog jong en naïef was, beschouwde ik geschiedenis als een serieus academisch onderwerp. Zoals ik het begreep had het iets van doen met zoeken naar waarheid, chronologie en feiten. Ik was ervan overtuigd dat geschiedenis bedoeld was om een zinnig beeld van het verleden te scheppen, gebaseerd op methodisch onderzoek. Ook geloofde ik dat het de veronderstelling vooropstelde dat het verleden licht kan werpen op het heden en ons mogelijk kan helpen uitzicht te krijgen op een betere toekomst.

Ik groeide op in de joodse staat en het duurde geruime tijd alvorens ik tot het besef kwam dat het joods historisch verhaal iets heel anders was. In het joodse intellectuele getto beslist men hoe de toekomst behoort te zijn en schept men dienovereenkomstig het ‘verleden’. Frappant genoeg komt die methode precies overeen met die welke onder Marxisten heerst. Zij vormen het verleden zodanig dat ze naadloos past in hun visie van de toekomst. Zoals een oud Russisch gezegde luidt: "Als de feiten niet overeenkomen met de Marxistische ideologie, veranderen de communistische wetenschappers de feiten (eerder dan dat zij de theorie aanpassen)”.

Toen ik jong was dacht ik niet dat geschiedenis een zaak was van politieke besluiten of overeenkomsten tussen een rabiate zionistische lobby en haar favoriete holocaustoverlevende. Ik beschouwde historici als wetenschappers, bezig met adequaat onderzoek volgens strikte procedures. Ik overwoog toen zelfs historicus te worden.

Toen ik jong en naïef was, was ik ervan overtuigd dat wat ze ons over onze ‘collectieve’ geschiedenis vertelden, werkelijk was gebeurd. Ik geloofde het allemaal, het Koninkrijk van David, Massada en toen de Holocaust: de zeep, de lampenkap, de dodenmars, de Zes Miljoen.

Hoe dan ook, het kostte me vele jaren te begrijpen dat de Holocaust, de kern van het huidige joodse geloof, helemaal geen historische gebeurtenis was, want historische gebeurtenissen hebben geen bescherming van wetten en politici nodig. Het duurde jaren er achter te komen dat mijn overgrootmoeder niet tot zeep of een lampenkap was gemaakt. Waarschijnlijk krepeerde zij door uitputting, tyfus of misschien zelfs in een massa-executie.

Dat was inderdaad kwalijk en tragisch, maar niet veel anders dan het lot van miljoenen Oekraïners die ervoeren wat communisme werkelijk was. "Enkele van de ergste massamoorden uit de geschiedenis” schreef zionist Sever Plocker op het Israëlische Ynet over de onthulling van de Holodomor en de joodse medeplichtigheid aan die kolossale misdaad, mogelijk de grootste misdaad uit de 20e Eeuw.

Het lot van mijn overgrootmoeder verschilde ook niet zoveel van de honderdduizenden Duitsers die omkwamen in de doelbewust blinde terreurbombardementen, omdat zij Duitsers waren. Ook de mensen in Hiroshima stierven omdat zij Japanners waren. 1 Miljoen Vietnamezen stierven omdat zij Vietnamezen waren en 1,3 miljoen Irakezen omdat zij Irakezen waren. Kortom, de tragische omstandigheden van mijn overgrootmoeder waren achteraf toch niet zo bijzonder.

Het kostte mij jaren te accepteren dat het Holocaustverhaal in haar huidige vorm historisch gezien geen stand houdt. Hier een kleine anekdote om dat aan te tonen:

 
  Israel Gutman - Holocaust Survivor Describes Ghetto and Death Camp
  YadVashem — 24. apr 2008 — Yisrael Gutman was born in Warsaw in 1923. His parents and older sister perished in the ghetto, and his younger sister was a member of Janusz Korczak's orphanage. As a member of the Jewish Underground in the Warsaw ghetto, Yisrael Gutman was wounded in the uprising. From Warsaw he was taken to Majdanek, and from there to Auschwitz. In May 1945 he was sent on the death march to Mauthausen. In total, he spent two years in the camps. After the war he helped in the rehabilitation of survivors, was active in the Bericha movement, and immigrated to Palestine in 1946. A world-renowned scholar of Holocaust studies, Prof. Gutman has dedicated his life to studying the Holocaust and perpetuating its lessons for the next generations.

