Kommenter på:
Balder Blog

Artikler publiceret på Balder Org er helt for forfatternes egen regning. Publikation her betyder ikke at vi nødvendigvis er enige i de fremførte synspunkter eller påstande. Til Forsiden

Winston Churchill advarer mod "Hebraiske Blodsugere"

Aldrig før publiceret; Gemt artikel fra Winston Churchill fundet. [Nederst: Opdatering]

Dette er en fuldstændig oversættelse af artiklen i The Independent, tilføjet enkelte citater fra en tilsvarende artikel hos Breitbart.com.
Sir Winston Churchill, Jødernes ven og kritiker
Sir Winston Churchill
Jødernes ven og kritiker

Af Paul Bignell.

The Independent den 11 marts 2007

I artiklen der blev skrevet i 1937 siger Churchill at 'indadvendte' Jøder var 'delvis ansvarlige for den modvilje' der resulterede i at de blev stemplet som 'Hebræiske Blodsugere' ifølge en artikel der blev publiceret første gang i dag (11 marts 2007).

Dokumentet fra 1937, 'Hvordan Jøderne kan bekæmpe forfølgelse', blev opdaget af Dr. Richard Toye historiker ved Cambridge Universitetet, blev skrevet tre år før Churchill blev statsminister, og har siden samlet støv i Churchill arkiverne på Cambridge siden Anden Verdenskrigs første måneder.

Artiklen argumenterer at 'forfølgernes ondskab' ikke var den eneste grund for den dårlige behandling som Jøderne har oplevet gennem århundrernene.

Churchill kritiserede Jødernes eksklusivitet [aloofness] der adskilte dem fra det øvrige samfund, og opfordrede dem til at gøre en bedre indsats for at integrere sig selv.

 

Indsat citat fra Breitbart

[...] Han tegnede billedet af en ny bølge af antisemitisme over Europa og USA, der senere blev fulgt af millioners af Jøders død under nazisternes holocaust.

Winston Churchill:

[...] Det ville være nemt at tilskrive dette forfølgernes ondskab, men det stemmer ikke overens med fakta.

Det findes selv i lande som Storbritanien og USA hvor Jøde og Gentile [engelsk ord for ikke-jøde] har lige muligheder for loven og hvor store antaller af Jøder har fået ikke kun asyl, men også muligheder.

Disse fakta må ses i øjnene når vi analyserer antisemitisme. Især hos Jøderne selv burde der foregå en selvransagelse.

For det kunne være, at de uden at ville det inviterer til forfølgelse - at de selv har været delvis ansvarlig for den antagonisme som de lider under.

 


Kommentar Balder: Churchills indsigt i jødisk politik og indflydelse overset? Hvorfor det? Churchills kendte artikel Zionisme contra Bolsjevisme bevidner rigeligt Churchills indsigt i Jødernes traditionelle rolle som underminerende elementer i værtssamfundene.

Dr. Toye:

»Jeg fald næsten af stolen da jeg fandt artiklen. Det ser ud til at have været overset. Jeg tror at den mappe den lå i kun indeholdt allerede publiceret materiale.

Det var bestemt et chok at læse nogle af tingene, og er åbenlyst i modsætning til nogle af de ideer vi har om Churchill.«

Artiklen var beregnet for den amerikanske publikation Liberty, men blev trukket tilbage da et andet tidsskrift som Churchill skrev for, protesterede imod at Churchill støttede en konkurrent.

I artiklen kritiserede Churchill jødiske arbejdsgivere i tøjbranchen, og deres brug af underbetalt arbejdskraft. At jødiske indvandrere der var flygtet for Naziregimet i Tyskland var villige til at arbejde for lavere løn var i hans optik 'dårligt medborgerskab', fordi det tvang engelske arbejdere ud i arbejdsløshed, og 'dårlig politik' fordi det skabte antisemitisme.

Churchill sagde:

»Det centrale punkt der dominerer relationer mellem Jøder og ikke-jøder er den at Jøden er 'anderledes'. Han ser anderledes ud. Han tænker anderledes. Han har en anden tradition og baggrund.«

Så fortsætter han med at kritisere jødiske pengeudlånere:

»Hver eneste jødiske pengeudlåner får os til at tænke på Shylock (usympatisk jødisk figur fra Shakespeare dramaet Venedigs Købmand) og ideen om Jøder som ågerkarle. Og man kan ikke forvente at en fattig bogholder eller forretningsindehaver der betaler 40 eller 50 procent rente på penge lånt fra den 'Hebraiske Blodsuger' tænker over at næsten enhver anden form for erhverv var udenfor jødernes rækkevidde.«

Andetsteds i artiklen er Churchill sympatisk indstillet mod Jøderne og fordømmer forfølgelsen:

»Jøden er som regel en god borger. An er nøjsom, arbejdsivrig og lovlydig.. Jøderne har lidt under grusom uophørlig forfølgelse.«

Dr. Toye:

Selv om Churchill forfalder til nogle ekstremt uheldige stereotyper, gjorde han det for at være hjælpsom - for at hjælpe Jøderne til at forebygge forfølgelse. Men uheldigvis giver han delvis selv Jøderne skylden.

Men Sir Martin Gilbert, Churchills biograf siger at der er en anden grund for det antisemitiske sprog:

Churchill havde en ghostwriter der var medlem af Mosley partiet. Denne artikel var det første seriøse emne som ghostwriteren var blevet bedt om at tage sig af, hvori han gik for langt i hans sprogbrug. [Ja husker vi ikke den om Louise Freverts webmaster?]

Breitbart.com tilføjer:

På dette tidspunkt adviserede Churchills sekretær ham at det ikke ville være tilrådeligt at publicere artiklen, og det så aldrig dagens lys.

Churchill blev ved en afstemning i 2002 organiseret af BBC udråbt til den største Brite nogensinde.

Balder 1: For dem der som jeg synes at overskriften ikke helt understøttes af ladningen, læg venligst mærke til at det ikke er en narrestreg fra min side. Således lød overskriften i The Independent:

Uncovered: Churchill's warnings about the 'Hebrew bloodsuckers'

Balder 2: Det ser ud til at vi her kun har fået brudstykker af Winstons artikel, og at det meste af spaltepladsen bliver brugt til at forklare og undskylde Churchills formastelige artikel, der sikkert lige som næsten alt andet der er bliver skrevet om Jøderne beror på fordomme uvidenhed og de bevidste eller ubevidste nazistiske tendenser der ifølge en del propagandister bor i næsten enhver ariers bryst. Ikke kun er Goyimfolket smitteberærer af antisemitisme virusset, det er også ualmindelig dumt, lige som et stort antal af den Europæiske kulturs fremmeste mænd der gennem tiderne har givet udtryk for lignende og relaterede synspunkter angående Jøderne.