Als de Nazi’s alle joden uit hun Reich (‘Judenrein’) wilden hebben, of zelfs dood zoals het zionistische verhaal beweert, waarom marcheerden zij er dan aan het eind van de oorlog honderdduizenden terug naar het Reich? Met die eenvoudige vraag hield ik mij lange tijd bezig. Uiteindelijk belandde ik in historisch onderzoek en kwam ik er via de Israëlische Holocausthistoricus Israel Gutman (video rechts) achter dat joodse gevangenen zich vrijwillig bij die marsen aansloten. Hier een getuigenis uit Gutman's boek:

"Een van mijn bekenden in het kamp kwam op de nacht voor de evacuatie naar mij toe en bood mij een schuilplaats ergens buiten het kamp aan, op de weg naar de fabriek. Het was de bedoeling het kamp te verlaten met een van de konvooien en bij de poort te ontsnappen en onder dekking van de duisternis weg van het kamp te komen.

De verleiding was groot. Maar toch, nadat ik alles had overwogen, besloot ik met alle anderen mee te gaan (met de mars) en hun lot te delen.” (Israel Gutman [editor], People and Ashes: Book Auschwitz - Birkenau, Merhavia 1957).

Ik was hoogst verbaasd: als de Nazis in Auschwitz-Birkenau een doodsfabriek runden, waarom volgden joodse gevangenen hen dan vrijwillig tot het eind van de oorlog? Waarom wachtten de joden niet op hun Rode bevrijders?

Naar mijn mening hebben we 65 jaar na de bevrijding van Auschwitz het recht de noodzakelijke vragen te stellen. We moeten vragen naar beslissende historische bewijzen en argumenten, liever dan een religieus verhaal te volgen dat is vergeven van politieke druk en wetgeving. We moeten de Holocaust ontdoen van haar Judeocentrisch uitzonderlijke status en het behandelen als een hoofdstuk van de geschiedenis dat behoort tot een bepaalde tijd en een bepaalde plaats.

65 jaar na de bevrijding van Auschwitz moeten we onze geschiedenis herzien en vragen: waarom? Waarom werden de joden gehaat? Waarom stonden de Europese volkeren op tegen hun naaste buren? Waarom worden de joden gehaat in het Midden Oosten, waar zij zeker een kans hadden een nieuwe bladzijde open te slaan in hun geplaagde geschiedenis?

Als zij dat werkelijkwilden, zoals de eerste zionisten claimden, waarom faalden zij? Waarom verscherpte Amerika haar immigratiewetten tijdens het groeiende gevaar voor de Europese joden? We moeten ons ook afvragen welk doel de wetten tegen Holocaustontkenning dienen.

Wat verbergt de Holocaustreligie? Zo lang we geen vragen stellen, zijn we onderworpen aan de plannen van de zionisten en hun Neoconservatieve agenten. We zullen blijven moorden uit naam van het joodse lijden. We zullen onze medeplichtigheid aan Westerse imperialistische Misdaden tegen de Menselijkheid voortzetten.

Hoe verschrikkelijk ook, op enig moment werd aan een afschuwelijke tijd een exceptionele meta-historische status gegeven. De ‘feitelijkheid’ ervan werd afgedicht door draconische wetten, de discussie door sociale en politieke achtergronden.

De Holocaust werd de nieuwe Westerse religie. Helaas, het is de meest sinistere religie van de mensheid. Het is een ‘license to kill’, om te vernederen, nucleair te treffen, te vernietigen, te verkrachten, te plunderen en etnisch te zuiveren.