Synes man at Churchils dom over Jøderne er streng og intolerant, burde man kende hans syn på arabere, kurdere og lignende folkefærd. Efter Churchills faste over bevisning skulle der bruges giftgas imod disse oprørere.

Som Churchill sagde:

»Der skal skarp lud til skurvede hoveder.«


Ja Churchill var en nøgtern mand, der gerne ville sige tingene ligeud. Alligevel blev denne artikel alligevel ikke publiceret, måske af de samme grunde der gør at omtale af Jøders identitet som Jøder og som medlemmer af en eller flere etnisk religiøse grupper der har særlige interesser ofte er tabu i dag, selv der hvor det er mest anbragt.

Allerede på Churchills tid herskede der altså en ubehagelig politisk korrekthed 'til fordel for Jøderne'.

Men er det ikke på tide at vi dropper disse forcerede "venligheder", og "hensyn", og prøver at se fordomsfrit på de problemer der altid har været der mellem de to folkeslag.

Churchill var næpppe den første og helt sikkert heller ikke den sidste der har peget på en del af årsagen i den jødiske psykologi og mytologi. Professor Kevin MacDonald, der er på trods af voldsomme jødiske forsøg på at miskreditere ham stadigvæk er en anerkendt forsker ved et kendt universitet i USA, har skrevet en lang række bøger om netop dette emne.

Jødiske revolutionære.

En karakteristisk stor andel af Jøder blandt revolutionære, og efter nogles mening jøders symptomatiske deltagelse i revolutioner og andre samfundsomstyrtende bevægelser, er et af tegnene, der historisk set godt lader sig forene med jødedommens mellemøstlige baggrund hvor messianske bevægelser og sekterisk ekstreme har eksisteret i bedste velgående fra Jesu tid til den dag i dag.

Men også i den mindre krigeriske og blodige afdeling har Jøder i mange af deres værtslande bidraget til udvikling hen mod en opløsning af værtssamfundene, ved at støtte multikulturalisme, og ved en overordentlig stor stor involvering i indvandringslobbyen, undertrykkende "antiracistiske organisationer" og andre anti-nationale bevægelser.

Brigitte Zypries - Jüdische Zensur Ministerin
Brigitte Zypries
Tysk / jødisk Justitsminister

Efterkrigens ufortjente status for Jøder som en slags højerestående moralske væsener har ikke været til gavn for Jøderne. Det er nemlig en bekræftelse af en tvangstanke der forfølger Jøderne siden de forlod de hjemlige krigsmarker til fordel for en tilværelse som nomader i nordafrika og Europa.

I kraft af den samme status og en talstærk repræsentation i alle mulige organisationer, har jødiske organisationer og personligheder, kunne udøve en overordentlig stor indflydelse på Europa, Canada og USAs indvandringspolitik.

Så stor at en jødisk justitsminister i Tyskland helt åbent forsøger at trække det jødiske censurgardin ned over hele Europa!

Det udvalgte folk

Ideen om at være "det udvalgte folk" er kernen i den jødiske sygdom, en sygdom der ikke bliver kureret blot ved at afsværge religiøsitet, men som tvært i mod kan risikere at komme i voldsomt udbrud når den historiske og kulturelle baggrund fornægtes.

Forklædt i skikkelse af at være en' gennemsnitsdansker' sættes alle sejl til for at sænke skuden i sænk i et sidste grandiost udtryk for frugten af syndefaldet, frustrationen, hadet og misundelsen overfor de andre, der ikke behøver som som ham der ikke vil være særlig, men er særlig og oven i købet skal være særlig, og ikke kan lade være med at være særlig.

Det sidste må enten skyldes de tendenser der har aflejret sig i den fysiske arvemasse eller fra den tidlige barndom. Man kan som bekendt skændes en del om arv og miljø.

Det må på det sidste være gået op for mange, at der er en skrue løs i "religionsforsker" Mikael Rothsteins hoved.

Måske den samme skrue der var årsag til de mange revolutionære bolsjevistiske Jøder under den kommunistiske revolution.

Her lidt fra Churchills artikel fra 1920

Internationale jøder

Winston Churchill Antisemit eller Zionist?
Winston Churchill
Kendte begge sider af den jødiske medalje

»[... Rosende ord om Jøder ....]

I voldsom modsætning til alle disse jødiske bestræbelser, opstår de internationale jøders projekter.

Tilhængerne af denne skumle sammensværgelse er for det meste personer, der er vokset op i de lande, hvor jøder bliver forfulgt på grund af deres race.

De fleste, hvis ikke dem alle, har forladt deres forfædres religion og opgivet et hvert håb om et liv efter døden1).

Denne bevægelse blandt jøder er ikke ny.

Helt tilbage fra Spartakus, Weishaupt til Karl Marx til nutidens Trotsky (Rusland), Bela Kun (Ungarn), Rosa Luxembourg (Tyskland) og Emma Goldman (USA) har denne verdensomspændende sammensværgelse for at omstyrte civilisationen og erstatte den med et samfund baseret på bremset udvikling, misundelig ondsindethed og uopnåelig lighed været stadigt voksende.

Den spillede, som den nutidige forfatterinde Mrs Webster så dygtigt har vist, en afgørende og tydelig rolle i den tragiske franske revolution. Den har været drivkraften i alle undergravende bevægelser i det 19 århundrede; og nu har denne skare af usædvanlige personligheder fra Europas og Amerikas storbyer fået krammet på det russiske folk og er nu blevet praktisk talt de ubestridte herrer over det enorme rige.«

Læs videre: Terroristiske jøder

1) Churchills kendskab til judaismen var tydeligvis temmelig mangelfuld!

Mikael Rothsteins psykologi, et forsøg

Mikael Rothstein
Martin Geertsen (tv), Mikael Rothstein
Mikael Rothstein - martin Geertsen
Rothstein på fuld udblæsning under ungdomshuset diskussion

Uden at kende ret meget til forskellene mellem de mange forskellige kommunistiske fraktioner ser jeg Mikael Rothstein som en der følger i Leon Trotskys eller en af de andre revolutionæres fodspor.

Der var da også mindst én avisskribent der havde bemærket Rothsteins deportations begæringer og sammenholdt dem med hans jødiske baggrund.

Er det mon sådanne holocaustdramatiske ting og ord som "deportere", "jesus er en pissekost", "Pia = Nazi", og lignende der farer gennem Rothsteins hoved, når han sover, drømmer, eller er vred?

Denne forsker der gør så meget ud af at det er ham der er forskeren og os der er subjekterne

Her er ingen beskedenhed men en barnlig ukontrolleret aggressiv trods der afslører hensigten. Patienten der ønsker at blive læge. Socialklienten hvis højeste ønske er at blive socialrådgiver.

Rothstein vil så gerne blive der hvor han har det bedst. Beskue tingen ovenfra og udefra, som en dygtig brilljant forsker, lige som så mange andre i hans slægt.

Men måske bliver Rothstein lige som den religionsfornægtende Marx en dag interesseret i sin egen rødder og giver sig til at studere Talmud, som rabbinersønnen Karl Marx (Mordechai Levi) siges at have gjort sine sidste dage.

I sin iver for at tage afstand fra det forvirrede filosofiske og moralske morads Rothstein selv kommer fra, sidder Rothstein fast i et lignende freudiansk kompleks som Nyrup, Bryld og andre der føler sig belastet af arvesynden.

Når lyset en gang tændes for Mikael Rothstein, vil han muligvis finde ud af, at han er blevet til det som han mente at skulle bekæmpe.

Han har bibeholdt den jødiske tradition og denne religiøns mest karakteristiske kendetegn; det særlige, udvalgte, ophøjede, superiøre, eksklusive overfor omverdenen. Og det særlige ved den jødiske religion, der indebærer at forholdet til Gud til tider er genstand for forhandling.

Men Rothstein har mistet de ting i traditionen der kunne have gjort ham klogere eller som kunne have modereret ham. Uden religionen og traditionens beskyttende spændetrøje bliver typer som Mikael Rothstein nemt til løse missiler, der raser mod alt og alle der kommer på tværs.

Chutzpah

Rothstein sidder i det samme dillemma som så mange andre, Jøder eller Goyim. Han fornægter sig selv fordi han fornægter sit ophav, og kan derfor ikke erkende sig selv. Det opgør der burde komme i et sund barns opvækst mod forældrenes og kulturens tyrranni vender Rothstein udad mod det omgivende samfund, samtidig med at den primale barnlige trang til at gøre sig bemærket og være "fræk" i hundeslagsmålet forlener en ekstra nuance til den Rothsteinske antireligiøse form for chutzpah. Det appelerer sikkert til mange, hvor i blandt helt sikkert gadebanden rund om kring det nu hedengangne ungdomshus.

[Den israelske jazzmusiker Gilad Atzmon har også en psykologisk analyse og teori om Jøder, jødiskhed og den nye jødiske religion. Læs den her i en dansk oversættelse: Fra Ester til AIPAC - Hvem er Jøde? | Også mere om jødiske identitetskriser i Chutzpah Magazine Nr. 1 2007]

Balder Blog 15 juni 2012 - Jødiske Mikael Rothstein anmelder jødiske Martin Schwarz Laustens bog 'Jøder og kristne i Danmark'

Balder Blog 25 maj 2014 - Mikael Rothsteins had til Kristendommen - Kristian Lets film 'Jagten på den kristne kulturarv' & Gilad Atzmon som kommenterer George Orwell, Den spanske borgerkrig og Frankfurterskolen (med 2 videoer - Rothstein i Deadline)


 

Isi Foighel
Isi Foighel
Bent Melchior B'nai Brit'h Rabbiner
Bent Melchior
Torben Melchior - Dommer - Præsident Højesteret
Torben Melchior
Højesterets Præsident
Ønsker tørklæde dommere og advokater.
Jyllands Posten 6 juni

Torben Goldin
Præsident for Frederiksberg Ret
Ønsker tørklæder i retten tilladt.

Andre kendte jødiske stemmer

De seneste udmeldinger vedrørende afviste irakiske flygtninge fra fhv. overrabbiner Bent Melchior, og den gavmilde fhv. justitsminister Isi Foighel overrasker kun på grund af tidspunktet. Foighel, der også er af jødisk æt, var som justitsminister en af arkitekterne bag mange indvandringsfremmende tiltag, nu er han noget med flygtninge i EU.

Den førstnævnte Melchior var / er foruden at være en langvarig pro indvandrings talsmand også direktør for den zioniske loge B'nai Brit'h den berygtede organisation ADL; Anti Defamation League.

Det kan undre at Bent Melchior med en fremtrædende position i en bevægelse som B'nai Brit'h kan reklamere for irakeres rettigheder her i Danmark, mens hans organisation er kendt som tilhængere af Irakkrigen, og deltager entusiastisk i propagandakrigen der skal forberede vejen til en krig mod Iran.

Disse to organisationer præsenterer sig som "antiracistiske foreninger", men er åbenlyse zionistiske propagandaorganer med en effektiv egen efterretningstjeneste, aktivister og muligheder for at indkalde AFA bøllekorps.

Et forkert pip fra en dansk politiker mod en af de "letfornærmede" og det flyvende ekspeditionskorps fra USA kommer den fornærmede rabbiner til undsætning, med hele det anti-anti-semitisme-semitiske-arsenal parat til blitzkrig.

Det er Hr. Kenneth Jacobsen jeg hentyder til. ADL topmanden der blev hidkaldt af rabbiner Bent Melchior, der mente at Torben Lunds omtale af Sharon som krigsforbryder var pure antisemitisme. En hel aftens TV med semitisk/arisk ordkløveri. Men meget lærerigt.

Om Hr. Bent Melchiors forhold til arabere altid er så positiv går der ellers rygter om. Han beskyldes vist for at have spyttet to Palestinensiske kvinder i ansigtet under en demonstration... Dette sludrechatol skal for øvrigt ikke forsøge at kaste sig op som talsmand og moralens vogter for "alle ægte danskere" som han forsøgte i TV forleden.

Bent Melchior er en mand der gerne vil have flere irakere til landet og forsøger at tale på ægte danskeres vejne. Samtidigt er manden bekymret for blandede ægteskaber og vogter af en religion der taler stik imod alle de idealer der ifølge Bent Melchior er kendetegnet på "en ægte dansker".