Het maakt wraakzucht en revanche tot Westerse waarden. Nog verontrustender is, dat het de mensheid berooft van haar erfgoed en ons belet waardig naar ons verleden om te zien.

Holocaustreligie berooft de mensheid van haar humanisme. In naam van de Vrede en toekomstige generaties moet de Holocaust haar exceptionele status worden ontnomen. Het dient te worden onderworpen aan grondig historisch onderzoek. Waarheid en zoeken naar waarheid is een elementaire menselijke eigenschap. Die moet prevaleren.

Oorsprongkelijk artikel:

Gilad Atzmon webwerf 13 Maart 2010 - Truth History and Integrity by Gilad Atzmon


Meer aanbevelenswaardig van Gilad Atzmon:

Gnostic Liberation Front - AIPAC Mordechais: The Holocaust religion is probably as old as the Jews

Balder.org - Gilad Atzmon: AIPAC Mordechais Holocaustreligionen lige så så gammel som Jøderne selv

Balder Blog 21 april 2012 - Fantastisk interview - Gilad Atzmon om 'Jewish Identity Politics' og meget mere (Meria Heller Show - Video in English)

Balder Blog 6 december 2011 - Alan Dershowitz anmelder Gilad Atzmons bog The Wandering Who? - Mix af Mein Kampf, Zions Protokoller og blod af kristne børn

Balder Blog 30 november 2011 - Gilad Atzmon i lunt humør fejrer sejr over zionistiske censurforsøg


Gilad Atzmon is geboren in Israel en diende in het Israelische leger

Hij is de schrijver van twee romans: ‘A Guide to the Perplexed’ en ‘My One and Only Love’.

Gilad Atzmon is ook één van de beste jazz-saxsofonister in Europa.

Zijn CD, Exile, werd verkozen als BBC’s beste Jazz CD van het jaar .

Hij woont nu in London en heeft de Engelse nationaliteit aangenomen: atz@onetel.net.uk| Gilad Atzmons webwerf   

 

 

 


Shlomo Sand - Israelische historicus - The invention of the Jewish people - met Riz Khan 01
 
Shlomo Sand - Israelische historicus - The invention of the Jewish people - met Riz Khan 02

 

Nederlandstalige artikelen op Balder.org:

Juni 24 2012   Wie Bepalen het Nieuws in Nederland? - Onderzoek naar eigenaars van media corporaties
Juni 30 2010 - Demjanjuk Complot stelt Dreyfus-Affaire in schaduw (Gawain)
Mei 06 2010 - Waarheid, Geschiedenis en Integriteit - Israel, Jodendom, Zionisme - Gilad Atzmon
Apr 01 2009 - Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
Jun 05 2009 - Mark Rutte transcriptie interview Knevel & Van den Brink - Holocaust ontkenning
Mei 13 2008 - Deense holocaust onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers in 'De Holocaust'
Jan 06 2008 - Euromediterranië - Geheimgehouden EU-afspraken over Moslim immigratie
Jan 06 2008 - De Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi
- - - - King Arthur - De complete feiten over de holocaust (pdf)
- - - - Gawain - Gawains Weerlegging van Nizkors Holocaustvisie Stop Sjoa Ontkenning - 66 Vragen Ontzenuwd (pdf)

Om Nederland - Joodse betrokkenheid bij immigratie en hate speech wetgeving:

Jun 26 2010 - Belgium: Vlaams Blok politician Roeland Raes sentenced 4 month for alleged ‘holocaust denial’
Jun 05 2009 - Holland: VVD’s Mark Rutte’s plea for more freedom of expression in the Netherlands - transcript
Jun 03 2009 - Denial of the Holocaust in Holland - The Judicial Aspects
Jun 03 2009 - Holland - Holocaust controversy - former party leader Bolkestein supports Rutte’s free speech advocacy
Jun 10 2008 - Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland
  Balder Blog

 

Clicky Web Analytics