Med så mange etniske, religiøse og extra-nationale særinteresser som Bent Melchior, kan man næppe gøre krav på at være den mest repræsentative figur i årets 'mest danske dansker' konkurrence. Det må selv denne jødiske hædersmand da kunne indse.

Ikke sikkert at Kenneth Jakobsen orker at rykke ud denne gang. Jeg kunne forestille at Hr. Jakobsen for tiden har udsædvanlig meget travlt med blot at nå at registrere de ny tilkomne beklagelser fra 'defamerede' Jøder verden over.

Men studieværterne lader ikke noget uprøvet i deres uafladelige kamp for endnu flere exoter til landet.


Jenny Jacobsen Jerome - Winston Churchills mor var Jøde
Jenny Jacobsen Jerome

Opdatering:

Som rapporteret af sfw på Mr. Andersson, der med garanti bedre kunne li´ historien end dementiet fra Richard Toye, fremfører Martin Gilbert at Churchill ikke selv har skrevet artiklen, og giver sin mening om Churchill's forhold til Jøderne: Churchill was 'too fond of the Jews'.

David Irving har sin egen forklaring: penge.

Sir Stephen Pollard mener noget lignende men bliver irettesat af Richard Toye der fandt artiklen: Churchills syn på Jøderne

Mere Churchill:

Var Winston Churchill's mor Jøde? (tv)
Eller alligevel ikke? Churchill's "Jewish mother"

Zionisme contra Bolsjevisme

Book Cover Churchill's War - David Irving

Churchills syn på muslimer:

Fra FamilySecurityMatters. Adrian Morgan gengiver Winston Churchills syn på islam blandt andet med baggrund i The Story of the Malakand Field Force (1897) og The River War (1899) -. [tak til Uriasposten]


Holocaust, benægtere, revisionisme, jødisk censur Dansk

Holocaust, deniers, revisionism, Jewish censorship English

I haven't had the time lately to update this index section

I suggest going to my 'All Articles' page or use the 'Holocaust' category blog link
(Anything relating to Jewish or Zionist is in that category but only the blog posts)

Balder Blog Front page

Updated April 27

apr 27, 2009 000 Gerd Honsik - Power, Perjury and Murder in Simon Wiesenthal's Footsteps English
apr 25, 2009 668 David Duke anholdt af tankepolitiet i Tjekkiet - risikerer tre års fængsel Dansk
apr 22, 2009 666 Kongresmedlem Jane Harman anklaget for samarbejde med AIPAC Dansk
apr 20, 2009 663 Østrig: Retssag, 68 årig forfatter Gerd Honsik risikerer 20 års fængsel Dansk
apr 17, 2009 661 Australien: Tankepolitiet dømmer Revisionisten Fredrick Töben Video
apr 15, 2009 658 Så meget for Sarkozys mandfolkeord om ytringsfrihed Dansk
apr 09, 2009 653 Fire kalotter for Snaphanens tilsvining af britiske patrioter fra BNP Dansk
apr 08, 2009 000 Mind Bending Powers of the Masters of the Media (written in 1997 supposedly by Nick Griffin) English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner responds to accusations from Swiss Jewish / Zionist hate group CICAD English
apr 02, 2009 000 Frank Brunner se défend contre les accusations de Swiss juif / sioniste groupe haineux CICAD Francais
apr 02, 2009 000 Frank Brunner verteidigt sich gegen Vorwürfe von jüdisch / zionistischen hass Gruppe CICAD Schweiz Deutsch
mar 30, 2009 648 Tyskland: Ny fadæse - ekstremistisk radiovært arresteret - agent-provokatør  Verfassungsschutz Dansk
mar 30, 2009 647 Jødekartoteket - Om ADLs kriminelle historie og praksis Dansk
mar 29, 2009 646 Jødiske ‘menneskerettigheds-organisationer’: millioner af amerikanere mulige terrorister Dansk Video
mar 23, 2009 639 Britiske Jøder starter igen kampagne mod British National Party English Video
mar 22, 2009 638 Hærens rabbinere under Gaza: Dette er en religiøs krig - ok at dræbe civile Dansk Video (3)
mar 19, 2009 637 Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelts blinde vinkel Dansk
mar 18, 2009 635 Ikke kun Bent Melchior - Amerikanske Jøder prioriterer samarbejde med Muslimer Dansk
mar 17, 2009 634 USA: Lou Dobbs afslører racisme-center SPLCs løgne om stigende racisme Dansk Video
mar 13, 2009 000 Stepen Walt interviewed about Charles Freeman and AIPAC on Danish TV English
mar 11, 2009 629 Politiet i Tel Aviv jagter hovedmand i kvindehandler-netværk Dansk
mar 05, 2009 623 EU-parlamentarier Elmar Brok kræver europæisk arrestordre for biskop Richard Williamson Dansk
mar 02, 2009 622 Strange bedfellows - Protests against the Durban II conference English
mar 02, 2009 000 Durban II Conference Protests Led by Censorship Promoters English
feb 26, 2009 621 Tyskland: Sådan ordner man holocaustbenægtere - 6 års fængsel for 72 årige Horst Mahler Dansk Video
feb 25, 2009 620 Australien: Jøder indrømmer hærværk mod forening af Kristne Jøder Dansk
feb 23, 2009 618 Dänemark: Zwei Männer nach Deutschland ausgeliefert wegen Nazi-Musik Deutsch
feb 23, 2009 617 Denmark: Two men accused of distributing Nazi music to be extradited to Germany on Tuesday English
feb 20, 2009 614 Auschwitz Byggeplaner - Nyfundne 'beviser' for gaskammer-drabene vakler Dansk
feb 09, 2009 610 Josef Gärtner- Åbent brev til Hans Hellighed Pave Benedikt XVI Dansk
feb 08, 2009 608 Biskop Richard Williams vil undersøge beviserne for holocaust på ny Dansk Video
feb 04, 2009 606 Tyskland: Hannover Zeitung beskylder ledende Jøder for at fremme antisemitisme Dansk
feb 01, 2009 605 60 Minutes: Bob Simon dokumenterer zionisternes dobbeltmoral Dansk Video
jan 26, 2009 602 Spanien: Catalonien aflyser Auschwitzdag Dansk
jan 24, 2009 601 USA: Højesteretsdommer deltager i Shariakonference (+ tørklædedebat Deadline) Dansk Video
jan 22, 2009 600 Richard Williamson, Catholic Bishop Challenges The Jewish World Order English Video
jan 18, 2009 000 Jødisk terrorgruppe ville samarbejde med Hitler - Stern banden. Irgun Hagana Dansk
jan 16, 2009 599 Claus Bentow - Dansk Zionistforbund: Jøder frygter Muslimer og venstreekstremister Dansk
jan 14, 2009 598 The Palestinian Israeli conflict in the Danish media as seen by a nationalist English
jan 12, 2009 597 Hamas blev i årevis støttet af Israel for at så splid mellem Palæstinenserne Dansk
jan 06, 2009 595 Palestinian who shot Israelis in Danish shopping centre was role model for multicult English
jan 05, 2009 594 Læserbrev: Herman Rosenblat og andre Holocaust fup-historier Dansk
jan 04, 2009 593 Tyskland: Gravskænderen fra Passau - TV2 viderebefordrer løgne om knivstikkerhistorie Video
dec 24, 2008 588 DR holder fast i traditionen med anti-kristne udsendelser omkring Julen Dansk Video
dec 23, 2008 587 Denmark: Alleged Nazi-music distributors’ extradition appeal failed in High Court English
dec 22, 2008 586 Landsretten stadfæster udleverings-dommen over angivelige nazi-musik distributører Dansk Video
dec 21, 2008 585 Tyskland: Katolsk avis beskylder Jøder for angreb på ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2008 584 Denmark: Alleged distributors of Nazi-music fight extradition - Verdict on Monday December 22
dec 20, 2008 583 Dom i sagen om angivelige nazimusik-distributører på mandag 22 december Dansk Video
dec 18, 2008 582 Østrig: Mere end 6 års fængsel til Wolfgang Fröhlich for manglende ærbødighed for ‘Holocaust’ Dansk
dec 16, 2008 579 Hvem er Bernard Lewis Madoff, og hvor blev pengene af? Dansk
dec 05, 2008 539 Den 19 december starter appelsagen om udlevering af to borgere til Tyskland Dansk
dec 04, 2008 538 Forræderiske præster: Kathrine Lilleør i seng med fjenden (Omskæring, Langballe) Dansk
dec 03, 2008 537 Omskæringsdebatten der blev væk - Et amputerende fællesskab (Krasnik, David Sherson) Dansk
nov 27, 2008 536 Fordi jeg er Jøde: Menneskerettighedskommissionens klage mod Ezra Levant frafaldet Dansk
nov 25, 2008 535 Jødiske ekstremister Efraim Zuroff og Zvi Mazel starter hadkampagne mod Skandinavien Dansk
nov 24, 2008 534 Europarådet - ADL - Tankepolitiets svar på Töbens sejr i retten Dansk
nov 23, 2008 533 Tysk forbudsvanvid fortsætter: Nu forbydes også det keltiske kors Dansk
nov 23, 2008 532 Fra sladderspalterne: Islands israelske forbindelse Dansk
nov 21, 2008 531 Statsadvokat Andreas Grossmann, Mannheim opgav at få Fredrick Töben udleveret Dansk Video
nov 20, 2008 530 Igen nederlag til Tysk STASI justits: Udlevering af Fredrick Töben opgives Dansk
nov 19, 2008 528 Video med engelske undertekster - Mother, why was I circumcised? Martin Krasnik omskæring English Video
nov 17, 2008 527 Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn Video
nov 16, 2008 526 Germany, Mittweida - Rebecca Katzschmann ‘Victim of neo-Nazi hate crime’ sentenced English
nov 15, 2008 525 Sweden refuses to extradite Danish Nazi-music distributor to Germany English
nov 08, 2008 524 Talen der blev John F Kennedy’s død - Address before the Press (1961) English
nov 07, 2008 523 ’Nazi hunter’ Efraim Zuroff shocked: Danish Nazi officer Soren Kam gets peace English
nov 04, 2008 522 En yndig provins i Neuropa, Metockdommen, Durban2 og den europæiske arrestordre Dansk
nov 03 2008 521 European Arrest Warrant extradition victim Flemming - TV interview English Video
nov 01 2008 520 Interview med udvisningstruede Flemming - Den Europæiske Arrestordre - En fængslende succes Dansk Video
okt 30 2008 519 Britisk domstol siger nej til tysk krav om udlevering af tankeforbryder Fredrick Töben Dansk Video
okt 28 2008 517 Jødisk ejede bankers enorme bidrag til Obamas valgkamp Dansk
okt 24 2008 514 Kapret 'ukrainsk' skib Faina ejes af israelsk våbenhandler Dansk
okt 24 2008 513 Franske, italienske og tyske historikere vil af med holocaust-benægter-love Dansk
okt 23 2008 512 Denmark: Alleged Nazi-music distributors extradition case in court in Elsinore English
okt 22 2008 511 Angivelige hademusik-producenter for retten i Helsingør Dansk
okt 13 2008 507 Gerard Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? (Töben) Dansk
okt 11 2008 506 Balder sagde det, nu kan Asger Aamund også se det (OIC censurlove efter jødisk forbillede) Dansk
okt 10 2008 505 Jødisk pres: Irving invitation fra Norge aflyses - Forbandede krystere! Dansk
okt 08 2008 504 Baltimore: Falske hadeforbrydelser - Jøde anholdt for antisemitisk grafitti Dansk
okt 07 2008 503 German law now also applies in Denmark - neo-Nazi music producers to be extradited for thought crimes English
okt 07 2008 502 Tysk lov gælder nu også i Danmark - Musikalske Nynazister udleveres for tankeforbrydelser Dansk Video
okt 06 2008 501 Udlevering for tankeforbrydelser - Ingen kan vide sig sikker for EU lovenes lange arm Dansk Video
okt 05 2008 500 Extradition: Fredrick Töben, Danish Nazi music producers, 86 year old Nazi Soren Kam English
okt 04 2008 498 London: Holocaustbenægter Töben fremstillet på retsmøde om tysk udleveringsbegæring Dansk
okt 02 2008 497 London – Fredrick Töben, australsk revisionist arresteret i Heathrow lufthavn Dansk
sep 28 2008 494 Søren Kam - Hitlers danske yndling, en ny bog af Gurli og Erik Haaest Dansk
sep 25 2008 493 Nazirock - Nyt om fængslede og udleveringstruede nynazister - Celtic Moon Dansk
sep 17 2008 491 Ytringsfrihed under pres fra mange sider' - debatindlæg sendt til Jyllands-Posten Dansk
sep 17 2008 485 New book by Erik Haaest dealing with alleged Danish Nazi war criminal Soren Kam English
sep 09 2008 000 Jødisk rabbiner organisation vil bestemme EUs udvidelsespolitik - Ukrainere er antisemitter Dansk
sep 07 2008 478 Argentinere sagsøger jødiske organisationer for bagvaskelse og ærekrænkelse Dansk
sep 05 2008 475 Russiske arkæologer finder den længe savnede jødiske hovedstad - Khazar-riget Dansk
sep 03 2008 474 Vicepræsidentkandidat Sarah Palin sværger livsvarigt troskab til Israel på AIPAC møde Dansk Video
aug 28 2008 472 Nazi propagandists - Celtic Moon - in Denmark demanded extradited by Germany English
aug 27 2008 471 Dansker og tysker risikerer at blive udleveret til Tyskland for udspredelse af nazimusik Dansk
aug 25 2008 467 Obamas makker Joe Biden i interview fra 2007: Jeg er Zionist Dansk
aug 23 2008 465 Muhammad Rafiq melder hjemmesiden Mosaisk Upps til politiet Dansk
aug 19 2008 464 Berufsverbot - Tysk amt fyrer Rudolf Hess' sygeplejer p.g.a. bog Dansk
aug 12 2008 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
aug 11 2008 459 Den danske patriot Knud Eriksen interviewes af David Duke på Stormfront Radio English
aug 11 2008 455 Georgien, jødisk minister: Takket være israelsk træning holder vi det russiske militær stangen Dansk
aug 10 2008 455 Jyllands-Posten længe om at vågne - dødstrusler mod 'antisemitisk' fransk tegner Siné Dansk
aug 09 2008 455 Israel støtter Georgien mod Rusland i kampen om den Kaspiske olieledning Dansk
aug 05 2008 455 Jewish leader, anti-Nazi League, Copenhagen Labour councilor joins the ‘far right’ English
aug 04 2008 454 Den russiske frihedshelt Alexander Solsjenitsyn er død 89 år gammel Dansk Video Content
aug 04 2008 000 Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007 English
aug 03 2008 452 Er racetænkning en nazistisk opfindelse? Tag Jødetesten! (DNA, Tina Hvidbjerg Ilm) Dansk
jul 30 2008 448 LICRA, Jødisk organisation trækker bladtegner i retten (Charlie Hebdo, Philippe Val, Siné) Dansk
jul 26 2008 000 Alle 5 bestyrelsesmedlemmer af den amerikanske centralbank er Jøder Dansk Video Content
jul 23 2008 446 Ungarn: Kuruc.info - succesrig patriotisk nyhedsportal ramt af højrefobisk censur Dansk Video Content
jul 12 2008 442 Ezra Levant forsvarer retten til at sende barn i skole med swastika tatovering Video Content
jul 10 2008 000 False Flag - A different 9/11 Video featuring German minister Andreas von Bülow English Video Content
jul 01 2008 437 Vincent Reynouard Fransk dissident på flugt efter fængselsdom og økonomisk ruin Dansk
jul 01 2008 435 Ungarsk forfatningsdomstol underkender hate speech lov Dansk
jun 18 2008 428 Canada - Jøder og censur, af Ezra Levant 15. juni 2008 Dansk
jun 11 2008 000 Hvem bliver USA’s næste præsident? AIPAC bestemmer English Video
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - France English
jun 11 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Holland English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Canada English
jun 10 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - USA English Video
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Britain English
jun 09 2008 000 Jewish Involvement in Immigration and Hate Speech Legislation - Ireland English Video
jun 07 2008 000 Raices del Racismo Supremacista en la Ideología de la UE - Coudenhove Kalergi Español
maj 28 2008 421 Tysklands Jødiske Råd kræver Brandenburgs hymne Märkische Heide afskaffet Dansk Audio
maj 24 2008 418 Israel - Professor Norman Finkelstein arresteret og deporteret Dansk
maj 22 2008 417 Tyskland - Horst Mahler dømt til 10 måneders fængsel for at heile Dansk Video Content
maj 21 2008 416 Jødiske ekstremister brændte Det Nye Testamente i Israel Dansk Video Content
maj 14 2008 412 USA’s største Kosher slagteri, illegale immigranter og produktion af metamfetamin Dansk Video Content
maj 13 2008 000 Deense onderzoeker ontkracht bewering van 6 miljoen joodse slachtoffers Holocaust Nederlands
maj 11 2008 000 Dänischer Holocaust Forscher weist Behauptung von sechs Millionen ermordeten Juden zurück Deutsch
maj 8 2008 - 411 USA valg - John McCain beskyld for at acceptere illegale donationer fra Rothschild familien Dansk
maj 07 2008 409 Danish holocaust researcher refutes claim of 6 million Jews killed during The Holocaust English
maj 07 2008 408 Dansk holocaustforsker afviser påstanden om 6 millioner dræbte Jøder under Holocaust Dansk
apr 28 2008 404 April 18 2008 - EU honors racist philosopher Coudenhove-Kalergi, architect EU dictatorship English
apr 25 2008 400 18 april 2008: EU ærer racisten Coudenhove-Kalergi, EU diktaturets åndelige fader Dansk
apr 14 2008 000 Sine Molbæk-Steensig - Internet macht frei? Holocaustbenægtelse på Internettet Dansk
apr 10 2008 397 Jødiske organisationer arbejder for hate speech love, censur, og multikultur - ADL Video Content Dansk
apr 06 2008 394 Bent Melchior og Bashy Quraishy bygger bro mellem jøder og muslimer Dansk
apr 03 2008 390 Lord Jacob Rothschild støtter den republikanske præsidentkandidat John McCain Dansk
mar 23 2008 381 Jødiske og etniske organisationer i fælles krig mod Englands nationaltsindede parti BNP Dansk
mar 13 2008 375 Tysk regeringskontakt til holocaustlobby: Tyske børn lider af holocausttræthed Dansk
feb 22 2008 365 Frankfurterskolen - Lærerig video om en af historiens mest destruktive bevægelser English Dansk
feb 20 2008 364 Falske hatecrimes begået af førende Canadisk ‘antiracist’ Richard Warman Dansk
feb 20 2008 363 Holocaust-advokat Yisrael Perry fik 12 års fængsel for bedrageri Dansk
feb 17 2008 360 Frankrig: Sarkozy traumatiserer franske skolebørn med holocaustpropaganda Dansk
feb 14 2008 359 Jean Marie Le Pen dømt til 3 måneder betinget og 75.000 kr i bøde Dansk
feb 12 2008 355 Krav om revisionisme fra de baltiske lande - 10.000 forbudte bøger i Tyskland Dansk
feb 11 2008 354 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor’ victims of Jewish fanaticism English
feb 09 2008 353 Latino-jødisk Koalition i USA – Jøderne allierer sig med de nye indvandrere + Ezra Levant Dansk
jan 31 2008 000 Horst Mahler, Sylvia Stolz - Mannheim - Vanity Fair interview Michel Friedman Dansk
jan 29 2008 347 EU embedsmænd til Israel; skal lære hvordan man bekæmper intolerance Dansk
jan 24 2008 344 Hatecrime alert! Bølge af antisemitiske incidenter i New York Dansk
jan 22 2008 342 Irland: Wiesenthal Centerets metoder fordømmes af præsident Mary Mcaleese Dansk
jan 20 2008 340 Wiesenthal Centeret har et problem mindre - Bobby Fisher døde 64 år gammel Dansk
jan 25 2008 000 Gerd Honsik-Verhaftung auf EU-Rahmenbeschluss zurückzuführen Deutsch
jan 20 2008 000 Gerd Honsik - 18 Monaten unbedingter Haft nach dem NS-Verbotsgesetz Deutsch
jan 20 2008 399 Østrig - Gerd Honsik - Halvandet år i spjældet for 'wiederbetätigung' Dansk
jan 16 2008 338 Østrig: Wolfgang Fröhlich, intellektuel dissident dømt til 6½ års fængsel Dansk
jan 15 2008 336 New Jewish Neo Nazi Group in Austria endangers Law and Order in all of Europe English
jan 14 2008 335 Tyskland - Jødernes Råd holder med multikulti mafiaen Dansk
jan 04 2008 000 Kristne i Jerusalem vil have Jøderne til at holde op med at spytte på dem Dansk
jan 04 2008 333 Biskopper nægtet adgang til grædemuren - Kristne kors fornærmende for Jøder Dansk
jan 02 2008 000 De Racistische basis van de Ideologie achter de EU - Coudenhove-Kalergi Nederlands
dec 22 2007 000 The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology - Coudenhove-Kalergi English
dec 20 2007 322 Ekstra Bladet med i mediehetz mod den fremstormende Ron Paul Dansk
dec 19 2007 000 Rassistischen Wurzeln der Ideologie der Europäischen Union - Coudenhove-Kalergi Deutsch
dec 14 2007 000 EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier - Coudenhove-Kalergi Dansk
dec 11 2007 322 Kæmpe Jødisk Menorah opstillet foran det Hvide Hus og Kremlin i Moskva Dansk
dec 10 2007 321 USA - Jødisk organisation kræver krybbespil fjernet: stødende for ikke kristne Dansk
dec 06 2007 317 USA: Jødernes krig mod Julen fortsætter - De Kristne slår igen Dansk
dec 02 2007 313 Kan USA afkristnes? Jøder føler sig stødt over Juletræer med Kristne Symboler Dansk
dec 01 2007 000 Kristne træt af Jøders racistiske overfald i Jerusalem hvor de spyttes på Dansk
nov 27 2007 000 Alexander Solsjenitsyn Revolutionens sidste tabu Jødernes rolle i Sovjet undertrykkelsen Dansk
nov 26 2007 311 Trusler om vold i England - David Irving og Nick Griffin på Oxford University Dansk
nov 22 2007 000 Jüdische Journalistin gefasst für Hakenkreuz Schmierereien Deutsch
nov 20 2007 309 Antisemitisk Hate Crime - Sarah Marshak, Jøde malede selv hagekors Dansk
nov 20 2007 308 Frankrig: Vincent Reynouard dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
nov 19 2007 307 Odense - Omstridt STASI Konference på Syddansk Universitet Dansk
nov 18 2007 306 STASI Konferenz Odense Universität Dänemark Deutsch
okt 04 2007 292 Chicago Tribune - Nye afsløringer om angrebet på det amerikansk spionskib USS Liberty Dansk
nov 11 2007 000 Spanien: Abschaffung Holocaust-Leugnungs-Gesetz Deutsch
nov 10 2007 305 Spanien afskaffer holocaustbenægterlov - Ytringsfrihed en grundlæggende menneskeret Dansk
nov 07 2007 000 Spain Overturns Holocaus Denial Law Pedra Varela freed English
okt 01, 2007 000 Gymnasieelever der søger på Cyklon B (Zyklon B) bliver forført til holocaustbenægtelse Dansk
sep 10 2007 279 Berufsverbot for at forsvare familieværdier - NDR, fyrer Eva Herman Dansk
aug 06, 2007 261 Den svenske filminstruktør Ingmar Bergman var Nazist og beundrer af Hitler Dansk
aug 04, 2007 259 Erik Haaest - Feature Article in Danish newspaper Information a Lie English
aug 05, 2007 000 CNN Documentary: God's Jewish Warriors - Christiane Amanpour - Video 11 parts Video Content English
aug 01, 2007 000 Government Money For 'Holocaust Denier' Erik Haaest - Protests from the Wiesenthal Center English
aug 01, 2007 000 Kunstrådet giver penge til 'Holocaustbenægter' Erik Haaest protester fra Wiesenthalcentret Dansk
jul 03, 2007 253 Jyllandsposten og Amnesty Internationals slemme selvmodsigelser Dansk
jun 25, 2007 252 Abortmodstand: Katolsk præst Johannes Lerle dømt et års fængsel for holocaust-benægtelse Dansk
jun 04, 2007 241 Svar til Sebastians spørgsmål: Hvordan definerer du Jøder? Dansk
jun 04, 2007 000 Gilad Atzmon: Holocaustreligionen lige så gammel som Jøderne selv - AIPAC Mordechais Dansk | English
maj 17, 2007 000 Balder.Org præsenterer første udgave af Chutzpah Magazine | Balder Blog Intro Dansk
maj 12, 2007 000 Opdatering Ernst Zündel video-interview optaget af ZDF Video Content Sensationelt! [Nederst på siden]
maj 10, 2007 234 Josef Kraus fra det tyske lærerforbund giver jødisk leder Charlotte Knoblauch fingeren Dansk
maj 10, 2007 233 CNNs Lou Dobbs: Udemokratiske kræfter presser globaliseringsdagsorden Video Content Dansk

maj 08, 2007 232 Christopher Hitchens om ytringsfrihed Dansk
maj 05, 2007 231 Jødisk organisation kræver CNN vært Lou Dobbs fyret for Nazi sammenligning Dansk
apr 23, 2007 227 Kimpolinas forsvar for idioters ret til at påstå at Holocaust ikke fandt sted Dansk
apr 20, 2007 227 Paul Fromm, canadisk ytringsfriheds forkæmper overfaldet af jødiske bøller Dansk
apr 18, 2007 226 Denmark: Justice Minister Lene Espersen accepts EU deal introducing censorship in Denmark English
apr 13, 2007 000 The Israel Lobby - Dutch Documentary about the influence of the Jewish lobby on US politics Video Content English
apr 10, 2007 000 Den Israelske Lobby - Hollandsk produceret dokumentar fra april 2007 Video Content Dansk
apr 02, 2007 000 Richard Toye modsiger Stephen Pollards bortforklaring angående Churchills syn på Jøderne Dansk
apr 02, 2007 220 Brigitte Zypries tysk justitsminister - Lovforslag afskaffer ytringsfriheden i EU efter tysk model Dansk
mar 31, 2007 219 Jylland’s Posten Editor Flemming Roses Slightly Crippled Plea for Freedom of Speech English
mar 28, 2007 216 Fundamentalist Conservative Muslim candidate accused of mentioning David Irving English
mar 23, 2007 000 Har Kevin MacDonald ret angående Jøderne? Dansk
mar 19, 2007 213 At Tæmme den Jødiske Drage - AIPAC i offentlighedens søgelys Videos 2 x  Walt & Mearsheimer
mar 12, 2007 212 Hvordan Jøderne kan modvirke forfølgelse - Churchill [...] Analyse af Mikael Rothstein Dansk
mar 04, 2007 209 Purim, Jødisk mytologi og dens relevans for kommende udviklinger Dansk
feb 22, 2007 203 Daily Telgraph: EU planlægger vidtgående "folkedrabs benægtelseslov" Dansk
feb 19, 2007 202 Ernst Zundel, Fem år i fængsel for at benægte Holocaust & Interview Zundel Video Video: Holocaust Deniers
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel: Auschwitz overlevende, holocaust-vidne og professionel mytemager (198) Dansk
feb 13, 2007 000 Elie Wiesel et prominent falsk vidne (af Robert Faurisson) Dansk
feb 08, 2007 000 Jimmy Carter i Løvens hule Af Paul Findley Dansk 2 Videos Carter, Findley,
feb 05, 2007 000 Der Spiegel nu stop for holocaust bedrageri med pædagogisk sigte Dansk
feb 02, 2007 000 Læserbrev til Jyllands Posten: Er Jødisk censur mere spiseligt end Muslimsk censur? Dansk
feb 02, 2007 000 Letter to Jyllands Posten Is Jewish censorship more acceptable than Muslim censorship?
jan 31, 2007 192 Slovakiet: forslag til afskaffelse af holocaust-benægter forfølgelse Dansk

Book Cover The Israel Lobby
jan 31, 2007 191 Solsjenitsyn Ytringsfrihed og Gulagbenægtere Dansk Video Content
jan 30, 2007 190 Italien vedtager racismelov men kriminaliserer ikke "holocaust-benægtelse" Dansk
jan 25, 2007 187 Italiens Justitsminister Clemente Mastella vil gøre holocaust-benægtelse til en forbrydelse Dansk
jan 24, 2007 186 Østrigsk avis indrømmer nu at regeringspublikation lyver om koncentrationslejren Mauthausen Dansk
jan 22, 2007 185 DR2 21 jan 2007 Chefredaktørernes klub - Claes Kastholm forsvarer ytringsfriheden Dansk
dec 20, 2006 168 David Irving løsladt efter straf-nedsættelses-dom i Østrig Dansk
dec 14, 2006 164 Gamle nyheder stadigvæk lige aktuelle. - Holocaust-konference i Teheran Dansk Video Content
dec 14, 2006 164 Transcript & Video: CNNs Wolf Blitzer interviews David Duke via satalite English Video Content
dec 11, 2006 161 Rabbi Friedman advarer mod strategisk misbrug af Holocaust Dansk
dec 08, 2006 160 Ja men er der da virkelig nogen i Danmark der tager ordet ytringsfrihed seriøst? Dansk
feb 21, 2006 038 Tragisk dom over David Irving. Dansk
nov 11, 2006 000 Antisemitisk Hate Crime - Breanne Coventry Snell, jødisk student indgav falsk anmeldelse Dansk
dec 14 2003 000 EUMC Educating for Tolerance: The Case of Resurgent anti-Semitism English


Andre

Index of Offical EU Documents Hate Speech Internet Control etc.
Spydpigen feb 03, 2007 Fri debat - Ingen skal knebles
Spydpigen feb 01, 2007 Anslag mod ytringsfriheden
Spydpigen jan 28, 2007 Misbrug af holocaust-tragedien
Spydpigen jan 27, 2007 Skal det være strafbart at mene noget andet om holocaust end de fleste

Kaj Wilhelmsen fra Radio Holger gør detaljeret rede for den nye meningsundertrykkende EU lov.
Hør eller download mp3 En yderst behagelig måde hvorpå man kan stifte bekendskab med indholdet i den nye EU lov.
Download 5 MB mp3 | Oprindelig placering

Spændende pædagogiske foredrag om Holocaust, benægtelse og videnskab af den danske sociolog Jacob Munck:

Spørgsmål til holocaust-videnskaben Audio Mp3 Mp3 15 MB | Er Holocaust en myte? Audio Mp3 Mp3 9 MB Dansk

Download The Culture of Critique English

De gamle medier
Ekstra Bladet 15 feb 2007 Danmark skal jagte holocaust-benægtere
Politiken 15 feb 2007 Danmark under pres i EUs kamp mod holocaust-benægtere
Berlingske Tidendes Poul Høj 7 februar 2007: Lad EU finansiere hvidbogsprojekt


Til Forsiden

Kommenter på: Balder Blog
Static Page
ID 2007-03-12 ?p=212
Clicky Web Analytics